Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/08/2019 10:08 # 1
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 11/100 (11%)
Kĩ năng: 17/20 (85%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 461
Được cảm ơn: 27
Lớp FIN442A (2019-2020) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Slide bài giảng chương 1 - Dự án đầu tư xây dựng công trình

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
09/08/2019 19:08 # 2
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 11/100 (11%)
Kĩ năng: 17/20 (85%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 461
Được cảm ơn: 27
Lớp FIN442A (2019-2020) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Nghị định 59/2015/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
09/08/2019 19:08 # 3
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 11/100 (11%)
Kĩ năng: 17/20 (85%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 461
Được cảm ơn: 27
Lớp FIN442A (2019-2020) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Trình tự thực hiện dự án đầu tư XDCT

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
13/08/2019 09:08 # 4
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 11/100 (11%)
Kĩ năng: 17/20 (85%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 461
Được cảm ơn: 27
Lớp FIN442A (2019-2020) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Slide bài giảng chương 2

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
13/08/2019 10:08 # 5
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 11/100 (11%)
Kĩ năng: 17/20 (85%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 461
Được cảm ơn: 27
Lớp FIN442A (2019-2020) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Bài tập giá trị tiền tệ theo thời gian

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
26/08/2019 13:08 # 6
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 11/100 (11%)
Kĩ năng: 17/20 (85%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 461
Được cảm ơn: 27
Lớp FIN442A (2019-2020) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Slide bài giảng chương 3

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
26/08/2019 13:08 # 7
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 11/100 (11%)
Kĩ năng: 17/20 (85%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 461
Được cảm ơn: 27
Lớp FIN442A (2019-2020) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Tham khảo về phân tích tài chính dự án đầu tư

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
30/08/2019 20:08 # 8
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 11/100 (11%)
Kĩ năng: 17/20 (85%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 461
Được cảm ơn: 27
Lớp FIN442A (2019-2020) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Bài tập cá nhân

Yêu cầu:

- Viết tay

- Thời gian nộp: 18h 6/9/2019

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
30/08/2019 20:08 # 9
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 11/100 (11%)
Kĩ năng: 17/20 (85%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 461
Được cảm ơn: 27
Lớp FIN442A (2019-2020) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Tài liệu tham khảo về thẩm định dự án đầu tư

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
05/09/2019 11:09 # 10
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 11/100 (11%)
Kĩ năng: 17/20 (85%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 461
Được cảm ơn: 27
Lớp FIN442A (2019-2020) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Tài liệu hướng dẫn sử dụng excel phân tích tài chính dự án đầu tư

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
Các thành viên đã Thank nguyentbichthuy vì Bài viết có ích:
05/09/2019 11:09 # 11
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 11/100 (11%)
Kĩ năng: 17/20 (85%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 461
Được cảm ơn: 27
Lớp FIN442A (2019-2020) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Sổ tay quản lý dự án đầu tư XDCT

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
Các thành viên đã Thank nguyentbichthuy vì Bài viết có ích:
17/09/2019 09:09 # 12
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 11/100 (11%)
Kĩ năng: 17/20 (85%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 461
Được cảm ơn: 27
Lớp FIN442A (2019-2020) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Điểm thành phần FIN442A

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
Các thành viên đã Thank nguyentbichthuy vì Bài viết có ích:
18/09/2019 14:09 # 13
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
Lớp FIN442A (2019-2020) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Quá nhiều tài liệu bổ ích để tham khảo, thanks chủ topic.
 
18/09/2019 14:09 # 14
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
Lớp FIN442A (2019-2020) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Các bạn K21XDC đang thực hiện đồ án tốt nghiệp nên tải tài liệu về bổ sung cho kiến thức thực hiện ĐATN.
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020