Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!

Các mục diễn đàn

 Diễn đàn   Bài cuối 

Các chủ đề thảo luận

Chủ đề / Người gởi  Bài cuối 
Lời bài hát: My Valentine
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

17/05/2024 06:19Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 420
Lời bài hát: My Oh My
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

17/05/2024 06:17Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 83
slow my
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

17/05/2024 06:15Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 82
Lời bài hát: Mamma Mia
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

17/05/2024 06:15Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 65
Lời bài hát: Gotta Go Home
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

17/05/2024 06:14Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 82
Lời bài hát: yes, and?
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

15/03/2024 06:40Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 533
Lời bài hát: stupid
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

15/03/2024 06:37Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 163
Lời bài hát : greedy
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

15/03/2024 06:36Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 165
Lời bài hát: We can't be friends
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

15/03/2024 06:36Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 163
day by day
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/09/2023 10:10Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 853
on the ground
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/09/2023 10:06Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 450
gone
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/09/2023 10:05Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 443
bad liar
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/09/2023 10:04Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 442
stay
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

22/08/2023 09:49Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 468
whistle
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

22/08/2023 09:48Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 432
lovesick girl
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

22/08/2023 09:46Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 412
Don’t Know What to Do
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

22/08/2023 09:45Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 407
kiss and make up
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

22/08/2023 09:42Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 386
When You Believe
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

08/08/2023 10:33Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 554
This I Promise You
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

08/08/2023 10:32Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 395
pretty boy
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

08/08/2023 10:31Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 378
Graduation
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

08/08/2023 10:30Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 347
Never Had A Dream Come True
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

08/08/2023 10:30Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 390
Pink Venom
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

21/07/2023 06:34Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 547
Shut Down
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

21/07/2023 06:33Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 390
Kill This Love
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

21/07/2023 06:32Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 394
Money
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

21/07/2023 06:31Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 391
Lalisa
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

21/07/2023 06:28Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 394
Flower
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

21/07/2023 06:27Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 414
How You Like That
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

21/07/2023 06:26Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 381
Ryuichi Sakamoto - Người đóng góp thầm lặng phát triển nền âm nhạc thế giới
vutmaihoa

bởi vutmaihoa

09/04/2023 11:54Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 781
Casablanca
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/01/2023 07:30Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 742
Lời bài hát: Anyone Of Us (Stupid Mistake)
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/01/2023 07:28Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 482
Lời bài hát: I Knew I Loved You
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/01/2023 07:27Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 489
Lời bài hát: Truly Madly Deeply
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/01/2023 07:27Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 516
Lời bài hát: Eternal Flame
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/01/2023 07:26Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 509
Lời bài hát: Sorry Seems To Be The Hardest Word
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/01/2023 07:26Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 524
Lời bài hát: When You Believe
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/01/2023 07:25Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 508
Bài hát: My Love - Westlife
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/08/2022 06:21Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 952
Bài hát: My Love - Westlife
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/08/2022 06:21Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 527
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024