Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/08/2014 15:08 # 1
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
D18XDD.b_Trao đổi học tập về môn: Kết cấu nhà thép


Topic này nhằm cung cấp cho các bạn khối lớp D18XDDb các tài liệu học tập môn: Kết cấu nhà thép cũng như để trao đổi các vấn đề liên quan đến môn học và đồ án Kết cấu nhà thép.

Mọi thắc mắc đề nghị các bạn hỏi ở đây, thường xuyên truy cập website để có được nhiều thông tin bổ íchsvdtu.com


 
Các thành viên đã Thank hieupv vì Bài viết có ích:
08/08/2014 16:08 # 2
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
D18XDD.b_Trao đổi học tập về môn: Kết cấu nhà thép


Nội dung môn học: Kết cấu nhà thép.

Chương 1. Kết cấu thép nhà công nghiệp

Chương này trình bày các vấn đề:

- Thiết kế khung ngang và một số bộ phận của nhà công nghiệp loại nặng;

- Thiết kế khung ngang và một số bộ phận của nhà công nghiệp loại nhẹ và phần hướng dẫn ĐAMH;

- Có bài tập về nhà liên quan đến chương;

Chương 2. Kết cấu thép nhà nhịp lớn

Chương này trình bày các vấn để:

- Khái nhiệm nhà nhịp lớn;

- Cấu tạo nhà nhịp lớn;

- Phương pháp tính toán kết cấu nhà nhịp lớn;

Chương 3. Kết cấu thép nhà cao tầng

Chương này trình bày các vấn đề:

- Khái niệm và phân loại nhà cao tầng;

- Giới thiệu về nhà cao tầng bằng Kết cấu thép;

- Nguyên lý tính toán nhà cao tầng, nhà nhiều tầng;

- Ví dụ tính toán về nhà nhiều tầngsvdtu.com


 
11/08/2014 14:08 # 3
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
D18XDD.b_Trao đổi học tập về môn: Kết cấu nhà thép


Bài giảng slide, chương 1. Kết cấu thép nhà công nghiệp

xem link đính kèm:

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


svdtu.com


 
11/08/2014 14:08 # 4
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
D18XDD.b_Trao đổi học tập về môn: Kết cấu nhà thép


Bài giảng slide, chương 2. Kết cấu thép nhà nhịp lớn

xem link đính kèm:

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


svdtu.com


 
11/08/2014 14:08 # 5
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
D18XDD.b_Trao đổi học tập về môn: Kết cấu nhà thép


 Bài giảng Slide chương 3. Kết cấu thép nhà cao tầng

Xem link đính kèm:

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


svdtu.com


 
11/08/2014 15:08 # 6
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
D18XDD.b_Trao đổi học tập về môn: Kết cấu nhà thép


Bài tập về nhà môn học: Kết cấu nhà thép, lớp D18XDD.b1

Sinh viên chú ý theo dõi đầu đề và số liệu bài tập. Các hướng dẫn BTVN được đính kèm ở các file.

Sinh viên cần in ấn các nội dung, bôi đậm số liệu theo danh sách, điền đầy đủ thông tin vào tờ đầu đề, đóng kèm đầu đề, danh sách số liệu vào bài làm của mình để nộp lại cho GV theo đúng thời hạn quy định.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


svdtu.com


 
11/08/2014 15:08 # 7
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
D18XDD.b_Trao đổi học tập về môn: Kết cấu nhà thép


Bài tập về nhà môn học: Kết cấu nhà thép, lớp D18XDD.b2

Sinh viên chú ý theo dõi đầu đề và số liệu bài tập. Các hướng dẫn BTVN được đính kèm ở các file.

Sinh viên cần in ấn các nội dung, bôi đậm số liệu theo danh sách, điền đầy đủ thông tin vào tờ đầu đề, đóng kèm đầu đề, danh sách số liệu vào bài làm của mình để nộp lại cho GV theo đúng thời hạn quy định.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


svdtu.com


 
11/08/2014 15:08 # 8
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
D18XDD.b_Trao đổi học tập về môn: Kết cấu nhà thép


Bài tập về nhà môn học: Kết cấu nhà thép, lớp D18XDD.b3

Sinh viên chú ý theo dõi đầu đề và số liệu bài tập. Các hướng dẫn BTVN được đính kèm ở các file.

Sinh viên cần in ấn các nội dung, bôi đậm số liệu theo danh sách, điền đầy đủ thông tin vào tờ đầu đề, đóng kèm đầu đề, danh sách số liệu vào bài làm của mình để nộp lại cho GV theo đúng thời hạn quy định.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


svdtu.com


 
Các thành viên đã Thank hieupv vì Bài viết có ích:
05/09/2014 15:09 # 9
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
D18XDD.b_Trao đổi học tập về môn: Kết cấu nhà thép


Nhiệm vụ đồ án môn học lớp D18XDDb1.

Sinh viên theo dõi nhiệm vụ và số liệu đồ án môn học như các file đính kèm.

Chú ý:

- Nhớ in ấn số liệu, điền thông tin vào tờ nhiệm vụ, bôi đậm danh sách số liệu để kiểm tra;

- Mang theo nhiệm vụ, số liệu đi học để được hướng dẫn;

- Mang theo sách hướng dẫn đồ án môn học trong các buổi lên lớp để được hướng dẫn;

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


svdtu.com


 
05/09/2014 15:09 # 10
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
D18XDD.b_Trao đổi học tập về môn: Kết cấu nhà thép


Nhiệm vụ đồ án môn học lớp D18XDDb2.

Sinh viên theo dõi nhiệm vụ và số liệu đồ án môn học như các file đính kèm.

Chú ý:

- Nhớ in ấn số liệu, điền thông tin vào tờ nhiệm vụ, bôi đậm danh sách số liệu để kiểm tra;

- Mang theo nhiệm vụ, số liệu đi học để được hướng dẫn;

- Mang theo sách hướng dẫn đồ án môn học trong các buổi lên lớp để được hướng dẫn;

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


svdtu.com


 
Các thành viên đã Thank hieupv vì Bài viết có ích:
05/09/2014 15:09 # 11
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
D18XDD.b_Trao đổi học tập về môn: Kết cấu nhà thép


Nhiệm vụ đồ án môn học lớp D18XDDb3.

Sinh viên theo dõi nhiệm vụ và số liệu đồ án môn học như các file đính kèm.

Chú ý:

- Nhớ in ấn số liệu, điền thông tin vào tờ nhiệm vụ, bôi đậm danh sách số liệu để kiểm tra;

- Mang theo nhiệm vụ, số liệu đi học để được hướng dẫn;

- Mang theo sách hướng dẫn đồ án môn học trong các buổi lên lớp để được hướng dẫn;

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


svdtu.com


 
10/09/2014 09:09 # 12
QuocNhi
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 32/90 (36%)
Kĩ năng: 24/80 (30%)
Ngày gia nhập: 17/03/2010
Bài gởi: 392
Được cảm ơn: 304
D18XDD.b_Trao đổi học tập về môn: Kết cấu nhà thép


Thầy cho em hỏi, trong sơ đồ tính khung ngang kết cấu nhà thép thì độ cứng của các thanh thép sẽ được khai báo thế nào trong Sap2000 vậy ạ?

Em xin cảm ơn thầyNguyễn Quốc Nhi

Mod "Sinh viên 360"

Yh: Anh_chang_can_thi


 
13/09/2014 15:09 # 13
bathangd18
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 14/10/2013
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: D18XDD.b_Trao đổi học tập về môn: Kết cấu nhà thép


Dạ thầy cho e hỏi về đồ án. E thuộc vùng gió IVB chiều cao cột của e H=8,7 (m) < 10 (m) vậy e phải nội suy hệ số k theo chiều cao H hay là e lấy k=1?

 
 
16/09/2014 16:09 # 14
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
Phản hồi: D18XDD.b_Trao đổi học tập về môn: Kết cấu nhà thép


@Quoc Nhi: Nếu tính khung thép nhà CN nhẹ thì ban đầu tạm thời bỏ qua tiết diện và độ cứng để xác định nội lực trước đã. Sau khi tính toán xong tiết diện thì mới nhập lại đúng tiết diện vào để kiểm tra lại nội lực và chuyển vị ngang tại đỉnh cột cũng như biến dạng của vì kèo.

Một cách đúng hơn, em có thể gán tiết diện từ 1 công trình tương tự để tìm nội lực, sau đó thiết kế và kiểm tra lại sau nhé.svdtu.com


 
16/09/2014 16:09 # 15
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
Phản hồi: D18XDD.b_Trao đổi học tập về môn: Kết cấu nhà thép


Trích:

Dạ thầy cho e hỏi về đồ án. E thuộc vùng gió IVB chiều cao cột của e H=8,7 (m) < 10 (m) vậy e phải nội suy hệ số k theo chiều cao H hay là e lấy k=1?

 

Do chiều cao dưới 10m và địa hình B nên em có thể chọn k = 1 để tính toán tải trọng gió nhé (thiên về an toàn)


svdtu.com


 
16/09/2014 16:09 # 16
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
Phản hồi: D18XDD.b_Trao đổi học tập về môn: Kết cấu nhà thép


Thông báo về kế hoạch thông đồ án Kết cấu nhà thép:

- Lớp D18XDD.b123 nộp đồ án môn học KC nhà thép trước 17h55 ngày thứ 5 (18/9/2014) tại Phòng 305, cơ sở Quang Trung.

- Lưu ý: khi nộp bài cần có kẹp cẩn thận. Bài làm trên giấy A4 có kẻ ngang, viết tay. Hình vẽ và bảng bảng tính có thể dùng máy.

- Nộp kèm tờ đầu đề có ghi số liệu, bôi đậm tên trong danh sách giao số liệu, nộp kèm tờ thông qua có ghi rõ thông tin đầy đủ.svdtu.com


 
19/09/2014 08:09 # 17
QuocNhi
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 32/90 (36%)
Kĩ năng: 24/80 (30%)
Ngày gia nhập: 17/03/2010
Bài gởi: 392
Được cảm ơn: 304
D18XDD.b_Trao đổi học tập về môn: Kết cấu nhà thép


Em chào Thầy!

Thầy cho em hỏi, là khi em chọn tiết diện sơ bộ và đi tính, khi kiếm tra ổn định tổng thể thì ứng suất > f. Em tăng kích thước tiết diện lên thì diện tích nằm ngoài khoảng tiết diện cho phép, vậy có được không Thầy?Nguyễn Quốc Nhi

Mod "Sinh viên 360"

Yh: Anh_chang_can_thi


 
19/09/2014 16:09 # 18
vnttqb
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 5/130 (4%)
Kĩ năng: 39/80 (49%)
Ngày gia nhập: 21/03/2011
Bài gởi: 785
Được cảm ơn: 319
Phản hồi: D18XDD.b_Trao đổi học tập về môn: Kết cấu nhà thép


thưa thầy!

Khi chọn và kiểm tra tiết diện, em dùng bảng Excel tìm được cặp nội lực có max(N/2; M/h) là lớn nhất và ngoài ra thì thấy có 4 cặp khác có N lớn hơn N của cặp đã chọn nhưng M nhỏ hơn M đã chon nhiều.

Vậy mình có phải kiểm tra ổn định và bền đối với cặp có N lớn hơn N đã chọn và M nhỏ hơn M đã chọn nhiều không ạ?

Hay là chỉ tính đối với cặp có Max( N/2; M/h) lớn nhất thôi ạ?

Em cảm ơn thầy!======================================================================================================

Cuộc đời là một dòng sông. Ai không bơi thì chết. 
 

Name: Tien (Tory) TRAN
Email: TranTien29@gmail.com


 
04/10/2014 02:10 # 19
nhuuviet832
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 24/10/2013
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: D18XDD.b_Trao đổi học tập về môn: Kết cấu nhà thép


Thưa thầy, em là Nguyễn Hữu Việt , Lớp d18xddb2

Thầy cho em hỏi, đồ án em mô hình thứ nhất là em khai báo thanh xà ngang là một thanh, còn mô hình thứ hai em khai báo thanh xà ngang là hai thanh, khi chạy nội lực thì tại vị trí thay đổi tiết diện là 3,5m momen ở mô hình thứ nhất lớn hơn ở mô hình thứ hai thì kết quả như vậy có đúng không và nên chọn theo mô hình nào thì đúng ạ?

Em cảm ơn thầy!

 
 
04/10/2014 10:10 # 20
bathangd18
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 14/10/2013
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: D18XDD.b_Trao đổi học tập về môn: Kết cấu nhà thép


Thưa thầy em là Nguyễn Hoang Hà lớp D18XDDB1. em có thắc mắc muốn hỏi thầy 

Khi tính toán tiết diện cột và vì kèo thay đổi tiết diện có thể chon chiều cao h khác nhau ko hay là phải chọn cùng h. Em cảm ơn thầy

 
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022