Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/10/2019 09:10 # 1
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Thảo luận các vấn đề môn học CIE414A
 
16/10/2019 09:10 # 2
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Nhiệm vụ đồ án môn học

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
16/10/2019 09:10 # 3
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế mặt đường mềm

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
16/10/2019 09:10 # 4
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Quyết định của BGTVT hướng dẫn Thiết kế mặt đường BTXM 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
16/10/2019 09:10 # 5
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


TCVN 8119-2011

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
16/10/2019 09:10 # 6
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


TCVN 8809-2011

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
16/10/2019 09:10 # 7
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


TCVN 8863-2011

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
16/10/2019 09:10 # 8
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


TCVN 8857 -2011

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
16/10/2019 09:10 # 9
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


TCVN 8858-2011

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
16/10/2019 09:10 # 10
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


TCVN 8859-2011

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
16/10/2019 09:10 # 11
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


TCVN 9504-2012

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
16/10/2019 09:10 # 12
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


22TCN 246-98

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
17/12/2019 09:12 # 13
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Nội dung chuyên đề TKKT

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
17/12/2019 09:12 # 14
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Nội dung chuyên đề TCD có cốt

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
17/12/2019 09:12 # 15
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Nội dung chuyên đề xử lý nền đất yếu

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
17/12/2019 09:12 # 16
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Nội dung chuyên đề Dự toán

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
17/12/2019 09:12 # 17
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Chuyên đề thiết kế MDBTXM

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
17/12/2019 09:12 # 18
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Ổn định mái dốc

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
17/12/2019 09:12 # 19
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Bảng tính TCD có cốt

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020