Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/11/2017 15:11 # 1
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100C


Nơi công bố điểm bài 6 phương pháp luận.

Mọi phản hồi của người học theo kênh liên lạc trước lớp

Trân trọng./.-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
15/11/2017 15:11 # 2
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100C


STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm B6
1 2220247958 Nguyễn Thị Thúy An 15/02/1998 Nữ 0
2 2220323987 Nguyễn Thị Trường An 16/07/1998 Nữ 8
3 2220326354 Ngô Thị Thu An 16/10/1994 Nữ 8
4 2221125577 Lê Hữu An 20/03/1998 Nam 0
5 2220326356 Trần Hoàng Anh 20/02/1998 Nữ 9
6 2220326357 Trần Xuân Anh 18/04/1998 Nữ 0
7 2220863733 Phạm Quỳnh Anh 28/07/1998 Nữ 9
8 2220863786 Đàm Thị Phương Anh 18/09/1998 Nữ 8
9 2220863838 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 36078 Nữ 9
10 2220869213 Huỳnh Thị Ngọc Ánh 31/03/1996 Nữ 2
11 2220217464 Lê Thị Ngọc Bích 36135 Nữ 8
12 2220323984 Phạm Thị Bích 35950 Nữ 7
13 2220255217 Võ Thị Yến Chi 15/08/1998 Nữ 6
14 2120317843 Ngô Nhật Chiêu 21/04/1997 Nữ 7
15 2220728725 Nguyễn Thị Cúc 35866 Nữ 2
16 2021154290 Huỳnh Ngọc Cường 18/11/1996 Nam 0
17 2121624234 Nguyễn Văn Cường 18/10/1996 Nam 0
18 2220323966 Nguyễn Nhật Trung Danh 19/07/1998 Nữ 9
19 2021154883 Phan Minh Đạt 27/09/1996 Nam 8
20 2221115537 Trương Phú Đạt 23/03/1997 Nam 0
21 2220328321 Lê Thị Tú Diễm 35896 Nữ 9
22 2021163602 Nguyễn Thế Đức 15/01/1996 Nam 0
23 2221523016 Phan Thanh Đức 35858 Nam 0
24 2221724242 Nguyễn Trần Hoàng Đức 26/05/1995 Nam 8
25 2220265356 Lê Thị Thùy Dung 35893 Nữ 8
26 2220323975 Phan Thị Thùy Dung 35802 Nữ 8
27 2220865880 Nguyễn Thị Thùy Dung 15/09/1998 Nữ 8
28 2221863869 Lê Hoàng Dũng 35950 Nam 1
29 2221172590 Nguyễn Hải Dương 27/04/1998 Nam 0
30 2220253328 Trương Thị Kiểu Duyên 36133 Nữ 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
15/11/2017 15:11 # 3
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100C


31 2220323973 Đoàn Thị Mỹ Duyên 30/11/1998 Nữ 7
32 2220326372 Lê Nguyễn Thị Mỹ Duyên 35887 Nữ 9
33 2220329478 Trang Mỹ Duyên 35952 Nữ 8
34 2220716657 Trần Khánh Duyên 24/10/1998 Nữ 0
35 2220863764 Võ Thị Mỹ Duyên 23/09/1998 Nữ 8
36 2220865890 Trần Thị Mỹ Duyên 25/05/1998 Nữ 0
37 2220328784 Ngô Thị Cẩm Giang 28/05/1998 Nữ 0
38 2220863813 Nguyễn Thị Liên Giang 19/10/1998 Nữ 0
39 2220863827 Đinh Thị Hạ Giang 35922 Nữ 7
40 2021154425 Lê Minh Hải 35252 Nam 9
41 2021166189 Nguyễn Duy Hải 13/06/1996 Nam 0
42 2120346980 Phạm Thị Thu Hải 19/11/1997 Nữ 8
43 2220323983 Trần Thị Ngọc Hân 25/06/1998 Nữ 8
44 2120118252 Nguyễn Thúy Hằng 26/06/1997 Nữ 8
45 2220615478 Nguyễn Thị Hằng 16/04/1998 Nữ 0
46 2220716690 Lê Thị Thúy Hằng 15/06/1998 Nữ 8
47 2220863750 Đoàn Thị Thu Hằng 25/09/1997 Nữ 0
48 2010417512 Lê Thùy Ngọc Hạnh 28/10/1996 Nữ 0
49 2220329022 Phan Trương Hồng Hạnh 13/06/1996 Nữ 8
50 1911117077 Lê Trí Hào 34920 Nam 7
51 2221613454 Nguyễn Trọng Hảo 35799 Nam 0
52 2220263371 Trần Thị Mỹ Hậu 36016 Nữ 8
53 2220328513 Nguyễn Thị Kim Hậu 19/03/1998 Nữ 0
54 2220319204 Lê Diệu Minh Hiền 20/06/1998 Nữ 8
55 2220865915 Huỳnh Hồ Hải Hiền 22/12/1998 Nữ 6
56 1811614440 Phan Thế Hiển 17/11/1994 Nam 0
57 2221125635 Lê Trung Hiếu 13/03/1998 Nam 0
58 2220326387 Nguyễn Thị Minh Hòa 36071 Nữ 0
59 2220326388 Nguyễn Phương Hoài 36047 Nữ 0
60 2220324016 Lê Thị Mỹ Hoàng 18/06/1998 Nữ 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
15/11/2017 15:11 # 4
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100C


61 2221863877 Nguyễn Minh Hoàng 36131 Nam 6
62 2121614353 Nguyễn Hữu Thái Hùng 15/12/1997 Nam 0
63 2221326392 Lê Văn Hưng 23/09/1998 Nam 6
64 2221656533 Võ Như Hưng 36103 Nam 8
65 1921116400 Nguyễn Văn Huy 30/04/1995 Nam 0
66 2121217006 Trần Hoàng Huy 35591 Nam 8
67 2221218418 Lê Kiều Gia Huy 14/04/1998 Nam 7
68 2221326394 Trần Đức Huy 35924 Nam 8
69 2221613473 Phan Quang Huy 22/10/1998 Nam 0
70 2221629670 Võ Xuân Huy 29/08/1996 Nam 0
71 2221656538 Dương Phước Nhật Huynh 21/05/1998 Nam 7
72 2221716763 Nguyễn Anh Kham 35949 Nữ 6
73 2221326398 Hoàng Trần Đăng Khoa 29/07/1998 Nam 8
74 2221656539 Trần Đăng Khoa 31/01/1998 Nam 2
75 2220313930 Nguyễn Thị Khánh Kiều 24/04/1998 Nữ 0
76 2220656540 Phan Thị Mỹ Lài 27/01/1998 Nữ 7
77 2220323980 Ngô Phạm Kiều Lam 20/10/1998 Nữ 0
78 2220329630 Nguyễn Thị Bích Lam 25/10/1998 Nữ 8
79 2021128069 Lê Thanh Lâm 30/11/1996 Nam 2
80 2220323991 Ngô Điều Nhật Lệ 26/11/1998 Nữ 8
81 2110715038 Nguyễn Văn Kim Linh 13/03/1996 Nam 7
82 2220718461 Đinh Diệu Linh 20/02/1997 Nữ 8
83 2220724262 Võ Thị Thùy Linh 24/07/1997 Nữ 8
84 2221328968 Trần Quang Linh 36071 Nam 6
85 2010217576 Dương Thị Ngọc Loan 18/08/1996 Nữ 8
86 2221174874 Trần Quang Thanh Long 34247 Nam 7
87 2221716825 Lê Vũ Long 35797 Nam 7
88 2120528849 Nguyễn Thị Diễm Ly 24/10/1997 Nữ 0
89 2220224497 Huỳnh Thị Khánh Ly 28/03/1998 Nữ 8
90 2220316236 Võ Hồng Minh 16/07/1998 Nữ 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
15/11/2017 15:11 # 5
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100C


91 2220323959 Phan Thị Trà My 25/07/1998 Nữ 0
92 2220323960 Trần Trà My 21/08/1998 Nữ 8
93 2220324004 Hồ Nguyễn Trà My 26/06/1998 Nữ 8
94 2220328970 Lê Họa My 19/03/1998 Nữ 9
95 2220865992 Nguyễn Ngọc Diệu My 35796 Nữ 6
96 2120317846 Nguyễn Thị Mỹ Na 20/03/1997 Nữ 6
97 2220716859 Võ Thị Quỳnh Na 18/09/1998 Nữ 7
98 2221217588 Trần Duy Nam 35917 Nam 0
99 2220316244 Nguyễn Nhật Kim Ngân 19/05/1998 Nữ 7
100 2220326409 Lương Thị Bích Ngân 35796 Nữ 8
101 2220716875 Nguyễn Hà Khánh Ngân 15/09/1998 Nữ 0
102 2220258198 Đoàn Như Ngọc 16/07/1998 Nữ 8
103 2220316250 Ngô Thảo Nguyên 35896 Nữ 8
104 2220868685 Võ Thị Lâm Nguyên 35501 Nữ 0
105 2221439604 Hoàng Đức Nguyên 24/01/1996 Nam 7
106 2220253309 Đỗ Thị Thu Nguyệt 36104 Nữ 7
107 2220259382 Trần Thị Minh Nguyệt 19/12/1998 206070440 8
108 2221219182 Vũ Thành Nhân 20/05/1997 Nam 7
109 2220253306 Nguyễn Trần Bảo Nhi 16/07/1998 Nữ 7
110 2220255267 Nguyễn Thị Nhi 20/02/1998 Nữ 7
111 2220326419 Đỗ Thị Hồng Nhiệm 15/09/1998 Nữ 8
112 2220255268 Trần Thị Quỳnh Như 36046 Nữ 7
113 2220329180 Nguyễn Quỳnh Như 36070 Nữ 0
114 2220717223 Phạm Thị Quỳnh Như 31/07/1998 Nữ 0
115 2220326420 Lê Thị Hồng Nhung 17/03/1998 Nữ 9
116 2121624240 Nguyễn Quảng Ninh 35614 Nam 0
117 2120213310 Hà Thị Kim Oanh 35770 Nữ 8
118 2220329157 Phan Thị Oanh 26/06/1998 Nữ 8
119 2220716931 Nguyễn Ngọc Kiều Oanh 20/10/1998 Nữ 8
120 2221718331 Đỗ Trọng Phát 27/06/1997 Nam 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
15/11/2017 15:11 # 6
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100C


121 2221654037 Huỳnh Sử Phú 35796 Nam 7
122 2221714078 Nguyễn Huỳnh Đại Phước 27/11/1998 Nam 7
123 2120528932 Phan Thị Ngọc Phương 35618 Nữ 0
124 2220326423 Phạm Huỳnh Phương 15/12/1998 Nữ 8
125 2220716949 Văn Thị Thanh Phương 30/07/1998 Nữ 0
126 2220656555 Nguyễn Thị Phượng 35918 Nữ 8
127 2021166733 Lê Đặng Minh Quang 16/12/1996 Nam 0
128 2221326426 Võ Văn Quốc 35807 Nam 7
129 2220326432 Văn Thúy Quỳnh 35803 Nữ 0
130 2221113491 Văn Qúy Sang 16/10/1998 Nam 7
131 2221326434 Đoàn Đình Sang 24/01/1997 Nam 8
132 2121868228 Nguyễn Hồng Sơn 26/11/1997 Nam 7
133 2221145200 Nguyễn Hữu Sơn 36071 Nam 6
134 2220255290 Nguyễn Thị Anh Tâm 29/12/1998 Nữ 7
135 2221658646 Nguyễn Thành Tâm 35804 Nam 7
136 2121129552 Nguyễn Chiến Thắng 34305 Nam 6
137 2220217652 Nguyễn Thị Thanh Thanh 36100 Nữ 8
138 2220328347 Nguyễn Thị Thanh Thanh 22/12/1998 Nữ 8
139 2220329016 Lê Thị Thanh 16/07/1998 Nữ 8
140 2220863834 Phan Uyên Thanh 35562 Nữ 8
141 2121114075 Phan Công Thành 25/11/1997 Nam 2
142 2221145202 Đặng Thái Thành 36070 Nam 0
143 2221622546 Nguyễn Thái Thành 23/03/1998 Nam 5
144 2227711809 Phan Nhật Thành 16/06/1994 Nam 7
145 2120149905 Phạm Huỳnh Phương Thảo 18/10/1993 Nữ 8
146 2120256058 Huỳnh Thị Thanh Thảo 35654 Nữ 7
147 2220318688 Trần Thị Thanh Thảo 36109 Nữ 8
148 2220323978 Nguyễn Phương Thảo 20/11/1998 Nữ 8
149 2220324009 Hoàng Thị Thu Thảo 13/06/1998 Nữ 8
150 2220326443 Lê Thị Thanh Thảo 28/10/1998 Nữ 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
15/11/2017 15:11 # 7
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100C


151 2220328346 Phan Thị Thanh Thảo 22/08/1998 Nữ 8
152 2220717012 Nguyễn Ngọc Thảo 35831 Nữ 8
153 2221217659 Nguyễn Nho Thiện 15/08/1998 Nam 8
154 2121119783 Nguyễn Văn Thịnh 31/07/1997 Nam 6
155 2220217666 Nguyễn Anh Thư 36040 Nữ 0
156 2220326448 Lê Trung Mỹ Thương 13/04/1998 Nữ 0
157 2220717036 Nguyễn Thị Thương 15/10/1996 Nữ 8
158 2220866097 Nguyễn Thị Thương 35833 Nữ 8
159 2110115115 Dương Minh Thúy 35256 Nữ 8
160 2220247946 Nguyễn Thị Thanh Thúy 18/05/1998 Nữ 8
161 2220247947 Trần Thanh Thúy 35980 Nữ 8
162 2220328860 Nguyễn Thị Thanh Thúy 36078 Nữ 8
163 2120524627 Nguyễn Bảo Thuyên 15/12/1997 Nữ 0
164 2120727087 Trần Thủy Tiên 35710 Nữ 0
165 2120118610 Hồ Đắc Niềm Tin 13/11/1997 Nữ 8
166 2121715878 Phan Chí Toàn 22/11/1997 Nam 0
167 2221863774 Đặng Đình Toàn 13/10/1998 Nam 0
168 2220326455 Đỗ Nữ Hương Trà 25/04/1997 Nữ 7
169 2220326458 Lương Thị Ngọc Trâm 25/03/1998 Nữ 8
170 2220326459 Nguyễn Quỳnh Trâm 29/08/1997 Nữ 8
171 2220326460 Diệp Phương Trâm 29/09/1998 Nữ 7
172 2220326462 Huỳnh Thị Quỳnh Trâm 19/05/1998 Nữ 7
173 2220277873 Trần Thị Thiên Trang 27/09/1998 Nữ 0
174 2220328485 Nguyễn Thị Thùy Trang 17/10/1998 Nữ 8
175 2220313915 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 20/04/1998 Nữ 8
176 1921126486 Ngô Tấn Trung 29/08/1995 Nam 0
177 1921726054 Trần Nhật 27/04/1995 Nam 0
178 2220328315 Phạm Bảo 36137 Nữ 0
179 2221659391 Huỳnh Anh 36132 Nam 6
180 2221724312 Nguyễn Anh Tuấn 26/05/1994 Nam 0
181 2221247967 Nguyễn Thanh Tùng 29/10/1998 Nam 8
182 2221719018 Đàm Anh Tùng 27/03/1998 Nam 2
183 2220714096 Phạm Thị Ánh Tuyền 35797 Nữ 8
184 2220714057 Đặng Phương Uyên 13/04/1998 Nữ 8
185 2220717131 Trương Phương Uyên 29/09/1997 Nữ 6
186 2220866137 Trần Thị Tố Uyên 31/01/1998 Nữ 8
187 2220863792 Lê Thị Thúy Vân 35985 Nữ 7
188 2220326475 Lê Thị Tường Vi 25/11/1998 Nữ 9
189 2221172575 Phan Hồng Viên 36077 Nam 2
190 2221624807 Bùi Ngọc 35924 Nam 7
191 2220217724 Dư Thị Huyền Vy 14/03/1998 Nữ 8
192 2220244562 Cao Thị Thúy Vy 35892 Nữ 8
193 2220326477 Võ Thị Thoại Vy 36072 Nữ 7
194 2220717175 Lê Thảo Vy 30/10/1998 Nữ 0
195 2220866152 Trần Thị Lệ Xuân 16/12/1998 Nữ 7
196 2221326478 Ngô Đình Ý 35801 Nam 7

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020