Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/05/2019 10:05 # 1
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)


 Mục này công bố điểm bài 6, Phương pháp luận Phi100P

 


-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
13/05/2019 10:05 # 2
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)


DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP PHI 100 P (15/2/19) 
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Bài 6
1 2320315804 Nguyễn Thị Ái 19/09/1999 Nữ 0
2 2321628315 Lương Quốc Ân 15/11/1999 Nam 0
3 2320710486 Nguyễn Hải Âu 30/03/1999 Nữ 9
4 24216304396 Nguyễn Chí Bảo 10/7/2000 Nam 0
5 2321434183 Lại Hoàng Khánh Châu 31/07/1999 Nữ 7
6 2321432997 Lê Nguyễn Chương 22/08/1999 Nam 0
7 23203211369 Phan Thị Hiền Đạt 20/06/1999 Nữ 0
8 23211611845 Phan Duy Đạt 19/02/1999 Nam 0
9 2321164734 Trần Văn Đạt 21/07/1999 Nam 7
10 23218611514 Nguyễn Thành Đạt 13/02/1999 Nam 7
11 2221164828 Nguyễn Thanh Dôn 24/05/1997 Nam 6
12 2321123194 Hoàng Hữu Anh Đức 19/05/1999 Nam 0
13 2321147631 Nguyễn Tiến Dũng 24/07/1999 Nam 0
14 2320118223 Huỳnh Thị Ngọc Dương 24/02/1999 Nữ 8
15 2321434185 Lê Thanh Dương 19/11/1999 Nam 0
16 23211612034 Võ Quang Duy 6/11/1998 Nam 5
17 2320250523 Trần Thị Mỹ Duyên 1/12/1999 Nữ 0
18 2320710476 Phùng Thị Mỹ Duyên 16/10/1999 Nữ 0
19 2320716995 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19/01/1999 Nữ 6
20 2321160571 Nguyễn Trọng Hải 21/04/1999 Nam 7
21 2321433711 Dương Công Hải 20/02/1999 Nam 0
22 2321724551 Nguyễn Trường Hải 1/10/1999 Nam 7
23 23207110145 Ngô Thị Hồng Hạnh 29/12/1999 Nữ 9
24 2221168872 Bùi Trung Hiếu 13/12/1998 Nam 0
25 2320716709 Lê Thị Ngọc Hiếu 11/12/1999 Nữ 8
26 23211611033 Phạm Lê Trung Hiếu 5/6/1999 Nam 6
27 23214312049 Phan Văn Hoàng 16/05/1998 Nam 4
28 24216300750 Bùi Minh Hợp 24/05/2000 Nam 6
29 2120514924 Ngô Thị Kim Huệ 28/02/1997 Nữ 7
30 24213202818 Trần Vĩnh Huệ 7/6/2000 Nam 7

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
13/05/2019 10:05 # 3
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)


31 2321434976 Hồ Lê Minh Hưng 21/11/1999 Nam 9
32 2320430842 Nguyễn Mai Hương 21/03/1999 Nữ 8
33 2321432998 Huỳnh Quốc Khánh 2/9/1999 Nam 6
34 24206300263 Nguyễn Nguyệt Khánh 22/04/2000 Nữ 0
35 2320377801 Đặng Thuỳ Linh 3/6/1999 Nữ 8
36 2320713284 Phan Thị Cẩm Linh 26/02/1999 Nữ 8
37 2320725256 Vương Nữ Thùy Linh 13/01/1999 Nữ 0
38 2321433414 Trần Xuân Long 10/7/1999 Nam 4
39 2320725023 Trương Thị Mỹ Ly 9/8/1999 Nữ 6
40 23214311864 Nguyễn Hữu Minh 23/03/1999 Nam 5
41 2321723745 Nguyễn Quang Minh 2/3/1997 Nam 0
42 2220435829 Trần Nguyễn Hải My 9/9/1998 Nữ 0
43 24203203960 Phạm Thị Vĩ My 12/4/2000 Nữ 0
44 2320713573 Nguyễn Thị Ly Na 22/06/1999 Nữ 8
45 23203211370 Nguyễn Kim Ngân 15/06/1999 Nữ 0
46 2321432763 Nguyễn Đức Nghĩa 30/07/1999 Nam 8
47 2320350745 Phạm Thanh Ngọc 10/4/1999 Nữ 0
48 23204311132 Nguyễn Bảo Ngọc 10/2/1999 Nữ 8
49 2320715312 Trần Thảo Nguyên 24/02/1999 Nữ 0
50 2320716890 Huỳnh Ngọc Khánh Nguyên 1/1/1999 Nữ 0
51 2320377688 Trần Thị Ánh Nguyệt 6/4/1999 Nữ 8
52 2320710553 Nguyễn Hoài Uyển Nhi 2/5/1999 Nữ 0
53 23214311573 Đỗ Phú Nhuận 30/10/1997 Nam 0
54 2321124138 Lê Văn Thanh Phong 24/04/1999 Nam 0
55 2321164170 Công Thành Nhất Phong 7/12/1999 Nam 7
56 2321717170 Trương Duy Phú 6/8/1999 Nam 8
57 23202511532 Bùi Thị Bích Phương 1/11/1999 Nữ 9
58 2321174179 Lê Bá Quang 8/9/1999 Nam 0
59 2321169828 Nguyễn Cao Quí 12/9/1998 Nam 7
60 2321432069 Trương Nguyên Quốc 7/10/1999 Nam 7

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
13/05/2019 10:05 # 4
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)


61 2121114120 Nguyễn Cao Quý 15/10/1997 Nam 6
62 23203112429 Nguyễn Thị Quỳnh 7/10/1997 Nữ 9
63 2320865057 Lê Huyền Sương 27/03/1999 Nữ 0
64 2321158364 Phùng Văn Thái 18/12/1999 Nam 0
65 2321163408 Huỳnh Phú Thái 21/04/1999 Nam 8
66 23213211830 Đặng Phan Quốc Thiện 30/07/1998 Nam 0
67 24216316737 Hoàng Đức Thiện 18/12/2000 Nam 6
68 2321122036 Nguyễn Thái Minh Thịnh 14/08/1999 Nam 0
69 2321123386 Nguyễn Cửu Đức Thịnh 31/01/1999 Nam 0
70 2321434190 Hồ Hữu Thọ 19/08/1999 Nam 0
71 2321213037 Nguyễn Lê Kim Thông 7/9/1999 Nam 8
72 24206302496 Nguyễn Hồng Thư 29/08/2000 Nữ 6
73 2320715013 Phạm Thị Thanh Thúy 10/9/1999 Nữ 8
74 23203210300 Lê Thị Thu Thủy 24/10/1999 Nữ 9
75 2320315819 Mai Ngân Tiên 18/08/1999 Nữ 8
76 2121213461 Võ Ngọc Tín 2/3/1997 Nam 6
77 2321179727 Trần Như Tín 2/5/1994 Nam 8
78 2321163409 Trần Phước Toàn 6/1/1999 Nam 7
79 2320863675 Võ Thị Ngọc Trâm 8/12/1999 Nữ 8
80 2321860509 Trần Thiện Trận 10/2/1998 Nam 8
81 23202510390 Phan Thị Thùy Trang 23/01/1999 Nữ 0
82 23203410610 Nguyễn Thị Thùy Trang 24/09/1999 Nữ 6
83 2320714484 Phan Thị Huyền Trang 1/10/1999 Nữ 8
84 2320716950 Trần Thị Thu Trang 7/9/1999 Nữ 8
85 23207110148 Huỳnh Thị Linh Triều 17/03/1999 Nữ 9
86 24206300547 Nguyễn Thị Thanh Trinh 13/05/2000 Nữ 1
87 2321162547 Nguyễn Văn Trường 23/07/1999 Nam 7
88 23217112115 Đặng Công Trường 20/11/1999 Nam 0
89 2320320836 Huỳnh Thị Kim 7/10/1999 Nữ 8
90 23211210464 Nguyễn Thanh Tuấn 21/09/1999 Nam 7

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
13/05/2019 10:05 # 5
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)


23214310436 Hứa Xuân Tuấn 23/05/1999 Nam 7
2321432560 Nguyễn Tuấn 1/5/1999 Nam 6
2321435124 Dương Công Tuấn 30/04/1999 Nam 7
2321862944 Nguyễn Thanh Tuấn 8/8/1998 Nam 7
24216304839 Nguyễn Trần Anh Tuấn 3/6/2000 Nam 5
2320377858 Trần Thị Kim Uyên 24/10/1999 Nữ 8
2320716552 Nguyễn Thanh Tường Vân 17/06/1999 Nữ 8
24203204239 Đỗ Trần Khánh Vân 18/12/2000 Nữ 8
2320324063 Nguyễn Thị Tường Vi 1/8/1999 Nữ 8
24203207015 Nguyễn Thị Lê Vi 15/12/2000 Nữ 8
2321170797 Trần Đức Việt 27/09/1999 Nam 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
13/05/2019 10:05 # 6
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100P (HK2, 18-19)


DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP PHI 100  
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Bài 6
1 24211706352 Bùi Văn Trí   Nam 5

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020