Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/01/2020 15:01 # 1
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 67/140 (48%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 977
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


Topic thảo luận môn học CIE456B
 
13/01/2020 15:01 # 2
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 67/140 (48%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 977
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


Chương 1

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
13/01/2020 15:01 # 3
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 67/140 (48%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 977
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


TCVN 9436-2012

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
13/01/2020 15:01 # 4
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 67/140 (48%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 977
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


TCVN 4447-2012

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
13/01/2020 15:01 # 5
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 67/140 (48%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 977
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


TCVN 9398-2012

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
13/01/2020 15:01 # 6
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 67/140 (48%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 977
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


TCVN 8857-2011

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
13/01/2020 15:01 # 7
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 67/140 (48%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 977
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


TCVN 8859-2011

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
13/01/2020 15:01 # 8
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 67/140 (48%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 977
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


TCVN 9504-2012

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020