Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/05/2018 07:05 # 1
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)


Sinh viên xem điểm bài 6.
Phản hồi theo kênh thông tin đã thiết lập ở lớp.
Hạn trước ngày 15/5/2018.

 
 


-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
08/05/2018 07:05 # 2
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)


STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên NS Giới_Tính Điểm B6
1 2321632563 Lê Trường An 11/29/1999 Nam 0
2 2121114025 Phạm Tuấn Anh 10/15/1997 Nam 3
3 2321158390 Lê Văn Anh 2/21/1999 Nam 0
4 2321653247 Phạm Lê Tuấn Anh 10/11/1999 Nam 0
5 2220328161 Nguyễn Thị Ánh 8/22/1998 Nữ 6
6 2121126283 Hoàng Như Gia Bảo 10/20/1997 Nam 0
7 2221717200 Trần Lê Chí Bảo 7/13/1996 Nam 4
8 2321175300 Nguyễn Thanh Bảo 4/30/1999 Nam 6
9 2221435816 Trần Chánh Rin Bin 1/1/1998 Nam 8
10 23211710058 Nguyễn Đức Bình 9/2/1999 Nam 7
11 2321632765 Nguyễn Thanh Bình 1/3/1999 Nam 0
12 2221433674 Lê Trọng Cầu 2/1/1998 Nam 6
13 2321214752 Lê Văn Chính 12/12/1998 Nam 4
14 2220865867 Trương Thành Chương 6/19/1998 215445430 5
15 2221714175 Nguyễn Văn Chương 3/6/1998 Nam 4
16 23214210532 Nguyễn Văn Công 2/20/1999 Nam 6
17 2121636410 Nguyễn Phước Cường 10/20/1997 Nam 4
18 2221125595 Huỳnh Trần Cường 2/21/1998 Nam 0
19 2221115537 Trương Phú Đạt 3/23/1997 Nam 0
20 2221123644 Hà Thúc Đạt 9/30/1998 Nam 7
21 2321158375 Nguyễn Phú Đạt 3/3/1999 Nam 1
22 2321170770 Đinh Văn Đạt 1/18/1999 Nam 7
23 2321171298 Mai Thành Đạt 12/13/1999 Nam 7
24 23214312173 Bùi Văn Đạt 11/11/1999 Nam 5
25 2120716731 Nguyễn Thị Xuân Diễm 4/26/1997 Nữ 6
26 2321630460 Trương Tuấn Điệp 6/29/1999 Nam 4
27 2121114152 Dương Quang Diệu 8/1/1996 Nam 0
28 2121713523 Đỗ Trọng Đức 9/21/1997 Nam 2
29 2020346971 Ngô Thị Thùy Dung 12/25/1995 Nữ 0
30 2220329176 Nguyễn Thị Phương Dung 12/8/1998 Nữ 4

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
08/05/2018 07:05 # 3
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)


31 2220716644 Nguyễn Thị Thùy Dung 5/30/1998 Nữ 3
32 23211711713 Phan Văn Dung 11/12/1999 Nam 0
33 2321172991 Nguyễn Văn Được 4/14/1998 Nam 7
34 2221123720 Đoàn Lê Quốc Dương 7/16/1998 Nam 6
35 2221125617 Ngô Trùng Dương 2/22/1998 Nam 7
36 2321158422 Phạm Công Dương 9/4/1999 Nam 3
37 2120313199 Trần Thị Hải Đường 7/22/1997 Nữ 8
38 2221128252 Nguyễn Lâm Duy 8/27/1998 Nam 4
39 2221433669 Hoàng Bảo Duy 3/27/1997 Nam 7
40 2321158409 Trần Lê Đình Duy 4/28/1998 Nam 6
41 2220319166 Trương Thị Mỹ Duyên 11/2/1998 Nữ 5
42 2220433670 Phan Thị Mỹ Duyên 12/17/1998 Nữ 7
43 2120257562 Nguyễn Thị Hương Giang 6/21/1997 Nữ 7
44 2120713549 Lê Thị Thu 3/9/1997 Nữ 7
45 23203211855 Cao Thị Hồng 3/18/1998 Nữ 0
46 23204212123 Nguyễn Thị Nhật 10/28/1999 Nữ 0
47 2121253842 Lê Hoàng Hải 3/17/1997 Nam 0
48 2220128648 Huỳnh Như Hân 5/25/1998 Nữ 6
49 2221164830 Cao Anh Hào 1/16/1998 Nam 7
50 2221618097 Phan Ngọc Anh Hào 3/9/1998 Nam 3
51 2021125086 Nguyễn Lê Hảo 7/31/1996 Nam 0
52 23203410054 Trần Tịnh Hảo 1/25/1998 Nữ 5
53 2121114136 Nguyễn Đức Hậu 4/2/1997 Nam 0
54 2220125774 Dương Thị Hậu 11/4/1997 Nữ 0
55 2221123640 Hồ Thanh Hậu 10/15/1998 Nam 7
56 2321158360 Nguyễn Văn Hậu 9/28/1999 Nam 0
57 2220326381 Nguyễn Thị Hiền 4/3/1998 Nữ 7
58 2220716707 Nguyễn Thị Hiền 5/25/1998 Nữ 0
59 2220727301 Hoàng Thị Diệu Hiền 9/3/1998 Nữ 0
60 2321171813 Hồ Công Tuấn Hiền 7/31/1999 Nam 4

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
08/05/2018 07:05 # 4
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)


61 2321172550 Trịnh Văn Hiện 2/10/1997 Nam 3
62 2220326383 Hòa Nguyễn Ngọc Hiệp 8/20/1998 Nữ 5
63 1911418976 Huỳnh Duy Hiếu 5/27/1995 Nam 0
64 2121114171 Lê Trung Hiếu 6/13/1997 Nam 4
65 2121514932 Đỗ Minh Hiếu 9/16/1996 Nam 3
66 2221123715 Phan Văn Hiếu 8/24/1998 Nam 6
67 2221249659 Lê Minh Hiếu 6/23/1993 Nam 8
68 2221865923 Nguyễn Đức Hiếu 1/16/1997 Nam 0
69 2321173807 Nguyễn Hữu Hiếu 4/10/1998 Nam 1
70 2321343154 Nguyễn Văn Hiếu 1/3/1999 Nam 7
71 2221129418 Nguyễn Ngọc Hổ 8/16/1998 Nam 6
72 23211711524 Hoàng Mạnh Hổ 6/7/1999 Nam 6
73 2220865924 Nguyễn Thị Hoa 3/28/1998 Nữ 6
74 2321422544 Trịnh Quang Hoà 10/8/1999 Nam 0
75 2221125777 Hòa 2/2/1998 Nam 4
76 2221128203 Nguyễn Quốc Hòa 3/21/1998 Nam 7
77 2221128391 Nguyễn Duyên Hòa 6/10/1998 Nam 7
78 2320664817 Võ Thị Hoài 8/10/1999 Nữ 8
79 2221125642 Nguyễn Bá Hoàng 1/21/1998 Nam 7
80 2221125778 Nguyễn Hữu Khánh Hoàng 11/6/1998 Nam 7
81 2221253342 Phạm Văn Hoàng 8/8/1997 Nam 6
82 2221326389 Nguyễn Văn Hoàng 11/10/1998 Nam 0
83 2321174172 Phan Việt Hoàng 3/5/1999 Nam 6
84 23204210137 Nguyễn Ánh Hồng 4/16/1999 Nữ 6
85 2220863797 Lê Thị Huệ 11/25/1998 Nữ 7
86 23216310450 Lê Nguyên Hưng 6/8/1999 Nam 0
87 2220316205 A Vô Tô Lan Hương 11/22/1998 Nữ 0
88 2320512568 Võ Thị Kim Hương 9/12/1999 Nữ 4
89 2021117485 Võ Trung Huy 8/13/1996 Nam 4
90 2121715659 Trần Trung Huy 6/16/1996 Nam 7

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
08/05/2018 07:05 # 5
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)


91 2321158426 Nguyễn Nhật Huy 5/31/1999 Nam 0
92 2321635318 Lê Đức Huy 3/6/1999 Nam 7
93 2321716833 Trần Văn Huy 12/1/1999 Nam 0
94 2220863831 Nguyễn Đỗ Khánh Huyền 11/9/1998 Nữ 4
95 2321171773 Đoàn Quang Khải 7/19/1999 Nam 0
96 2321173410 Võ Hoàng Khải 7/17/1999 Nam 0
97 2321653025 Hồ Xuân Khanh 6/1/1999 Nam 4
98 2221125786 Nguyễn Duy Khánh 7/26/1998 Nam 2
99 2321172759 Phan Quốc Khánh 9/1/1998 Nam 6
100 2321175118 Nguyễn Viết Khánh 1/20/1999 Nam 6
101 2321165308 Nguyễn Nhật Anh Khoa 7/27/1999 Nam 0
102 2221123700 Trần Duy Khương 9/10/1998 Nam 6
103 2121329545 Hoa Trung Kiên 1/10/1997 Nam 4
104 2221123716 Đỗ Quang Anh Kiệt 5/14/1998 Nam 6
105 23211711508 Nguyễn Lâm Kiệt 2/26/1999 Nam 0
106 2120313205 Trần Thị Mỹ Kiều 12/25/1997 Nữ 8
107 2220717215 Phạm Minh Kiều 6/17/1997 Nữ 7
108 2221125659 Cao Vũ Kỳ 5/17/1998 Nam 8
109 2321174173 Nguyễn Tăng Kỳ 6/26/1999 Nam 7
110 2121117768 Lê Hải Lâm 11/28/1997 Nam 0
111 2121717055 Ngô Tấn Lâm 9/22/1996 Nam 1
112 2221438134 Trần Đình Lâm 4/16/1998 Nam 7
113 2221435826 Lê Huỳnh Tiến Lập 9/2/1998 Nam 6
114 2220255247 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 8/14/1998 Nữ 4
115 2221328968 Trần Quang Linh 3/10/1998 Nam 3
116 2320341798 Nguyễn Thị Linh 6/26/1999 Nữ 0
117 2321158370 Nguyễn Văn Linh 8/20/1999 Nam 0
118 2321170854 Phan Trung Linh 7/5/1999 Nam 1
119 2121114052 Nguyễn Thanh Long 10/9/1997 Nam 4
120 2221125792 Nguyễn Thế Long 3/11/1997 Nam 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
08/05/2018 07:05 # 6
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)


121 2321158399 Tống Đức Phi Long 5/15/1999 Nam 6
122 2220863799 Hoàng Ngọc Hương Ly 2/14/1997 Nữ 4
123 2220348320 Võ Huỳnh Hương Mai 4/24/1998 Nữ 0
124 2320342377 Lê Hữu Miên 11/28/1997 Nữ 5
125 2011348146 Hoàng Công Minh 5/27/1996 Nam 0
126 2211114647 Lưu Quang Minh 10/29/1998 Nam 1
127 2220435828 Huỳnh Thị Thu 10/28/1998 Nữ 8
128 2220865989 Trần Trà My 8/23/1998 Nữ 3
129 2320213473 Trần Thị Tuyết My 5/10/1999 Nữ 7
130 2321158430 Đàm Phạm Mỹ 12/21/1999 Nam 7
131 2220214414 Nguyễn Thị Na Na 5/2/1998 Nữ 8
132 2220348015 Trương Thị Cẩm Na 7/6/1998 Nữ 8
133 2221217588 Trần Duy Nam 2/5/1998 Nam 0
134 2321174671 Nguyễn Văn Nam 9/9/1999 Nam 4
135 2220247932 Nguyễn Thị Phương Nga 5/5/1998 Nữ 0
136 2220716586 Đỗ Nguyên Quỳnh Ngân 5/2/1998 Nữ 2
137 2220716870 Nguyễn Thị Thu Ngân 12/25/1998 Nữ 7
138 2220718728 Phạm Trần Tuyết Ngân 5/30/1998 Nữ 5
139 2220727342 Nguyễn Diệu Ngân 6/5/1998 Nữ 3
140 2220863805 Võ Trần Thanh Ngân 7/12/1998 Nữ 3
141 2220128286 Nguyễn Tấn Nghĩa 2/18/1998 Nam 5
142 2221128420 Trần Văn Nghĩa 8/20/1997 Nam 3
143 2220714126 Lê Thị Mỹ Nguyên 9/5/1998 Nữ 0
144 2220866010 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 5/20/1998 Nữ 6
145 2221123642 Nguyễn Đắc Khôi Nguyên 5/5/1998 Nam 7
146 2221129500 Vũ Đức Nguyên 10/14/1998 Nam 3
147 2321174176 Lê Minh Nguyện 1/25/1999 Nam 5
148 2121713664 Văn Thành Nhân 4/14/1997 Nam 7
149 2221128604 Dương Xuân Nhân 5/29/1998 Nam 7
150 2321113355 Lê Sinh Nhân 12/26/1999 Nam 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
08/05/2018 07:05 # 7
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)


151 23211710032 Trần Đình Nhật 3/28/1995 Nam 0
152 2321625340 Tôn Long Nhật 10/26/1999 Nam 8
153 2220316255 Ngô Thị Tuyết Nhi 9/28/1998 Nữ 8
154 2220326415 Cao Thị Lan Nhi 5/22/1998 Nữ 8
155 2220433667 Nguyễn Minh Ngọc Nhi 8/21/1998 Nữ 8
156 2220716910 Phạm Thị Kim Hiền Nhi 2/19/1998 Nữ 8
157 2220727349 Nguyễn Thị Thanh Nhi 7/4/1998 Nữ 5
158 2221433668 Nguyễn Dư Phước Nhiên 7/6/1998 Nam 7
159 2120717632 Võ Thị Huỳnh Nhung 3/20/1997 Nữ 8
160 2320663448 Đỗ Thị Tuyết Nhung 4/13/1999 Nữ 6
161 2220244556 Hoàng Thị Kim Oanh 4/18/1998 Nữ 6
162 2221125795 Trần Thái Pháp 9/7/1998 Nam 3
163 2321158363 Nguyễn Hồng Phin 7/1/1999 Nam 2
164 2221433677 Lê Khánh Phú 1/21/1998 Nam 6
165 2221866040 Dương Nguyễn Lộc Phú 2/16/1998 Nam 6
166 2321118265 Nguyễn Trọng Phú 11/6/1999 Nam 0
167 2321173412 Lê Thanh Phú 12/10/1999 Nam 4
168 23211711907 Lê Hữu Phúc 4/14/1999 Nam 0
169 2121713768 Nguyễn Hữu Phước 9/25/1997 Nam 7
170 2221148531 Ông Huỳnh Bảo Phước 8/11/1998 Nam 0
171 2321170453 Mai Xuân Phước 3/23/1999 Nam 4
172 2321171654 Trần Văn Phước 6/1/1999 Nam 3
173 2121114069 Trần Nhật Phương 1/2/1997 Nam 4
174 23203211879 Trần Thị Linh Phương 4/13/1998 Nữ 0
175 2321160246 Lê Đình Quả 4/23/1999 Nam 4
176 23211711513 Nguyễn Minh Quân 8/13/1999 Nam 6
177 2221123660 Nguyễn Đức Quang 10/6/1998 Nam 4
178 2321172760 Nguyễn Đắc Quang 12/19/1999 Nam 0
179 2321173808 Ngô Ngọc Quang 11/17/1999 Nam 6
180 2321175119 Lê Đăng Quang 11/14/1999 Nam 4

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
08/05/2018 07:05 # 8
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)


181 2321158382 Nguyễn Thanh Quốc 7/25/1999 Nam 3
182 23211711869 Trần Cường Quốc 3/6/1998 Nam 3
183 2220433673 Nguyễn Thị Quyên 7/27/1998 Nữ 6
184 2220718770 Phan Thị Tú Quyên 3/15/1998 Nữ 0
185 2120713762 Đinh Thị Như Quỳnh 9/25/1997 Nữ 8
186 2220716972 Nguyễn Thị Ái Quỳnh 10/22/1998 Nữ 7
187 2220866052 Nguyễn Như Quỳnh 6/27/1998 Nữ 4
188 2121219899 Phan Hoàng Sang 1/30/1995 Nam 0
189 2221128742 Lê Trần Thanh Sơn 11/2/1998 Nam 0
190 2321172993 Trần Đức Tài 4/28/1999 Nam 2
191 1911417395 Ngô Võ Thiện Tâm 1/26/1995 Nam 3
192 2220868368 Trần Thị Nguyên Tâm 4/13/1998 Nữ 3
193 2321179607 Nguyễn Văn Công Thái 1/28/1999 Nam 3
194 2121229816 Nguyễn Xuân Thắng 2/7/1996 Nam 0
195 2321113356 Phạm Hồng Thắng 7/30/1998 Nam 6
196 2321179976 Đặng Quang Thắng 2/3/1998 Nam 0
197 23211710441 Nguyễn Văn Thành 11/16/1999 Nam 7
198 2321175343 Nguyễn Hoàn Thành 12/20/1999 Nam 3
199 23214210199 Bùi Như Thành 5/25/1999 Nam 6
200 2220435836 Trần Tướng Yến Thi 7/16/1998 Nữ 7
201 2321714534 Hồ Văn Hoàng Thi 6/18/1999 Nam 0
202 2221125724 Hoàng Thanh Thiên 11/20/1998 Nam 2
203 2221435837 Ngô Trọng Thiên 2/8/1998 Nam 6
204 2221123575 Nguyễn Văn Duy Thiện 3/15/1998 Nam 7
205 2221724204 Lê Nguyễn Thiện 1/9/1998 Nam 8
206 23211710005 Nguyễn Ngọc Thiện 4/3/1999 Nam 8
207 2321634813 Nguyễn Dương Thiệp 7/29/1999 Nam 7
208 2321158406 Lê Quang Thịnh 11/4/1999 Nam 2
209 2221326446 Trần Phước Vạn Thọ 6/3/1998 Nam 3
210 2221435838 Hoàng Nguyễn Minh Thọ 4/2/1997 Nam 7

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
08/05/2018 07:05 # 9
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)


211 2321179783 Nguyễn Văn Thông 2/6/1999 Nam 0
212 2021350931 Nguyễn Quốc Thư 11/23/1995 Nam 0
213 2220863754 Cáp Minh Thư 3/1/1998 Nữ 0
214 23211710135 Võ Trung Thuận 5/20/1999 Nam 1
215 23211711235 Lê Quang Thuận 5/19/1999 Nam 3
216 23211711388 Đặng Hồng Thuận 6/27/1999 Nam 7
217 2120715863 Nguyễn Thị Hoài Thương 10/10/1997 Nữ 7
218 2320323687 Huỳnh Thị Thương 5/21/1999 Nữ 7
219 2221717244 Phạm Nguyễn Hoàng Thy 11/6/1997 Nam 8
220 2220348029 Nguyễn Thanh Quỳnh Tiên 8/5/1998 Nữ 0
221 2321172994 Nguyễn Trần Tiến 2/11/1999 Nam 1
222 2321173809 Võ Trọng Tiến 1/1/1999 Nam 3
223 2321421843 Phạm Ngọc Tin 6/20/1999 Nam 0
224 2121114004 Nguyễn Đức Toàn 8/30/1997 Nam 3
225 2321170533 Nguyễn Khánh Toàn 2/14/1995 Nam 0
226 2321173810 Nguyễn Đăng Toàn 7/2/1999 Nam 0
227 2120713714 Phạm Thị Mỹ Trâm 3/30/1997 Nữ 7
228 2221435844 Nguyễn Phước Quý Trâm 2/24/1994 Nam 5
229 2320514224 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân 7/13/1999 Nữ 2
230 2220717249 Nguyễn Thị Huyền Trang 12/11/1998 Nữ 5
231 2220866117 Thái Vân Trang 7/3/1998 Nữ 4
232 2220868814 Trần Thị Thảo Trang 1/2/1998 Nữ 0
233 2320422990 Lê Thị Đài Trang 10/3/1999 Nữ 0
234 2221259502 Trần Thanh Trí 2/3/1995 Nam 0
235 2220727417 Trương Lê Diệu Trinh 10/22/1998 Nữ 4
236 23204312132 Lê Kiều Trinh 1/4/1999 Nữ 0
237 2320632564 Ngô Thị Tú Trinh 6/11/1999 Nữ 6
238 23207112164 Nguyễn Ngọc Trinh 6/16/1999 Nữ 0
239 2321630902 Lê Văn Thành Trung 1/17/1999 Nam 0
240 2221123619 Phạm Thanh Trường 1/8/1998 Nam 6

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
08/05/2018 07:05 # 10
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100H (HK2, 17-18)


241 2221125812 Đặng Văn Nhật Trường 8/26/1998 Nam 5
242 2321158431 Bùi Xuân Trường 6/24/1999 Nam 0
243 2321158341 Trịnh Ngọc 10/3/1999 Nam 1
244 2321179683 Lê Văn 6/1/1998 Nam 7
245 2127211629 Trần Quốc Tuấn 11/23/1987 Nam 4
246 2221125813 Tuấn 3/9/1998 Nam 0
247 2221433678 Nguyễn Quang Tuấn 2/9/1998 Nam 7
248 2221724320 Phan Phạm Tuấn 11/5/1998 Nam 6
249 2321122040 Phạm Văn Tuấn 7/31/1998 Nam 5
250 2321163804 Đặng Thành Tuấn 5/12/1999 Nam 0
251 2321170580 Hồ Sỹ Tuấn 7/1/1999 Nam 4
252 1921215060 Trần Lê Công Tùng 1/22/1995 Nam 7
253 2221727426 Ngô Thanh Tùng 1/1/1998 Nam 1
254 2221727427 Nguyễn Đình Tùng 3/17/1998 Nam 0
255 2320421763 Nguyễn Thanh Tùng 8/21/1999 Nam 0
256 2321158419 Hồ Ngọc Tuyên 11/25/1999 Nam 3
257 2220329339 Võ Nguyễn Thục Uyên 7/18/1998 Nữ 5
258 2220717144 Đỗ Thị Tố Uyên 5/15/1998 Nữ 3
259 2320257489 Nguyễn Như Uyên 1/28/1999 Nữ 4
260 2320661706 Trần Minh Uyên 9/1/1999 Nữ 0
261 2220863738 Lê Thị Hồng Vân 9/14/1998 Nữ 5
262 2320421325 Lê Thị Vàng 11/30/1999 Nữ 7
263 2321174182 Cao Thanh Hùng 2/12/1998 Nam 3
264 2321172554 Nguyễn Quốc Việt 12/20/1999 Nam 1
265 2221717254 Hồ Văn Vinh 12/22/1998 Nam 4
266 2121158797 Nguyễn Thế 2/26/1997 Nam 0
267 2321172995 Lê Trần Anh 9/14/1998 Nam 8
268 2321174810 Bùi Văn 2/23/1999 Nam 4
269 23211712074 Nguyễn Công Minh Vương   Nam 0
270 2220718184 Võ Nguyễn Phụng Yến   Nữ 3

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020