Thông tin: civil056
Tên đăng nhập: civil056
Họ và tên: văn nhân
Nghề nghiệp: Giảng viên
Sở thích: mọi thứ
Giới tính: Nam
   
Ngày tham gia: 28/11/2012
Số bài đã gởi: 1077
Lần truy cập cuối: 18/01/2014 10:22
Được cảm ơn 165
Thảo luận môn học CIE414A
12/18/2020 5:17:44 AM
Mọi thắc mắc trao đổi trong quá trình làm ĐA, các bạn có thể trao đổi ở đây
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
12/18/2020 5:16:44 AM
Tài liệu chuyên đề 4
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
12/18/2020 5:16:07 AM
Tài liệu chuyên đề 4
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
12/18/2020 5:15:17 AM
Chuyên đề 4
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
12/18/2020 5:14:13 AM
Tài liệu chuyên đề 3
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
12/18/2020 5:13:18 AM
Tài liệu chuyên đề 3
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
12/18/2020 5:12:42 AM
Tài liệu chuyên đề 3
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
12/18/2020 5:11:55 AM
Chuyên đề 3
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
12/18/2020 5:10:52 AM
Tài liệu chuyên đề 2
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
12/18/2020 5:09:57 AM
Tài liệu chuyên đề 2
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
12/18/2020 5:09:03 AM
Tài liệu chuyên đề 2
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
12/18/2020 5:08:19 AM
Chuyên đề 2
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
12/18/2020 5:07:03 AM
Tài liệu chuyên đề 1
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
12/18/2020 5:06:21 AM
Tài liệu chuyên đề 1
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
12/18/2020 5:05:19 AM
Tài liệu chuyên đề 1
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
12/18/2020 4:57:34 AM
Tài liệu chuyên đề 1
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
12/18/2020 4:54:04 AM
Chuyên đề 1
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
11/18/2020 12:21:27 AM
TCVN 9504-2012
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
11/18/2020 12:19:11 AM
TCVN 8858-2011
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
11/18/2020 12:18:27 AM
TCVN 8859-2011
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
11/18/2020 12:17:50 AM
TCVN 8857-2011
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
11/18/2020 12:15:28 AM
Phiếu thông ĐAMH
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
11/18/2020 12:12:58 AM
V. Tài liệu tham khảo. 1. Dương Học Hải - Nguyễn Xuân Trục. Thiết kế đường ô tô. Tập 2 NXBGD Hà Nội 2003. 2. Bộ giao thông vận tải. Quy trình...
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
11/18/2020 12:12:30 AM
IV. Thuyết minh và bản vẽ cần nộp. Bản vẽ: Thiết kế kết cấu áo đường, luận chứng KT-KT, so sánh chọn phương án  : 01 bản A2 đóng kèm tập thuyết...
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Phản hồi: Thảo luận môn học CIE413A
11/18/2020 12:06:10 AM
Trích: Hiện nay, trong thực tế tại Việt Nam thì các Công ty thường áp dụng lý thuyết nào để tính toán áp lực đất nào vậy ạ? - Nhóm lý...
chu đề: Thảo luận môn học CIE413A

Thảo luận môn học CIE413A
11/18/2020 12:01:02 AM
Trích: Trích: chương 2 Thầy có thể hướng dẫn chi tiết trình tự thiết kế và tính toán ổn định một tường chắn trọng lực hoàn chỉnh...
chu đề: Thảo luận môn học CIE413A

Thảo luận môn học CIE414A
11/17/2020 11:59:07 PM
Nội dung Đồ án CIE414: CHƯƠNG 1. THIẾT KẾ KẾT CẤU NỀN - ÁO ĐƯỜNG 1.1. Cơ sở thiết kế kết cấu nền - áo đường. 1.1.1. Quy trính tính toán - tải...
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
11/17/2020 11:57:28 PM
TCVN 8809-2011
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
11/17/2020 11:56:48 PM
TCVN 8863-2011
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
11/17/2020 11:55:57 PM
TCVN 8819-2011
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
11/17/2020 11:53:05 PM
22 TCN 211-06
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
11/17/2020 11:51:51 PM
Các bạn sinh viên có các trao đổi về môn học, yêu cầu tài liệu có thể đề xuất tại đây.
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE414A
11/17/2020 11:49:17 PM
Topic thảo luận môn học CIE414A
chu đề: Thảo luận môn học CIE414A

Thảo luận môn học CIE413A
11/17/2020 11:47:21 PM
Trích: Trích: 22TCN 211-06 Có ví dụ tính toán không Thầy? Có thể hướng dẫn lập file Excel về nội dung này không ạ? Có bạn...
chu đề: Thảo luận môn học CIE413A

Thảo luận môn học CIE413A
10/18/2020 12:14:02 AM
22TCN 211-06
chu đề: Thảo luận môn học CIE413A

Thảo luận môn học CIE413A
10/18/2020 12:13:06 AM
Chương 4
chu đề: Thảo luận môn học CIE413A

Thảo luận môn học CIE413A
10/18/2020 12:12:29 AM
chương 3
chu đề: Thảo luận môn học CIE413A

Thảo luận môn học CIE413A
10/18/2020 12:11:43 AM
chương 2
chu đề: Thảo luận môn học CIE413A

Thảo luận môn học CIE413A
10/18/2020 12:11:05 AM
Chương 1
chu đề: Thảo luận môn học CIE413A

Thảo luận môn học CIE413A
10/18/2020 12:10:07 AM
Thảo luận môn học CIE413A
chu đề: Thảo luận môn học CIE413A

Thảo luận môn học HYD391A
10/18/2020 12:09:04 AM
GT TKD tập 3
chu đề: Thảo luận môn học HYD391A

Thảo luận môn học HYD391A
10/18/2020 12:05:52 AM
Chương 2 p3
chu đề: Thảo luận môn học HYD391A

Thảo luận môn học HYD391A
10/18/2020 12:05:16 AM
Chương 2 p2
chu đề: Thảo luận môn học HYD391A

Thảo luận môn học HYD391A
10/18/2020 12:04:42 AM
chương 2 p1
chu đề: Thảo luận môn học HYD391A

Thảo luận môn học HYD391A
10/18/2020 12:03:41 AM
Chương 1
chu đề: Thảo luận môn học HYD391A

Thảo luận môn học HYD391A
10/18/2020 12:01:30 AM
Thảo luận môn học HYD391A
chu đề: Thảo luận môn học HYD391A

Thảo luận môn học CIE435A
10/17/2020 11:59:41 PM
Chương 3
chu đề: Thảo luận môn học CIE435A

Thảo luận môn học CIE435A
10/17/2020 11:59:00 PM
Tài liệu chương 2
chu đề: Thảo luận môn học CIE435A

Thảo luận môn học CIE435A
10/17/2020 11:58:11 PM
Tài liệu học tập chương 1
chu đề: Thảo luận môn học CIE435A

Thảo luận môn học CIE435A
10/17/2020 11:56:44 PM
Mời các bạn SV tham gia thảo luận môn học
chu đề: Thảo luận môn học CIE435A

Thảo luận môn học CIE435A
10/17/2020 11:56:07 PM
Thảo luận môn học CIE435A
chu đề: Thảo luận môn học CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414
7/18/2020 3:23:18 PM
Ngoài ra sinh viên có thể yêu cầu cung cấp các tài liệu khác tại topic này
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414
7/18/2020 3:22:37 PM
Tài liệu TKD
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414
7/18/2020 3:21:31 PM
Tiêu chuẩn 22TCN 211-06
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414
7/18/2020 3:20:39 PM
Phiếu theo dõi đồ án
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414
7/18/2020 3:18:14 PM
Tài liệu tham khảo. 1. Dương Học Hải - Nguyễn Xuân Trục. Thiết kế đường ô tô. Tập 2 NXBGD Hà Nội. 2. Bộ giao thông vận tải. Quy trình thiết kế...
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414
7/18/2020 3:17:47 PM
Thuyết minh và bản vẽ cần nộp. Bản vẽ: Thiết kế kết cấu áo đường, luận chứng KT-KT, so sánh chọn phương án  : 01 bản A2 đóng kèm tập thuyết...
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414
7/18/2020 3:13:51 PM
CÁC NỘI DUNG SINH VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG 1. THIẾT KẾ KẾT CẤU NỀN - ÁO ĐƯỜNG 1.1. Cơ sở thiết kế kết cấu nền - áo đường. 1.1.1. Quy trình tính...
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414
7/18/2020 3:11:15 PM
Topic thảo luận các vấn đề môn học CIE414
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413
7/18/2020 3:08:34 PM
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CHỐNG ĐỠ VÀ PHÒNG HỘ NỀN ĐƯỜNG NỀN ĐƯỜNG. Câu 1/ Các loại tường chắn đất? phạm vi sử dụng? Câu 2/ Phương pháp...
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413
7/18/2020 3:07:55 PM
Tài liệu học tập chương 2
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413
7/18/2020 3:06:52 PM
10. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC 10.1. Lịch trình chung : Nội Dung Hình Thức Dạy Học Kiểm Tra Đánh Giá Tổng Cộng Lí...
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413
7/18/2020 3:06:06 PM
HỌC LIỆU MÔN HỌC: 9. HỌC LIỆU 9.1. Bắt buộc: [1]. Dương Học Hải, Nguyễn Xuân Trục, Thiết kế đường ôtô Tập 2, NXB Giáo Dục  2014 9.2. Tham...
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413
7/18/2020 3:04:30 PM
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1: Chương 1 : THIẾT KẾ NỀN ĐƯỜNG Câu 1/ Tác dụng của nền đường? Yêu cầu đối với nền đường? Cấu tạo nền đường thông thường...
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413
7/18/2020 3:02:56 PM
Tài liệu chương 1
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413
7/18/2020 3:01:44 PM
NỘI DUNG MÔN HỌC CIE413: CHƯƠNG 1. THIẾT KẾ NỀN ĐƯỜNG 1.1. Thiết kế cấu tạo nền đường. 1.2. Tính toán ổn định nền đường. 1.3. Nền đường...
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413
7/18/2020 2:58:10 PM
Topic trao đổi các vấn đề liên quan môn học CIE413
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
6/18/2020 3:54:31 PM
BTN carbon
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
6/18/2020 3:53:54 PM
Thiết kế cp BTN
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
6/18/2020 3:52:54 PM
TCVN 10380-2014
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
6/18/2020 3:52:01 PM
Điều lệ báo hiệu đường bộ
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
6/18/2020 3:50:20 PM
TCVN 8818-2011
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
6/18/2020 3:48:35 PM
TCVN 8810 2011
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
6/18/2020 3:43:53 PM
TCVN 8866-2011
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
6/18/2020 3:42:45 PM
Tiêu chuẩn IRI
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
6/18/2020 3:41:46 PM
Tiêu chuẩn CBR
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
6/18/2020 3:40:57 PM
Tái sinh MD GCHC
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
6/18/2020 3:40:06 PM
Quy trình thi công MD BTXM
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
6/18/2020 3:38:44 PM
Tiêu chuẩn neo đất
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
6/18/2020 3:37:46 PM
Tiêu chuẩn cần Belkenman
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
6/18/2020 3:36:51 PM
Tiêu chuẩn thước dài 3m
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
6/18/2020 3:35:59 PM
Tiêu chuẩn đất gia cố vôi
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
6/18/2020 3:34:38 PM
Tiêu chuẩn CPTN gia cố XM
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
3/18/2020 8:45:02 PM
TCVN 8870-2011
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
3/18/2020 8:44:17 PM
TCVN 8867-2011
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
3/18/2020 8:43:22 PM
TCVN 8861-2011
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
3/18/2020 8:42:03 PM
TCVN 8864-2011
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
3/18/2020 8:40:51 PM
TCVN 8858-2011
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
3/18/2020 8:39:24 PM
TCVN 8819-2011
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
3/18/2020 8:38:39 PM
TCVN 8863-2011
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
3/18/2020 8:37:57 PM
TCVN 8809-2011
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
3/18/2020 8:34:36 PM
Buổi 8
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
3/18/2020 8:33:49 PM
Buổi 7
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435B
3/17/2020 11:32:52 PM
Buổi 2 Buổi 1
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435B
3/17/2020 11:32:05 PM
Tài liệu học tập online qua hệ thống zoom Buổi 1
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
3/17/2020 11:30:11 PM
Buổi 6
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
3/17/2020 11:29:21 PM
Buổi 5
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
3/17/2020 11:28:37 PM
Buổi 4
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
3/17/2020 11:27:47 PM
Buổi 3
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
3/17/2020 11:26:55 PM
Slide học tập online qua hệ thống zoom. Buổi 2
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
1/13/2020 3:18:50 PM
TCVN 9504-2012
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
1/13/2020 3:18:17 PM
TCVN 8859-2011
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
1/13/2020 3:17:25 PM
TCVN 8857-2011
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
1/13/2020 3:16:03 PM
TCVN 9398-2012
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
1/13/2020 3:15:12 PM
TCVN 4447-2012
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
1/13/2020 3:14:02 PM
TCVN 9436-2012
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
1/13/2020 3:11:11 PM
Chương 1
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
1/13/2020 3:06:10 PM
Topic thảo luận môn học CIE456B
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435B
1/13/2020 3:05:04 PM
Chương 6
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435B
1/13/2020 3:04:38 PM
Chương 5
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435B
1/13/2020 3:03:46 PM
Chương 4
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435B
1/13/2020 3:03:03 PM
Chương 3
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435B
1/13/2020 3:01:58 PM
Chương 2p4
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435B
1/13/2020 3:01:18 PM
Chương 2p3
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435B
1/13/2020 3:00:33 PM
Chương 2p2
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435B
1/13/2020 2:59:56 PM
Chương 2p1
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435B
1/13/2020 2:59:11 PM
Chương 1
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435B
1/13/2020 2:58:18 PM
Thảo luận các vấn đề môn học CIE435B
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
12/17/2019 9:38:16 AM
Bảng tính TCD có cốt
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
12/17/2019 9:37:03 AM
Ổn định mái dốc
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
12/17/2019 9:36:09 AM
Chuyên đề thiết kế MDBTXM
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
12/17/2019 9:34:47 AM
Nội dung chuyên đề Dự toán
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
12/17/2019 9:33:30 AM
Nội dung chuyên đề xử lý nền đất yếu
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
12/17/2019 9:32:24 AM
Nội dung chuyên đề TCD có cốt
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
12/17/2019 9:30:23 AM
Nội dung chuyên đề TKKT
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
12/17/2019 9:09:00 AM
BTchuong5
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
12/17/2019 9:07:07 AM
BTchuong4
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
12/17/2019 9:04:59 AM
Baitapchuong3
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
12/17/2019 9:03:01 AM
Bài tập chương 2
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
12/17/2019 9:00:03 AM
Bài Tập  chương 1
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
12/17/2019 8:56:49 AM
Chương 6
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
12/17/2019 8:56:04 AM
chương 5
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
12/17/2019 8:55:16 AM
Chương 4
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
12/17/2019 8:54:32 AM
Chương 3
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
10/16/2019 9:29:24 AM
Chương 2 phần 4
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
10/16/2019 9:28:35 AM
Chương 2 phần 3
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
10/16/2019 9:27:50 AM
Chương 2 phần 2
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
10/16/2019 9:26:57 AM
CHương 2 phần 1
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
10/16/2019 9:25:05 AM
Tài liệu môn học chương 1
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
10/16/2019 9:23:20 AM
Trao đổi các vấn đề môn học CIE435
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/16/2019 9:21:57 AM
22TCN 246-98
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/16/2019 9:20:35 AM
TCVN 9504-2012
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/16/2019 9:19:38 AM
TCVN 8859-2011
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/16/2019 9:18:24 AM
TCVN 8858-2011
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/16/2019 9:17:20 AM
TCVN 8857 -2011
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/16/2019 9:16:12 AM
TCVN 8863-2011
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/16/2019 9:15:22 AM
TCVN 8809-2011
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/16/2019 9:14:32 AM
TCVN 8119-2011
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/16/2019 9:11:43 AM
Quyết định của BGTVT hướng dẫn Thiết kế mặt đường BTXM
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/16/2019 9:09:43 AM
Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế mặt đường mềm
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/16/2019 9:07:16 AM
Nhiệm vụ đồ án môn học
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/16/2019 9:05:56 AM
Thảo luận các vấn đề môn học CIE414A
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391
9/18/2019 3:09:30 PM
Chương 3
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391

THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391
9/18/2019 3:08:43 PM
Chương 2 phần 3
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391

THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391
9/18/2019 3:07:56 PM
Chương 2 phần 2
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391

THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391
9/18/2019 3:07:07 PM
Chương 2
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391

THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391
9/18/2019 3:01:22 PM
Tài liệu môn học Thủy Văn
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391

THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391
9/18/2019 2:57:52 PM
Topic thảo luận môn học Thủy văn
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413
9/18/2019 2:55:59 PM
Chương 5 phần 5
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413
9/18/2019 2:55:00 PM
Chương 5 phần 4
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413
9/18/2019 2:54:03 PM
Chương 5 phần 3
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413
9/18/2019 2:53:13 PM
Chương 5 phần 2
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413
9/18/2019 2:52:31 PM
Chương 5 phần 1
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413
9/18/2019 2:51:34 PM
Chương 4
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413
9/18/2019 2:47:30 PM
Chương 3
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413
9/18/2019 2:46:03 PM
Chương 2
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413
9/18/2019 2:44:43 PM
Tài liệu môn học. Chương 1
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413
9/18/2019 2:40:30 PM
Topic thảo luận các vấn đề môn học Thiết kế nền mặt đường và công trình
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413

Lớp FIN442A (2019-2020) - Lập dự án đầu tư xây dựng
9/18/2019 2:36:02 PM
Các bạn K21XDC đang thực hiện đồ án tốt nghiệp nên tải tài liệu về bổ sung cho kiến thức thực hiện ĐATN.
chu đề: Lớp FIN442A (2019-2020) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2019-2020) - Lập dự án đầu tư xây dựng
9/18/2019 2:34:12 PM
Quá nhiều tài liệu bổ ích để tham khảo, thanks chủ topic.
chu đề: Lớp FIN442A (2019-2020) - Lập dự án đầu tư xây dựng

17 cầu thang công cộng đẹp nhất thế giới
6/14/2019 11:21:52 PM
Đơn giản ma đẹp!
chu đề: 17 cầu thang công cộng đẹp nhất thế giới

Bên trong resort tốt nhất thế giới năm 2017
6/14/2019 11:20:07 PM
Thanks!
chu đề: Bên trong resort tốt nhất thế giới năm 2017

10 công trình ‘có tâm’ được xây dựng để bảo vệ động vật hoang dã, #3 tuy đơn giản nhưng quá tuyệt
6/14/2019 11:19:18 PM
Thanks!
chu đề: 10 công trình ‘có tâm’ được xây dựng để bảo vệ động vật hoang dã, #3 tuy đơn giản nhưng quá tuyệt

[share] Không gian công cộng – Những vấn đề chính và biện pháp kiểm soát
6/14/2019 11:18:34 PM
Thanks!
chu đề: [share] Không gian công cộng – Những vấn đề chính và biện pháp kiểm soát

Mô hình văn phòng xanh – lựa chọn mới cho các doanh nghiệp
6/14/2019 11:17:53 PM
Xu hướng của tương lai!
chu đề: Mô hình văn phòng xanh – lựa chọn mới cho các doanh nghiệp

Những con phố khiến du khách vừa đi vừa toát mồ hôi
6/14/2019 11:16:58 PM
Rất đáng để trải nghiệm!
chu đề: Những con phố khiến du khách vừa đi vừa toát mồ hôi

5 địa điểm được giới trẻ check-in nhiều trong năm 2017
6/14/2019 11:16:04 PM
Đà Nẵng, không có địa điểm nào nhỉ???
chu đề: 5 địa điểm được giới trẻ check-in nhiều trong năm 2017

5 địa điểm được giới trẻ check-in nhiều trong năm 2017
6/14/2019 11:15:03 PM
Đã biết 4/5, còn địa điểm 4 nữa!
chu đề: 5 địa điểm được giới trẻ check-in nhiều trong năm 2017

[Fshare] KIẾN TRÚC CẢNH QUAN
6/14/2019 11:13:01 PM
THanks!
chu đề: [Fshare] KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

[Fshare] GIẢI PHÁP CHO MỘT HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH
6/14/2019 11:12:23 PM
Thanks Mod!
chu đề: [Fshare] GIẢI PHÁP CHO MỘT HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH

Vợ chồng Sài Gòn xây nhà bằng gỗ chống đạn
6/14/2019 11:11:14 PM
thú vị !
chu đề: Vợ chồng Sài Gòn xây nhà bằng gỗ chống đạn

Căn hộ 48,5m² lột xác đẹp ngỡ ngàng nhờ chủ nhà mạnh dạn đập bỏ tường ngăn, thêm gác lửng
6/14/2019 11:10:19 PM
Hay, đáng để tham khảo
chu đề: Căn hộ 48,5m² lột xác đẹp ngỡ ngàng nhờ chủ nhà mạnh dạn đập bỏ tường ngăn, thêm gác lửng

Nhìn nhỏ như chiếc xe nhưng ngôi nhà tí hon của nữ nhà văn nổi tiếng thế giới này sẽ khiến bạn "tròn xoe mắt" vì quá đẹp và tiện nghi
6/14/2019 11:09:11 PM
Nếu thay thế bằng vật liệu khác với tông màu trắng chủ đạo chắc nhìn sẽ thông thoáng hơn!
chu đề: Nhìn nhỏ như chiếc xe nhưng ngôi nhà tí hon của nữ nhà văn nổi tiếng thế giới này sẽ khiến bạn "tròn xoe...

Nhìn nhỏ như chiếc xe nhưng ngôi nhà tí hon của nữ nhà văn nổi tiếng thế giới này sẽ khiến bạn "tròn xoe mắt" vì quá đẹp và tiện nghi
6/14/2019 11:07:37 PM
Vẫn cảm giác hơi chật và bí
chu đề: Nhìn nhỏ như chiếc xe nhưng ngôi nhà tí hon của nữ nhà văn nổi tiếng thế giới này sẽ khiến bạn "tròn xoe...

Ngôi nhà 18m² trong hẻm nhỏ “vạn người mê” của cặp vợ chồng trẻ ở Sài Gòn
6/14/2019 11:06:03 PM
Thiết kế đẹp và thông minh
chu đề: Ngôi nhà 18m² trong hẻm nhỏ “vạn người mê” của cặp vợ chồng trẻ ở Sài Gòn

Căn hộ 34m2 như có phép màu lôi cuốn đến kỳ lạ
6/14/2019 11:01:25 PM
Thiết kế thông minh!
chu đề: Căn hộ 34m2 như có phép màu lôi cuốn đến kỳ lạ

Căn nhà cấp 4 ở Biên Hòa khiến nhiều người thích mê
6/14/2019 10:59:48 PM
Nhà đẹp!
chu đề: Căn nhà cấp 4 ở Biên Hòa khiến nhiều người thích mê

[Fshare] Các tài liệu cấp thoát nước
6/14/2019 10:57:20 PM
Thanks!
chu đề: [Fshare] Các tài liệu cấp thoát nước

TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B
5/18/2019 10:32:54 PM
Các bạn tham khảo thêm một số vấn đề lý thuyết thủy văn trong giáo trình mình gửi.
chu đề: TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B

TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B
5/18/2019 10:31:53 PM
Giáo trình thủy văn đại cương chương 10-12
chu đề: TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B

TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B
5/18/2019 10:31:12 PM
Giáo trình thủy văn đại cương chương 7-9
chu đề: TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B

TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B
5/18/2019 10:30:31 PM
Giáo trình thủy văn đại cương chương 4-6
chu đề: TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B

TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B
5/18/2019 10:29:33 PM
Giáo trình thủy văn đại cương chương 1-3
chu đề: TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B

[Giáo trình] Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
5/18/2019 10:26:43 PM
Thanks!
chu đề: [Giáo trình] Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

GS Ngô Bảo Châu chọn nghề cắt tóc khi hướng nghiệp thời phổ thông
5/18/2019 10:25:54 PM
Thanks!
chu đề: GS Ngô Bảo Châu chọn nghề cắt tóc khi hướng nghiệp thời phổ thông

TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B
5/18/2019 10:23:26 AM
Sinh viên xem các bài tập của từng chương để ôn tập
chu đề: TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B

[Fshare] 824 thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng - kiến trúc - cầu đường (Phần 2)
5/18/2019 10:20:40 AM
Thanks bạn!
chu đề: [Fshare] 824 thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng - kiến trúc - cầu đường (Phần 2)

TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B
5/18/2019 10:15:01 AM
Mọi vấn đề ôn tập có thể trao đổi trực tiếp tại đây
chu đề: TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B

TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B
5/18/2019 10:05:32 AM
Lý thuyết trả lời đơn giản, ngắn gọn. Đọc kĩ câu hỏi để trả lời chính xác
chu đề: TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B

TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B
5/18/2019 10:04:27 AM
Bài tập Thủy văn
chu đề: TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B

Tên người nhận  
Tiêu đề
Nội dung
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024