Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/11/2018 15:11 # 1
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)


Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)

Sinh viên phản hồi sớm.-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
28/11/2018 15:11 # 2
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)


STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Bài 6
1 2320519521 Ngô Thị Thúy An 25/12/1999 Nữ 8
2 2320510789 Chu Thị Quỳnh Anh 5/12/1999 Nữ 6
3 2320512768 Trần Võ Trâm Anh 28/10/1999 Nữ 8
4 2320513421 Đinh Thị Kim Anh 4/9/1999 Nữ 8
5 2320513817 Nguyễn Trần Phương Anh 9/9/1999 Nữ 8
6 2320515346 Tô Thị Lan Anh 16/04/1999 Nữ 0
7 2320519540 Nguyễn Thị Vân Anh 10/3/1998 Nữ 7
8 2320514197 Nguyễn Thị Ánh 28/03/1999 Nữ 7
9 2320519541 Phạm Thị Ngọc Ánh 24/10/1999 Nữ 0
10 2320519439 Trần Thanh Bình 9/9/1999 Nữ 7
11 2320511588 Võ Hoàng Minh Châu 36376 Nữ 8
12 1921173785 Võ Mạnh Cường 11/11/1995 Nam 5
13 2320515352 Ngô Thị Ngọc Diễm 36289 Nữ 8
14 2320519502 Phạm Thị Diễm 24/06/1999 Nữ 7
15 2320513422 Phạm Hồng Xuân Đông 3/10/1999 Nữ 0
16 2321514674 Phan Cảnh Đức 36161 Nam 7
17 2321510582 Trần Anh Dũng 5/5/1999 Nam 5
18 2321515127 Phan Tấn Quốc Dũng 19/05/1999 Nam 8
19 2321519958 Nguyễn Hoàng Duy 20/12/1999 Nam 0
20 23205110431 Nguyễn Thị Duyên 14/01/1999 Nữ 8
21 2320513819 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 22/10/1999 Nữ 8
22 2320514200 Trần Thị Mỹ Duyên 21/08/1999 Nữ 0
23 2320519924 Mai Thị Mỹ Duyên 19/03/1999 Nữ 6
24 23205110925 Võ Thị Trà Giang 26/02/1998 Nữ 9
25 2320512077 Nguyễn Thị Hương Giang 28/05/1999 Nữ 8
26 2320513820 Trương Thị Ngọc Giang 15/11/1999 Nữ 0
27 2320519506 Trần Thị Lệ Giang 18/11/1999 Nữ 9
28 2320519524 Trần Thị Hà Giang 18/02/1999 Nữ 9
29 2320519515 Tạ Phương 19/11/1999 Nữ 8
30 23205110020 Trần Thị Thuý Hằng 10/9/1999 Nữ 7

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
28/11/2018 15:11 # 3
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)


31 2320512079 Hồ Thị Hằng 36197 Nữ 5
32 2320514202 Võ Thị Lệ Hằng 2/12/1999 Nữ 8
33 2320519503 Lê Nguyễn Cẩm Hiền 36471 Nữ 0
34 2320519542 Trần Thị Thúy Hiền 12/10/1999 Nữ 0
35 2320519562 Nguyễn Thị Minh Hiền 14/06/1999 Nữ 0
36 23205110291 Nguyễn Thị Hiếu 30/05/1999 Nữ 7
37 2320519479 Nguyễn Thị Minh Hiếu 30/01/1999 Nữ 0
38 23205112525 Ngô Mai Hoa 36162 Nữ 7
39 2320512081 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 36500 Nữ 6
40 2320514913 Trần Ngọc Mỹ Hoa 11/11/1999 Nữ 0
41 2321513005 Nguyễn Anh Hoàng 36197 Nam 8
42 2320519459 Phạm Bích Hợp 6/9/1999 Nữ 8
43 2320519558 Bùi Thị Huệ 20/01/1998 Nữ 6
44 2321515132 Mai Lê Anh Hùng 21/08/1999 Nam 7
45 2321514814 Trần Thị Nhật Hưng 11/3/1999 215479365 6
46 2320510860 Nguyễn Thu Hương 36349 Nữ 7
47 2221615483 Thái Quang Huy 22/04/1998 Nam 0
48 2321510729 Đỗ Nguyễn Gia Huy 18/11/1999 Nam 9
49 2321515307 Phạm Nguyên Minh Huy 22/09/1999 Nam 0
50 23203211766 Lê Thị Diệu Huyền 9/4/1999 Nữ 8
51 2320510502 Lê Thị Thanh Huyền 29/11/1999 Nữ 8
52 2320513006 Nguyễn Dương Ngọc Huyền 26/09/1999 Nữ 8
53 2320711414 Phùng Thị Khánh Huyền 36412 Nữ 7
54 23215111658 Nguyễn Lê Quốc Khánh 14/10/1999 Nam 0
55 2321513821 Trần Gia Khiêm 12/12/1999 Nam 0
56 2320515133 Lê Thị Thúy Kiều 15/04/1999 Nữ 7
57 2320515134 Nguyễn Thị Diễm Kiều 20/04/1999 Nữ 0
58 2320519483 Cao Thị Kiều 36165 Nữ 9
59 2320511373 Lâm Thị Thiên Kim 17/08/1999 Nữ 0
60 23205110974 Đặng Thị Hương Lan 20/05/1999 Nữ 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
28/11/2018 15:11 # 4
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)


61 2320519836 Đặng Thị Bích Lan 36443 Nữ 8
62 23205111986 Nguyễn Thị Lành 13/02/1999 Nữ 8
63 2320513234 Lê Thị Lành 36444 Nữ 7
64 23205111493 Ngô Thị Ái Liên 7/11/1999 Nữ 0
65 23205110078 Hoàng Ngọc Khánh Linh 26/05/1999 Nữ 0
66 23205110585 Nguyễn Thị Mỹ Linh 20/12/1999 Nữ 8
67 23205112103 Đỗ Thị Ái Linh 9/5/1998 Nữ 8
68 2320512085 Trương Thị Khánh Linh 31/08/1998 Nữ 8
69 2320512572 Nguyễn Thị Diệu Linh 14/02/1999 Nữ 7
70 2320513822 Nguyễn Lương Thùy Linh 19/07/1999 Nữ 8
71 2320514979 Nguyễn Thị Mỹ Linh 21/09/1999 Nữ 0
72 2320515136 Trương Thị Diệu Linh 22/12/1999 Nữ 8
73 2320515137 Phạm Thùy Linh 28/11/1999 Nữ 0
74 2320519450 Phạm Thị Thùy Linh 11/9/1999 Nữ 8
75 2320519498 Phan Thùy Linh 2/11/1999 Nữ 7
76 2320519794 Hà Thị Phương Linh 26/12/1999 Nữ 0
77 23205111131 Trần Thị Như Loan 13/07/1999 Nữ 9
78 2320513235 Lâm Thị Nhã Loan 36440 Nữ 0
79 2320513712 Hoàng Bích Loan 13/10/1999 Nữ 0
80 2320510852 Trần Thị Lụa 8/3/1999 Nữ 0
81 2221255334 Võ Bá Luân 13/01/1998 Nam 7
82 2320519889 Nguyễn Thị Thảo Ly 28/04/1999 Nữ 0
83 2320513823 Nguyễn Thị Ngọc Mai 18/11/1999 Nữ 8
84 2320519467 Trần Thị Kiều Mẫn 12/7/1998 Nữ 8
85 2320519504 Nguyễn Lê Minh 30/08/1999 Nữ 0
86 2320512576 Lê Thị Trà My 25/03/1999 Nữ 8
87 2320514211 Lê Kiều My 9/9/1999 Nữ 0
88 2320514816 Phan Thị Thúy Nga 28/10/1998 Nữ 8
89 2320519469 Lê Nguyễn Thanh Nga 36290 Nữ 8
90 2320512577 Nguyễn Trúc Bảo Ngân 8/4/1999 Nữ 7

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
28/11/2018 15:11 # 5
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)


91 2320512771 Nguyễn Thanh Ngân 36475 Nữ 8
92 2320523865 Võ Như Thúy Ngân 6/7/1999 Nữ 0
93 2320515140 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 20/07/1999 Nữ 8
94 2321513435 Trần Hữu Nhân 8/10/1999 Nam 8
95 23205111559 Trần Thị Ánh Nhật 11/7/1999 Nữ 8
96 23202511102 Nguyễn Ngọc Nhi 15/10/1999 Nữ 8
97 2320512090 Nguyễn Lê Tuyết Nhi 4/12/1999 Nữ 6
98 2320512091 Lê Huỳnh Tuyết Nhi 36164 Nữ 8
99 2320512578 Mai Thị Thanh Nhi 27/09/1999 Nữ 0
100 2320514740 Nguyễn Dương Trà Nhi 24/11/1999 Nữ 0
101 2320519482 Phạm Thị Quỳnh Nhi 36440 Nữ 7
102 2320513826 Vy Thị Quỳnh Như 27/04/1999 Nữ 8
103 2320514916 Võ Ngọc Quỳnh Như 36383 Nữ 8
104 2320519451 Trần Huỳnh Như 4/10/1999 Nữ 8
105 2320514741 Huỳnh Thị Tuyết Nhung 18/10/1999 Nữ 0
106 2320518910 Lê Thị Hồng Nhung 30/03/1999 Nữ 0
107 23205112444 Phạm Thị Nhường 4/12/1999 Nữ 0
108 23205111731 Tăng Thị Phương Oanh 27/11/1999 Nữ 7
109 2320514215 Nguyễn Thị Kiều Oanh 19/12/1999 Nữ 0
110 2320511579 Trương Khánh Minh Phương 27/06/1999 Nữ 0
111 2320512093 Hồ Thị Thu Phương 36445 Nữ 7
112 2320514216 Lê Thị Phương 19/08/1998 Nữ 7
113 2320519446 Đào Thị Phương 36411 Nữ 0
114 2320519456 Nguyễn Thị Hồng Phương 15/08/1999 Nữ 7
115 23205110465 Nguyễn Thị Hồng Quyên 20/08/1999 Nữ 0
116 23205110918 Hồ Hải Hồng Quyên 15/06/1998 Nữ 0
117 2320512094 Nguyễn Thị Như Quỳnh 10/9/1999 Nữ 0
118 2320513009 Trương Thúy Quỳnh 36409 Nữ 0
119 2320519486 Lê Phúc Như Quỳnh 26/03/1999 Nữ 8
120 2320713290 Nguyễn Thị Như Quỳnh 5/9/1999 Nữ 9

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
28/11/2018 15:11 # 6
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)


121 2320519490 Ksor Ha Sa 16/03/1997 Nữ 7
122 2321514221 Đặng Ngọc Sâm 4/11/1999 Nam 0
123 2221268995 Lê Đình Sơn 17/09/1998 Nam 7
124 2320519499 Huỳnh Thị Thanh Tài 20/09/1999 Nữ 8
125 23205110462 Nguyễn Công Thành 24/07/1999 Nữ 0
126 2320513238 Nguyễn Thị Thảo 36443 Nữ 8
127 2320513239 Tôn Nữ Thanh Thảo 6/6/1999 Nữ 8
128 2320514917 Đỗ Thị Thu Thảo 14/03/1998 Nữ 8
129 2320519491 Đào Thị Mỹ Thảo 36289 Nữ 0
130 2320519457 Phan Thị Bích Thi 20/11/1999 Nữ 8
131 2321519474 Trương Tấn Thiệu 35894 Nam 8
132 2320513240 Nguyễn Thị Anh Thơ 22/12/1999 Nữ 8
133 23205111617 Bùi Thị Hoài Thu 31/07/1999 Nữ 7
134 2320512097 Nguyễn Thị Anh Thư 5/12/1999 Nữ 8
135 2320512581 Doãn Thị Anh Thư 3/8/1999 Nữ 0
136 2320513442 Huỳnh Đoan Thư 20/12/1999 Nữ 8
137 2320713595 Nguyễn Thị Anh Thư 19/12/1999 Nữ 8
138 2320519460 Nguyễn Thị Bích Thuận 23/02/1999 Nữ 8
139 2320519484 Phan Thị Mỹ Thuận 25/12/1999 Nữ 8
140 23205111474 Dương Thị Hoài Thương 15/09/1998 Nữ 8
141 2320513241 Phan Thị Tâm Thương 36505 Nữ 7
142 2320514223 Nguyễn Thị Thương 10/10/1999 Nữ 8
143 23205112168 Võ Thị Thúy 22/02/1999 Nữ 7
144 2320512583 Nguyễn Thị Thanh Thúy 1/5/1999 Nữ 8
145 2320519528 Hồ Thị Thanh Thúy 8/12/1999 Nữ 0
146 2321519458 Ngô Thuyền 36225 Nam 7
147 2320512100 Nguyễn Huỳnh Mai Thy 16/07/1999 Nữ 8
148 2220247959 Ngô Thu Trà 35984 Nữ 8
149 2320519485 Đoàn Thị Mỹ Trâm 28/11/1999 Nữ 8
150 2320519509 Bùi Lâm Thùy Trâm 27/05/1999 Nữ 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
28/11/2018 15:11 # 7
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 18-19)


151 2320521565 Cao Thị Trâm 24/04/1999 Nữ 9
152 2320519453 Lê Phạm Hạnh Trân 23/01/1999 Nữ 9
153 2220515172 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 26/11/1998 Nữ 0
154 2320272366 Trương Lê Phương Trang 22/04/1999 Nữ 8
155 23205110389 Nguyễn Thị Trang 23/03/1999 Nữ 0
156 23205111585 Nguyễn Thị Hà Trang 24/02/1999 Nữ 0
157 2320512102 Hoàng Thị Kiều Trang 12/7/1998 Nữ 0
158 2320513827 Trần Lê Thùy Trang 21/10/1999 Nữ 8
159 2320519520 Nguyễn Thị Thùy Trang 36496 Nữ 7
160 2321512586 Nguyễn Hữu 29/10/1999 Nam 7
161 2321512587 Nguyễn Hữu Tuấn 29/10/1999 Nam 7
162 2321512779 Nguyễn Quốc Tuấn 31/08/1999 Nam 0
163 2321513828 Nguyễn Bá Minh Tuấn 36284 Nam 8
164 2321511580 Nguyễn Mạnh Tường 7/6/1999 Nam 0
165 23205110676 Lê Thị Tuyên 4/12/1999 Nữ 9
166 2320512106 Trần Thanh Tuyền 21/11/1999 Nữ 7
167 23205110433 Hồ Thị Ánh Tuyết 27/02/1999 Nữ 7
168 2320511582 Dương Tố Uyên 14/04/1999 Nữ 0
169 2320512780 Trương Thị Hồng Uyên 14/02/1999 Nữ 0
170 2320513829 Thân Thị Hoàn Uyên 15/08/1999 Nữ 8
171 2320519470 Nguyễn Thị Tú Uyên 17/06/1999 Nữ 8
172 2320519471 Bùi Thị Bích Vân 24/07/1999 Nữ 6
173 2320519523 Nguyễn Thị Tường Vi 21/10/1999 Nữ 0
174 2320512781 Phan Thị Tú Viên 27/02/1999 Nữ 8
175 2320529063 Đào Hồng Viên 23/02/1999 Nữ 0
176 2320510790 Hồ Thị Hải Vy 24/05/1999 Nữ 6
177 2320512108 Lê Thị Thúy Vy 9/2/1999 Nữ 7
178 2320519529 Nguyễn Tường Vy 18/08/1997 Nữ 8
179 2320512109 Lương Thị Thu Yên 36415 Nữ 9
180 2320514227 Nguyễn Thị Hải Yến 6/7/1999 Nữ 7

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020