Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
31/05/2010 20:05 # 1
Vistano
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 5/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2105
Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 (Việt sub)


Tam Quốc 2010

Click here
to view full size


Tên chính thức : Tam Quốc
Nguyên tác : La Quán Trung, Trần Thọ
Thời lượng : 95 tập
Vốn đầu tư : gần 150 triệu NDT
Liên hiệp chế tác :

Trung tâm chế tác truyền hình Đại học truyền thông Trung Quốc
Công ty ảnh thị Tiểu Mã Bôn Đằng Bắc Kinh
Đài truyền hình An Huy
Đài truyền hình Thiên Tân
Công ty Đông Phương Hằng Hòa Bắc Kinh
Công ty ảnh thị Bách Minh Bắc Kinh
Công ty ảnh thị Lâm Cao Phi Lạc Bắc Kinh
Tập đoàn chế tác ảnh thị Cát Lâm

Phát hành : Công ty Đông Phương Hằng Hòa Bắc Kinh

Khởi quay : 9/2008
Đóng máy : 7/2009
Phát sóng đầu tiên : 2/5/2010

Tổng đạo diễn : Cao Hy Hy
Tổng chế phiến : Hàn Tam Bình
Biên kịch : Chu Tô Tiến
Chỉ đạo võ thuật : Lâm Phong

Danh sách diễn viên chi tiết :
Code:

Thục Hán :


Lưu Bị .... Vu Hòa Vỹ
Quan Vũ .... Vu Vinh Quang
Trương Phi .... Khang Khải
Gia Cát Lượng .... Lục Nghị
Triệu Vân .... Nhiếp Viễn
Mã Siêu .... Trần Dịch Lâm
Ngụy Diên .... Vương Tân Quân
Bàng Thống .... Đỗ Húc Đông
Mi Phương .... Hồng Bàn Tử
Lưu Thiền .... Vương Hạc Minh

Code:
Tào Ngụy :

Tào Tháo .... Trần Kiến Bân
Tư Mã Ý .... Nghê Đại Hồng
Tào Thực .... Lý Kế Xuân
Tào Phi .... Vu Tân
Hạ Hầu Uyên .... Lý Kỳ Long
Tuân Úc .... Lý Kiến Tân
Từ Thứ .... Diêu Cương
Tịnh Thù .... Lý Y Hiểu

Code:
Đông Ngô :

Tôn Quyền .... Trương Bác
Châu Du .... Huỳnh Duy Đức
Tôn Sách .... Sa Dật
Lữ Mông .... Thường Thành
Lục Tốn .... Thiệu Phong
Lỗ Túc .... Hoắc Thanh
Tôn Kiên .... Phạm Vũ Lâm
Trình Phổ .... Chung Minh Hòa
Tôn tiểu muội .... Lâm Tâm Như
Đại Kiều .... Lưu Cạnh
Tiểu Kiều .... Triệu Kha

Code:
Đông Hán :

Hán Hiến Đế .... La Tấn
Đổng Trác .... Lữ Hiểu Hòa
Lữ Bố .... Hà Nhuận Đông
Điêu Thuyền .... Trần Hảo
Trần Cung .... Tôn Hồng Đào
Viên Thuật .... Diêm Bái
Trương Tùng ... Lưu Á Tân
Vương Doãn .... Trịnh Thiên Dung
Tư Mã Huy .... Tiêu HoảngTập 01: http://mega.1280.com/file/TQD91B7YVT/
Tập 02: http://mega.1280.com/file/TRSH6D9TPT/
Tập 03: http://mega.1280.com/file/T8S3B1ARHT/
Tập 04: http://mega.1280.com/file/TYY34SMQ9T/
Tập 05: http://mega.1280.com/file/TQFYXT7VVT/
Tập 06: http://mega.1280.com/file/TR39WF422T/
Tập 07: http://mega.1280.com/file/T9NGF91M5T/
Tập 08: http://mega.1280.com/file/THBNFGFN7T/
Tập 09: http://mega.1280.com/file/TS34TF73PT/
Tập 10: http://mega.1280.com/file/TMGA028S4T/
Tập 11: http://mega.1280.com/file/TYXYC9C45T/
Tập 12: http://mega.1280.com/file/TWA12TV56T/
Tập 13: http://mega.1280.com/file/T3TS998V5T/
Tập 14: http://mega.1280.com/file/T164NMKJCT/
Tập 15: http://mega.1280.com/file/T9S3FR0XMT/
Tập 16: http://mega.1280.com/file/TY3VPSJ8ST/
Tập 17: http://mega.1280.com/file/TRT35HPY9T/
Tập 18: http://mega.1280.com/file/T2JXVA2S9T/
Tập 19: http://mega.1280.com/file/TPXC324T8T/
Tập 20: http://mega.1280.com/file/T08C00FAWT/
Tập 21: http://mega.1280.com/file/TNKDZ3BS1T/
Tập 22: http://mega.1280.com/file/T2KS73KPMT/
Tập 23: http://mega.1280.com/file/TR4MP1RVTT/
Tập 24: http://mega.1280.com/file/TGDNJQYVYT/
Tập 25: http://mega.1280.com/file/THRMKBFHGT/
Tập 26: http://mega.1280.com/file/T50SYJAQPT/
Tập 27: http://mega.1280.com/file/TYJ2N585AT/
Tập 28: http://mega.1280.com/file/TH8DH04TQT/
Tập 29: http://mega.1280.com/file/TWK07GGP2T/
Tập 30: http://mega.1280.com/file/TQTVSATP3T/
Tập 31: http://mega.1280.com/file/TBAR4NKWQT/
Tập 32: http://mega.1280.com/file/TAH50T1CPT/
Tập 33: http://mega.1280.com/file/TVNVM5KP1T/
Tập 34: http://mega.1280.com/file/TDG5QSXD2T/
Tập 35: http://mega.1280.com/file/T1RFXAK1KT/
Tập 36: http://mega.1280.com/file/TQ69CJ8JQT/
Tập 37: http://mega.1280.com/file/T3GMX0NA6T/
Tập 38: http://mega.1280.com/file/TD653FHBMT/
Tập 39: http://mega.1280.com/file/TNBJGPSART/
Tập 40: http://mega.1280.com/file/TW10PJ8Q4T/
Tập 41: http://mega.1280.com/file/TJP9YM1D8T/
Tập 42: http://mega.1280.com/file/TMAQV07TCT/
Tập 43: http://mega.1280.com/file/T3DT2XMCMT/
Tập 44: http://mega.1280.com/file/GDUJ3KZUBW/
Tập 45: http://mega.1280.com/file/TSJA3HS4AT/
Tập 46: http://mega.1280.com/file/TD1X7QHZHT/
Tập 47: http://mega.1280.com/file/TW0P5YRSNT/
Tập 48: http://mega.1280.com/file/KI4VQOFB6Q/
Tập 49: http://mega.1280.com/file/T3T1QC1CJT/
Tập 50: http://mega.1280.com/file/MBLGGYXM3E/
Tập 51: http://mega.1280.com/file/JXEJFWCPHL/
Tập 52: http://mega.1280.com/file/NCY8XQETSH/
Tập 53: http://mega.1280.com/file/NSL1ZS7QON/
Tập 54: http://mega.1280.com/file/RQUI35DPSL/
Tập 55: http://mega.1280.com/file/R9XTERXDHB/
Tập 56: http://mega.1280.com/file/NIM67FRLER/
Tập 57: http://mega.1280.com/file/DR4R8F3K7P/
Tập 58: http://mega.1280.com/file/TGGMQP3I3S/
Tập 59: http://mega.1280.com/file/B1J6TK27XF/
Tập 60: http://mega.1280.com/file/0GVAYTOH7I/
Tập 61: http://mega.1280.com/file/AOLE1EPCQY/
Tập 62: http://mega.1280.com/file/WV1K6EAABB/
Tập 63: http://mega.1280.com/file/DM1461K10L/
Tập 64: http://mega.1280.com/file/2AM5SSF5YF/
Bản 350MB Link MF

Tập 01: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 02: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 03: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 04: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 05: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 06: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 07: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 08: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 09: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 10: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 11: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 12: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 13: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 14: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 15: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 16: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 17: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 18: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 19: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 20: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 21: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 22: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 23: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 24: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 25: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 26: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 27: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 28: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 29: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 30: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 31: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 32: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 33: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 34: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 35: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 36: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 37: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 38: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 39: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 40: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 41: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 42: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 43: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 44: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 45: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 46: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 47: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 48: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 49: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 50: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 51: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 52: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 53: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 54: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 55: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 56: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 57: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 58: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 59: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 60: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 61: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 62: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 63: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 64: Part1 | Part2 | Part3 | Part4

Tập 65: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 66: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 67: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 68: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 69: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 70: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 71: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 72: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 73: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 74: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 75: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 76: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 77: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 78: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 79: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 80: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 81: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 82: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 83: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 84: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 85: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 86: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 87: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 88: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 89: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 90: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 91: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 92: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 93: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 94: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 95: Part1 | Part2 | Part3 | Part4

Phụ đề tiếng việt


Link 150M
Tập 1 : MF | MU
Tập 2 : MF | MU
Tập 3 : MF | MU
Tập 4 : MF | MU
Tập 5 : MF | MU
Tập 6 : MF | MU
Tập 7 : MF | MU
Tập 8 : MF | MU
Tập 9 : MF | MU
Tập 10 : MF | MU
Tập 11 : MF | MU
Tập 12 : MF | MU
Tập 13 : MF | MU
Tập 14 : MF | MU
Tập 15 : MF | MU
Tập 16 : MF | MU
Tập 17 : MF | MU
Tập 18 : MF | MU
Tập 19 : MF | MU
Tập 20 : MF | MU

Tập 21 : MF
Tập 22 : MF
Tập 23 : MF
Tập 24 : MF
Tập 25 : MF
Tập 26 : MF
Tập 27 : MF
Tập 28 : MF
Tập 29 : MF
Tập 30 : MF

Tập 31 : MF
Tập 32 : MF
Tập 33 : MF

Link 350M

Tập 2 http://www.mediafire.com/download.php?lymzdmuvynv
Tập 3 http://www.mediafire.com/download.php?y2tmnztjnyz
Tập 4 http://www.mediafire.com/download.php?2qmqw4oyze0
Tập 5 http://www.mediafire.com/download.php?tyhyjmmkiwx
Tập 6 http://www.mediafire.com/download.php?dnwzt0ozmjy
Tập 7 http://www.mediafire.com/?z2gnylcye2d
Tập 8 http://www.mediafire.com/?mwzgymeuqjy
Tập 9 http://www.mediafire.com/?y5d2omtulfz
Tập 10 http://www.mediafire.com/?nkhjynnmhwm
Tập 11 http://www.mediafire.com/?nt3wyotnmvh
Tập 12 http://www.mediafire.com/?wmzmkwbjmyd
Tập 13 http://www.mediafire.com/download.php?nibdynnkhtt
Tập 14 http://www.mediafire.com/?qzjythj0d3c
Tập 15 http://www.mediafire.com/?z3nzkjfemmo
Tập 16 http://www.mediafire.com/?yzid2ylhmtt
Tập 17 http://www.mediafire.com/?uqzn1x1gmnz
Tập 18 http://www.mediafire.com/?1d0njmyymy2
Tập 19 http://www.mediafire.com/?m1zyadhwfq3
Tập 20 http://www.mediafire.com/?m2jmzjnwwm1
Tập 21 http://www.mediafire.com/?eyfyz2tgocj
Tập 22 http://www.mediafire.com/?0edyjnyt5jh
Tập 23 : MF | MU | 4S
Tập 24 : MF | MU | 4S
Tập 25 : MF | MU | 4S
Tập 26 : MF | MU | 4S
Tập 27 : MF | MU | 4S
Tập 28 : MF | MU | 4SMột số hình ảnh của Phim:

Ngụy Quốc Nhân Vật Phổ

Tào Tháo:

 


Tào Phi:

 


Tào Thực:

 


Tào Sảng:

 


Tào Nhân:

 


Hứa Chử:

 


Tư Mã Ý:

 

--------------------------------------------------------*****--------------------------------------------------------
Ngô Quốc Nhân Vật Phổ:
Tôn Quyền:

 


Tôn Thượng Hương:

 


Ngô Quốc Thái:

 


Chu Du:

 


Lỗ Túc:

 


Trình Phổ:

 


Cam Ninh:

Nhân Vật Phổ:

Lưu Bị:

 


Gia Cát Lượng:

 


Bàng Thống:

 


Quan Vũ - Trương Phi:Triệu Vân:

 


Mã Siêu:

 


Vương Bình - Mã Tắc:

 


Ngụy Diên:

 


Lưu Thiền (A Đẩu):

 


My Phu Nhân:

 

Bản 350MB Link MF
Tập 01: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 02: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 03: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 04: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 05: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 06: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 07: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 08: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 09: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 10: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 11: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 12: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 13: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 14: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 15: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 16: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 17: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 18: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 19: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 20: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 21: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 22: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 23: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 24: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 25: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 26: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 27: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 28: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 29: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 30: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 31: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 32: Part1 | Part2 | Part3 | Part4Bản 350MB Link MF
Tập 01: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 02: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 03: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 04: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 05: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 06: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 07: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 08: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 09: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 10: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 11: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 12: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 13: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 14: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 15: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 16: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 17: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 18: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 19: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 20: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 21: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 22: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 23: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 24: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 25: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 26: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 27: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 28: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 29: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 30: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 31: Part1 | Part2 | Part3 | Part4
Tập 32: Part1 | Part2 | Part3 | Part4

Trích từ: http://nhomainhe.com


 
Các thành viên đã Thank Vistano vì Bài viết có ích:
31/05/2010 20:05 # 2
Kou_meI
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 90/100 (90%)
Kĩ năng: 24/170 (14%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 540
Được cảm ơn: 1384
Phản hồi: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 (Việt sub)


Đây là bản tiếng Trung chưa có sub việt mà Vis ơi!Trọn bộ của nó là 95 tập!
Hiện nay mới chỉ có duy nhất trang dienanh.net làm sub Việt cho phim này!hiện tại là có sub tập 19 rùi!Vis chỉnh sửa lại đi nhé!


THINK OF AN IDEA TO CHANGE OUR WORLD AND PUT IT INTO ACTION!
Pay It Forward....


 
Các thành viên đã Thank Kou_meI vì Bài viết có ích:
16/06/2010 22:06 # 3
Vistano
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 5/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2105
Phản hồi: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 (Việt sub)


update phụ đề từ 21-33!

Tập 21 : MF
Tập 22 : MF
Tập 23 : MF
Tập 24 : MF
Tập 25 : MF
Tập 26 : MF
Tập 27 : MF
Tập 28 : MF
Tập 29 : MF
Tập 30 : MF

Tập 31 : MF
Tập 32 : MF
Tập 33 : MF
 
Các thành viên đã Thank Vistano vì Bài viết có ích:
17/06/2010 07:06 # 4
electron
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 18

Kinh nghiệm: 71/140 (51%)
Kĩ năng: 174/180 (97%)
Ngày gia nhập: 23/01/2010
Bài gởi: 981
Được cảm ơn: 1704
Phản hồi: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 (Việt sub)


Đang kéo IDM. Mấy chú update đầy đủ cho anh kéo với. Nhìn đã quá. Không biết có giống Đại Chiến Xích Bích ko nhỉ ?

Mà vistano ơi, bản này là bản gì thế e ? 720p hay 1080p ?


http://www.facebook.com/electron.hieu
Họ giàu đi xe hơi, uống bia ôm
Ta nghèo đi xe ôm, uống bia hơi
Email : electroncit@gmail.com


 
03/07/2010 16:07 # 5
bombk89
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 03/07/2010
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 (Việt sub)


Ai có sub của tập 39 trở lên không, shares cho mình với được không, đang xem giữa chừng không có sub, dừng lại chán quá... 
03/07/2010 17:07 # 6
zhangliang
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 23/30 (77%)
Kĩ năng: 28/30 (93%)
Ngày gia nhập: 13/06/2010
Bài gởi: 53
Được cảm ơn: 58
Phản hồi: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 (Việt sub)


Sub tập 40 nè : http://subscene.com/vietnamese/Three-Kingdoms-San-Guo-Tam-Quc-Complete-Series/subtitle-341977.aspx
41: http://subscene.com/vietnamese/Three-Kingdoms-San-Guo-Tam-Quc-Complete-Series/subtitle-341978.aspx
42: http://subscene.com/vietnamese/Three-Kingdoms-San-Guo-Tam-Quc-Complete-Series/subtitle-343259.aspx
43 :http://subscene.com/vietnamese/Three-Kingdoms-San-Guo-Tam-Quc-Complete-Series/subtitle-343260.aspx
44: http://subscene.com/vietnamese/Three-Kingdoms-San-Guo-Tam-Quc-Complete-Series/subtitle-343261.aspx
45: http://subscene.com/vietnamese/Three-Kingdoms-San-Guo-Tam-Quc-Complete-Series/subtitle-343262.aspx
46 : http://subscene.com/vietnamese/Three-Kingdoms-San-Guo-Tam-Quc-Complete-Series/subtitle-343263.aspx
47: http://subscene.com/vietnamese/Three-Kingdoms-San-Guo-Tam-Quc-Complete-Series/subtitle-343264.aspx
48 :http://subscene.com/vietnamese/Three-Kingdoms-San-Guo-Tam-Quc-Complete-Series/subtitle-343265.aspx
49: http://subscene.com/vietnamese/Three-Kingdoms-San-Guo-Tam-Quc-Complete-Series/subtitle-343256.aspx
50: http://subscene.com/vietnamese/Three-Kingdoms-San-Guo-Tam-Quc-Complete-Series/subtitle-343257.aspx

Nói chung là vào đây để cập nhật nhé ;)) http://subscene.com/Three-Kingdoms-San-Guo-Tam-Quc-Complete-Series/subtitles-82638.aspx

Trang này dịch không chuẩn bằng bên dienanh.net nhưng tốc độ ra sub thì khá nhanh, xem đỡ giền ;))
Lưu ý có vài tập nó bị lệch time 1 tí, bạn vào chỉnh lại timing 15000 là chạy ok ;))


Welcome to http://vietmf.com
Download tất cả mọi thứ từ MEDIAFIRE
Chia sẽ tài nguyên - it's the real Mediafire
.....
ZhangLiang@ZteaM 
Các thành viên đã Thank zhangliang vì Bài viết có ích:
05/08/2010 22:08 # 7
tuanmomo
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 05/08/2010
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 (Việt sub)


các bác ơi!em down về xem thì phụ đề không đc khớp(bị chậm 1 đoạn khá dài) các bác làm ơn chỉ giúp em cách khắc phục với :(( 
06/08/2010 07:08 # 8
nguyentrinhvan
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 11/90 (12%)
Kĩ năng: 24/120 (20%)
Ngày gia nhập: 18/04/2010
Bài gởi: 371
Được cảm ơn: 684
Phản hồi: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 (Việt sub)


bạn có dùng phần mềm media player classic ko nếu dùng phần mềm đó bạn có thể vào chỉnh được sub theo đúng tốc độ của phimSỞ THÍCH NÉM ĐÁ GIẤU TAY,GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI
NĂNG KHIẾU VÀ SỞ TRƯỜNG CHỌC GẬY BÁNH XE
 


 
09/08/2010 19:08 # 9
tuanmomo
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 05/08/2010
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 (Việt sub)


 em có dùng!bác hướng dẫn cụ thể cho em đc không ạ?down đc hơn chục tập rồi mà chưa xem đc tap nao :| 
10/08/2010 08:08 # 10
nguyentrinhvan
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 11/90 (12%)
Kĩ năng: 24/120 (20%)
Ngày gia nhập: 18/04/2010
Bài gởi: 371
Được cảm ơn: 684
Phản hồi: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 (Việt sub)


Trích:
 em có dùng!bác hướng dẫn cụ thể cho em đc không ạ?down đc hơn chục tập rồi mà chưa xem đc tap nao :|
 Bật cái MPC lên thì sẽ xuất hiện biểu tượng FFV màu xanh và đỏ ở thanh menu phía dưới cùng màn hình bên phải. click vào cái màu đó chứ đừng có mà vào cái màu xanh, rồi sau đó kéo thanh xuống dưới cùng, thấy 1 cái công cụ ghi là subtitles thì tíck vào, rồi nhìn sang khung bên cạnh nó, thấy cái chữ nó ghi là delay_______________ms thì điền vào số giây sub bị chậm hoặc nhanh, vd như -3000ms tức là chậm đi 3s, +3000ms là nhanh 3s, 1000ms là 1s,nhớ là phải chạy phim chạy sub trước để ước tính xem nó chậm bao nhiêu, nhưng nếu sub add cứng vào phim thì bó tay, vì nếu như vậy sẽ xuất hiện 2 dòng chữ cùng lúc xem nổ đom đóm, nếu chỉnh sửa được thì tắt cái sub cũ đi chạy cái sub mới, nhưng mỗi tập đều phải làm vậy nhé, mà nhiều khi sub làm ko chuẩn có khi nhầm tập này tập nọ hoặc dịch sai chứ ko phải do chậm hay nhanh đâu ^^.


SỞ THÍCH NÉM ĐÁ GIẤU TAY,GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI
NĂNG KHIẾU VÀ SỞ TRƯỜNG CHỌC GẬY BÁNH XE
 


 
Các thành viên đã Thank nguyentrinhvan vì Bài viết có ích:
29/11/2010 23:11 # 11
tuanmit9911
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 29/11/2010
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 (Việt sub)


Cám ơn bác, nhờ bác reup lại tập 15 trong phần 64 tập nha, link die rồi.
 
29/11/2010 23:11 # 12
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 407/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9867
Phản hồi: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 (Việt sub)


 Xem bộ này đúng không nghiền không trả tiền luôn. Đỉnh quá :D
Thích nhất là Quan Vũ..:)


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
30/11/2010 00:11 # 13
Vicenteken
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 11/40 (28%)
Kĩ năng: 27/40 (68%)
Ngày gia nhập: 16/08/2010
Bài gởi: 71
Được cảm ơn: 87
Phản hồi: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 (Việt sub)


Bên trang web:  v1vn.com có đủ bộ và dịch sang tiếng việt hết rồi 
07/12/2010 02:12 # 14
tuanmit9911
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 29/11/2010
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 (Việt sub)


bác ơi, up  lại tập 15 trong phần 64 tập giùm nhé. cám ơn bác 
28/02/2011 17:02 # 15
tocdoxinh
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 10/20 (50%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 28/02/2011
Bài gởi: 20
Được cảm ơn: 4
Phản hồi: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 (Việt sub)


phim này em coi từ nhỏ đã có thuyết mình ròi mà giờ vẫn coi sub nản quá
 
01/04/2012 15:04 # 16
minh_slyfox
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 14/10/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 (Việt sub)


tổng dung lượng down cả bộ là bao nhiêu nhỉ.... híc.. down mấy tháng quá... mà sub chưa đủ cả bộ... 
09/04/2012 15:04 # 17
bolove
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 09/04/2012
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 (Việt sub)


tuyệt vời. mình đang tìm phim này để xem. cảm ơn bạn nhé.
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2023