Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/10/2020 00:10 # 1
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 133/140 (95%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1043
Được cảm ơn: 165
Thảo luận môn học CIE413A


Thảo luận môn học CIE413A
 
18/10/2020 00:10 # 2
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 133/140 (95%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1043
Được cảm ơn: 165
Thảo luận môn học CIE413A


Chương 1

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/10/2020 00:10 # 3
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 133/140 (95%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1043
Được cảm ơn: 165
Thảo luận môn học CIE413A


chương 2

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/10/2020 00:10 # 4
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 133/140 (95%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1043
Được cảm ơn: 165
Thảo luận môn học CIE413A


chương 3

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/10/2020 00:10 # 5
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 133/140 (95%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1043
Được cảm ơn: 165
Thảo luận môn học CIE413A


Chương 4

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/10/2020 00:10 # 6
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 133/140 (95%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1043
Được cảm ơn: 165
Thảo luận môn học CIE413A


22TCN 211-06

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020