Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/05/2019 09:05 # 1
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B


TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B
 
18/05/2019 09:05 # 2
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B


Chương 1

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/05/2019 09:05 # 3
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B


Chương 2

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/05/2019 09:05 # 4
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B


Chương 2 phần 2

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/05/2019 09:05 # 5
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B


Chương 2 phần 3

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/05/2019 10:05 # 6
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B


chương 3

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/05/2019 10:05 # 7
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B


Chương 4

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/05/2019 10:05 # 8
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B


Bài tập Thủy văn

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/05/2019 10:05 # 9
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B


Lý thuyết trả lời đơn giản, ngắn gọn. Đọc kĩ câu hỏi để trả lời chính xác
 
18/05/2019 10:05 # 10
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B


Mọi vấn đề ôn tập có thể trao đổi trực tiếp tại đây
 
18/05/2019 10:05 # 11
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B


Sinh viên xem các bài tập của từng chương để ôn tập
 
18/05/2019 22:05 # 12
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B


Giáo trình thủy văn đại cương chương 1-3

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/05/2019 22:05 # 13
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B


Giáo trình thủy văn đại cương chương 4-6

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/05/2019 22:05 # 14
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B


Giáo trình thủy văn đại cương chương 7-9

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/05/2019 22:05 # 15
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B


Giáo trình thủy văn đại cương chương 10-12

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/05/2019 22:05 # 16
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP HYD391B


Các bạn tham khảo thêm một số vấn đề lý thuyết thủy văn trong giáo trình mình gửi.
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020