Thông tin: nqlamdn
Tên đăng nhập: nqlamdn
Họ và tên: Nguyen Quoc Lam
Nghề nghiệp: QL
Sở thích: Thể thao - công nghệ
Giới tính: Nam
   
Ngày tham gia: 01/09/2012
Số bài đã gởi: 567
Lần truy cập cuối: 17/01/2014 13:38
Được cảm ơn 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21
1/8/2021 3:16:59 PM
273 26202221011 Võ Thị Thanh Vân 25/11/2002 Nữ 8   274 26202227415 Trần Thị Yến Vân 6/1/2002 Nữ 7   275 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21
1/8/2021 3:16:33 PM
241 26202138066 Lê Thị Trang 5/12/2002 Nữ 8   242 26202220198 Lương Thị Huyền Trang 10/1/2002 Nữ 7   243 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21
1/8/2021 3:15:09 PM
181 26202137901 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 18/06/2002 Nữ 7   182 26212200660 Phạm Viết Quân 17/05/2002 Nam 7   183...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21
1/8/2021 3:14:43 PM
151 26212235811 Trần Anh Nam 11/12/2002 Nam 8   152 26212230240 Trần Cảnh Nên 21/08/2001 Nam 8   153 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21
1/8/2021 3:14:25 PM
121 26203720573 Nguyễn Hoài Linh 1/4/2002 Nữ 7   122 26207133807 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 4/7/2002 Nữ 7   123 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21
1/8/2021 3:13:56 PM
91 26212225993 Ngô Quang Huy 30/10/2002 Nam 6   92 26212234492 Lê Tấn Anh Huy 9/11/2002 Nam 3   93 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21
1/8/2021 3:13:34 PM
61 26202228635 Đỗ Nguyễn Nhật Hà 21/10/2002 Nữ 7   62 26202241638 Hòa Ngân Hà 20/11/2002 Nữ 7   63 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21
1/8/2021 3:13:11 PM
31 26212229815 Nguyễn Phong Đạt 28/02/2001 Nam 8   32 26212242099 Nguyễn Như Đích 23/05/2002 Nam 6   33 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21
1/8/2021 3:12:55 PM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm Ghi_Chú 1 25217107442 Đặng Thái An 9/2/2001 Nam 6   2 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21
1/8/2021 3:12:24 PM
Các SV xem điểm phản hồi theo kênh thông tin.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100 AA HK1, 20-21
12/10/2020 8:21:59 AM
241 26202134593 Phan Thị Thanh Thủy 23/01/2002 Nữ 0 242 26212132091 Trần Ngọc Thuyên 4/6/1999 Nam 0 243 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100 AA HK1, 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100 AA HK1, 20-21
12/10/2020 8:21:28 AM
201 26211235805 Diệp Văn Nhật Tân 27/02/2002 Nam 6 202 26212133033 Lương Mạnh Tân 16/08/2001 Nam 6 203 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100 AA HK1, 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100 AA HK1, 20-21
12/10/2020 8:21:04 AM
161 26202124251 Lê Thị Cẩm Nhung 22/03/2002 Nữ 6 162 26202131021 Hoàng Trần Xuân Nữ 18/02/2002 Nữ 7.5 163 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100 AA HK1, 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100 AA HK1, 20-21
12/10/2020 8:20:41 AM
121 26201235312 Hồ Ngọc Hoàng Linh 20/01/2002 Nữ 7 122 26202132389 Nguyễn Phạm Thùy Linh 7/2/2002 Nữ 6 123 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100 AA HK1, 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100 AA HK1, 20-21
12/10/2020 8:20:25 AM
81 26212134240 Vũ Tấn Hoàng 10/3/2002 Nam 8 82 26212135898 Nguyễn Minh Hoàng 2/1/2002 Nam 0 83 26217123606 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100 AA HK1, 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100 AA HK1, 20-21
12/10/2020 8:20:02 AM
41 26212142365 Võ Đặng Hoàng Đức 12/3/2001 Nam 6 42 26202120534 Vũ Thị Dung 15/12/2002 Nữ 7 43 26212130489 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100 AA HK1, 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100 AA HK1, 20-21
12/10/2020 8:19:36 AM
1 26202125299 Đỗ Thị Hoàng An 16/11/2002 Nữ 7 2 26211233710 Nguyễn Đình An 24/08/2002 Nam 7 3 26211229596 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100 AA HK1, 20-21

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100 AA HK1, 20-21
12/10/2020 8:18:39 AM
Sinh viên xem và phản hồi theo kênh thông tin.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100 AA HK1, 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6 - PPL - lớp O - (2020F)
11/25/2020 9:18:38 AM
TT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên PO-1 26211230758 Văn Công Vũ Duy An PO-2 26211241599 Trần Quốc An PO-3 26211241769 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6 - PPL - lớp O - (2020F)

Công bố điểm bài 6 - PPL - lớp O - (2020F)
11/25/2020 9:17:46 AM
Danh sách xem dưới đây.
chu đề: Công bố điểm bài 6 - PPL - lớp O - (2020F)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100U HK1, 20-21
11/24/2020 7:18:43 AM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên 1 26207131966 Nguyễn Thị Ái 2 26202438208 Nguyễn Thị Hương An 3 26202141823 Trần...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100U HK1, 20-21

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100U HK1, 20-21
11/24/2020 7:17:20 AM
Danh sách số thứ tự xem danh sách dưới đây.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100U HK1, 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6 - PPL - lớp Y(2020F)
11/23/2020 1:13:28 PM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên 1 26212642442 Nguyễn Văn Hòa Ái 2 26204735269 Lê Thị Thúy An 3 26216136123 Đinh...
chu đề: Công bố điểm bài 6 - PPL - lớp Y(2020F)

Công bố điểm bài 6 - PPL - lớp Y(2020F)
11/23/2020 1:10:46 PM
Xem danh sách bên dưới.
chu đề: Công bố điểm bài 6 - PPL - lớp Y(2020F)

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100E HK1, 20-21
11/23/2020 1:09:55 PM
Sinh viên xem số Thứ tự bên dưới, điểm bài 6 và phản hồi theo kênh thông tin đã thông báo.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100E HK1, 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100E HK1, 20-21
10/27/2020 1:41:40 PM
181 25205102665 Võ Thị Xuân Trinh 2/11/2001 Nữ 8 182 25205116722 Nguyễn Trần Thu Trinh 9/1/2000 Nữ 7 183 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100E HK1, 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100E HK1, 20-21
10/27/2020 1:41:28 PM
151 25205117660 Nguyễn Phương Thảo 12/8/2001 Nữ 9 152 2321123384 Trần Huy Thiện 14/07/1999 Nam 6 153 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100E HK1, 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100E HK1, 20-21
10/27/2020 1:41:03 PM
121 25205105685 Nguyễn Thị Nhung 4/4/2001 Nữ 9 122 25205204098 Trần Thị Tuyết Nhung 12/6/2001 Nữ 9 123 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100E HK1, 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100E HK1, 20-21
10/27/2020 1:40:49 PM
91 25202500765 Nguyễn Thị Mỹ 19/10/2001 Nữ 9 92 25203107648 Nguyễn Kim Hoàng Mỹ 10/7/2001 Nữ 8 93 25205100557 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100E HK1, 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100E HK1, 20-21
10/27/2020 1:40:20 PM
61 25205104703 Nguyễn Mai Hương 27/02/2001 Nữ 8 62 25205105029 Lê Thu Hương 10/3/2001 Nữ 8 63 25205107294 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100E HK1, 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100E HK1, 20-21
10/27/2020 1:39:50 PM
31 25205102586 Nguyễn Thị Thùy Duyên 17/01/2001 Nữ 8 32 25205117627 Đầu Thị Mỹ Duyên 15/06/2001 Nữ 0 33 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100E HK1, 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100E HK1, 20-21
10/27/2020 1:39:36 PM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm bài 6 1 25205102427 Nguyễn Thị Thúy An 22/09/2001 Nữ 7 2 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100E HK1, 20-21

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100E HK1, 20-21
10/27/2020 1:38:56 PM
Trang đăng điểm bài 6, môn phương pháp luận. SV có khiếu nại, gởi theo thông tin đã đăng trước lớp./.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100E HK1, 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận HK hè 20-21
10/13/2020 7:59:44 AM
61 2220515158 Nguyễn Thạnh Thu Thủy 21/12/1998 Nữ 8 62 24211208536 Nguyễn Văn Tiên 8/8/2000 Nam 9 63 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận HK hè 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận HK hè 20-21
10/13/2020 7:59:31 AM
41 24217200737 Nguyễn Xuân Nghĩa 24/04/2000 Nam 8 42 25203217310 Nguyễn Thị Kim Ngọc 8/12/1999 Nữ 7 43 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận HK hè 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận HK hè 20-21
10/13/2020 7:59:17 AM
21 25211216657 Huỳnh Ngọc Hiếu 1/8/2001 Nam 7 22 24203200057 Tống Thị Mai Hoa 5/2/1998 Nữ 8 23 2321716906 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận HK hè 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận HK hè 20-21
10/13/2020 7:58:58 AM
DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP PHI 100 SE - BÀI 6 STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm bài 6 1 24202106128 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận HK hè 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận HK hè 20-21
10/13/2020 7:58:09 AM
91 24203416034 Nguyễn Hoài Thanh 27/03/2000 Nữ 7 92 2320725434 Đoàn Lệ Thảo 25/06/1999 Nữ 0 93 25205100171 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận HK hè 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận HK hè 20-21
10/13/2020 7:57:54 AM
61 25217100093 Lê Thị Như Ngọc 8/12/2000 Nữ 7 62 24217205755 Đỗ Nhật Nguyên 20/08/1996 Nam 8 63 25211203558 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận HK hè 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận HK hè 20-21
10/13/2020 7:57:35 AM
31 24217101463 Võ Văn Hiệp 2/6/2000 Nam 7 32 2321714403 Nguyễn Minh Hiếu 2/2/1999 Nam 7 33 25215104034 Nguyễn...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận HK hè 20-21

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận HK hè 20-21
10/13/2020 7:57:21 AM
DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP PHI 100 SA - BÀI 6 STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Ghi_Chú 1 24214315296 Nguyễn...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận HK hè 20-21

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận HK hè 20-21
10/13/2020 7:55:25 AM
Công bố điểm. Các SV phản hồi theo thông tin đã công khai trước lớp.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận HK hè 20-21

Phản hồi: Có thể mở cánh cửa giao tiếp giữa hai bên
10/13/2020 7:54:02 AM
Câu tục ngữ “Thấy người sang bắt quàng làm họ”  nhằm để phê phán một ai đó làm một việc mà không kể gì đến đúng sai, cứ vơ quàng, nhận quàng. Cũng...
chu đề: Có thể mở cánh cửa giao tiếp giữa hai bên

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100F, HK2 19/20
7/10/2020 10:20:30 AM
101 24204306354 Nguyễn Thị Thu Thảo 18/05/2000 Nữ 8 102 24207202225 Ngô Thị Thanh Thảo 24/01/2000 Nữ 8 103 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100F, HK2 19/20

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100F, HK2 19/20
7/10/2020 10:20:11 AM
81 24207212451 Bùi Uyên Phương 10/11/2000 Nữ 6 82 24207212467 Huỳnh Mai Phương 16/12/2000 Nữ 2 83 24217107968 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100F, HK2 19/20

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100F, HK2 19/20
7/10/2020 10:19:59 AM
61 24207211327 Nguyễn Thị Phương Mai 2/1/2000 Nữ 6 62 24203204586 Lê Huệ Mẫn 2/6/2000 Nữ 8 63 24217215140 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100F, HK2 19/20

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100F, HK2 19/20
7/10/2020 10:18:28 AM
41 24214308204 Nguyễn Quốc Huy 21/01/2000 Nam 8 42 24217205726 Hứa Lê Huy 14/01/2000 Nam 0 43 24207116052 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100F, HK2 19/20

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100F, HK2 19/20
7/10/2020 10:18:07 AM
21 24203109289 Bùi Thị Mỹ Duyên 22/05/2000 Nữ 7 22 24208600758 Phạm Thị Mỹ Duyên 8/11/2000 Nữ 0 23 23212112041...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100F, HK2 19/20

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100F, HK2 19/20
7/10/2020 10:17:36 AM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm bài 6 1 2321223050 Nguyễn Tuấn Anh 27/03/1999 Nam 0 2 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100F, HK2 19/20

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100F, HK2 19/20
7/10/2020 10:16:45 AM
Sinh viên đọc thông tin, phản hồi theo kênh thông tin đã công bố trước lớp!
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100F, HK2 19/20

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)
6/16/2020 8:47:08 AM
271 25217103141 Nguyễn Thanh Tuấn 23/06/2001 Nam 6 272 25217105961 Hoàng Ngọc Anh Tuấn 28/06/2001 Nam 5 273 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)
6/16/2020 8:46:32 AM
241 25217109000 Nguyễn Văn Tiên 30/07/2001 Nam 7 242 25217117281 Nguyễn Bá Tiến 24/07/2001 Nam 7 243 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)
6/16/2020 8:44:19 AM
211 25212105448 Nguyễn Bá Thành 6/2/2001 Nam 6 212 25207103567 Nguyễn Thị Thu Thảo 16/02/2001 Nữ 6 213 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)
6/16/2020 8:43:59 AM
181 25217109434 Trần Lý Phát 7/3/2001 Nam 5 182 25217203096 Trần Cao Thái Phong 30/11/2001 Nam 0 183 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)
6/16/2020 8:43:43 AM
151 25207116497 Bùi Quỳnh Ngân 21/10/2001 Nữ 6 152 25207117212 Hồng Lê Tuyết Ngân 14/08/2001 Nữ 7 153 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)
6/16/2020 8:43:15 AM
121 25217108431 Mai Hữu Lộc 27/02/2001 Nam 5 122 25207103568 Đào Nữ Hoàng Long 6/2/2001 Nữ 0 123 25217107632 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)
6/16/2020 8:42:36 AM
91 25207107727 Nguyễn Thị Thu Huyền 27/01/2001 Nữ 8 92 25207108180 Phạm Thị Thuý Huyền 24/05/2001 Nữ 5 93 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)
6/16/2020 8:42:19 AM
61 25207201145 Nguyễn Thị Tuyết Hân 22/09/2001 Nữ 8 62 25207207306 Phan Thị Ngọc Hân 15/06/2001 Nữ 7 63 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)
6/16/2020 8:41:53 AM
31 25217109669 Đặng Văn Đô 4/7/2001 Nam 0 32 25217104930 Mai Thành Đông 14/07/2001 Nam 0 33 25217108854 Tô...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)
6/16/2020 8:41:15 AM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Bai - 6 1 25217104176 Nguyễn Trung An 10/2/2001 Nam 5 2 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)
6/16/2020 8:40:02 AM
Giảng viên công bố điểm bài 6, Phương Pháp Luận (PHI100AA) Sinh viên phản hồi theo kênh thông tin đã công bố trước lớp.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)
5/18/2020 6:42:33 PM
271 25212117103 Nguyễn Văn Tuấn 25/05/2001 Nam 6 272 25212204493 Nguyễn Đăng Tuấn 27/11/2001 Nam 6 273 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)
5/18/2020 6:42:03 PM
241 25202100937 Phạm Thị Trâm 31/10/2001 Nữ 8 242 25202104880 Bùi Thị Thùy Trâm 3/5/2001 Nữ 8 243 25202114940 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)
5/18/2020 6:41:33 PM
211 25203205256 Nguyễn Thị Thanh Thảo 29/11/2001 Nữ 3 212 25202104885 Nguyễn Châu Kim Thi 15/11/2001 Nữ 7 213 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)
5/18/2020 6:41:15 PM
181 25202104364 Trần Như Quỳnh 11/8/2001 Nữ 0 182 25202416141 Trần Thị Như Quỳnh 2/8/2001 Nữ 8 183 25207103903...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)
5/18/2020 6:40:51 PM
151 25202115737 Tạ Liễu Nhi 14/06/2001 Nữ 8 152 25202100787 Lâm Ý Như 2/9/2001 Nữ 3 153 25202100823 Đặng...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)
5/18/2020 6:40:26 PM
121 25212109095 Dương Văn Minh 10/1/2001 Nam 6 122 25212109544 Tăng Tấn Minh 26/03/2001 Nam 7 123 25212116634 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)
5/18/2020 6:39:58 PM
91 25202112407 Lê Thị Bích Liểu 8/9/2001 Nữ 8 92 25201207777 Nguyễn Thị Mỹ Linh 23/08/2001 Nữ 5 93 25202101469...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)
5/18/2020 6:39:32 PM
61 25202104859 Nguyễn Thị Thu Hiền 7/2/2001 Nữ 7 62 25202116408 Hoàng Thị Thanh Hiền 1/11/2001 Nữ 9 63 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)
5/18/2020 6:39:06 PM
31 25212216921 Hoàng Quang Đức 7/8/2001 Nam 8 32 25212807774 Hà Nghĩa Đức 14/06/2001 Nam 0 33 25202101434 Bùi...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)
5/18/2020 6:38:45 PM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm B6 1 25202117151 Trần Thị Thúy An 30/04/2001 Nữ 8 2 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)
5/18/2020 6:38:06 PM
Nơi phản hồi thông tin. Các sinh viên liên hệ theo địa chỉ đã công bố trước lớp.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)
1/10/2020 9:12:36 AM
301 25216704502 Võ Đăng Vương 10/10/2001 Nam 9 302 24207104251 Nguyễn Thị Tường Vy 6/8/2000 Nữ 8 303 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)
1/10/2020 9:12:08 AM
271 25207215074 Phạm Thị Trinh 28/04/2001 Nữ 8 272 25216217268 Đinh Quốc Trọng 9/7/1997 Nam 0 273 25207116635 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)
1/10/2020 9:11:42 AM
241 25207109024 Trần Tăng Minh Thư 15/01/2000 Nữ 6 242 25214117466 Nguyễn Vũ Thư 9/8/2001 Nam 6 243 25216104888...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)
1/10/2020 9:11:14 AM
211 25216109643 Hồ Văn Tâm 28/02/2001 Nam 0 212 25216105490 Nguyễn Duy Tân 23/12/2001 Nam 8 213 25217115750 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)
1/10/2020 9:10:51 AM
181 25211213607 Nguyễn Hoàng Phúc 14/08/2001 Nam 8 182 25216110286 Lê Quang Vũ Phúc 2/1/2001 Nam 9 183 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)
1/10/2020 9:10:23 AM
151 25216716824 Nguyễn Đình Nghĩa 5/9/2001 Nam 8 152 24207108526 Đỗ Võ Hồng Ngọc 27/08/2000 Nữ 0 153 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)
1/10/2020 9:09:50 AM
121 25214116583 Đặng Huỳnh Lân 16/12/2001 Nam 5 122 25216109860 Nguyễn Hữu Lang 24/08/2001 Nam 7 123 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)
1/10/2020 9:09:32 AM
91 25217116179 Nguyễn Tấn Tân Hưng 5/11/2001 Nam 7 92 25217205285 Trần Quốc Hưng 7/3/2001 Nam 7 93 25207212147...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)
1/10/2020 9:09:06 AM
61 25207116156 Nguyễn Thị Hằng 3/6/2001 Nữ 7 62 25202209925 Võ Thị Hồng Hạnh 15/10/2001 Nữ 6 63 25216100148 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)
1/10/2020 9:08:37 AM
31 25207103633 Lê Thị Hoa Anh Đào 5/9/2001 Nữ 7 32 25217116176 Dương Tấn Đạt 4/10/2001 Nam 0 33 25217201185 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)
1/10/2020 9:08:16 AM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm B6 1 25207102616 Nguyễn Hồng Diệu An 7/2/2001 Nữ 8 2 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)
1/10/2020 9:07:58 AM
Cung cấp điểm bài 6 Phương pháp luận.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AI (HK1, 19-20)
12/17/2019 2:53:10 PM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm B6 1 25203302051 Trần Thị Luyến Ái 18/02/2001 Nữ 8 2 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AI (HK1, 19-20)

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AI (HK1, 19-20)
12/17/2019 2:51:41 PM
Sinh viên phản hồi theo kênh thông tin đã thiết lập trên lớp.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AI (HK1, 19-20)

Phản hồi: Công bố điểm lớp PHI100G HK1, năm 19-20
10/17/2019 10:58:34 AM
151 24211608240 Nguyễn Ngọc Thanh Tùng 17/03/2000 Nam 0 152 24205100060 Phan Thị Thanh Tuyền 2/8/1996 Nữ 8 153 ...
chu đề: Công bố điểm lớp PHI100G HK1, năm 19-20

Phản hồi: Công bố điểm lớp PHI100G HK1, năm 19-20
10/17/2019 10:58:15 AM
121 2320212813 Nguyễn Thị Thanh Thảo 20/01/1999 Nữ 6 122 23203410608 Bùi Thị Phương Thảo 14/05/1999 Nữ 7 123 ...
chu đề: Công bố điểm lớp PHI100G HK1, năm 19-20

Phản hồi: Công bố điểm lớp PHI100G HK1, năm 19-20
10/17/2019 10:58:02 AM
91 2320714528 Huỳnh Nguyễn Thục Nhi 30/04/1999 Nữ 7 92 2320864050 Nguyễn Thị Nữ Nhi 25/03/1999 Nữ 5 93 ...
chu đề: Công bố điểm lớp PHI100G HK1, năm 19-20

Phản hồi: Công bố điểm lớp PHI100G HK1, năm 19-20
10/17/2019 10:57:43 AM
61 23218612012 Nguyễn Nhật Linh 30/10/1998 Nam 0 62 24202507707 Nguyễn Thị Diệu Linh 30/06/2000 Nữ 0 63 ...
chu đề: Công bố điểm lớp PHI100G HK1, năm 19-20

Phản hồi: Công bố điểm lớp PHI100G HK1, năm 19-20
10/17/2019 10:57:20 AM
31 23213411036 Mai Văn Hạnh 31/03/1999 Nam 8 32 23207110929 Đỗ Thị Phước Hậu 13/09/1999 Nữ 7 33 24203107908 ...
chu đề: Công bố điểm lớp PHI100G HK1, năm 19-20

Phản hồi: Công bố điểm lớp PHI100G HK1, năm 19-20
10/17/2019 10:57:01 AM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Bài 6 1 24205102211 Đậu Thị Ngọc Anh 29/05/2000 Nữ 6 2 ...
chu đề: Công bố điểm lớp PHI100G HK1, năm 19-20

Công bố điểm lớp PHI100G HK1, năm 19-20
10/17/2019 10:56:38 AM
Nơi công bố điểm môn học PP Luận. Các phản hồi gởi theo đường thông tin đã công bố./.
chu đề: Công bố điểm lớp PHI100G HK1, năm 19-20

Phản hồi: Công bố điểm lớp PHI100i HK1, năm 19-20
9/27/2019 7:57:40 AM
151 2221123598 Huỳnh Bá Khánh Trình 11/8/1998 Nam 6 152 2321716773 Nguyễn Hữu Trình 2/9/1999 Nam 8 153 ...
chu đề: Công bố điểm lớp PHI100i HK1, năm 19-20

Phản hồi: Công bố điểm lớp PHI100i HK1, năm 19-20
9/27/2019 7:57:05 AM
126 2321122732 Nguyễn Lê Thân 26/10/1999 Nam 8 127 24202103587 Lê Thị Thanh 22/01/2000 Nữ 8 128 24202515325 ...
chu đề: Công bố điểm lớp PHI100i HK1, năm 19-20

Phản hồi: Công bố điểm lớp PHI100i HK1, năm 19-20
9/27/2019 7:56:52 AM
101 24202502245 Lê Thị Oanh 21/04/2000 Nữ 8 102 24202516764 Huỳnh Thị Mỹ Oanh 1/5/1999 Nữ 9 103 24203201139 ...
chu đề: Công bố điểm lớp PHI100i HK1, năm 19-20

Phản hồi: Công bố điểm lớp PHI100i HK1, năm 19-20
9/27/2019 7:56:27 AM
76 24203104761 Lê Thị Thảo Ly 36801 Nữ 8 77 24203204988 Trần Thị Thảo Ly 36741 Nữ 7 78 2221123659 Nguyễn Tiến...
chu đề: Công bố điểm lớp PHI100i HK1, năm 19-20

Phản hồi: Công bố điểm lớp PHI100i HK1, năm 19-20
9/27/2019 7:56:00 AM
51 2221123613 Nguyễn Hoàng Hưng 10/1/1998 Nam 5 52 23207112099 Trần Thị Liên Hương 6/4/1996 Nữ 7 53 2121116673...
chu đề: Công bố điểm lớp PHI100i HK1, năm 19-20

Phản hồi: Công bố điểm lớp PHI100i HK1, năm 19-20
9/27/2019 7:55:41 AM
26 24212616775 Trần Minh Dũng 35069 Nam 0 27 24207201053 Trương Thị Trà Giang 14/02/2000 Nữ 7 28 24203216760 ...
chu đề: Công bố điểm lớp PHI100i HK1, năm 19-20

Phản hồi: Công bố điểm lớp PHI100i HK1, năm 19-20
9/27/2019 7:55:18 AM
1 24212402870 Mai Thanh An 19/05/2000 Nam 6 2 23208611621 Nguyễn Thị Lan Anh 3/2/1999 Nữ 8 3 24202108479 Tạ...
chu đề: Công bố điểm lớp PHI100i HK1, năm 19-20

Công bố điểm lớp PHI100i HK1, năm 19-20
9/27/2019 7:54:49 AM
Công bố điểm lớp PHI100i HK1, năm 19-20 Sinh viên xem điểm phản hồi theo thông tin được thiết lập trên lớp trước 10/10/2019.
chu đề: Công bố điểm lớp PHI100i HK1, năm 19-20

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 19-20)
9/12/2019 8:30:12 AM
151 24205114259 Huỳnh Thị Ngọc Trưng 24/08/2000 Nữ 8 152 2321723145 Huỳnh Tú 29/07/1999 Nam 0 153 24215114357 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 19-20)
9/12/2019 8:29:44 AM
121 24205115227 Nguyễn Như Sa 20/08/2000 Nữ 0 122 24211615540 Phan Xuân Sơn 29/07/2000 Nam 7 123 2221123625 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 19-20)
9/12/2019 8:29:27 AM
91 24207206660 Đặng Bảo Ngọc 5/1/2000 Nữ 8 92 24205105884 Bùi Thảo Nguyên 24/01/2000 Nữ 8 93 24205116565 Bùi...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 19-20)
9/12/2019 8:29:08 AM
61 2321719852 Nguyễn Anh Khiêm 16/02/1999 Nam 6 62 2320125080 Đinh Thị Vân Kiều 30/12/1999 Nữ 7 63 24205105877...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 19-20)
9/12/2019 8:28:46 AM
31 24205102170 Hà Thị Thúy Hằng 29/11/2000 Nữ 7 32 24205106805 Đặng Thị Hằng 15/12/2000 Nữ 0 33 24205107019 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 19-20)
9/12/2019 8:28:15 AM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm Bài 6 1 24205107466 Trần Thị Hồng Ân 2/3/2000 Nữ 6 2 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 19-20)

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 19-20)
9/12/2019 8:27:25 AM
Nơi công bố điểm bài 6. Sinh viên xem và phản hôi thông tin như nguồn đăng ở lớp học
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 19-20)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19
8/15/2019 3:46:27 PM
126 23212512523 Nguyễn Minh Trí 1/1/1996 Nam 7 127 24202515494 Nguyễn Thị Ái Triều 22/08/2000 Nữ 4 128 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19
8/15/2019 3:45:55 PM
101 2320320689 Đặng Như Quỳnh 36343 Nữ 6 102 24211203870 Trần Viết Sinh 22/11/2000 Nam 7 103 23212110102 Trần...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19
8/15/2019 3:45:29 PM
76 2320512089 Trương Thị Thúy Ngân 29/03/1999 Nữ 6 77 24205102447 Nguyễn Thanh Ngân 26/06/1999 Nữ 7 78 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19
8/15/2019 3:44:49 PM
51 24202107727 Võ Thị Thu Huyền 26/01/2000 Nữ 4 52 24202506074 Trần Thu Huyền 5/10/2000 Nữ 4 53 24202610439 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19
8/15/2019 3:44:33 PM
21 24211202435 Nguyễn Anh Dũng 26/04/2000 Nam 4 22 2221716647 Đặng Nam Dương 16/11/1998 Nam 0 23 2321122739 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19
8/15/2019 3:44:03 PM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Ghi_Chú 1 2221115531 Trần Tiến Anh 26/07/1998 Nam 0 2 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19
8/15/2019 3:43:17 PM
Các sinh viên phản hồi theo địa chỉ công bố trên lớp.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)
6/17/2019 8:32:10 AM
251 2321216287 Trần Như Trung 23/11/1999 Nam 0 252 24217214231 Lê Thành Trung 25/06/2000 Nam 0 253 24207215280...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)
6/17/2019 8:31:49 AM
221 24207206846 Nguyễn Thị Hoài Thương 3/2/2000 Nữ 0 222 24207213589 Nguyễn Thị Thương 10/2/2000 Nữ 6 223 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)
6/17/2019 8:31:27 AM
191 24207206446 Đinh Thị Băng Tâm 19/05/2000 Nữ 1 192 24207215180 Nguyễn Thị Thanh Tâm 4/7/2000 Nữ 0 193 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)
6/17/2019 8:30:59 AM
156 23207110295 Trần Thị Thùy Oanh 5/8/1999 Nữ 8 157 2320714447 Hồ Kiều Oanh 27/09/1999 Nữ 4 158 24207215630 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)
6/17/2019 8:30:36 AM
121 24217206086 Đỗ Đăng Thăng Long 25/08/2000 Nam 0 122 24217207022 Nguyễn Thành Long 28/09/2000 Nam 0 123 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)
6/17/2019 8:30:00 AM
91 24217201189 Nguyễn Quang Huy 23/06/2000 Nam 0 92 24217206847 Trần Phan Huy 26/02/1997 Nam 7 93 24217210403 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)
6/17/2019 8:29:42 AM
61 24207103708 Lê Hương Giang 7/4/2000 Nữ 7 62 24217209617 Ngô Văn Hà 28/07/2000 Nam 0 63 24207204193 Đặng Lê...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)
6/17/2019 8:29:28 AM
31 24217204365 Đoàn Thành Danh 2/12/2000 Nam 5 32 2320714761 Đỗ Lê Anh Đào 9/5/1999 Nữ 7 33 24207102164 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)
6/17/2019 8:29:00 AM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính ĐIỂM BÀI 6 1 2320710489 Ngô Thị Lan Anh 20/08/1999 Nữ 8 2 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)
6/17/2019 8:26:44 AM
Mục cung cấp điểm bài 6 phương pháp luận, sinh viên phản hồi theo kênh đã đăng ở lớp.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100F (HK2, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)
5/13/2019 10:57:31 AM
DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP PHI 100   STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Bài 6 1 24211706352 Bùi Văn Trí   ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)
5/13/2019 10:56:50 AM
23214310436 Hứa Xuân Tuấn 23/05/1999 Nam 7 2321432560 Nguyễn Tuấn 1/5/1999 Nam 6 2321435124 Dương Công Tuấn ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)
5/13/2019 10:56:34 AM
61 2121114120 Nguyễn Cao Quý 15/10/1997 Nam 6 62 23203112429 Nguyễn Thị Quỳnh 7/10/1997 Nữ 9 63 2320865057 Lê...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)
5/13/2019 10:55:36 AM
31 2321434976 Hồ Lê Minh Hưng 21/11/1999 Nam 9 32 2320430842 Nguyễn Mai Hương 21/03/1999 Nữ 8 33 2321432998 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)
5/13/2019 10:55:11 AM
DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP PHI 100 P (15/2/19)  STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Bài 6 1 2320315804 Nguyễn...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)
5/13/2019 10:54:37 AM
Mục này công bố điểm bài 6, Phương pháp luận Phi100P
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)
3/22/2019 4:01:13 PM
181 23218611355 Lê Văn Thuận 6/2/1999 Nam 0 182 2320223508 Trịnh Minh Thương 3/11/1999 Nữ 6 183 23203211300 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)
3/22/2019 4:00:55 PM
151 23203510473 Trần Thị Thu Tâm 16/09/1999 Nữ 8 152 2321158368 Nguyễn Thành Tân 6/6/1999 Nam 6 153 2321163416...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)
3/22/2019 4:00:30 PM
121 23202411451 Lưu Nguyễn Quỳnh Như 5/2/1999 Nữ 6 122 24205105113 Nguyễn Thị Quỳnh Như 24/10/2000 Nữ 6 123 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)
3/22/2019 4:00:13 PM
91 2321869985 Lê Công Lý 16/06/1999 Nam 6 92 2320211369 Ngô Thị Mến 12/12/1999 Nữ 6 93 2320315752 Nguyễn Thị...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)
3/22/2019 3:59:28 PM
61 2320315793 Dương Thị Thúy Hường 14/06/1999 Nữ 0 62 2321118109 Trần Đình Huy 27/11/1999 Nam 6 63 2321124729 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)
3/22/2019 3:59:06 PM
31 2320713550 Bùi Thị Trường Giang 20/02/1999 Nữ 6 32 2320716518 Phạm Thanh Giang 27/02/1999 Nữ 6 33 2320864619...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)
3/22/2019 3:58:23 PM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm bài 6 1 2120713720 Nguyễn Trúc Phương Anh 8/12/1997 Nữ 0 2 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)
3/22/2019 3:56:55 PM
Cung cấp điểm bài 6 PPL. Sinh viên phản hồi về theo địa chỉ đã công bố.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)
1/15/2019 10:45:47 AM
241 24207101916 Phạm Huỳnh Huyền Trinh 3/6/2000 Khánh Hòa 0 242 24207102881 Bùi Thục Trinh 4/2/2000 Đà Nẵng 8 243...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)
1/15/2019 10:45:26 AM
211 24207105040 Nguyễn Hoài Thương 8/10/2000 Quảng Trị 9 212 24207116076 Nguyễn Lê Nghi Thường 24/11/2000 Đà Nẵng 0 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)
1/15/2019 10:45:08 AM
181 24217103618 Phan Xuân Sỹ 21/01/2000 Quảng Nam 6 182 24217101180 Ngô Tấn Tài 27/06/2000 Quảng Nam 7 183 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)
1/15/2019 10:44:51 AM
151 24207115901 Nguyễn Thị Hoài Nhi 12/6/2000 Thừa Thiên Huế 8 152 24207116652 Nguyễn Thị Lệ Nhi 11/2/2000 Đà Nẵng 5 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)
1/15/2019 10:44:31 AM
121 24207107418 Nguyễn Thị Hoài Lý 10/7/2000 Quảng Nam 8 122 24217104337 Nguyễn Hoàng Lý 6/1/2000 Đà Nẵng 7 123 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)
1/15/2019 10:44:13 AM
91 24217103971 Vũ Văn Khỏe 6/6/1999 Thái Bình 1 92 24207104502 Lê Hoàng Bảo Khuyên 7/4/2000 Đà Nẵng 9 93 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)
1/15/2019 10:43:52 AM
61 24207102991 Nguyễn Thị Diệu Hiền 12/4/2000 Quảng Nam 7 62 24207108231 Trần Thị Hiền 17/08/2000 Kon Tum 5 63 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)
1/15/2019 10:43:28 AM
31 24217116220 Đào Trọng Đạt 12/4/2000 Đà Nẵng 7 32 24217116778 Đỗ Thành Đạt 21/01/2000 Quảng Trị 0 33 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)
1/15/2019 10:42:58 AM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh QQ Bài 6 1 24217105565 Đặng Văn An 12/8/2000 Quảng Nam 6 2 24207201929 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)
1/15/2019 10:42:21 AM
Là nơi công bố điểm bài 6.  Sinh viên xem điểm phản hồi theo kênh đã công bố trước lớp.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)
11/28/2018 3:38:33 PM
151 2320521565 Cao Thị Trâm 24/04/1999 Nữ 9 152 2320519453 Lê Phạm Hạnh Trân 23/01/1999 Nữ 9 153 2220515172 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)
11/28/2018 3:38:11 PM
121 2320519490 Ksor Ha Sa 16/03/1997 Nữ 7 122 2321514221 Đặng Ngọc Sâm 4/11/1999 Nam 0 123 2221268995 Lê Đình...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)
11/28/2018 3:37:44 PM
91 2320512771 Nguyễn Thanh Ngân 36475 Nữ 8 92 2320523865 Võ Như Thúy Ngân 6/7/1999 Nữ 0 93 2320515140 Nguyễn...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)
11/28/2018 3:37:26 PM
61 2320519836 Đặng Thị Bích Lan 36443 Nữ 8 62 23205111986 Nguyễn Thị Lành 13/02/1999 Nữ 8 63 2320513234 Lê...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)
11/28/2018 3:37:02 PM
31 2320512079 Hồ Thị Hằng 36197 Nữ 5 32 2320514202 Võ Thị Lệ Hằng 2/12/1999 Nữ 8 33 2320519503 Lê Nguyễn Cẩm...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)
11/28/2018 3:36:35 PM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Bài 6 1 2320519521 Ngô Thị Thúy An 25/12/1999 Nữ 8 2 2320510789...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)
11/28/2018 3:34:09 PM
Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19) Sinh viên phản hồi sớm.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)

[Fshare] Share trọn bộ hơn 50 mẫu CV, Resume file PSD đơn giản và cực độc
11/17/2018 5:20:38 PM
[Fshare] Share trọn bộ hơn 50 mẫu CV, Resume file PSD đơn giản và cực độc Hôm này mình sẽ share cho các bạn bộ hơn 50 CV, resume template...
chu đề: [Fshare] Share trọn bộ hơn 50 mẫu CV, Resume file PSD đơn giản và cực độc

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 K - BÀI 6, HK1 (18/19)
11/17/2018 5:02:10 PM
81 24265203053 Phạm Thị Thu Trang 22/01/1991 Đà Nẵng 8 82 24265203054 Hồ Thị Xuân Trang 13/02/1987 Quảng Nam 8 83...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 K - BÀI 6, HK1 (18/19)

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 K - BÀI 6, HK1 (18/19)
11/17/2018 5:01:44 PM
61 2021127743 Hoàng Bá Gia Thành 27/05/1995   5 62 2321244323 Nguyễn Tất Thành 11/4/97 Quảng Bình 0 63 ...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 K - BÀI 6, HK1 (18/19)

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 K - BÀI 6, HK1 (18/19)
11/17/2018 5:01:20 PM
41 2320714429 Dương Thị Trà My 13/04/1999 Quảng Nam 8 42 2220249371 Trần Thanh Nga 4/7/98 Ninh Bình 7 43 ...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 K - BÀI 6, HK1 (18/19)

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 K - BÀI 6, HK1 (18/19)
11/17/2018 5:00:55 PM
21 24265203024 Nguyễn Thị Huệ 15/05/1994 Quảng Nam 7 22 24271103001 Trần Anh Hùng 2/12/92 Quảng Nam 8 23 ...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 K - BÀI 6, HK1 (18/19)

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 K - BÀI 6, HK1 (18/19)
11/17/2018 5:00:19 PM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Quê quán  Điểm bài 6 1 2321241786 Đinh Thái An 11/10/99 Đà Nẵng 6 2 ...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 K - BÀI 6, HK1 (18/19)

CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 K - BÀI 6, HK1 (18/19)
11/17/2018 4:59:48 PM
Nơi công bố điểm của bài 6. Sinh viên liên hệ theo thông tin đã công bố trước lớp học trước 25/11/2018
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 K - BÀI 6, HK1 (18/19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100G (HK1, 18-19)
10/17/2018 2:26:30 PM
121 2220664954 Đặng Thị Thảo 6/12/1998 6 122 2220714185 Trần Hồ Phương Thảo 4/5/1997 6 123 23202510318 Lê Thị...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100G (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100G (HK1, 18-19)
10/17/2018 2:25:48 PM
91 23203210612 Nguyễn Thị Yến Nhi 27/08/1999 6   92 2320514214 Hà Thị Thuận Nhi 8/3/1999 0   93 2320252216 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100G (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100G (HK1, 18-19)
10/17/2018 2:25:15 PM
61 23208610008 Huỳnh Thị Kim Liên 10/10/1999 8   62 2220724256 Võ Thị Mỹ Linh 26/07/1998 8   63 23203211097 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100G (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100G (HK1, 18-19)
10/17/2018 2:24:57 PM
31 2320513232 Hồ Thị Ngân Hà 25/05/1999 9   32 2221658693 Nguyễn Mạnh Hải 31/01/1998 8   33 2320519920 Nguyễn...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100G (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100G (HK1, 18-19)
10/17/2018 2:24:22 PM
DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP PHI 100 G - BÀI 6 STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Điểm bài 6 Ghi_Chú 1 2320512767 Trần Thị...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100G (HK1, 18-19)

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100G (HK1, 18-19)
10/17/2018 2:23:42 PM
Nơi công bố điểm bài 6. Mọi phản hồi theo địa chỉ công bố trên lớp trước 25/10/2018
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100G (HK1, 18-19)

Phản hồi: TẬP HUẤN VỀ GIẢNG DẠY MÔN PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
10/17/2018 1:59:29 PM
Critical thinking is the objective analysis of facts to form a judgment. The subject is complex, and several different definitions exist, which...
chu đề: TẬP HUẤN VỀ GIẢNG DẠY MÔN PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)
9/14/2018 3:52:31 PM
151 2121718480 Võ Nguyễn Đắc Trọng 8 152 2021340510 Trần Thanh Trung 0 153 23213210103 Nguyễn Thành Trung 7 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)
9/14/2018 3:52:05 PM
121 2121154277 Kim Ngọc Tài 0 122 2321512775 Võ Thành Tài 0 123 2321619990 Mai Ngọc Tài 7 124 2121427669...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)
9/14/2018 3:51:31 PM
91 2320315809 Nguyễn Thị Ngọc Nhân 0 92 2321219772 Nguyễn Văn Nhật 0 93 2320315563 Huỳnh Ngọc Thảo Nhi 7 94...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)
9/14/2018 3:51:09 PM
61 23203211863 Trần Thị Tố Lan 6 62 2320862686 Huỳnh Phương Lan 7 63 2320237397 Lê Thị Thùy Linh 6 64 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)
9/14/2018 3:50:34 PM
31 2320252623 Nguyễn Việt Hà 8 32 2320323351 Nguyễn Thanh Hằng 5 33 2010417512 Lê Thùy Ngọc Hạnh 7 34 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)
9/14/2018 3:50:05 PM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Điểm 1 23213112910 Trần Nguyễn Trường An 0 2 2121868617 Nguyễn Trường Anh 0 3 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)
9/14/2018 3:49:33 PM
Nơi công bố và nhận phản hồi điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PH100A Mọi thông tin phản hồi chuyển về địa chỉ đã công bố trước lớp./.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)
6/14/2018 8:46:23 AM
271 23212112474 Đào Thanh Tùng 5/27/1999 Nam 5 272 2321214298 Võ Thanh Tùng 4/30/1999 Nam 7 273 2321219942 ...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)
6/14/2018 8:45:51 AM
241 2320213497 Nguyễn Thị Thu Trang 7/23/1999 Nữ 0 242 2320214288 Nguyễn Minh Trang 5/24/1999 Nữ 5 243 ...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)
6/14/2018 8:45:33 AM
211 2320215167 Nguyễn Thị Phương Thảo 2/26/1999 Nữ 6 212 2320272365 Phạm Thị Thi 12/28/1999 Nữ 5 213 ...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)
6/14/2018 8:44:58 AM
181 2321213931 Nguyễn Văn Quang 9/23/1999 Nam 4 182 23212110229 Nguyễn Tường Bảo Quốc 11/9/1999 Nam 0 183 ...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)
6/14/2018 8:44:41 AM
151 23202110692 Nguyễn Hoài Nhã 11/13/1999 Nữ 6 152 2320315785 Hồ Thị Hoài Nhân 11/20/1999 Nữ 5 153 2320717281...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)
6/14/2018 8:44:11 AM
121 2321216146 Ngô Nhật Bảo Long 4/4/1999 Nam 7 122 2321216206 Võ Thanh Long 10/27/1999 Nam 5 123 2320723326 ...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)
6/14/2018 8:43:52 AM
91 2320213460 Hứa Thảo Huyền 12/3/1999 Nữ 0 92 23212112543 Hồ Văn Anh Kha 3/10/1997 Nam 0 93 23212112439 Đinh...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)
6/14/2018 8:43:20 AM
61 2321212136 Phạm Văn Bảo Hiếu 11/27/1996 Nam 5 62 2321212596 Trần Lê Trung Hiếu 11/7/1999 Nam 5 63 2320212137...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)
6/14/2018 8:43:05 AM
31 2321210896 Phan Anh Đức 10/27/1999 Nam 3 32 23212112420 Nguyễn Văn Anh Đức 6/27/1996 Nam 6 33 23212112507 ...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)

Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)
6/14/2018 8:42:24 AM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm 1 2221619616 Trần Đức Anh 10/14/1998 Nam 6 2 23202111575 ...
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)

CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)
6/14/2018 8:41:53 AM
Nơi công bố điểm Môn Phương pháp luận _bài 6 Mọi thông tin phản hồi gởi về kênh này hoặc của giảng viên theo thông báo trước lớp;
chu đề: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:37:02 AM
241 2221125812 Đặng Văn Nhật Trường 8/26/1998 Nam 5 242 2321158431 Bùi Xuân Trường 6/24/1999 Nam 0 243 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:36:42 AM
211 2321179783 Nguyễn Văn Thông 2/6/1999 Nam 0 212 2021350931 Nguyễn Quốc Thư 11/23/1995 Nam 0 213 2220863754 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:36:12 AM
181 2321158382 Nguyễn Thanh Quốc 7/25/1999 Nam 3 182 23211711869 Trần Cường Quốc 3/6/1998 Nam 3 183 2220433673...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:35:55 AM
151 23211710032 Trần Đình Nhật 3/28/1995 Nam 0 152 2321625340 Tôn Long Nhật 10/26/1999 Nam 8 153 2220316255 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:35:26 AM
121 2321158399 Tống Đức Phi Long 5/15/1999 Nam 6 122 2220863799 Hoàng Ngọc Hương Ly 2/14/1997 Nữ 4 123 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:35:14 AM
91 2321158426 Nguyễn Nhật Huy 5/31/1999 Nam 0 92 2321635318 Lê Đức Huy 3/6/1999 Nam 7 93 2321716833 Trần Văn...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:34:45 AM
61 2321172550 Trịnh Văn Hiện 2/10/1997 Nam 3 62 2220326383 Hòa Nguyễn Ngọc Hiệp 8/20/1998 Nữ 5 63 1911418976 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:34:13 AM
31 2220716644 Nguyễn Thị Thùy Dung 5/30/1998 Nữ 3 32 23211711713 Phan Văn Dung 11/12/1999 Nam 0 33 2321172991 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:33:59 AM
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên NS Giới_Tính Điểm B6 1 2321632563 Lê Trường An 11/29/1999 Nam 0 2 2121114025 Phạm...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)

Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:33:30 AM
Sinh viên xem điểm bài 6. Phản hồi theo kênh thông tin đã thiết lập ở lớp. Hạn trước ngày 15/5/2018.
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100B (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:29:21 AM
241 2121253814 Phạm Quốc Việt 8/2/1997 Nam 0 242 2021121030 Trương Hoài Vũ 11/1/1994 Nam 0 243 2020340978 Lê...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100B (HK2, 17-18)

Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100B (HK2, 17-18)
5/8/2018 7:29:07 AM
211 2220218079 Nguyễn Đặng Thùy Trâm 4/24/1998 Nữ 7 212 2220717067 Trần Huỳnh Bích Trâm 10/30/1998 Nữ 4 213 ...
chu đề: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100B (HK2, 17-18)

Tên người nhận  
Tiêu đề
Nội dung
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2023