Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!

Các mục diễn đàn

 Diễn đàn   Bài cuối 

Các chủ đề thảo luận

Chủ đề / Người gởi  Bài cuối 
004: Các tính chất cơ bản trong OOP P2
buiducduong

bởi buiducduong

17/07/2021 11:44Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 2508
003: Các tính chất cơ bản trong OOP P1
buiducduong

bởi buiducduong

13/07/2021 09:41Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 488
Giới thiệu về .NET, .Net Framework, Asp.net, OOP
buiducduong

bởi buiducduong

03/07/2021 10:29Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 605
Bạn hiểu rõ về lập trình hướng đối tượng đến đâu?
buiducduong

bởi buiducduong

01/07/2021 10:50Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 486
Áp Dụng Nguyên Tắc SOLID Trong Lập Trình
buiducduong

bởi buiducduong

01/07/2021 10:48Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 371
002: Object và Class trong OOP
buiducduong

bởi buiducduong

30/06/2021 07:09Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 508
001: Procedural programming và Object-Oriented programming
buiducduong

bởi buiducduong

30/06/2021 07:08Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 414
Tìm hiểu về Pointer (Phần 1)
buiducduong

bởi buiducduong

19/06/2021 09:50Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 441
Con trỏ void*
buiducduong

bởi buiducduong

19/06/2021 09:37Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 358
Map, Iterator trong C++
buiducduong

bởi buiducduong

19/06/2021 09:36Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 380
Khác nhau giữa abstract class và interface khi nào dùng chúng
buiducduong

bởi buiducduong

14/05/2021 08:22Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 533
4 đặc tính của lập trình hướng đối tượng (Object oriented program)
buiducduong

bởi buiducduong

14/05/2021 08:21Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 416
Which of the following statements is preferred to create a string "Welcome to Java"?
luuhien

bởi luuhien

10/10/2020 04:00Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1269
Which of the following statements are correct?
luuhien

bởi luuhien

10/10/2020 03:59Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 745
Which of the following classes are immutable?
luuhien

bởi luuhien

10/10/2020 03:59Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 755
To divide BigDecimal b1 by b2 and assign the result to b1, you write _________.
luuhien

bởi luuhien

10/10/2020 03:58Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 766
What is the output of the following code?
luuhien

bởi luuhien

10/10/2020 03:58Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 769
To add BigInteger b1 to b2, you write _________.
luuhien

bởi luuhien

10/10/2020 03:57Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 744
To create an instance of BigDecimal for 454.45, use
luuhien

bởi luuhien

10/10/2020 03:57Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 780
To create an instance of BigInteger for 454
luuhien

bởi luuhien

10/10/2020 03:56Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 782
In JDK 1.5, analyze the following code.
luuhien

bởi luuhien

10/10/2020 03:55Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 762
In JDK 1.5, you may directly assign a primitive data type value to a wrapper object. This is called ______________.
luuhien

bởi luuhien

10/10/2020 03:54Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 763
What is the output of Integer.parseInt("10", 2)?
luuhien

bởi luuhien

10/10/2020 03:54Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 775
Which of the following statements is correct?
luuhien

bởi luuhien

10/10/2020 03:53Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 774
Which of the following statements convert a double value d into a string s?
luuhien

bởi luuhien

10/10/2020 03:53Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 826
Which of the following statements will convert a string s into a double value d?
luuhien

bởi luuhien

10/10/2020 03:52Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 814
Which of the following statements will convert a string s into i of int type?
luuhien

bởi luuhien

10/10/2020 03:52Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 724
An aggregation relationship is usually represented as __________ in ___________.
luuhien

bởi luuhien

10/10/2020 03:51Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 762
___________ is attached to the class of the composing class to denote the aggregation relationship with the composed object.
luuhien

bởi luuhien

10/10/2020 03:51Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 790
Điểm thành phần chính thức lớp CS211-H
luuhien

bởi luuhien

17/06/2019 08:30Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 2855
Điểm thành phần chính thức lớp CS311-B
luuhien

bởi luuhien

17/06/2019 08:29Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1560
Điểm thường kỳ lớp CS311-B
luuhien

bởi luuhien

17/05/2019 09:56Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1598
[Fshare] Những nội dung ôn tập java core
hotboytunguyen

bởi hotboytunguyen

19/10/2018 11:52Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 2710
[Fshare] Bài giảng Lập trình java 5: Bài 8 - FPT universiry
hotboytunguyen

bởi hotboytunguyen

19/10/2018 10:47Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 2278
[Fshare] Bài giảng Lập trình java 5: Bài 7 - FPT universiry
hotboytunguyen

bởi hotboytunguyen

19/10/2018 10:42Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 2250
[Fshare] Bài giảng Lập trình java 5: Bài 6 - FPT universiry
hotboytunguyen

bởi hotboytunguyen

19/10/2018 10:37Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 2291
[Fshare] Bài giảng Lập trình java 5: Bài 5 - FPT universiry
hotboytunguyen

bởi hotboytunguyen

19/10/2018 10:31Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 2331
[Fshare] Bài giảng Lập trình java 5: Bài 4 - FPT universiry
hotboytunguyen

bởi hotboytunguyen

18/10/2018 10:32Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 2390
[Fshare] Bài giảng Lập trình java 5: Bài 3 - FPT universiry
hotboytunguyen

bởi hotboytunguyen

18/10/2018 10:26Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 2293
[Fshare] Bài giảng Lập trình java 5: Bài 2 - FPT universiry
hotboytunguyen

bởi hotboytunguyen

18/10/2018 10:23Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 2259
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024