Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/06/2019 08:06 # 1
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)


Mục cung cấp điểm bài 6 phương pháp luận, sinh viên phản hồi theo kênh đã đăng ở lớp.

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
17/06/2019 08:06 # 2
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)


STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính ĐIỂM BÀI 6
1 2320710489 Ngô Thị Lan Anh 20/08/1999 Nữ 8
2 23208611211 Trần Thị Hoàng Anh 4/3/1999 Nữ 6
3 2320862390 Nguyễn Lan Anh 19/11/1996 Nữ 8
4 2320862925 Nguyễn Thị Lan Anh 13/10/1999 Nữ 6
5 2320864045 Bùi Ngọc Quỳnh Anh 7/5/1999 Nữ 0
6 24207200424 Nguyễn Bảo Anh 26/04/2000 Nữ 7
7 24207204121 Nguyễn Thị Trâm Anh 7/3/2000 Nữ 9
8 24207204440 Hồ Thị Kim Anh 18/10/2000 Nữ 8
9 24207205063 Lê Phương Trâm Anh 26/02/2000 Nữ 8
10 24207206294 Trần Thị Ngọc Anh 15/11/2000 Nữ 7
11 24207208588 Đặng Vũ Quỳnh Anh 1/1/2000 Nữ 0
12 24207216430 Mai Ngọc Ánh 14/11/2000 Nữ 5
13 2121126282 Nguyễn Kim Bảo 7/5/1997 Nam 0
14 2321864046 Lê Vĩnh Bảo 5/3/1998 Nam 5
15 2321864615 Lê Duy Bảo 24/12/1999 Nữ 7
16 24217206183 Phan Hoàng Thái Bảo 4/1/2000 Nam 0
17 24207203896 Trương Thị Như Bình 6/7/2000 Nữ 7
18 24207208873 Nguyễn Thị Như Bình 12/3/2000 Nữ 8
19 24217206130 Nguyễn Thanh Bình 17/06/2000 Nam 0
20 24207208287 Đoàn Mộng Cầm 30/09/2000 Nữ 8
21 24203505448 Nguyễn Thị Kim Chi 12/12/2000 Nữ 0
22 24207206174 Trương Ngọc Thùy Chi 25/03/2000 Nữ 0
23 24217206703 Nguyễn Đình Chinh 5/10/2000 Nam 0
24 23218610358 Trần Văn Chính 19/05/1999 Nam 6
25 24217202080 Nguyễn Khắc Chung 24/12/1999 Nam 0
26 23218610254 Bùi Văn Chương 6/9/1999 Nam 6
27 24217206142 Phạm Hùng Cường 14/12/1999 Nam 6
28 24217215739 Đinh Văn Cường 25/05/2000 Nam 5
29 24217206582 Trương Văn Đại 27/04/2000 Nam 5
30 24217209456 Nguyễn Văn Đại 3/5/2000 Nam 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
17/06/2019 08:06 # 3
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)


31 24217204365 Đoàn Thành Danh 2/12/2000 Nam 5
32 2320714761 Đỗ Lê Anh Đào 9/5/1999 Nữ 7
33 24207102164 Nguyễn Thị Hồng Đào 20/03/2000 Nữ 7
34 2321863751 Ngô Thành Đạt 3/4/1998 Nam 5
35 24217206693 Ngô Quốc Đạt 5/4/2000 Nam 0
36 24217205614 Nguyễn Văn Den 5/4/2000 Nam 6
37 24207216847 Phan Thị Ngọc Diễm 14/01/2000 Nữ 8
38 2320860705 Lương Thị Hương Dịu 13/03/1999 Nữ 6
39 2121116967 Võ Thế Doãn 19/08/1997 Nam 5
40 2221435818 Trần Anh Đông 26/08/1998 Nam 0
41 23218610377 Lê Quang Đức 31/08/1999 Nam 7
42 2320252821 Trần Thị Thùy Dung 9/5/1999 Nữ 6
43 24207204633 Lưu Thị Nguyên Dung 2/4/2000 Nữ 8
44 24207216236 Bùi Thị Thùy Dung 24/09/2000 Nữ 4
45 24217204487 Lương Thế Dũng 12/8/2000 Nam 0
46 24217206489 Hồ Viết Dũng 21/01/2000 Nam 4
47 2321122515 Lê Hồng Được 15/04/1998 Nam 7
48 2320724549 Hồ Thị Thùy Dương 21/09/1999 Nữ 0
49 24207206529 Nguyễn Thùy Dương 21/12/2000 Nữ 0
50 2321122718 Nguễn Quang Duy 27/07/1999 Nam 7
51 2321717337 Dương Tuấn Duy 20/11/1999 Nam 6
52 2321863665 Lê Hữu Duy 12/3/1999 Nam 7
53 2321865275 Bạch Đình Khánh Duy 28/10/1997 Nam 5
54 24217209285 Trương Văn Duy 30/10/2000 Nam 6
55 2220716659 Võ Thị Mỹ Duyên 3/3/1998 Nữ 0
56 2320715027 Trương Thị Ái Duyên 3/9/1999 Nữ 7
57 2320716484 Vũ Hạnh Duyên 28/11/1999 Nữ 6
58 2320716940 Lê Thị Mỹ Duyên 9/5/1999 Nữ 0
59 24207207318 Nguyễn Trần Hồng Duyên 6/10/2000 Nữ 8
60 2320432555 Nguyễn Thị Hương Giang 25/05/1999 Nữ 7

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
17/06/2019 08:06 # 4
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)


61 24207103708 Lê Hương Giang 7/4/2000 Nữ 7
62 24217209617 Ngô Văn 28/07/2000 Nam 0
63 24207204193 Đặng Lê Nhật Hạ 25/11/2000 Nữ 0
64 24207209588 Đoàn Sông Hạ 15/01/2000 Nữ 7
65 23218610359 Đào Trọng Hân 26/02/1999 Nam 8
66 24207201617 Trần Nhật Gia Hân 29/10/2000 Nữ 0
67 24207104920 Cao Thị Hằng 21/04/2000 Nữ 5
68 24217204578 Hồ Phú Phong Hào 26/10/2000 Nam 7
69 24217206916 Phạm Hữu Hảo 20/03/2000 Nam 0
70 2321118149 Nguyễn Văn Hậu 18/01/1999 Nam 0
71 2320124664 Nguyễn Thị Thu Hiền 13/06/1999 Nữ 7
72 2320860700 Đặng Thị Thu Hiền 3/9/1999 Nữ 8
73 24207202829 Lương Thị Mỹ Hiền 23/01/2000 Nữ 8
74 2321659590 Võ Minh Hiếu 2/3/1999 Nam 8
75 24217204361 Nguyễn Minh Hiếu 4/5/2000 Nam 0
76 24217207306 Thái Duy Hiếu 3/7/2000 Nam 5
77 24207216561 Nguyễn Thị Kiều Hoa 19/09/2000 Nữ 7
78 2321129634 Phạm Lê Hoàn 7/3/1999 Nam 8
79 24217208058 Trần Hiếu Nhật Hoàng 15/04/2000 Nam 0
80 24217208241 Ngô Huy Hoàng 4/12/2000 Nam 7
81 24207203830 Lê Thị Hồng 21/07/2000 Nữ 0
82 24207206034 Mai Thị Dương Hồng 14/07/2000 Nữ 8
83 24217207255 Nguyễn Hữu Huân 12/12/2000 Nam 6
84 2321216047 Võ Đức Hùng 21/07/1999 Nam 7
85 23218611806 Lê Mạnh Hùng 10/7/1997 Nam 8
86 2321714514 Lê Nguyên Hưng 21/03/1999 Nam 0
87 23207111800 Doãn Thu Hương 26/09/1999 Nữ 7
88 2121867793 Đỗ Nguyễn Đức Huy 15/10/1997 Nam 0
89 2221629670 Võ Xuân Huy 29/08/1996 Nam 0
90 23217210964 Ngô Quang Huy 15/11/1999 Nam 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
17/06/2019 08:06 # 5
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)


91 24217201189 Nguyễn Quang Huy 23/06/2000 Nam 0
92 24217206847 Trần Phan Huy 26/02/1997 Nam 7
93 24217210403 Trần Minh Huy 5/12/2000 Nam 0
94 23208611987 Nguyễn Thái Hoàng Huyên 19/01/1999 Nữ 9
95 24207210453 Nguyễn Thúy Huyền 18/08/2000 Nữ 8
96 24207215358 Phạm Thị Lệ Huyền 9/3/2000 Nữ 8
97 24207216378 Lê Thị Thu Huyền 26/11/2000 Nữ 0
98 2321113756 Nguyễn Huỳnh Anh Kha 8/11/1999 Nam 8
99 2321112709 Lê Quang Khải 27/02/1999 Nam 0
100 24217205917 Huỳnh Bá Khải 2/2/2000 Nam 0
101 24217206670 Lê Nguyễn Phúc Khang 4/11/2000 Nam 7
102 2321863159 Ca Duy Khánh 28/06/1999 Nam 6
103 2321315784 Phan Văn Khoa 6/2/1999 Nam 4
104 24217210679 Trần Phúc Đăng Khoa 3/8/1999 Nam 0
105 24217107945 Nguyễn Tuấn Khôi 27/04/2000 Nam 0
106 23218611938 Hà Long Khởi 19/08/1999 Nam 8
107 24207206176 Đỗ Minh Khuê 18/10/2000 Nữ 6
108 24217206966 Hoàng Ngọc Lâm 13/07/1999 Nam 0
109 24217210832 Nguyễn Trần Việt Lâm 14/03/2000 Nam 0
110 24207204222 Nguyễn Thị Hương Lan 2/6/2000 Nữ 9
111 24207215248 Nguyễn Ngọc Lan 15/03/2000 Nữ 7
112 23208611734 Trương Thị 1/3/1999 Nữ 8
113 2320716957 Phan Thị Thanh Liêm 1/4/1999 Nữ 8
114 2320312947 Nguyễn Cát Linh 23/01/1999 Nữ 0
115 2320710570 Phạm Ngọc Yến Linh 16/12/1999 Nữ 7
116 2320863344 Huỳnh Thị Thùy Linh 5/8/1999 Nữ 8
117 24203116274 Võ Thị Thùy Linh 27/09/2000 Nữ 5
118 24207203704 Nguyễn Phạm Thùy Linh 15/12/2000 Nữ 0
119 24207215449 Nguyễn Thị Hoàng Linh 5/2/2000 Nữ 7
120 24217211108 Ngô Tùy Lỉnh 16/08/2000 Nam 6

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
17/06/2019 08:06 # 6
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)


121 24217206086 Đỗ Đăng Thăng Long 25/08/2000 Nam 0
122 24217207022 Nguyễn Thành Long 28/09/2000 Nam 0
123 24217211134 Đào Nhật Long 7/5/2000 Nam 6
124 24217215589 Phạm Viết Hùng Long 21/09/2000 Nam 0
125 2321863162 Nguyễn Đức Luân 26/06/1999 Nam 6
126 24207215349 Lê Ngọc Gia Ly 14/08/2000 Nữ 0
127 2320377819 Lê Thị Xuân Mai 19/11/1999 Nữ 7
128 24207116138 Huỳnh Thị Xuân Mai 6/2/2000 Nữ 0
129 24207203852 Mạc Thị Mận 7/3/2000 Nữ 7
130 2321124102 Phạm Lữ Quang Minh 18/01/1999 Nam 6
131 24207206222 Lê Cao Hoàng Minh 19/07/2000 Nữ 0
132 24217216238 Trần Quang Minh 22/10/2000 Nam 8
133 2320377683 Nguyễn Thị Hồng My 13/05/1999 Nữ 8
134 24207201190 Nguyễn Thảo My 15/02/1999 Nữ 6
135 24207207663 Hồ Nguyễn Thảo My 17/11/2000 Nữ 0
136 23208611662 Chương Mỹ 19/04/1998 Nữ 5
137 24207215914 Huỳnh Thị Ngọc Na 1/1/2000 Nữ 6
138 24207206720 Nguyễn Thị Thu Nga 11/10/2000 Nữ 6
139 24207203985 Nguyễn Quỳnh Ngọc 27/09/2000 Nữ 7
140 24207211753 Võ Anh Ngọc 4/7/2000 Nữ 6
141 24217207044 Thái Nguyên 12/1/2000 Nam 3
142 24207216459 Trần Thị Nguyệt 3/10/2000 Nữ 7
143 24207211889 Nguyễn Thị Thanh Nhã 1/2/2000 Nữ 7
144 24217216270 Phan Nguyễn Thanh Nhã 9/9/2000 Nam 7
145 24217211906 Nguyễn Bửu Hoài Nhân 25/12/2000 Nam 8
146 24217204914 Nguyễn Hồng Nhật 15/01/2000 Nam 6
147 2320864622 Trần Thị Tuyết Nhi 1/10/1999 Nữ 8
148 24207204139 Trần Nguyễn Uyên Nhi 15/07/2000 Nữ 0
149 24207212014 Nguyễn Yến Nhi 30/10/2000 Nữ 7
150 24207215242 Nguyễn Thị Phương Nhi 1/1/2000 Nữ 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
17/06/2019 08:06 # 7
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)


156 23207110295 Trần Thị Thùy Oanh 5/8/1999 Nữ 8
157 2320714447 Hồ Kiều Oanh 27/09/1999 Nữ 4
158 24207215630 Bùi Hoàng Oanh 22/11/2000 Nữ 7
159 24217207217 Hà Ngọc Duy Phiên 27/10/2000 Nam 0
160 24217215409 Lê Phú Phong 25/12/2000 Nam 6
161 2321118121 Nguyễn Thành Phú 30/11/1999 Nam 7
162 2321713105 Phạm Trần Đình Phú 13/05/1999 Nam 6
163 2221866041 Nguyễn Hữu Phúc 1/2/1997 Nam 0
164 24217207065 Võ Nguyên Bảo Phúc 18/02/2000 Nam 7
165 2121116361 Lê Thanh Phước 13/10/1997 Nam 0
166 2320250497 Trần Thiên Phương 21/09/1999 Nữ 7
167 24207201308 Trương Thùy Minh Phương 27/09/2000 Nữ 0
168 24207205862 Nguyễn Thị Bích Phương 28/08/2000 Nữ 5
169 24207207267 Phạm Thị Phương 21/02/2000 Nữ 8
170 23208612029 Phạm Thị Mỹ Phượng 17/03/1997 Nữ 0
171 2321315614 Dương Văn Minh Quân 1/8/1999 Nam 8
172 24217205164 Lê Hồng Quân 6/1/2000 Nam 0
173 24217212588 Ngô Thượng Quân 3/5/2000 Nam 7
174 2321377807 Nguyễn Thọ Quang 4/3/1999 Nam 7
175 24217206386 Nguyễn Thiều Ngọc Quang 17/10/2000 Nam 7
176 24217212614 Lâm Vũ Quốc 20/04/2000 Nam 7
177 24217216860 Hồ Xuân Quý 20/10/1994 Nam 0
178 24207212744 Lư Ngọc Quyên 18/11/2000 Nữ 8
179 2320252825 Trần Thị Như Quỳnh 8/3/1999 Nữ 8
180 2320320689 Đặng Như Quỳnh 7/2/1999 Nữ 0
181 2320529275 Đồng Thị Như Quỳnh 26/10/1999 Nữ 4
182 24207201417 Thái Nhật Quỳnh 24/07/1999 Nữ 8
183 24207202155 Nguyễn Thị Như Quỳnh 3/2/2000 Nữ 6
184 24207212691 Phan Như Quỳnh 25/08/2000 Nữ 0
185 24207212694 Phạm Thị Quỳnh 29/03/2000 Nữ 0
186 24217215985 Trần Xuân Quỳnh 27/06/2000 Nữ 0
187 24217216646 Ngô Xuân Sơn 24/06/2000 Nam 0
188 2021418394 Nguyễn Văn Tài 31/03/1990 Nam 0
189 24217205967 Văn Công Tài 7/10/2000 Nam 0
190 24201200817 Trần Thị Thanh Tâm 26/05/1999 Nữ 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
17/06/2019 08:06 # 8
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)


191 24207206446 Đinh Thị Băng Tâm 19/05/2000 Nữ 1
192 24207215180 Nguyễn Thị Thanh Tâm 4/7/2000 Nữ 0
193 2321713981 Nguyễn Trung Tây 8/1/1999 Nam 7
194 2321123784 Nguyễn Duy Thái 13/04/1999 Nam 8
195 2320717185 Nguyễn Thị Hồng Thắm 27/11/1999 Nữ 4
196 24217206715 Trương Ngọc Thắng 23/05/2000 Nam 0
197 2320254336 Trần Thị Phương Thanh 28/10/1999 Nữ 7
198 2320863345 Trần Phương Thanh 20/11/1999 Nữ 8
199 24207212993 Huỳnh Thị Mỹ Thanh 15/08/2000 Nữ 7
200 2320212158 Phạm Thị Phương Thảo 28/09/1999 Nữ 7
201 23203410608 Bùi Thị Phương Thảo 14/05/1999 Nữ 8
202 2320862941 Nguyễn Võ Phương Thảo 8/2/1999 Nữ 0
203 24202104565 Nguyễn Thị Thu Thảo 29/07/2000 Nữ 7
204 24207200028 Trần Huỳnh Thu Thảo 27/09/2000 Nữ 0
205 24207207103 Bùi Thị Bích Thảo 25/08/2000 Nữ 8
206 24207215731 Huỳnh Thị Phương Thảo 10/12/2000 Nữ 8
207 24207216738 Võ Hương Thảo 14/12/2000 Nữ 0
208 2320862942 Nguyễn Thị Thanh Thiên 24/06/1998 Nữ 6
209 2321120911 Trần Đình Thiên 9/11/1999 Nam 7
210 24217213132 Nguyễn Văn Thìn 15/12/2000 Nam 8
211 24217216604 Nguyễn Hữu Thìn 16/07/2000 Nam 0
212 2221717239 Lê Trung Toàn Thịnh 28/11/1998 Nam 0
213 24217200373 Võ Đỗ Tuấn Thịnh 16/03/2000 Nam 3
214 2321862943 Huỳnh Lưu Thông 28/04/1999 Nam 8
215 24207203884 Trương Thị Ngọc Thông 21/11/2000 Nữ 8
216 24207213414 Võ Thị Trâm Thu 30/04/2000 Nữ 7
217 24207216022 Hoàng Thị Thu 10/2/2000 Nữ 7
218 2320377770 Võ Trần Anh Thư 1/1/1999 Nữ 8
219 24217216168 Đặng Thị Minh Thư 22/05/2000 Nam 8
220 2321724576 Huỳnh Bá Thương 20/02/1999 Nam 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
17/06/2019 08:06 # 9
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)


221 24207206846 Nguyễn Thị Hoài Thương 3/2/2000 Nữ 0
222 24207213589 Nguyễn Thị Thương 10/2/2000 Nữ 6
223 2320862407 Đặng Thị Thuỷ 18/12/1999 Nữ 8
224 24207204824 Từ Thị Thúy 7/10/2000 Nữ 0
225 24207213456 Nguyễn Thị Thu Thùy 16/07/2000 Nữ 8
226 2320716858 Trương Hà Tiên 4/10/1999 Nữ 8
227 24207215724 Lê Thị Cẩm Tiên 5/5/2000 Nữ 5
228 24217208148 Lương Thị Thủy Tiên 24/12/2000 Nam 7
229 2321864055 Ngô Nguyễn Thành Tiến 18/12/1998 Nam 0
230 24217213722 Nguyễn Đức Tiến 13/07/2000 Nam 0
231 24217215188 Lê Ngọc Tiến 29/11/2000 Nam 8
232 24217206717 Phạm Văn Tin 14/06/2000 Nam 0
233 2121866234 Nguyễn Đức Toàn 16/08/1997 Nam 0
234 24217200660 Phạm Văn Nhật Toàn 4/1/2000 Nam 0
235 24217206144 Cao Xuân Toàn 24/11/2000 Nam 5
236 24217206702 Phạm Quốc Toàn 22/08/2000 Nam 0
237 23218610378 Phạm Sơn Trà 20/09/1999 Nam 9
238 24207202980 Nguyễn Thị Như Trâm 12/11/2000 Nữ 8
239 24207216706 Lý Hoàng Trâm 1/5/2000 Nữ 7
240 24207206672 Nguyễn Thị Tuấn Trân 5/7/2000 Nữ 5
241 2320269921 Phạm Ngọc Trang 3/4/1999 Nữ 7
242 2320717173 Lê Thị Trang 12/4/1999 Nữ 8
243 24203415224 Nguyễn Vi Quỳnh Trang 14/09/1999 Nữ 8
244 24207202235 Hoàng Thị Thảo Trang 24/01/2000 Nữ 7
245 24207213932 Nguyễn Thị Thùy Trang 3/5/2000 Nữ 1
246 24207202477 Đỗ Thị Thùy Trinh 22/04/2000 Nữ 0
247 24207202847 Đậu Thị Kiều Trinh 1/4/2000 Nữ 0
248 24207205550 Trương Thị Thu Trinh 12/4/2000 Nữ 8
249 2121116779 Huỳnh Nguyễn Quốc Trung 31/12/1996 Nam 4
250 2121117784 Tạ Quang Trung 11/8/1997 Nam 7

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
17/06/2019 08:06 # 10
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)


251 2321216287 Trần Như Trung 23/11/1999 Nam 0
252 24217214231 Lê Thành Trung 25/06/2000 Nam 0
253 24207215280 Phạm Hà Khuê 4/12/2000 Nữ 8
254 23218611046 Lê Đăng Anh Tuấn 5/9/1999 Nam 7
255 24217214368 Trần Minh Tuấn 24/08/2000 Nam 7
256 2321377726 Nguyễn Văn Tùng 2/1/1999 Nam 7
257 24217204946 Nguyễn Đức Tùng 17/12/2000 Nam 0
258 2320435306 Trần Nguyễn Thanh Tuyên 20/11/1999 Nữ 7
259 24207214461 Trần Thị Ty 2/5/2000 Nữ 7
260 2320860899 Lại Nguyễn Thục Uyên 3/3/1999 Nữ 8
261 24207201322 Trương Trần Nhã Uyên 2/11/2000 Nữ 0
262 24207203824 Mai Thị Kim Uyên 15/01/2000 Nữ 0
263 24207207328 Nguyễn Thị Uyên 11/11/2000 Nữ 7
264 24207207611 Trần Thị Hoàng Uyên 3/6/2000 Nữ 0
265 24207214492 Nguyễn Huỳnh Uyên 31/10/2000 Nữ 3
266 2320215172 Đỗ Thị Ái Vân 15/06/1999 Nữ 5
267 2320216260 Hoàng Thị Thanh Vân 24/08/1999 Nữ 7
268 23208612480 Phạm Thị Trà Vi 22/10/1998 Nữ 0
269 24207202185 Lê Thị Thúy Vi 26/02/2000 Nữ 6
270 2221164849 Ngô Kim 17/02/1998 Nam 0
271 24217204605 Trần Văn Vinh 7/9/2000 Nam 0
272 2021121030 Trương Hoài 1/11/1994 Nam 0
273 2221863832 Nguyễn Thanh 1/1/1998 Nam 8
274 2321434739 Hà Khánh 13/07/1999 Nam 7
275 24217215480 8/5/2000 Nam 0
276 2320713998 Đồng Thị Yến Vy 29/10/1999 Nữ 0
277 2320716717 Hồ Đắc Hạ Vy 27/03/1999 Nữ 8
278 23208610581 Nguyễn Thị Tuyết Vy 15/05/1999 Nữ 0
279 23208612023 Nguyễn Thị Hải Vy 10/1/1999 Nữ 9
280 24203202231 Hồ Thị Diễm Vy 17/06/2000 Nữ 8
281 24207206777 Nguyễn Thị Thảo Vy 2/3/2000 Nữ 0
282 24207207483 Đinh Thị Tường Vy 2/8/2000 Nữ 1
283 24207207961 Nguyễn Thị Ngọc Vy 14/10/2000 Nữ 8
284 24207216387 Trần Thị Lan Vy 18/02/2000 Nữ 0
285 24217206673 Đinh Hùng Vỹ 19/09/2000 Nam 6
286 24217214563 Nguyễn Đắc Triệu Vỹ 24/04/2000 Nam 0
287 2320711380 Dương Thị Xuân 31/08/1999 Nữ 8
288 24207206774 Phạm Thanh Xuân 1/3/2000 Nữ 7
289 24207203986 Phạm Thanh Yên 7/7/2000 Nữ 7
290 24207216112 Võ Thị Thùy Yên 29/10/2000 Nữ 7
291 24207100006 Nguyễn Quỳnh Yến 10/5/1998 Nữ 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020