Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/08/2014 16:08 # 1
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
CIE378 (A, C, E) - Kết cấu thép


Đây là Topic trao đổi về các vấn đề học tập liên quan đến môn học Kết Cấu Thép. Mọi thắc mắc các bạn đều được giải đáp tại Topic này.svdtu.com


 
04/08/2014 16:08 # 2
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
CIE378 (A, C, E) - Kết cấu thép


Bài giảng Slide môn học: Kết cấu thép - CIE378, năm học 2014-2015
Sinh viên Download theo file đính kèm (tổng số lượng file là 5 file, các bạn chú ý download hết):
Chương mở đầu + Chương 1.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


svdtu.com


 
04/08/2014 16:08 # 3
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
CIE378 (A, C, E) - Kết cấu thép


Bài giảng Slide môn học: Kết cấu thép - CIE378, năm học 2014-2015
Sinh viên Download theo file đính kèm (tổng số lượng file là 5 file, các bạn chú ý download hết):
Chương 2:

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


svdtu.com


 
04/08/2014 16:08 # 4
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
CIE378 (A, C, E) - Kết cấu thép


Bài giảng Slide môn học: Kết cấu thép - CIE378, năm học 2014-2015
Sinh viên Download theo file đính kèm (tổng số lượng file là 5 file, các bạn chú ý download hết):
Chương 3:

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


svdtu.com


 
04/08/2014 16:08 # 5
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
CIE378 (A, C, E) - Kết cấu thép


Bài giảng Slide môn học: Kết cấu thép - CIE378, năm học 2014-2015
Sinh viên Download theo file đính kèm (tổng số lượng file là 5 file, các bạn chú ý download hết):
Chương 4:

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


svdtu.com


 
04/08/2014 16:08 # 6
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
CIE378 (A, C, E) - Kết cấu thép


Bài giảng Slide môn học: Kết cấu thép - CIE378, năm học 2014-2015
Sinh viên Download theo file đính kèm (tổng số lượng file là 5 file, các bạn chú ý download hết):
Chương 5:

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


svdtu.com


 
04/08/2014 16:08 # 7
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
CIE378 (A, C, E) - Kết cấu thép


Đây là phần bài tập bổ trợ kèm theo môn học, SV khi lên lớp cần mang theo phần bài tập này để được hướng dẫn và chỉnh sửa trên lớp. Một số bài toán khác nếu thắc mắc về cách làm SV có thể trao đổi ở đây về phương pháp cũng như kết quả.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


svdtu.com


 
Các thành viên đã Thank hieupv vì Bài viết có ích:
04/08/2014 16:08 # 8
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
CIE378 (A, C, E) - Kết cấu thép


Một số sách tham khảo thêm cho môn học Kết cấu thép:

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


svdtu.com


 
Các thành viên đã Thank hieupv vì Bài viết có ích:
29/08/2014 03:08 # 9
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
CIE378 (A, C, E) - Kết cấu thép


Bài tập về nhà môn học Kết cấu thép - lớp: CIE378A

* Sinh viên chú ý:

- In đầu đề và số liệu để đóng kẹp vào phần bài nộp, số liệu phải được bôi đậm bằng bút dạ (sáng màu) để phân biệt, ghi đầy đủ số liệu và thông tin cá nhân vào tờ nhiệm vụ (đóng lên đầu bài tập);

- Bài làm trên giấy A4 có kẻ ngang, các hình vẽ bằng tay (không chèn hình từ các phần mềm);

- Bài làm phải đúng theo đề mục và thứ tự thực hiện; phần tiêu đề các mục cần viết ở dòng riêng (có kẻ chân) hoặc bằng màu mực khác.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


svdtu.com


 
Các thành viên đã Thank hieupv vì Bài viết có ích:
29/08/2014 03:08 # 10
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
CIE378 (A, C, E) - Kết cấu thép


Bài tập về nhà môn học Kết cấu thép - lớp: CIE378C

* Sinh viên chú ý:

- In đầu đề và số liệu để đóng kẹp vào phần bài nộp, số liệu phải được bôi đậm bằng bút dạ (sáng màu) để phân biệt, ghi đầy đủ số liệu và thông tin cá nhân vào tờ nhiệm vụ (đóng lên đầu bài tập);

- Bài làm trên giấy A4 có kẻ ngang, các hình vẽ bằng tay (không chèn hình từ các phần mềm);

- Bài làm phải đúng theo đề mục và thứ tự thực hiện; phần tiêu đề các mục cần viết ở dòng riêng (có kẻ chân) hoặc bằng màu mực khác.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


svdtu.com


 
Các thành viên đã Thank hieupv vì Bài viết có ích:
29/08/2014 03:08 # 11
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
CIE378 (A, C, E) - Kết cấu thép


Bài tập về nhà môn học Kết cấu thép - lớp: CIE378E

* Sinh viên chú ý:

- In đầu đề và số liệu để đóng kẹp vào phần bài nộp, số liệu phải được bôi đậm bằng bút dạ (sáng màu) để phân biệt, ghi đầy đủ số liệu và thông tin cá nhân vào tờ nhiệm vụ (đóng lên đầu bài tập);

- Bài làm trên giấy A4 có kẻ ngang, các hình vẽ bằng tay (không chèn hình từ các phần mềm);

- Bài làm phải đúng theo đề mục và thứ tự thực hiện; phần tiêu đề các mục cần viết ở dòng riêng (có kẻ chân) hoặc bằng màu mực khác.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


svdtu.com


 
29/08/2014 03:08 # 12
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
Phản hồi: CIE378 (A, C, E) - Kết cấu thép


Mọi thắc mắc về số liệu hay nội dung BTVN, sinh viên có thể trao đổi thêm trên các diễn đàn để được giải đáp.

Chúc các bạn thành công.svdtu.com


 
Các thành viên đã Thank hieupv vì Bài viết có ích:
10/09/2014 22:09 # 13
nguyendanhnhan
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 02/09/2014
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: CIE378 (A, C, E) - Kết cấu thép

 
16/09/2014 16:09 # 14
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
Phản hồi: CIE378 (A, C, E) - Kết cấu thép


Thông báo về kế hoạch nộp BTVN cho khối lớp CIE378A:

- Thời gian nộp: trước 9h15 ngày 19/9/2014 (sáng thứ 6);

- Địa điểm: phòng 301 Quang Trung;

- Yêu cầu:

+ Đóng bài mềm, không gương;

+ Bài viết tay trên giấy A4 có kẻ ngang;

+ Nộp kèm đầu đề, số liệu có bôi đậm tên của SV;

+ Kẻ ngang các tiêu đề chính như những mục được đánh dấu trong hướng dẫn.svdtu.com


 
16/09/2014 16:09 # 15
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
Phản hồi: CIE378 (A, C, E) - Kết cấu thép


Thông báo về kế hoạch nộp BTVN cho khối lớp CIE378C, E:

- Thời gian nộp:

+ Lớp CIE378C trước 13h00 ngày 20/9/2014 (chiều thứ 7); Tại phòng: 133A cơ sở Hòa Khánh Nam;

+ Lớp CIE378E trước 15h15 ngày 20/9/2014 (chiều thứ 7); Tại phòng: 504C cơ sở Hòa Khánh Nam;

- Yêu cầu:

+ Đóng bài mềm, không gương;

+ Bài viết tay trên giấy A4 có kẻ ngang;

+ Nộp kèm đầu đề, số liệu có bôi đậm tên của SV;

+ Kẻ ngang các tiêu đề chính như những mục được đánh dấu trong hướng dẫn.svdtu.com


 
17/09/2014 10:09 # 16
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
Phản hồi: CIE378 (A, C, E) - Kết cấu thép


3.3. Tính toán mối nối dầm chính

            Giả thiết mối nối tại vị trí 1/3 chiều dài dầm chính, xác định nội lực tại vị trí đó. Thiết kế mối nối dầm chính tại đó, biết bản cánh dùng đường hàn đối đầu, bản bụng dùng hai bản ghép và các đường hàn góc đầu.

            Tham khảo trang 44-45 sách: Thiết kế hệ dầm sàn thép, tg. TS. Đoàn Tuyết Ngọc – NXB Xây dựng, năm 2009 (sách này có trên thư viện DTU)

            - Chọn vị trí mối nối tại 1/3 chiều dài dầm, ở đây dựa vào sơ đồ tính sẽ xác định được nội lực tại mối nối gồm M1 và V1.

            - Xem Mối nối coi như chịu toàn bộ lực cắt và phần mômen bản bụng:

                        Mb = (Iw)*(M1)/(Ix) với Iw là mômen quán tính riêng cho bản bụng: Iw = (tw)*(hw)^3/12

            - Chọn bản ghép liên kết 2 bản bụng bằng đường hàn góc đầu (tương tự chương liên kết)

            - Tính thêm Mômen tác dụng lênđường hàn góc đầu do lực cắt V1 đặt lệch tâm: Me = V1*Lg/2 với Lg là chiều dài của bản ghép (thường chọn khoảng 100mm). 

            - Chọn trước chiều cao đường hàn theo cấu tạo: hf (cm)

            - Tính chiều dài đường hàn góc: Lw = hw - 2*5 - 1 (cm), tổng chiều dài đường hàn: 2*Lw (cm)

            - Kiểm tra lại đường hàn góc đầu khi chịu mômen M = (Mb + Me) và lực cắt V = V1 đồng thời (theo chương liên kết)svdtu.com


 
17/09/2014 20:09 # 17
tananh_k17
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/20 (30%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 21/09/2011
Bài gởi: 16
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: CIE378 (A, C, E) - Kết cấu thép


cho em hỏi phần 3.3 về phần bản cánh tính chiều dài đường hàn theo công thức như thế nào? em cảm ơn
 
18/09/2014 01:09 # 18
quoctung0307
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 21/08/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: CIE378 (A, C, E) - Kết cấu thép


thầy ơi! cho e hỏi in đầu đề là in ra sao hả thầy
 
05/10/2014 10:10 # 19
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 62/100 (62%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 512
Được cảm ơn: 97
Phản hồi: CIE378 (A, C, E) - Kết cấu thép


NỘI DUNG ÔN TẬP

KẾT CẤU THÉP_LỚP CIE378A, C, E

1.      Chương 1

-         Một số câu hỏi lý thuyết;

-         Yêu cầu trình bày ngắn gọn, có ví dụ minh họa rõ ràng

2.      Chương 2

-         Chú ý bài toán kiểm tra các hình thức liên kết:

+ Liên kết đối đầu dùng đường hàn đối đầu thẳng góc; Chú ý các trường hợp chịu lực khác nhau và phương pháp kiểm tra chất lượng đường hàn.

+ Liên kết ghép chồng dùng đường hàn góc.

+ Liên kết có bản ghép (liên kết hàn hoặc bu lông);

-         Chú ý bài toán tính toán một trong số những thông tin liên quan đến bài toán thiết kế; ví dụ, cho chiều cao đường hàn yêu cầu tính chiều dài và ngược lại

-         Chú ý bài toán tính số lượng bu lông, phân biệt rõ khái niệm “liên kết bulông chịu kéo” và “bulông làm việc chịu kéo”.

-         Phân biệt thuật ngữ “kiểm tra khả năng chịu lực của liên kết hàn” với “kiểm tra khả năng chịu lực của đường hàn trong liên kết”; giữa “kiểm tra khả năng chịu lực của liên kết bulông” với “kiểm tra khả năng chịu lực của bulông trong liên kết”;

3.      Chương 3

-         Bài toán tính phản lực, nội lực trong dầm đơn giản;

-         Bài toán kiểm tra bền, độ võng của dầm khi biết tiết diện;

-         Bài toán kiểm tra ổn định cục bộ dầm;

-         Bài toán thiết kế dầm (phân biệt bài toán thiết kế và kiểm tra, dàm định hình và dầm tổ hợp)

-         Kiểm tra chi tiết sườn đầu dầm (chú ý các điều kiện cụ thể và các thông số đã cho để tính các thông số còn thiếu nếu cần thiết)

4.      Chương 4

-         Bài toán kiểm tra cột đặc đặc chịu nén đúng tâm. Tiết diện cột có thể cột định hình hoặc cột tổ hợp hàn, cột bị giảm yếu hoặc không.

-         Bài toán kiểm tra các chi tiết thanh giằng, bản giằng trong cột rỗng;

-         Bài toán tính toán liên kết thanh, bản giằng vào các nhánh cột;

-         Bài toán về lựa chọn kích thước bản đế (gồm dài, rộng, dày)

5.      Chương 5

-         Kiểm tra tiết diện thanh dàn (chú ý, thanh chịu kéo hoặc nén cũng như các điều kiện kiểm tra khác nhau tùy từng trường hợp để dùng công thức cho đúng)

-         Bài toán thiết kế, lựa chọn tiết diện thanh dàn;

-         Bài toán tính toán liên kết (hàn hoặc bu lông) giữa thanh dàn vào bản mã, chú ý nếu dùng đường hàn góc thì xem xét hệ số phân phối nội lực vào các đường hàn tùy thuộc vào loại thanh thép cũng như số lượng thanh thép góc;svdtu.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022