Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!

Các mục diễn đàn

 Diễn đàn   Bài cuối 

Các chủ đề thảo luận

Chủ đề / Người gởi  Bài cuối 
Đất yếu_Nguồn gốc địa chất hay sự hình thành đặc tính địa chất công trình của nó
nhgiangxd

bởi nhgiangxd

14/03/2015 09:53Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 12 | Xem: 3435
Địa chất động lực công trình - Xói ngầm
nhgiangxd

bởi nhgiangxd

13/01/2015 02:01Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 10 | Xem: 2872
Cơ sở động lực nước dưới đất
nhgiangxd

bởi liangluc

19/12/2014 12:10Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 5 | Xem: 1592
Động lực đới đứt gãy kiến tạo
nhgiangxd

bởi nhgiangxd

21/11/2014 02:19Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 11 | Xem: 3333
Gia cố bờ kè bằng các tấm bê tông bọc vải địa kỹ thuật
Nguyenthitham

bởi liangluc

18/11/2014 10:45Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 2 | Xem: 841
Nước biển dâng_Từ góc nhìn địa chất
nhgiangxd

bởi nhgiangxd

18/11/2014 09:48Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 5 | Xem: 1622
GLY291 C4 - Thực tập Địa chất công trình tuần 08
liangluc

bởi liangluc

27/09/2014 09:40Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 800
GLY291A2, C1,2,4 - Bảng chỉ tiêu cơ lý đất đá
liangluc

bởi liangluc

21/09/2014 11:36Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 783
GLY291A2, C1,2,4 - Hình trụ lỗ khoan
liangluc

bởi liangluc

20/09/2014 08:32Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 777
GLY291A2, C1,2,4 - Bảng biểu ghi chép thực địa
liangluc

bởi liangluc

20/09/2014 08:25Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 758
GLY 291C1 - Lịch thực tập Địa chất công trình buổi 07
liangluc

bởi liangluc

18/09/2014 01:35Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 756
GLY291 C4 - Thực tập Địa chất công trình buổi 07
liangluc

bởi liangluc

18/09/2014 01:34Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 765
GLY291 C2 - Thực tập Địa chất công trình buổi 07
liangluc

bởi liangluc

18/09/2014 01:33Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 749
GLY291 A2 - Thực tập Địa chất công trình buổi 07
liangluc

bởi liangluc

18/09/2014 01:29Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 751
GLY291 C4 - Thực tập Địa chất công trình buổi 06
liangluc

bởi liangluc

10/09/2014 11:51Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 809
GLY291 C2 - Thực tập Địa chất công trình buổi 06
liangluc

bởi liangluc

10/09/2014 11:49Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 781
GLY291 A2 - Thực tập Địa chất công trình buổi 06
liangluc

bởi liangluc

10/09/2014 11:46Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 749
GLY 291C1 - Lịch thực tập Địa chất công trình (buổi 6)
liangluc

bởi liangluc

10/09/2014 11:43Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 2419
GLY291 C2, C4, A2 - Thông báo mang theo dụng cụ thực tập ở thực địa
liangluc

bởi liangluc

04/09/2014 08:04Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 808
GLY291C4 - Lịch thực tập Địa chất công trình (buổi 04)
liangluc

bởi liangluc

04/09/2014 08:02Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 782
GLY291C2 - Lịch thực tập Địa chất công trình (buổi 05)
liangluc

bởi liangluc

04/09/2014 07:59Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 748
GLY291A2 - Lịch thực tập Địa chất công trình (buổi 5)
liangluc

bởi liangluc

04/09/2014 07:58Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 763
GLY 291C1 - Lịch thực tập Địa chất công trình (buổi 5)
liangluc

bởi liangluc

03/09/2014 10:58Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 780
GLY291C4 - Lịch thực tập Địa chất công trình (buổi 03)
liangluc

bởi liangluc

26/08/2014 11:29Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 776
GLY291C2 - Lịch thực tập Địa chất công trình (buổi 04)
liangluc

bởi liangluc

26/08/2014 11:28Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 771
GLY291A2 - Lịch thực tập Địa chất công trình (buổi 4)
liangluc

bởi liangluc

26/08/2014 11:27Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 789
GLY291C1 - Lịch thực tập Địa chất công trình (buổi 04)
liangluc

bởi liangluc

26/08/2014 11:26Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 730
GLY291C4 - Lịch thực tập Địa chất công trình (buổi 02)
liangluc

bởi liangluc

21/08/2014 08:26Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 743
GLY291C2 - Lịch thực tập Địa chất công trình (buổi 03)
liangluc

bởi liangluc

21/08/2014 08:23Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 751
GLY291A2 - Lịch thực tập Địa chất công trình (buổi 3)
liangluc

bởi liangluc

21/08/2014 08:21Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 764
GLY291C1 - Lịch thực tập Địa chất công trình (buổi 03)
liangluc

bởi liangluc

19/08/2014 11:24Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 783
GLY291C4 - Lịch thực tập Địa chất công trình (buổi 01)
liangluc

bởi liangluc

11/08/2014 02:13Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 767
GLY291C2 - Lịch thực tập Địa chất công trình (buổi 02)
liangluc

bởi liangluc

11/08/2014 02:07Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 754
GLY291C1 - Lịch thực tập Địa chất công trình (buổi 02)
liangluc

bởi liangluc

11/08/2014 01:59Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 731
GLY291A2 - Lịch thực tập Địa chất công trình (buổi 02)
liangluc

bởi liangluc

11/08/2014 01:57Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 759
GLY291A1,C1,C2,C4 - Đề cương Thực địa (Tài liệu thực tập Địa chất công trình)
liangluc

bởi liangluc

07/08/2014 09:47Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 856
GLY291A1,C1,C2,C4 - Qui định sinh viên tham gia thực tập Địa chất công trình
liangluc

bởi liangluc

07/08/2014 09:37Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 749
GLY291A1,C1,C2,C4 - Bìa Nhật ký thực tập, Báo cáo thực tập (Tài liệu thực tập Địa chất công trình)
liangluc

bởi liangluc

07/08/2014 09:34Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 765
GLY291A1,C1,C2,C4 - Biểu mẫu ghi chép thực địa (Tài liệu thực tập Địa chất công trình)
liangluc

bởi liangluc

07/08/2014 09:31Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 832
GLY291 SB - Thông báo của P. Đào tạo và Kế hoạch Tài chính
liangluc

bởi liangluc

31/05/2014 07:06Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 793
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022