Thông tin: hieupv
Tên đăng nhập: hieupv
Họ và tên: Phạm Viết Hiếu
Nghề nghiệp: Giảng viên
Sở thích: Bóng đá
Giới tính: Nam
   
Ngày tham gia: 17/09/2012
Số bài đã gởi: 512
Lần truy cập cuối: 14/01/2014 22:21
Được cảm ơn 97
Phản hồi: CIE429 ACE_Đồ án KC Nhà thép_HK 1_năm học 2020-2021
1/12/2021 8:47:04 AM
Dạng câu hỏi về phương pháp, nội dung thiết kế : Sinh viên sẽ  chọn ngẫu nhiên một trong các câu hỏi đã cho sẵn. Khi bảo vệ sinh viên được tham...
chu đề: CIE429 ACE_Đồ án KC Nhà thép_HK 1_năm học 2020-2021

Phản hồi: CIE429 ACE_Đồ án KC Nhà thép_HK 1_năm học 2020-2021
1/12/2021 8:46:48 AM
Dạng câu hỏi đọc hiểu bản vẽ: Giảng viên sẽ hỏi một trong các nội dung sau: Thực hịên mặt cắt qua một vị trí bất kỳ của một chi tiết nào đấy...
chu đề: CIE429 ACE_Đồ án KC Nhà thép_HK 1_năm học 2020-2021

Phản hồi: CIE429 ACE_Đồ án KC Nhà thép_HK 1_năm học 2020-2021
1/12/2021 8:46:35 AM
Nội dung chính khi bảo vệ: Kiểm tra sự thích hợp giữa thuyết minh tính toán và bản vẽ: Giảng viên sẽ kiểm tra một trong các nội dung sau: ...
chu đề: CIE429 ACE_Đồ án KC Nhà thép_HK 1_năm học 2020-2021

Phản hồi: CIE429 ACE_Đồ án KC Nhà thép_HK 1_năm học 2020-2021
1/12/2021 8:46:20 AM
MỘT NỘI DUNG CHÍNH VỀ MÔN HỌC KẾT CẤU NHÀ THÉP Phân điểm thành phần đồ án môn học: Chuyên cần, thái đô: 15% Thực hành (kiểm tra thường...
chu đề: CIE429 ACE_Đồ án KC Nhà thép_HK 1_năm học 2020-2021

CIE429 ACE_Đồ án KC Nhà thép_HK 1_năm học 2020-2021
12/22/2020 1:54:57 PM
* Nguyên tắc THNL:  - Tải trọng thường xuyên luôn luôn được kể đến trong mọi trường hợp, không kể dấu thế nào. - Không thể đồng thời lấy cả hai...
chu đề: CIE429 ACE_Đồ án KC Nhà thép_HK 1_năm học 2020-2021

CIE429 ACE_Đồ án KC Nhà thép_HK 1_năm học 2020-2021
12/22/2020 1:52:30 PM
Mẫu bản vẽ cho đồ án Kết cấu nhà thép. Thông thường bản vẽ đồ án được thể hiện trên khổ giấy A1, nhưng đối với quy mô và tính chất của công trình...
chu đề: CIE429 ACE_Đồ án KC Nhà thép_HK 1_năm học 2020-2021

CIE429 ACE_Đồ án KC Nhà thép_HK 1_năm học 2020-2021
12/22/2020 1:50:42 PM
Biểu mẫu phần thuyết minh cho đồ án: Kết cấu nhà thép. Đây là phần thuyết minh tính toán và thiết kế sau khi đã có nội lực, phần tính toán tải...
chu đề: CIE429 ACE_Đồ án KC Nhà thép_HK 1_năm học 2020-2021

CIE429 ACE_Đồ án KC Nhà thép_HK 1_năm học 2020-2021
12/22/2020 1:48:36 PM
Đây là Topic được lập ra nhằm cung cấp thêm một số thông tin về môn học và các nội dung trao đổi liên quan đến đồ án môn học: Kết cấu nhà thép, mã...
chu đề: CIE429 ACE_Đồ án KC Nhà thép_HK 1_năm học 2020-2021

Phản hồi: CIE429_Đồ án Kết cấu Nhà thép_HK I_năm học 2019-2020
10/18/2019 1:58:16 PM
PHẦN BẢN VẼ             - Bản vẽ thể hiện trên khổ giấy A3 (gồm nhiều bản vẽ), đóng thành tập có bìa theo mẫu.             - Bản vẽ thể hiện...
chu đề: CIE429_Đồ án Kết cấu Nhà thép_HK I_năm học 2019-2020

Phản hồi: CIE429_Đồ án Kết cấu Nhà thép_HK I_năm học 2019-2020
10/18/2019 1:57:31 PM
Chương 4. Thiết kế tiết diện cấu kiện             - Thiết kế cột khung;             - Thiết kế dầm khung; Chương 5. Thiết kế các chi tiết...
chu đề: CIE429_Đồ án Kết cấu Nhà thép_HK I_năm học 2019-2020

Phản hồi: CIE429_Đồ án Kết cấu Nhà thép_HK I_năm học 2019-2020
10/18/2019 1:57:07 PM
Chương 2. Tải trọng tác dụng lên khung ngang             - Tải trọng thường xuyên (tĩnh tải) – vẽ sơ đồ tính;             - Hoạt tải mái – vẽ...
chu đề: CIE429_Đồ án Kết cấu Nhà thép_HK I_năm học 2019-2020

Phản hồi: CIE429_Đồ án Kết cấu Nhà thép_HK I_năm học 2019-2020
10/18/2019 1:56:36 PM
Chương 1. Xác định các kích thước chính của khung ngang             - Kích thước khung ngang theo phương đứng;             - Kích thước khung...
chu đề: CIE429_Đồ án Kết cấu Nhà thép_HK I_năm học 2019-2020

Phản hồi: CIE429_Đồ án Kết cấu Nhà thép_HK I_năm học 2019-2020
10/18/2019 1:56:13 PM
SỐ LIỆU THIẾT KẾ:             Thiết kế khung ngang chịu lực của nhà công nghiệp loại nhẹ một tầng, một nhịp với các số liệu cho trước như sau: ...
chu đề: CIE429_Đồ án Kết cấu Nhà thép_HK I_năm học 2019-2020

CIE429_Đồ án Kết cấu Nhà thép_HK I_năm học 2019-2020
10/18/2019 1:55:42 PM
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MÔN HỌC VÀ TÀI LIỆU KHỐI LỚP: CIE429AIS Sinh viên Download các file đính kèm, bao gồm: - Nhiệm vụ và trình tự thực hiện đồ án môn...
chu đề: CIE429_Đồ án Kết cấu Nhà thép_HK I_năm học 2019-2020

CIE429_Đồ án Kết cấu Nhà thép_HK I_năm học 2019-2020
10/18/2019 1:54:00 PM
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MÔN HỌC VÀ TÀI LIỆU KHỐI LỚP: CIE429C Sinh viên tải các file đính kèm, bao gồm: - Nhiệm vụ và trình tự thực hiện đồ án môn học:...
chu đề: CIE429_Đồ án Kết cấu Nhà thép_HK I_năm học 2019-2020

CIE429_Đồ án Kết cấu Nhà thép_HK I_năm học 2019-2020
10/18/2019 1:52:46 PM
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MÔN HỌC VÀ TÀI LIỆU KHỐI LỚP: CIE429A Sinh viên tải các file đính kèm, bao gồm: - Nhiệm vụ và trình tự thực hiện đồ án môn học:...
chu đề: CIE429_Đồ án Kết cấu Nhà thép_HK I_năm học 2019-2020

CIE429_Đồ án Kết cấu Nhà thép_HK I_năm học 2019-2020
10/18/2019 1:51:39 PM
- Topic này sẽ tập hợp các nội dung liên quan đến Hướng dẫn - Cung cấp thông tin - Giải đáp các thắc mắc về nội dung thực hiện Đồ án môn học Kết cấu...
chu đề: CIE429_Đồ án Kết cấu Nhà thép_HK I_năm học 2019-2020

Phản hồi: CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020
9/18/2019 3:27:20 PM
2. Phần Bài tập Các nội về bài tập sẽ tập trung trong các chương 2, 3, 4 và chương 5 1.     Chương 2 -        Chú ý bài toán kiểm tra các...
chu đề: CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020

Phản hồi: CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020
9/18/2019 3:26:29 PM
Nội dung ôn tập môn Kết cấu thép (nội dung sơ bộ): 1. Phần Lý thuyết: Tập trung chủ yếu các nội dung lý thuyết trong chương 1, bao gồm các vấn...
chu đề: CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020

CIE428_Trao đổi học tập môn Kết cấu nhà thép
9/18/2019 10:01:45 AM
- Thiết kế hệ xà gồ vách (chọn trước số hiệu và loại xà gồ từ Catalogue thực tế do nhà sản xuất cung cấp và tính khoảng cách xà gồ) đỡ tấm tường bằng...
chu đề: CIE428_Trao đổi học tập môn Kết cấu nhà thép

CIE428_Trao đổi học tập môn Kết cấu nhà thép
9/18/2019 10:01:14 AM
Thiết kế khung ngang điển hình của nhà công nghiệp loại nhẹ một tầng, một nhịp với các số liệu cho trước như sau: -        Nhịp khung: L (m); Bước...
chu đề: CIE428_Trao đổi học tập môn Kết cấu nhà thép

Phản hồi: CIE428_Trao đổi học tập môn Kết cấu nhà thép
9/18/2019 10:00:47 AM
Sinh viên tải các file liên quan bao gồm: - Nhiệm vụ Bài tập về nhà; - Số liệu BTVN theo danh sách SV đính kèm SV tải số liệu, ghi rõ số...
chu đề: CIE428_Trao đổi học tập môn Kết cấu nhà thép

CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020
9/10/2019 2:46:23 PM
Tài liệu tham khảo cho một số nội dung bài tập làm thêm trong quá trình học môn học: Kết cấu thép + Nội dung cuốn sách: Cung cấp các nội dung tóm...
chu đề: CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020

CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020
9/10/2019 2:32:03 PM
THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH NỘP BÀI TẬP VỀ NHÀ LỚP CIE378A Hiện nay, GVHD đã cho đầy đủ các thông tin và các hướng dẫn cần thiết để sinh viên có thể hoàn...
chu đề: CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020

CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020
9/10/2019 2:31:39 PM
THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH NỘP BÀI TẬP VỀ NHÀ LỚP CIE378C Hiện nay, GVHD đã cho đầy đủ các thông tin và các hướng dẫn cần thiết để sinh viên có thể...
chu đề: CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020

CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020
8/15/2019 3:36:00 PM
Giáo trình tham khảo của môn học Kết cấu thép là cuốn sách: Kết cấu thép - Cấu kiện cơ bản, tác giả GS.TS Phạm Văn Hội Đây là phiên bản cũ, các...
chu đề: CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020

CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020
8/15/2019 3:32:00 PM
Một số Bài tập tham khảo, có lời giải và hướng dẫn bài giải cho một số nội dung quan trọng. Sinh viên tải bài tập, in ấn và mang theo tại mỗi buổi...
chu đề: CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020

CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020
8/15/2019 3:27:55 PM
Chương 5. Giàn thép 5.1. Đại cương về giàn thép. 5.2. Cấu tạo giàn. 5.3. Hệ giằng không gian giữa các giàn. 5.4. Tính toán giàn. 5.5....
chu đề: CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020

CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020
8/15/2019 3:27:12 PM
Chương 4. Cột thép 4.1. Khái niệm chung. 4.2. Cột đặc chịu nén đúng tâm. 4.3. Cột rỗng chịu nén đúng tâm. 4.4. Cột chịu nén lệch tâm,...
chu đề: CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020

CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020
8/15/2019 3:26:29 PM
Chương 3. Dầm thép 3.1. Đại cương về dầm và hệ dầm. 3.2. Cấu tạo và tính toán bản sàn thép. 3.3. Các kích thước chính của dầm. 3.4. Thiết...
chu đề: CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020

CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020
8/15/2019 3:19:03 PM
Chương 2. Liên kết 1. Một số khái niệm chung 2. Liên kết hàn 2.1. Các phương pháp hàn trong kết cấu thép 2.2. Các yêu cầu khi hàn và...
chu đề: CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020

CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020
8/15/2019 3:18:04 PM
Slide bài giảng môn Kết cấu thép Chương mở đầu Chương 1 - Kết cấu thép sử dụng trong lĩnh vực xây dựng. Chương mở đầu:  Đại cương về kết cấu...
chu đề: CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020

CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020
8/15/2019 3:15:55 PM
Topic này lập ra để đăng tải các tài liệu học tập cho Sinh viên khối lớp Kết cấu thép - CIE378A,C Học kỳ I, năm học 2019 - 2020. Đây cũng là nơi...
chu đề: CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020

CIE428SA_Kết cấu nhà thép - Học kỳ hè 2018 - 2019
6/14/2019 4:22:07 PM
Sách Kết cấu thép - Hướng dẫn thiết kế Nội dung: - Các nội dung về thiết kế các mối liên kết  - Các nội dung về thiết kế các bộ phận kết cấu...
chu đề: CIE428SA_Kết cấu nhà thép - Học kỳ hè 2018 - 2019

CIE428SA_Kết cấu nhà thép - Học kỳ hè 2018 - 2019
6/14/2019 4:16:11 PM
Tài liệu tham khảo về môn học Kết cấu nhà thép Nội dung: - Cung cấp thông tin về lĩnh vực thiết kế kết cấu nhà thép - Tài liệu hướng dẫn về việc...
chu đề: CIE428SA_Kết cấu nhà thép - Học kỳ hè 2018 - 2019

CIE428SA_Kết cấu nhà thép - Học kỳ hè 2018 - 2019
6/14/2019 3:56:25 PM
Slide học tập môn kết cấu nhà thép Chương 3 - Kết cấu thép nhà cao tầng Nội dung chương đề cập đến một số nội dung chủ yếu: - Kiến thức cơ...
chu đề: CIE428SA_Kết cấu nhà thép - Học kỳ hè 2018 - 2019

CIE428SA_Kết cấu nhà thép - Học kỳ hè 2018 - 2019
6/14/2019 3:55:31 PM
Slide học tập môn kết cấu nhà thép Chương 2 - Kết cấu thép nhà công nghiệp nhịp lớn một số nội dung chủ yếu: - Kiến thức cơ bản về lĩnh vực...
chu đề: CIE428SA_Kết cấu nhà thép - Học kỳ hè 2018 - 2019

CIE428SA_Kết cấu nhà thép - Học kỳ hè 2018 - 2019
6/14/2019 3:54:34 PM
Slide học tập môn kết cấu nhà thép Chương 1 - Kết cấu thép nhà công nghiệp Nội dung chương đề cập đến một số nội dung chủ yếu: - Kiến thức...
chu đề: CIE428SA_Kết cấu nhà thép - Học kỳ hè 2018 - 2019

CIE428SA_Kết cấu nhà thép - Học kỳ hè 2018 - 2019
6/14/2019 3:52:22 PM
Topic này đề cập đến các nội dung liên quan đến Nội dung học tập môn học Kết cấu nhà thép của khối lớp học kỳ hè CIE428SA Các bạn có thể đăng nhập...
chu đề: CIE428SA_Kết cấu nhà thép - Học kỳ hè 2018 - 2019

CIE429B_Đồ án KC Nhà thép HK2_2018 - 2019
3/29/2019 8:02:53 PM
Nội dung thực hiện và phần kiểm tra của Giảng viên trong ngày 12/4/2019: Chương 2. Tải trọng tác dụng lên khung ngang - Tải trọng thường xuyên...
chu đề: CIE429B_Đồ án KC Nhà thép HK2_2018 - 2019

CIE429B_Đồ án KC Nhà thép HK2_2018 - 2019
3/29/2019 8:00:28 PM
Tiến độ thông qua đồ án, buổi 1 ngày 29/3/2019: Chương 1. Xác định các kích thước chính của khung ngang - Kích thước khung ngang theo phương...
chu đề: CIE429B_Đồ án KC Nhà thép HK2_2018 - 2019

CIE429B_Đồ án KC Nhà thép HK2_2018 - 2019
3/29/2019 7:59:13 PM
Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quá trình thể hiện bản vẽ: - Bản vẽ thể hiện trên khổ giấy A3 (gồm nhiều bản vẽ), đóng thành tập có bìa...
chu đề: CIE429B_Đồ án KC Nhà thép HK2_2018 - 2019

CIE429B_Đồ án KC Nhà thép HK2_2018 - 2019
3/29/2019 7:58:31 PM
Nhiệm vụ thực hiện đồ án môn học Kết cấu nhà thép, gồm các nội dung như sau: Chương 1. Xác định các kích thước chính của khung ngang ...
chu đề: CIE429B_Đồ án KC Nhà thép HK2_2018 - 2019

CIE429B_Đồ án KC Nhà thép HK2_2018 - 2019
3/29/2019 7:57:50 PM
Danh sách phân công số liệu đồ án Kết cấu nhà thép, khối lớp CIE429B của học kỳ II năm học 2018 - 2019. Các bạn Sinh viên đăng ký trễ sau khi danh...
chu đề: CIE429B_Đồ án KC Nhà thép HK2_2018 - 2019

CIE429B_Đồ án KC Nhà thép HK2_2018 - 2019
3/29/2019 7:54:37 PM
Thông số đầu vào của Đồ án kết cấu nhà thép, khối lớp CIE429B (ban đêm), học kỳ II năm học 2018 - 2019: Thiết kế khung ngang chịu lực của nhà công...
chu đề: CIE429B_Đồ án KC Nhà thép HK2_2018 - 2019

CIE429B_Đồ án KC Nhà thép HK2_2018 - 2019
3/29/2019 7:52:39 PM
Topic này được lập ra để trao đổi các nội dung liên quan đến lĩnh vực Đồ án kết cấu nhà thép, khối lớp liên thông ban đêm CIE429B. Các bạn Sinh...
chu đề: CIE429B_Đồ án KC Nhà thép HK2_2018 - 2019

Phản hồi: CIE428B_BTVN môn Kết cấu nhà thép_HK2_18.19
3/20/2019 6:21:31 PM
THỜI HẠN NỘP BTVN -Thời gian: 17h45 ngày 27/3/2019 - Địa điểm: P204 cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh (Viettin cũ). - Yêu cầu: Bài làm trên khổ giấy A4...
chu đề: CIE428B_BTVN môn Kết cấu nhà thép_HK2_18.19

CIE428B_BTVN môn Kết cấu nhà thép_HK2_18.19
3/20/2019 6:01:23 PM
Danh sách phân công số liệu cho nội dung BTVN môn học Kết cấu nhà thép của khối lớp CIE428B (liên thông ban đêm) Các bạn tô đậm tên trong danh...
chu đề: CIE428B_BTVN môn Kết cấu nhà thép_HK2_18.19

CIE428B_BTVN môn Kết cấu nhà thép_HK2_18.19
3/20/2019 5:59:04 PM
NỘI DUNG THIẾT KẾ: 2.1. Thiết kế hệ xà gồ vách (chọn trước số hiệu và loại xà gồ từ Catalogue thực tế do nhà sản xuất cung cấp và tính khoảng cách...
chu đề: CIE428B_BTVN môn Kết cấu nhà thép_HK2_18.19

CIE428B_BTVN môn Kết cấu nhà thép_HK2_18.19
3/20/2019 5:58:17 PM
Thông tin đầu vào của nhiệm vụ Bài tập về nhà: Thiết kế khung ngang điển hình của nhà công nghiệp loại nhẹ một tầng, một nhịp với các số liệu cho...
chu đề: CIE428B_BTVN môn Kết cấu nhà thép_HK2_18.19

CIE428B_BTVN môn Kết cấu nhà thép_HK2_18.19
3/20/2019 5:56:39 PM
Topic này đề cập đến các nội dung liên quan đến Bìa tập về nhà môn học Kết cấu nhà thép của khối lớp ban đêm CIE428B. Các bạn có thể đăng nhập vào...
chu đề: CIE428B_BTVN môn Kết cấu nhà thép_HK2_18.19

CIE378B_Bài tập về nhà môn Kết cấu thép
3/18/2019 2:03:50 PM
Nội dung hướng dẫn Bài tập về nhà môn Kết cấu thép, cho khối lớp CIE378B Sinh viên theo dõi file hướng dẫn nội dung chi tiết liên quan đến BTVN....
chu đề: CIE378B_Bài tập về nhà môn Kết cấu thép

CIE378B_Bài tập về nhà môn Kết cấu thép
3/18/2019 2:02:55 PM
Danh sách số liệu về Bài tập về nhà Sinh viên theo dõi nhiệm vụ và danh sách số liệu Bài tập về nhà môn Kết cấu thép khối lớp CIE378B để thực...
chu đề: CIE378B_Bài tập về nhà môn Kết cấu thép

CIE378B_Bài tập về nhà môn Kết cấu thép
3/18/2019 2:01:57 PM
Đầu đề bài tập về nhà môn Kết cấu thép. Các bạn theo dõi kỹ các thông tin đầu vào và những nội dung được hỏi để thực hiện: Cho mạng dầm thép có...
chu đề: CIE378B_Bài tập về nhà môn Kết cấu thép

CIE378B_Bài tập về nhà môn Kết cấu thép
3/18/2019 2:00:27 PM
Topic này là nơi trao đổi thông tin liên quan đến nội dung Bài tập về nhà môn Kết cấu thép. Các bạn đăng nhập vào và đặt câu hỏi để được giải đáp...
chu đề: CIE378B_Bài tập về nhà môn Kết cấu thép

Phản hồi: CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
11/30/2018 11:29:16 PM
7. Hỏi: Khi tính tải trọng gió với H<10m lấy k = 1 được không? TL: Nếu dạng địa hình B thì lấy được, còn địa hình A hoặc C thì có thể khác. Chú ý...
chu đề: CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Phản hồi: CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
11/30/2018 11:28:57 PM
4. Trong bảng THNL khi xuất ra từ Excel tại mọi ô đều có, còn sách hướng dẫn thì có ô không có? TL: Các ô không có là do các giá trị tổ hợp không...
chu đề: CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Phản hồi: CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
11/30/2018 11:28:32 PM
1. Hỏi:  Cách kiểm tra chuyển vị ngang đỉnh cột? TL: Sau khi tính toán và lựa chọn xong tiết diện cột, vì kèo (hoặc giả thiết tiết diện) nhập tiết...
chu đề: CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
11/28/2018 8:44:20 AM
Nội dung chính khi bảo vệ: a.      Kiểm tra sự thích hợp giữa thuyết minh tính toán và bản vẽ: Giảng viên sẽ kiểm tra một trong các nội dung...
chu đề: CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
11/28/2018 8:43:56 AM
MỘT NỘI DUNG CHÍNH VỀ MÔN HỌC KẾT CẤU NHÀ THÉP 1.      Phân điểm thành phần đồ án môn học: ·        Chuyên cần, thái đô: 10% ·        Thực...
chu đề: CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
11/28/2018 8:43:40 AM
Một số câu hỏi tham khảo cho bảo vệ đồ án môn học Kết cấu nhà thép
chu đề: CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
11/28/2018 8:42:43 AM
Thông báo một số nội dung về việc hoàn thành Đồ án môn học Kết Cấu Nhà Thép: 1. Trong khoảng thời gian từ 28/11-1/12/2018 là khoảng thời gian SV...
chu đề: CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
11/28/2018 8:42:24 AM
Hướng dẫn thể hiện bản vẽ Bản vẽ số 9 Đây là bản vẽ thể hiện các thông số thống kê thép bản, bu lông, đường hàn cho 1 khung ngang điển hình. Là cơ...
chu đề: CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
11/28/2018 8:41:58 AM
Hướng dẫn thể hiện bản vẽ Bản vẽ số 7-8 Là các bản vẽ triển khai. Gọi là bản vẽ triển khai vì đây là bản vẽ thể hiện tất cả các thông tin kích...
chu đề: CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
11/14/2018 1:30:32 PM
Hướng dẫn thể hiện bản vẽ Bản vẽ số 6 Với bản vẽ số 6 thể hiện tương tự như bản vẽ số 5, tuy nhiên đây là các chi tiết nối vì kèo; Ở bản...
chu đề: CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
11/14/2018 1:24:28 PM
Hướng dẫn thể hiện bản vẽ Bản vẽ số 5: - Vẽ chi tiết cột (tính từ chân cột đến quá vì lèo một chút), cái bản này chỉ cần copy từ bản vẽ khung...
chu đề: CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
11/14/2018 1:20:29 PM
Hướng dẫn thể hiện bản vẽ Bản vẽ số 4: Nội dung bản vẽ số 4 - Thể hiện hệ giằng mái  - Thể hiện hệ giằng cột lưu ý: Các hệ giằng thể hiện đúng...
chu đề: CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
11/14/2018 1:18:59 PM
Hướng dẫn thể hiện bản vẽ Bản vẽ số 3: Nội dung trên bản vẽ bao gồm: + Sơ đồ bố trí hệ kết cấu: số lượng cầu trục hoạt động, bước và nhịp nhà, bố...
chu đề: CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
11/14/2018 1:16:53 PM
Hướng dẫn thể hiện bản vẽ Bản vẽ số 2: Một số nội dung cần thể hiện: + Đối với khung ngang nhà điển hình - Kích thước khung ngang - Cao trình...
chu đề: CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Phản hồi: CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
11/14/2018 1:14:29 PM
Hướng dẫn thể hiện bản vẽ khổ A3 Bản vẽ số 1: Nội dung: Thể hiện đầy đủ các thông tin đầu vào của đồ án bao gồm: - Thông tin về vật liệu - Thông...
chu đề: CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
11/14/2018 11:00:05 AM
Nhiệm vụ và hướng dẫn hoàn thiện phần thuyết minh đồ án kết cấu nhà thép. - Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao; - Tiến hành hoàn thành...
chu đề: CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Phản hồi: CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
11/14/2018 10:56:27 AM
Mẫu bảng tổ hợp nội lực khung ngang có cầu trục Nguyên tắc tổ hợp nội lực: - Tải trọng thường xuyên luôn luôn được kể đến trong mọi trường hợp,...
chu đề: CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
11/14/2018 10:55:55 AM
Mẫu bảng tổng hợp nội lực khung ngang có cầu trục: Sinh viên tiến hành các bước: - Xây dựng mô hình tính khung ngang trong PM Sap2000 - Gán tiết...
chu đề: CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
11/14/2018 10:54:24 AM
Đồ án kết cấu nhà thép của các lớp CIE429 A, C, E, G đã đi được 1/2 chặng đường (4 buổi). Khoảng thời gian còn lại các bạn phải tập trung vào việc...
chu đề: CIE429 ACEG_Đồ án Kết cấu nhà thép - Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

CIE428B_Bài tập về nhà khối lớp ban đêm (HK2 - 17-18)
3/23/2018 6:27:59 PM
Thời gian nộp BTVN và yêu cầu: - Thời gian nộp: từ 17h45 - 18h00 ngày 30/3/2018 - Địa điểm: P803 cơ sở 254 Nguyễn Văn Linh - Nội dung yêu...
chu đề: CIE428B_Bài tập về nhà khối lớp ban đêm (HK2 - 17-18)

CIE428B_Bài tập về nhà khối lớp ban đêm (HK2 - 17-18)
3/23/2018 6:24:27 PM
Danh sách số liệu cho từng sinh viên khối lớp ban đêm. SV lưu ý: Từ danh sách số liệu, hãy bôi đậm theo tên và MSSV, điền đầy đủ các nội dung...
chu đề: CIE428B_Bài tập về nhà khối lớp ban đêm (HK2 - 17-18)

CIE428B_Bài tập về nhà khối lớp ban đêm (HK2 - 17-18)
3/23/2018 6:22:07 PM
Sinh viên tải nhiệm vụ bài tập về nhà theo file đính kèm.  Phần trình tự được thực hiện theo các mục trong phần nhiệm vụ. Nội dung hướng dẫn tổ...
chu đề: CIE428B_Bài tập về nhà khối lớp ban đêm (HK2 - 17-18)

Phản hồi: CIE378E_Tài liệu Kết cấu thép
9/6/2017 2:58:59 PM
5. Thiết kế sườn đầu dầm của dầm chính             Xem dầm chính đặt trên đỉnh cột thông qua sườn đầu dầm, thiết kế sườn đầu dầm đó khi chịu phản...
chu đề: CIE378E_Tài liệu Kết cấu thép

Phản hồi: CIE378E_Tài liệu Kết cấu thép
9/6/2017 2:58:34 PM
4. Tính toán số lượng bu lông cho mối nối dầm phụ vào dầm chính             Xem dầm phụ liên kết vào dầm chính theo hình thức liên kết bằng mặt....
chu đề: CIE378E_Tài liệu Kết cấu thép

Phản hồi: CIE378E_Tài liệu Kết cấu thép
9/6/2017 2:58:15 PM
3. Tính toán dầm chính 3.1. Xác định tải trọng tác dụng lên dầm chính và nội lực dầm chính             Dầm phụ truyền lực lên dầm chính là các...
chu đề: CIE378E_Tài liệu Kết cấu thép

CIE378E_Tài liệu Kết cấu thép
9/6/2017 2:57:50 PM
HƯỚNG DẤN THIẾT KẾ HỆ DẦM THÉP 1. Tính toán khoảng cách giữa các dầm phụ             Do số lượng dầm phụ phân bổ trên suốt nhịp L của dầm...
chu đề: CIE378E_Tài liệu Kết cấu thép

CIE378E_Tài liệu Kết cấu thép
9/6/2017 2:57:21 PM
Số liệu BTVN môn Kết cấu thép, khối lớp CIE378. Sinh viên chú ý tên và MSSV trong Danh sách, chép lại số liệu vào tờ nhiệm vụ Mang theo toàn bộ...
chu đề: CIE378E_Tài liệu Kết cấu thép

CIE378E_Tài liệu Kết cấu thép
9/6/2017 2:55:35 PM
Nhiệm vụ Bài tập về nhà lớp CIE378E: Cho sơ đồ bố trí hệ dầm sàn như hình vẽ (số lượng dầm phụ mang tính chất minh họa, số lượng dầm phụ thực tế...
chu đề: CIE378E_Tài liệu Kết cấu thép

CIE378E_Tài liệu Kết cấu thép
8/12/2017 2:35:14 PM
Chương 5. Giàn thép 5.1. Đại cương về giàn thép. 5.2. Cấu tạo giàn. 5.3. Hệ giằng không gian giữa các giàn. 5.4. Tính toán giàn. 5.5....
chu đề: CIE378E_Tài liệu Kết cấu thép

CIE378E_Tài liệu Kết cấu thép
8/12/2017 2:34:22 PM
Chương 4. Cột thép 4.1. Khái niệm chung. 4.2. Cột đặc chịu nén đúng tâm. 4.3. Cột rỗng chịu nén đúng tâm. 4.4. Cột chịu nén lệch tâm,...
chu đề: CIE378E_Tài liệu Kết cấu thép

CIE378E_Tài liệu Kết cấu thép
8/12/2017 2:32:46 PM
Chương 3. Dầm thép 3.1. Đại cương về dầm và hệ dầm. 3.2. Cấu tạo và tính toán bản sàn thép. 3.3. Các kích thước chính của dầm. 3.4. Thiết...
chu đề: CIE378E_Tài liệu Kết cấu thép

CIE378E_Tài liệu Kết cấu thép
8/12/2017 2:30:40 PM
Chương 2: Liên kết 1. Một số khái niệm chung 2. Liên kết hàn 2.1. Các phương pháp hàn trong kết cấu thép 2.2. Các yêu cầu khi hàn và phương...
chu đề: CIE378E_Tài liệu Kết cấu thép

CIE378E_Tài liệu Kết cấu thép
8/12/2017 2:29:05 PM
Slide học tập Môn Kết cấu thép. Chương mở đầu:  Đại cương về kết cấu thép 0.1. Vị trí môn học. 0.2. Ưu điểm và khuyết điểm của kết cấu thép....
chu đề: CIE378E_Tài liệu Kết cấu thép

CIE378E_Tài liệu Kết cấu thép
8/12/2017 2:26:27 PM
Đây là Topic để chia sẽ các tài liệu học tập, môn học Kết cấu thép khối lớp CIE378E học kỳ 1, năm học 2017 - 2018. Các bạn SV có thể Download tài...
chu đề: CIE378E_Tài liệu Kết cấu thép

Phản hồi: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép
6/15/2017 2:17:39 PM
Nhóm 7: Câu 24. Chiều dày mặt bích trong mối nối đỉnh cột và đầu dầm vì kèo được tính phụ thuộc những đại lượng nào? Câu 25. Cơ sở nào để...
chu đề: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép

Phản hồi: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép
6/15/2017 2:17:20 PM
Nhóm 6: Câu 21. Chỉ trên bản vẽ chi tiết  sườn B (ghi thông tin kích thước)? Vẽ sơ đồ tính sườn B trong chi tiết chân cột, cách xác định tải...
chu đề: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép

Phản hồi: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép
6/15/2017 2:16:49 PM
Nhóm 5: Câu 17. Chỉ trên bản vẽ chi tiết dầm đế (ghi thông tin kích thước)? Vẽ sơ đồ tính dầm đế trong chi tiết chân cột, phương pháp xác định...
chu đề: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép

Phản hồi: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép
6/15/2017 2:16:31 PM
Nhóm 4: Câu 13. Chiều cao tiết diện dầm vai được chọn dựa vào điều kiện gì? Sau khi lựa chọn xong tiết diện dầm vai thì cần kiểm tra tiết diện...
chu đề: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép

Phản hồi: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép
6/15/2017 2:16:13 PM
Nhóm 3: Câu 9. Trình bày nguyên tắc để tổ hợp nội lực trong cột khung ngang nhà Công nghiệp một tầng, một nhịp loại nhẹ? Câu 10. Sau khi...
chu đề: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép

Phản hồi: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép
6/15/2017 2:15:54 PM
Nhóm 2: Câu 5. Viết biểu thức tổng quát xác định tải trọng gió phân bố lên cột khung của nhà công nghiệp loại nhẹ một tầng một nhịp? Giải...
chu đề: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép

Phản hồi: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép
6/15/2017 2:15:30 PM
Các bạn có thể tham gia thảo luận một số câu hỏi về đồ án như sau: Nhóm 1: Câu 1. Cơ sở nào để xác định chiều cao sử dụng cột H? Chỉ trên...
chu đề: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép

Phản hồi: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép
6/15/2017 2:13:26 PM
Hỏi: 10. cách giảm tbd 11. Tính chiều cao dầm vai như thế nào? 12. Thiết kế dầm vai có chịu ảnh hưởng của nội lực trong cột không? Trả...
chu đề: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép

Phản hồi: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép
6/15/2017 2:10:43 PM
Hỏi: 7. Cách chọn số lượng bu lông chân cột 8. Như thế nào là bản đế có chiều dày lớn? 9. Khi tính toán khung ngang, có cần tính tải trọng...
chu đề: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép

Phản hồi: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép
6/15/2017 2:06:54 PM
Hỏi 4. Chiều dài tính toán đường hàn? 5. Ý nghĩa sườn A, B 6. Cách chọn NL thiết kế bu lông neo Trả lời: 4. lw = chiều dài thực - 1cm...
chu đề: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép

Phản hồi: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép
6/15/2017 2:04:05 PM
Hỏi: 1. Chọn hw dầm vai có cần thiết bằng h cột 2. Dựa vào đâu để chọn chiều dày đường hàn? 3. Bề dày sườn A và B có bắt buộc chọn bằng nhau...
chu đề: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép

Phản hồi: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép
6/15/2017 2:01:53 PM
Trả lời một số thắc mắc của sinh viên khối lớp CIE429SA, ngày 12/6/2017 về việc tính toán chi tiết chân cột, chi tiết vai cột và thể hiện bản vẽ như...
chu đề: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép

CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép
6/7/2017 2:58:23 PM
Khai triển thép cột và các đoạn vì kèo             - Bản vẽ khai triển là bản vẽ chi tiết hóa các bộ phận cấu tạo nên cột và vì kèo, ví dụ: Cột...
chu đề: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép

CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép
6/7/2017 2:57:48 PM
Các chi tiết: Chân cột, Vai cột, Mối nối Cột – VK, Nối Vì kèo, Nối đỉnh vì kèo             - Vẽ đúng hình dạng và tỷ lệ             - Ghi đầy...
chu đề: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép

CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép
6/7/2017 2:57:07 PM
- Triển khai một nữa (1/2) khung ngang để thể hiện rõ kích thước, vị trí các mối liên kết, ký hiệu các vị trí liên kết, sườn gia cường, tường bao,...
chu đề: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép

CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép
6/7/2017 2:53:40 PM
Về hệ giằng mái (Vì kèo) và hệ giằng cột             - Vẽ đầy đủ các nội dung thiết kế theo đúng hướng dẫn;             - Triển khai chi tiết...
chu đề: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép

CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép
6/7/2017 2:52:58 PM
Về mặt bằng kết cấu             Ghi rõ các thông tin về bố trí hệ kết cấu, kích thước theo phương ngang và dọc nhà … số lượng và sức nâng cầu...
chu đề: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép

CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép
6/7/2017 2:51:57 PM
Phần khung ngang             - Thể hiện được hình dạng của khung ngang giữa và khung ngang đầu hồi (có thêm cột sườn tường, hệ giằng), TL 1/100 ...
chu đề: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép

CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép
6/7/2017 2:51:23 PM
Phần tiêu chuẩn kỹ thuật             - Ghi rõ các ký hiệu, ghi chú về mặt kỹ thuật liên quan đến kết cấu thép, như: Mác thép, loại bu lông sử...
chu đề: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép

CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép
6/7/2017 2:50:19 PM
1. Phân điểm thành phần đồ án môn học: Chuyên cần, thái đô: 15% Thực hành (kiểm tra thường xuyên): 30% Bảo vệ (thi kết thúc học phần): 55%,...
chu đề: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép

CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép
6/7/2017 8:04:30 AM
Một số nội dung nhiệm vụ và hướng dẫn các nội dung cơ bản về đồ án tốt nghiệp. file đính kèm: - Nhiệm vụ đồ án môn học (theo mẫu mới) - Danh...
chu đề: CIE429B và CIE429SA_Đồ án Kết cấu nhà thép

CIE429B_P_J_Hướng dẫn đồ án Kết cấu nhà thép HK2
4/10/2017 2:57:05 PM
Sinh viên theo dõi Nhiệm vụ và danh sách số liệu đồ án môn học Kết cấu nhà thép, khối lớp CIE429B (khối lớp ban đêm) Yêu cầu: - Sinh viên tô đậm số...
chu đề: CIE429B_P_J_Hướng dẫn đồ án Kết cấu nhà thép HK2

CIE429B_P_J_Hướng dẫn đồ án Kết cấu nhà thép HK2
4/10/2017 2:43:26 PM
Sinh viên tham khảo mẫu đồ án môn học theo file đính kèm, lưu ý mẫu này là mẫu về bố cục, còn rất nhiều nội dung thiếu sót trên bản vẽ mà sinh viên...
chu đề: CIE429B_P_J_Hướng dẫn đồ án Kết cấu nhà thép HK2

CIE429B_P_J_Hướng dẫn đồ án Kết cấu nhà thép HK2
4/10/2017 2:30:57 PM
Mẫu khung tên cho tất cả các bản vẽ. Các bạn điền ngày, tháng nhận và hoàn thành bản vẽ Bổ sung phần tên bản vẽ, ký hiệu bản vẽ, như ĐA i/n,...
chu đề: CIE429B_P_J_Hướng dẫn đồ án Kết cấu nhà thép HK2

CIE429B_P_J_Hướng dẫn đồ án Kết cấu nhà thép HK2
4/10/2017 2:28:24 PM
Khai triển thép cột và các đoạn vì kèo             - Bản vẽ khai triển là bản vẽ chi tiết hóa các bộ phận cấu tạo nên cột và vì kèo, ví dụ: Cột...
chu đề: CIE429B_P_J_Hướng dẫn đồ án Kết cấu nhà thép HK2

CIE429B_P_J_Hướng dẫn đồ án Kết cấu nhà thép HK2
4/10/2017 2:27:52 PM
Bản vẽ ½ Khung ngang             - Triển khai một nữa (1/2) khung ngang để thể hiện rõ kích thước, vị trí các mối liên kết, ký hiệu các vị trí...
chu đề: CIE429B_P_J_Hướng dẫn đồ án Kết cấu nhà thép HK2

CIE429B_P_J_Hướng dẫn đồ án Kết cấu nhà thép HK2
4/10/2017 2:26:38 PM
Về mặt bằng kết cấu             Ghi rõ các thông tin về bố trí hệ kết cấu, kích thước theo phương ngang và dọc nhà … số lượng và sức nâng cầu...
chu đề: CIE429B_P_J_Hướng dẫn đồ án Kết cấu nhà thép HK2

CIE429B_P_J_Hướng dẫn đồ án Kết cấu nhà thép HK2
4/10/2017 2:24:43 PM
Phần tiêu chuẩn kỹ thuật             - Ghi rõ các ký hiệu, ghi chú về mặt kỹ thuật liên quan đến kết cấu thép, như: Mác thép, loại bu lông sử...
chu đề: CIE429B_P_J_Hướng dẫn đồ án Kết cấu nhà thép HK2

CIE429B_P_J_Hướng dẫn đồ án Kết cấu nhà thép HK2
4/10/2017 2:22:42 PM
Yêu cầu chung chính cần thể hiện trên bản vẽ: Yêu cầu chung - Bản vẽ trình bày trên khổ giấy A3 theo mẫu có khung tên đã được giảng viên cung...
chu đề: CIE429B_P_J_Hướng dẫn đồ án Kết cấu nhà thép HK2

CIE429B_P_J_Hướng dẫn đồ án Kết cấu nhà thép HK2
4/10/2017 2:20:37 PM
Topic này cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản về thuyết minh và bản vẽ đồ án KC Nhà thép ở giai đoạn 2, học kỳ 2. Các bạn có thể đặt câu hỏi...
chu đề: CIE429B_P_J_Hướng dẫn đồ án Kết cấu nhà thép HK2

CIE428_Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017
3/21/2017 12:49:12 AM
Sinh viên load nhiệm vụ và số liệu phần BTVN khối lớp ban đêm CIE428B theo các file đính kèm. Bài làm trên khổ giấy A4 có kẻ ngang, viết và vẽ...
chu đề: CIE428_Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017

CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép
3/17/2017 3:13:40 PM
Bài tập về nhà môn Kết cấu thép cho khối lớp CIE378B (Ban đêm). Sinh viên tải các file liên quan và thực hiện một số nội dung cơ bản như sau: ...
chu đề: CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép

Phản hồi: CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017
2/28/2017 2:51:42 PM
Thông Báo về thời gian và địa điểm nộp BTVN: 1. Thời gian: Đúng 13h00, thứ 6, ngày 3/3/2017 2. Địa điểm: P.112B, Cơ sở Hòa Khánh Nam 3. Nội...
chu đề: CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017

Phản hồi: CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017
2/28/2017 2:46:55 PM
3.2.6. Bản vẽ ½ Khung ngang             - Triển khai một nữa (1/2) khung ngang để thể hiện rõ kích thước, vị trí các mối liên kết, ký hiệu các vị...
chu đề: CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017

Phản hồi: CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017
2/28/2017 2:45:23 PM
3.2.3. Về mặt bằng kết cấu             Ghi rõ các thông tin về bố trí hệ kết cấu, kích thước theo phương ngang và dọc nhà … số lượng và sức nâng...
chu đề: CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017

Phản hồi: CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017
2/28/2017 2:44:33 PM
3.2. Yêu cầu chi tiết về bản vẽ 3.2.1. Phần tiêu chuẩn kỹ thuật             - Ghi rõ các ký hiệu, ghi chú về mặt kỹ thuật liên quan đến kết cấu...
chu đề: CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017

Phản hồi: CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017
2/28/2017 2:39:13 PM
Phần hướng dẫn thể hiện bản vẽ: 3.1. Yêu cầu chung - Bản vẽ trình bày trên khổ giấy A3 theo mẫu có khung tên đã được giảng viên cung cấp, số...
chu đề: CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017

CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017
2/28/2017 2:36:37 PM
MỘT NỘI DUNG CHÍNH VỀ THỂ HIỆN BẢN VẼ ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU NHÀ THÉP 1. Phân điểm thành phần đồ án môn học: Chuyên cần, thái đô: 15% Thực...
chu đề: CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017

CIE428_Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017
2/24/2017 10:10:28 AM
Nội dung Bài tập về nhà môn Kết cấu nhà thép, khối lớp CIE428d Yêu cầu: 1. Sinh viên download các file liên quan, điền các thông số vào tờ...
chu đề: CIE428_Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017

CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017
1/11/2017 6:55:28 PM
Mẫu bảng Tổ hợp Nội lực cho khung ngang Nhà công nghiệp một tầng loại nhẹ. Chú ý: 1. Lập bảng theo đúng mẫu; 2. Cần THNL cho cả THCB1 và...
chu đề: CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017

CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017
1/11/2017 6:53:46 PM
Một số lưu ý về nguyên tắc Tổ hợp nội lực: - Tải trọng thường xuyên luôn luôn được kể đến trong mọi trường hợp, không kể dấu thế nào. - Không...
chu đề: CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017

CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017
1/11/2017 6:52:50 PM
Mẫu bảng Thống kê nội lực cho Khung ngang Nhà Công nghiệp một tầng loại nhẹ. Chú ý: - Cột xuất nội lực tại 4 vị trí: Đỉnh cột, Trên vai, Dưới...
chu đề: CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017

CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017
1/11/2017 6:48:46 PM
file Excel hướng dẫn tra hệ số "k" trong tính toán tải trọng gió. Xem file đính kèm
chu đề: CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017

CIE428_Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017
1/11/2017 6:47:25 PM
Hướng dẫn chi tiết tính toán nội lực khung ngang Nhà công nghiệp một tầng loại nặng. - Có trình tự cụ thể - Có hình ảnh minh họa đính kèm -...
chu đề: CIE428_Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017

CIE428_Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017
1/11/2017 6:45:14 PM
File hướng dẫn chi tiết về tính toán tải trọng gió tác dụng lên Khung ngang của Nhà công nghiệp một tầng loại nặng.
chu đề: CIE428_Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017

CIE428_Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017
1/11/2017 6:44:09 PM
Bảng tra cầu trục các loại trong nhà công nghiệp một tầng loại nặng - Nhóm 1: 30T - 50T - Nhóm 2: 75T - 125T Xem các file đính kèm
chu đề: CIE428_Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017

CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017
1/5/2017 10:07:14 AM
Nhiệm vụ và danh sách số liệu đồ án môn học Kết cấu nhà thép, khối lớp CIE429N 1. Sinh viên nhận số liệu ở danh sách, bôi đậm theo họ tên và MSSV...
chu đề: CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017

CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017
1/5/2017 10:06:02 AM
Nhiệm vụ và danh sách số liệu đồ án môn học Kết cấu nhà thép, khối lớp CIE429D 1. Sinh viên nhận số liệu ở danh sách, bôi đậm theo họ tên và MSSV...
chu đề: CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017

CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017
1/5/2017 9:53:44 AM
Nhiệm vụ và danh sách số liệu đồ án môn học Kết cấu nhà thép, khối lớp CIE429H 1. Sinh viên nhận số liệu ở danh sách, bôi đậm theo họ tên và MSSV...
chu đề: CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017

CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017
1/5/2017 9:52:37 AM
Nhiệm vụ và danh sách số liệu đồ án môn học Kết cấu nhà thép, khối lớp CIE429L 1. Sinh viên nhận số liệu ở danh sách, bôi đậm theo họ tên và MSSV...
chu đề: CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017

CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017
1/5/2017 9:38:26 AM
Đây là Topic cung cấp các nội dung liên quan đến lĩnh vực về Kết cấu nhà thép trong Đồ án môn học về Kết cấu nhà thép. Sinh viên có thể dowload...
chu đề: CIE428_Đồ án Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017

CIE428_Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017
1/5/2017 9:21:13 AM
Bài giảng Slide môn học Kết cấu nhà thép, năm học 2016 - 2017. Chương 3. Kết cấu thép nhà cao tầng Nội dung: Trình bày các nội dung cơ bản liên...
chu đề: CIE428_Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017

CIE428_Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017
1/5/2017 9:18:00 AM
Bài giảng Slide môn học Kết cấu nhà thép, năm học 2016 - 2017. Chương 2. Kết cấu thép nhà nhịp lớn Nội dung: Trình bày các nội dung cơ bản liên...
chu đề: CIE428_Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017

CIE428_Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017
1/5/2017 9:15:01 AM
Bài giảng Slide môn học Kết cấu nhà thép, năm học 2016 - 2017. Chương 1. Kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng Nội dung: Trình bày các nội dung...
chu đề: CIE428_Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017

CIE428_Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017
1/5/2017 9:11:20 AM
Đây là Topic cung cấp các kiến thức, tài liệu học tập liên quan đến môn học Kết cấu nhà thép trong năm học 2016 - 2017 của Khoa Xây dựng, Đại học Duy...
chu đề: CIE428_Kết cấu nhà thép năm học 2016 - 2017

Phản hồi: CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép
9/12/2016 10:28:23 AM
Quy định về nộp bài tập về nhà: 1. Nộp đúng thời gian vầ địa điểm nêu trên; 2. Bài làm trên giấy A4 có kẻ ngang, các hình vẽ được vẽ tay bằng...
chu đề: CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép

CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép
9/12/2016 9:15:58 AM
Thông báo về thời gian nộp BTVN môn kết cấu thép với các nội dung cụ thể như sau: - Lớp CIE378C: Nộp lúc 12h55-13h05 ngày 14/9/2016, tại P104B Hòa...
chu đề: CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép

CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép
9/1/2016 8:11:34 AM
Hướng dẫn BTVN môn: Kết cấu thép, khối lớp CIE378I - Liên thông: - Thực hiện BTVN theo đúng trình tự ở file đính kèm; - Các nội dung tham khảo thêm...
chu đề: CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép

CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép
9/1/2016 8:07:18 AM
Nhiệm vụ BTVN khối lớp CIE378I - liên thông D21 - Nhiệm vụ - Danh sách số liệu - Căn cứ vào số liệu, nhập các dữ liệu vào tờ nhiệm vụ và...
chu đề: CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép

CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép
8/26/2016 4:26:53 PM
Hướng dẫn BTVN - Sinh viên làm theo những trình tự lập sẵn (ở file đính kèm) - Những thắc mắc nên trao đổi ở đây để được giải đáp
chu đề: CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép

CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép
8/26/2016 4:25:02 PM
BTVN khối lớp CIE378G - Nhiệm vụ - Danh sách số liệu đầu vào
chu đề: CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép

CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép
8/26/2016 4:24:29 PM
BTVN khối lớp CIE378E - Nhiệm vụ - Danh sách số liệu đầu vào
chu đề: CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép

CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép
8/26/2016 4:23:39 PM
BTVN khối lớp CIE378C - Nhiệm vụ - Danh sách số liệu đầu vào
chu đề: CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép

CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép
8/26/2016 4:23:11 PM
BTVN khối lớp CIE378A - Nhiệm vụ - Danh sách số liệu đầu vào
chu đề: CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép

CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép
8/17/2016 9:01:28 AM
Hướng dẫn tính toán hệ dầm sàn thép dạng hệ dầm phổ thông.
chu đề: CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép

CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép
8/17/2016 8:59:59 AM
Một số dạng Bài tập về nhà_Tham khảo
chu đề: CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép

CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép
8/17/2016 8:58:30 AM
Bài tập thực hành tham khảo
chu đề: CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép

CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép
8/17/2016 8:54:57 AM
Chương 5. Giàn thép Nội dung chương đề cập đến các vấn đề về thiết kế, tính toán các thanh giàn trong kết cấu thép của các phần giàn mái. Tiết...
chu đề: CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép

CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép
8/17/2016 8:51:57 AM
Chương 4. Cột thép Nội dung chương đề cập đến các vấn đề về việc thiết kế cột thép trong các công trình nhà thép, bao gồm thiết kế và kiểm tra cột...
chu đề: CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép

CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép
8/17/2016 8:50:09 AM
Chương 3. Dầm thép Nội dung chương đề cập đến các nội dung về việc thiết kế dầm thép, bao gồm: Dầm định hình và dầm tổ hợp hàn và các chi tiết...
chu đề: CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép

CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép
8/17/2016 8:47:21 AM
Chương 2. Liên Kết Nội dung chương trình bày đến các vấn đề về liên kết, bao gồm: - Liên kết hàn - Liên kết Bulong
chu đề: CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép

CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép
8/17/2016 8:46:01 AM
Tập Slide bài giảng Chương 1. Đề cập đến các nội dung liên quan đến vật liệu Nội dung trình bày về các lĩnh vực: - Vật liệu - Sự làm việc...
chu đề: CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép

CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép
8/17/2016 8:41:13 AM
Topic này lập ra nhằm cung cấp các tài liệu học tập liên quan đến môn học Kết cấu thép, bao gồm các vấn đề: - Bài giảng môn học - Tập Slide ...
chu đề: CIE378_Tài liệu học tập Kết cấu thép

CIE428.429-SA_Kết cấu nhà thép và đồ án
6/17/2016 3:14:28 PM
Hướng dẫn bài tập về nhà môn Kết cấu thép. Sinh viên chú ý làm BTVN môn Kết cấu thép theo mẫu hướng dẫn, các nội dung chi tiết hoen đề nghị sinh...
chu đề: CIE428.429-SA_Kết cấu nhà thép và đồ án

CIE428.429-SA_Kết cấu nhà thép và đồ án
6/17/2016 3:12:56 PM
Sinh viên khối lớp CIE378SA (học kỳ hè) theo dõi thông tin Bài tập về nhà môn Kết cấu thép với các nội dung chi tiết như sau: 1. SV download tờ...
chu đề: CIE428.429-SA_Kết cấu nhà thép và đồ án

Phản hồi: CIE428.429-SA_Kết cấu nhà thép và đồ án
6/14/2016 8:22:11 PM
16. Hỏi: Tại sao khi THNL lại không tách riêng ra phần HT trái và HT phải? TL: Không phải là không tách ra mà để đơn giản chỉ xem 1 TH hoạt tải...
chu đề: CIE428.429-SA_Kết cấu nhà thép và đồ án

Phản hồi: CIE428.429-SA_Kết cấu nhà thép và đồ án
6/14/2016 8:21:36 PM
11. Hỏi: Khi tính toán tiết diện cột, Nếu chọn A > Act nhưng khi kiểm tra không thỏa mãn thì sao? TL: Cần thay đổi thêm một số kích thước (tăng...
chu đề: CIE428.429-SA_Kết cấu nhà thép và đồ án

Phản hồi: CIE428.429-SA_Kết cấu nhà thép và đồ án
6/14/2016 8:21:03 PM
6. Khi thiết kế các mặt bích và khoảng cách lỗ bu lông chọn như thế nào? TL: Nên theo các giá trị cho phép trong sách hướng dẫn. 7. Hỏi: Khi...
chu đề: CIE428.429-SA_Kết cấu nhà thép và đồ án

Phản hồi: CIE428.429-SA_Kết cấu nhà thép và đồ án
6/14/2016 8:20:45 PM
Một số câu hỏi thường gặp: 1. Hỏi:  Cách kiểm tra chuyển vị ngang đỉnh cột? TL: Sau khi tính toán và lựa chọn xong tiết diện cột, vì kèo (hoặc...
chu đề: CIE428.429-SA_Kết cấu nhà thép và đồ án

CIE428.429-SA_Kết cấu nhà thép và đồ án
6/14/2016 8:20:11 PM
Số liệu và nhiệm vụ đồ án môn học lớp từ xa X19XDD-T
chu đề: CIE428.429-SA_Kết cấu nhà thép và đồ án

CIE428.429-SA_Kết cấu nhà thép và đồ án
6/14/2016 8:18:42 PM
Danh sách số liệu đồ án môn học khối lớp: - CIE429SA-IS - Riêng lớp CIE429SA sẽ được giao số liệu trực tiếp trên lớp, những sinh viên chưa nhận...
chu đề: CIE428.429-SA_Kết cấu nhà thép và đồ án

CIE428.429-SA_Kết cấu nhà thép và đồ án
6/14/2016 8:15:54 PM
Nhiệm vụ đồ án môn học lớp: CIE429SA và CIE429SAIS SInh viên đọc kỹ nhiệm vụ để thực hiện; Lưu ý: Phần đồ án môn học của lớp IS có thêm phần...
chu đề: CIE428.429-SA_Kết cấu nhà thép và đồ án

CIE428.429-SA_Kết cấu nhà thép và đồ án
6/14/2016 8:13:03 PM
Topic cung cấp các kiến thức liên quan đến lĩnh vực kết cấu nhà thép và kết cấu thép cho SV tham gia các lớp học đợt hè năm học 2015.2016. Mọi...
chu đề: CIE428.429-SA_Kết cấu nhà thép và đồ án

CSU.CIE.378 BIS-FIS_Bài tập về nhà Kết cấu thép
5/5/2016 12:00:25 PM
hiệm vụ bài tập về nhà và danh sách số liệu của khối lớp: CSU.CIE378 FIS Chú ý: - Hoàn thành BTVN trên khổ giấy A 4 có kẻ ngang, - Bài làm được...
chu đề: CSU.CIE.378 BIS-FIS_Bài tập về nhà Kết cấu thép

CSU.CIE.378 BIS-FIS_Bài tập về nhà Kết cấu thép
5/5/2016 11:59:56 AM
hiệm vụ bài tập về nhà và danh sách số liệu của khối lớp: CSU.CIE378 BIS Chú ý: - Hoàn thành BTVN trên khổ giấy A 4 có kẻ ngang, - Bài làm được...
chu đề: CSU.CIE.378 BIS-FIS_Bài tập về nhà Kết cấu thép

CSU.CIE.378 BIS-FIS_Bài tập về nhà Kết cấu thép
5/5/2016 11:59:24 AM
Topic này cung cấp phần nội dung và các hướng dẫn liên quan đến BTVN môn Kết cấu thép của mã CSU năm học 2015 - 2016. Mọi thắc mắc SV có thể trao...
chu đề: CSU.CIE.378 BIS-FIS_Bài tập về nhà Kết cấu thép

CIE378b_Bài tập về nhà năm học 2015 - 2016
4/8/2016 2:19:12 PM
Sinh viên theo dõi nội dung BTVN môn Kết cấu thép ở tờ nhiệm vụ, chép số liệu vào tờ nhiệm vụ từ danh sách số liệu (cần bôi đậm tên và số liệu của...
chu đề: CIE378b_Bài tập về nhà năm học 2015 - 2016

Phản hồi: CIE429.BDFH_Kế hoạch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép
4/2/2016 3:02:57 PM
Khi lên bảo vệ, sinh viên cần chú ý một số điểm sau: -    Chỉ mang theo thuyết minh, bản vẽ. Duỗi thẳng bản vẽ trước khi lên bảo vệ, gấp thuyết...
chu đề: CIE429.BDFH_Kế hoạch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép

Phản hồi: CIE429.BDFH_Kế hoạch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép
4/2/2016 3:02:20 PM
è Nếu khi kiểm tra có từ 3 trong 10 mục trên giữa thuyết minh và bản vẽ không tương thích (thuyết minh ghi kích thước một đường, bản vẽ thể hiện một...
chu đề: CIE429.BDFH_Kế hoạch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép

Phản hồi: CIE429.BDFH_Kế hoạch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép
4/2/2016 3:01:42 PM
1.      Nội dung chính khi bảo vệ: a.      Kiểm tra sự thích hợp giữa thuyết minh tính toán và bản vẽ: Giảng viên sẽ kiểm tra một trong các...
chu đề: CIE429.BDFH_Kế hoạch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép

Phản hồi: CIE429.BDFH_Kế hoạch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép
4/2/2016 3:01:07 PM
MỘT NỘI DUNG CHÍNH VỀ MÔN HỌC KẾT CẤU NHÀ THÉP 1.      Phân điểm thành phần đồ án môn học: ·        Chuyên cần, thái đô: 15% ·        Thực...
chu đề: CIE429.BDFH_Kế hoạch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép

Phản hồi: CIE429.BDFH_Kế hoạch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép
4/2/2016 2:59:59 PM
Câu 25. Cơ sở nào để lựa chọn một trong hai mối nối (mối nối đỉnh xà và mối nối xà) để thiết kế? Giải thích tại sao chỉ thiết kế một mối nối? ...
chu đề: CIE429.BDFH_Kế hoạch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép

Phản hồi: CIE429.BDFH_Kế hoạch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép
4/2/2016 2:59:28 PM
Câu 21. Chỉ trên bản vẽ chi tiết  sườn B (ghi thông tin kích thước)? Vẽ sơ đồ tính sườn B trong chi tiết chân cột, cách xác định tải trọng tác...
chu đề: CIE429.BDFH_Kế hoạch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép

Phản hồi: CIE429.BDFH_Kế hoạch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép
4/2/2016 2:58:39 PM
Câu 16. Chiều dày của bản đế trong chi tiết chân cột phụ thuộc những yếu tố nào? Trình bày phương pháp để giảm chiều dày bản đế này? Câu 17. ...
chu đề: CIE429.BDFH_Kế hoạch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép

Phản hồi: CIE429.BDFH_Kế hoạch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép
4/2/2016 2:58:13 PM
Câu 11. Sau khi tính toán và lựa chọn xong tiết diện dầm vì kèo, hãy cho biết cần kiểm tra tiết diện dầm vì kèo theo những điều kiện nào? Tại sao...
chu đề: CIE429.BDFH_Kế hoạch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép

Phản hồi: CIE429.BDFH_Kế hoạch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép
4/2/2016 2:57:44 PM
Câu 6. Trình bày nguyên tắc xây dựng sơ đồ tính khung ngang cho nhà công nghiệp loại nhẹ một tầng, một nhịp. Vẽ minh họa sơ đồ tính khung, ghi...
chu đề: CIE429.BDFH_Kế hoạch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép

Phản hồi: CIE429.BDFH_Kế hoạch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép
4/2/2016 2:56:49 PM
Câu 1. Cơ sở nào để xác định chiều cao sử dụng cột H? Chỉ trên bản vẽ (phần ½ khung ngang) các thông tin về: Chiều cao sử dụng H? Chiều cao cột...
chu đề: CIE429.BDFH_Kế hoạch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép

CIE429.BDFH_Kế hoạch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép
4/2/2016 2:55:35 PM
Lịch bỏa vệ đợt 3 13h30, chiều thứ 3 ngày 5/4/2016: 1/3 lớp CIE429H và toàn thể lớp CIE429F (theo danh sách đính kèm);
chu đề: CIE429.BDFH_Kế hoạch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép

CIE429.BDFH_Kế hoạch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép
4/2/2016 2:53:51 PM
Lịch bảo vệ đợt 2 7h30, sáng thứ 3 ngày 5/4/2016: 2/3 lớp CIE429D còn lại và 2/3 lớp CIE429H (theo danh sách đính kèm);
chu đề: CIE429.BDFH_Kế hoạch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép

CIE429.BDFH_Kế hoạch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép
4/2/2016 2:52:46 PM
Lịch bảo vệ đợt 1 - 13h30, chiều thứ 2 ngày 4/4/2016: Toàn thể lớp CIE429B và 1/3 lớp CIE429D (theo danh sách đính kèm);
chu đề: CIE429.BDFH_Kế hoạch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép

CIE429.BDFH_Kế hoạch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép
4/2/2016 2:51:44 PM
Kế hoạch bảo vệ đồ án Kết cấu nhà thép như sau: 1. Thời gian: - 13h30, chiều thứ 2 ngày 4/4/2016: Toàn thể lớp CIE429B và 1/3 lớp CIE429D (theo...
chu đề: CIE429.BDFH_Kế hoạch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép

CIE428.429_KC Nhà thép HK2-2015.2016
3/5/2016 3:44:54 PM
Bản vẽ tham khảo về kết cấu của nhà thép công nghiệp, SV có thể tham khảo thêm các chi tiết này vào bản vẽ nhưng yêu cầu phải nắm rõ những chi tiết...
chu đề: CIE428.429_KC Nhà thép HK2-2015.2016

CIE428.429_KC Nhà thép HK2-2015.2016
3/5/2016 3:22:47 PM
Bản vẽ Kiến trúc về kết cấu thép tham khảo trong quá trình thực hiện DAMH: Kết cấu nhà thép
chu đề: CIE428.429_KC Nhà thép HK2-2015.2016

CIE428.429_KC Nhà thép HK2-2015.2016
3/1/2016 2:45:25 PM
Các chi tiết cụ thể của khung ngang, bao gồm: chi tiết cột và chi tiết vì kèo
chu đề: CIE428.429_KC Nhà thép HK2-2015.2016

CIE428.429_KC Nhà thép HK2-2015.2016
3/1/2016 2:44:06 PM
Các chi tiết phụ trong bản vẽ:
chu đề: CIE428.429_KC Nhà thép HK2-2015.2016

CIE428.429_KC Nhà thép HK2-2015.2016
3/1/2016 2:43:16 PM
Quy trình bảo vệ đồ án môn học: + SV trình bản vẽ và thuyết minh cho GV, SV cần ký tên đầy đủ vào danh sách bảo vệ; + GV sẽ kiểm tra bản vẽ,...
chu đề: CIE428.429_KC Nhà thép HK2-2015.2016

CIE428.429_KC Nhà thép HK2-2015.2016
3/1/2016 2:42:25 PM
Phần bản vẽ tham khảo đính kèm:
chu đề: CIE428.429_KC Nhà thép HK2-2015.2016

Phản hồi: CIE428.429_KC Nhà thép HK2-2015.2016
3/1/2016 2:41:47 PM
Hướng dẫn trình bày bản vẽ: Bản vẽ trình bày trên khổ giấy A1, giấy dày và loại tốt. Thể hiện các nội dung như sau: + Về bố cục: Chú ý căn chia...
chu đề: CIE428.429_KC Nhà thép HK2-2015.2016

CIE428.429_KC Nhà thép HK2-2015.2016
3/1/2016 2:40:40 PM
Hướng dẫn trình bày thuyết minh đồ án KC Nhà thép: Thuyết minh cần trình bày tất cả các nội dung tính toán được giao theo trình tự các phần như...
chu đề: CIE428.429_KC Nhà thép HK2-2015.2016

CIE428.429_KC Nhà thép HK2-2015.2016
1/22/2016 4:13:39 PM
Biểu mẫu Tổng hợp nội lực và Tổ hợp nội lực
chu đề: CIE428.429_KC Nhà thép HK2-2015.2016

Phản hồi: CIE428.429_KC Nhà thép HK2-2015.2016
1/22/2016 3:44:07 PM
Thông báo về một số nội dung thông qua đồ án môn học các lớp: CIE429BDH 1. Thời gian: Đầu các buổi học trong tuần 26 (từ 27/1/16 - 29/1/16) 2....
chu đề: CIE428.429_KC Nhà thép HK2-2015.2016

Tên người nhận  
Tiêu đề
Nội dung
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022