Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/08/2022 18:08 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 34/140 (24%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 944
Được cảm ơn: 4
Bộ Giáo dục thông báo: Môn lịch sử là môn học bắt buộc ở bậc THPT


Xin chào tất cả mọi người!

Cụ thể, sẽ điều chỉnh một số nội dung trong chương trình tổng thể và chương trình giáo dục phổ thông môn lịch sử bảo đảm yêu cầu "thiết kế môn lịch sử trong chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông bao gồm cả phần bắt buộc và phần lựa chọn một cách hợp lý, khoa học, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong việc giáo dục truyền thống và phát triển nhân cách cho học sinh".

Việc sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đảm bảo giữ ổn định về quan điểm, mục tiêu, cấu trúc, lộ trình triển khai thực hiện của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo đó, môn học lịch sử (từ môn học lựa chọn thuộc nhóm môn khoa học xã hội) trở thành môn học bắt buộc.

Như vậy, chương trình giáo dục bậc THPT có các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: ngữ văn; toán; ngoại ngữ 1; lịch sử; giáo dục thể chất; giáo dục quốc phòng và an ninh; hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; nội dung giáo dục của địa phương.

Nhóm môn học lựa chọn được điều chỉnh theo hướng không chia nhóm môn và có 9 môn học, gồm: địa lý; giáo dục kinh tế và pháp luật; vật lý; hóa học; sinh học; công nghệ; tin học; âm nhạc; mỹ thuật. Học sinh chọn 4 môn học trong 9 môn lựa chọn.

Chương trình môn lịch sử bậc THPT bắt buộc đối với tất cả học sinh, có thời lượng là 52 tiết/năm (được điều chỉnh từ thời lượng 70 tiết/năm). Chuyên đề học tập lựa chọn lịch sử gồm 35 tiết/năm (theo thông tư 32/2018).

Theo Bộ Giáo dục và đào tạo, việc điều chỉnh theo các nguyên tắc cơ bản sau:

Tuân thủ mục tiêu, quan điểm xây dựng chương trình của chương trình tổng thể và đặc điểm môn học lịch sử.

 

Không thay đổi cấu trúc chương trình đã ban hành, củng cố kiến thức phổ thông ở giai đoạn giáo dục cơ bản, giúp học sinh hiểu sâu hơn kiến thức cốt lõi qua các chủ đề nhằm phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Bảo đảm dung lượng kiến thức phải phù hợp nhận thức của tất cả các đối tượng học sinh.

Bảo đảm tính cơ bản, hệ thống; đồng thời giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh cấp trung học phổ thông.

Các chủ đề, nội dung lựa chọn phải phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi, học sinh cấp trung học phổ thông.

Coi trọng kiến thức lịch sử dân tộc nhằm nâng cao giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, tinh thần tự hào dân tộc, truyền thống lịch sử và văn hóa dân tộc.

Phần lịch sử bắt buộc phải bảo đảm tính khả thi, bảo đảm sự phù hợp, vừa sức đối với tất cả học sinh.

Chú ý đến sự hài hòa, tính logic, sự kết nối giữa nội dung các chủ đề phần lịch sử bắt buộc (cơ bản, cốt lõi) với các chuyên đề theo định hướng nghề nghiệp có tính chuyên sâu.

Với việc điều chỉnh chương trình đảm bảo sử dụng được sách giáo khoa lớp 10 đã biên soạn. Giáo viên đã được tập huấn thực hiện chương trình 70 tiết/năm, nên đủ năng lực để dạy 52 tiết/năm ngay sau khi chương trình này ban hành. Bộ Giáo dục và đào tạo sẽ tiếp tục tập huấn giáo viên cốt cán để triển khai tập huấn đại trà.
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022