Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/05/2020 18:05 # 1
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)


 Nơi phản hồi thông tin. Các sinh viên liên hệ theo địa chỉ đã công bố trước lớp.-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
18/05/2020 18:05 # 2
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)


STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm B6
1 25202117151 Trần Thị Thúy An 30/04/2001 Nữ 8
2 25212107014 Hoàng Di Ân 13/07/2001 Nam 0
3 25202102768 Trần Huỳnh Lan Anh 7/3/2001 Nữ 8
4 25202108079 Nguyễn Quỳnh Anh 2/9/2001 Nữ 0
5 25212110445 Nguyễn Vũ Tuấn Anh 29/10/2001 Nam 8
6 25213200277 Hồ Lâm Anh 21/04/1999 Nam 8
7 25212116689 Hoàng Quốc Bảo 29/04/2001 Nam 7
8 25202109898 Lê Thị Hiếu Bình 22/06/2001 Nữ 7
9 25212117669 Nguyễn Thanh Bình 31/08/1999 Nam 6
10 25202108640 Trần Thị Châm 2/12/2001 Nữ 8
11 25212116948 Lê Hồng Châu 31/05/2001 Nam 7
12 25202102353 Trần Thị Kim Chi 21/04/2001 Nữ 8
13 25202104396 Phạm Thị Yến Chi 8/1/2001 Nữ 8
14 25212117457 Phan Văn Cương 9/6/2001 Nam 10
15 25212108540 Văn Nguyễn Phú Cường 19/03/2001 Nam 7
16 25212204004 Nguyễn Thành Danh 18/06/2001 Nam 8
17 25212101367 Trương Huỳnh Phước Đạt 20/11/2000 Nam 7
18 25212103755 Nguyễn Hoàng Đạt 25/08/2001 Nam 8
19 25212109757 Dương Thành Đạt 20/11/1999 Nam 9
20 25212111257 Nguyễn Thành Đạt 8/2/2001 Nam 0
21 25202103659 Nguyễn Thị Kiều Diễm 9/3/2001 Nữ 5
22 25202107427 Trần Thị Ngọc Diệp 12/1/2001 Nữ 9
23 25202101842 Hồ Phùng Ngọc Điệp 30/01/2001 Nữ 7
24 25212103972 Võ Thành Định 16/08/2001 Nam 6
25 25212102983 Huỳnh Bá Đông 28/11/2001 Nam 7
26 25212110557 Trương Công Dự 28/03/2001 Nam 6
27 25211600311 Đồng Quốc Đức 11/10/2001 Nam 0
28 25212108806 Lê Việt Đức 27/03/2001 Nam 7
29 25212109374 Phạm Ngọc Đức 21/07/2001 Nam 8
30 25212117563 Lê Anh Đức 27/06/2001 Nam 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
18/05/2020 18:05 # 3
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)


31 25212216921 Hoàng Quang Đức 7/8/2001 Nam 8
32 25212807774 Hà Nghĩa Đức 14/06/2001 Nam 0
33 25202101434 Bùi Thị Quỳnh Dung 26/12/2001 Nữ 8
34 25202109089 Dương Thị Thùy Dung 5/5/2001 Nữ 7
35 25202109737 Nguyễn Thị Kim Dung 17/05/2001 Nữ 0
36 25212102242 Phan Hoàng Lam Dung 9/3/1998 Nam 0
37 25212104002 Đinh Việt Dũng 16/07/2001 Nam 7
38 25202102563 Nguyễn Đỗ Nhật Dương 10/5/2001 Nữ 6
39 25212109053 Tô Hải Dương 6/3/2001 Nam 7
40 25212105121 Võ Hoàng Duy 22/09/2001 Nam 8
41 25212105571 Trần Thanh Duy 22/08/2001 Nam 0
42 25202101744 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 21/07/2001 Nữ 8
43 25202102522 Bùi Thị Mỹ Duyên 27/10/2001 Nữ 8
44 25202105760 Phạm Thị Thùy Duyên 10/9/2001 Nữ 5
45 25202116588 Trương Mỹ Duyên 26/08/2001 Nữ 6
46 25202117069 Phùng Thị Mỹ Duyên 12/11/2001 Nữ 8
47 25205110047 Trương Thị Hải Duyên 21/04/2001 Nữ 8
48 25207104864 Trần Thị Mỹ Duyên 30/04/2001 Nữ 8
49 25208600533 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 8/3/2001 Nữ 7
50 25202107660 Trương Thị Hà Giang 29/01/2001 Nữ 8
51 25202116920 Nguyễn Thị Trà Giang 9/5/2001 Nữ 0
52 25212103156 Nguyễn Thanh Giảng 22/09/2001 Nam 6
53 25212102612 Nguyễn Như 27/01/2001 Nam 8
54 25212116205 Nguyễn Đức 8/1/2001 Nam 6
55 25212104542 Lê Nguyên Quốc Hải 6/1/2001 Nam 7
56 25202109543 Phạm Thị Thanh Hằng 26/07/2001 Nữ 7
57 25202116423 Lê Thúy Hằng 10/8/2001 Nữ 7
58 25202701408 Lê Thị Mỹ Hạnh 20/09/2001 Nữ 8
59 25202111529 Lê Xuân Hào 19/08/2001 Nữ 0
60 25202100867 Lê Thị Mỹ Hiền 28/01/2001 Nữ 7

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
18/05/2020 18:05 # 4
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)


61 25202104859 Nguyễn Thị Thu Hiền 7/2/2001 Nữ 7
62 25202116408 Hoàng Thị Thanh Hiền 1/11/2001 Nữ 9
63 25202116420 Trần Thị Mỹ Hiền 10/10/2001 Nữ 8
64 25212104659 Nguyễn Phan Minh Hiếu 28/08/2001 Nam 7
65 25212105135 Bùi Duy Hiếu 20/06/2001 Nam 7
66 25212109813 Nguyễn Gia Hiếu 1/5/1997 Nam 5
67 25202102521 Võ Nguyễn Triều Hoa 12/3/2001 Nữ 8
68 25202102795 Nguyễn Thị Như Hòa 3/1/2001 Nữ 8
69 25202111830 Đặng Thị Thu Hoài 26/05/2001 Nữ 8
70 25212101873 Hoàng Huy Hoàng 2/7/2001 Nam 6
71 25202108028 Đồng Thị Như Hồng 13/07/2001 Nữ 8
72 25212102490 Nguyễn Văn Hồng 15/04/2001 Nam 6
73 25211210382 Nguyễn Mạnh Hùng 19/03/2001 Nam 8
74 25212105128 Trần Ngọc Khánh Hùng 11/5/2001 Nam 0
75 25202108598 Lê Thị Diễm Hương 14/01/2001 Nữ 8
76 25202116486 Từ Thị Thúy Hường 10/10/2001 Nữ 8
77 25212101159 Lê Quốc Huy 9/12/2001 Nam 5
78 25212104096 Nguyễn Hoách Huy 12/6/2001 Nam 8
79 25212108228 Nguyễn Hoàng Huy 12/1/2001 Nam 8
80 25212111989 Lường Đức Huy 19/04/2001 Nam 8
81 25217205771 Lê Văn Huy 1/4/2001 Nam 7
82 25212101344 Nguyễn Hoàng Huỳnh 5/2/2001 Nam 2
83 25212100582 Lê Quang Khải 6/5/2001 Nam 7
84 25212112238 Trương Quốc Khánh 15/03/2001 Nam 0
85 25212115930 Mai Thái Khoa 25/03/1998 Nam 8
86 25212109178 Tăng Bá Khôi 20/04/1998 Nam 8
87 25212104727 Lê Hoàng Kiệt 1/1/2000 Nam 2
88 25212116053 Trần Anh Kiệt 13/10/2001 Nam 7
89 25202103152 Hồ Diễm Kim 15/09/2001 Nữ 5
90 25202100442 Lê Thị Diễm Lệ 25/11/2001 Nữ 9

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
18/05/2020 18:05 # 5
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)


91 25202112407 Lê Thị Bích Liểu 8/9/2001 Nữ 8
92 25201207777 Nguyễn Thị Mỹ Linh 23/08/2001 Nữ 5
93 25202101469 Nguyễn Ngô Thùy Linh 9/11/2001 Nữ 8
94 25202103367 Lê Ngọc Linh 28/12/2001 Nữ 8
95 25202103639 Nguyễn Ngọc Linh 31/08/2001 Nữ 6
96 25202104091 Dương Nữ Tú Linh 23/10/2001 Nữ 6
97 25202104616 Phan Thị Diệu Linh 25/08/2001 Nữ 7
98 25202107129 Đặng Khánh Linh 20/05/2001 Nữ 8
99 25202107155 Nguyễn Thị Mỹ Linh 15/01/2001 Nữ 6
100 25202108475 Nguyễn Thị Mỹ Linh 10/7/2001 Nữ 9
101 25202117593 Đỗ Thùy Linh 17/08/2001 Nữ 7
102 25202612432 Huỳnh Thị Huệ Linh 16/02/2000 Nữ 8
103 25203002203 Phan Thị Khánh Linh 24/02/2001 Nữ 6
104 25202112542 Trương Thị Trúc Loan 8/12/2001 Nữ 7
105 25202117548 Thái Thị Thanh Loan 22/05/2001 Nữ 0
106 25202100415 Tôn Thị Mỹ Lộc 28/11/2001 Nữ 7
107 24212108062 Hoàng Phi Long 12/6/2000 Nam 0
108 25212110473 Lê Hoàng Long 31/03/2001 Nam 7
109 25212108667 Lê Trần Duy Luân 11/9/2001 Nam 8
110 25202101580 Võ Thị Hiền Ly 4/12/2000 Nữ 0
111 25202105489 Tăng Thị Thùy Ly 12/11/2001 Nữ 8
112 25202109064 Trần Thị Thảo Ly 22/09/2001 Nữ 8
113 25202109465 Lê Thị Ly 9/1/2001 Nữ 9
114 25202112652 Nguyễn Đoàn Thảo Ly 8/7/2001 Nữ 7
115 25207107721 Nguyễn Thị Khánh Ly 9/5/2001 Nữ 0
116 25202112713 Ngô Thị Ngọc Mai 14/06/2001 Nữ 8
117 25212103173 Nguyễn Văn Mai 27/02/2000 Nam 7
118 25212104962 Đới Sĩ Mạnh 28/10/2001 Nam 8
119 25201202381 Nguyễn Thị Yến Mi 25/12/2001 Nữ 7
120 25212104874 Nguyễn Thành Minh 28/08/2001 Nam 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
18/05/2020 18:05 # 6
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)


121 25212109095 Dương Văn Minh 10/1/2001 Nam 6
122 25212109544 Tăng Tấn Minh 26/03/2001 Nam 7
123 25212116634 Phạm Trọng Minh 21/03/2001 Nam 3
124 25202101299 Nguyễn Trà My 24/01/2001 Nữ 6
125 25202101761 Trịnh Thị Hạ My 26/03/2001 Nữ 7
126 25202108601 Trần Thị Mỹ 28/02/2001 Nữ 9
127 25202104581 Trương Thị Thu Na 14/11/2001 Nữ 8
128 25202103025 Lê Thảo Ngân 5/2/2001 Nữ 7
129 25202100441 Nguyễn Thị Minh Nghĩa 1/6/2001 Nữ 8
130 25212104048 Nguyễn Hữu Nghĩa 5/10/2001 Nam 7
131 25212117525 Huỳnh Nguyễn Thế Nghĩa 4/7/2000 Nam 7
132 25202101658 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 15/09/2001 Nữ 6
133 25202105289 Nguyễn Hữu Ngọc 23/10/2001 Nữ 7
134 25202105924 Nguyễn Thị Kim Ngọc 20/05/2001 Nữ 6
135 25202108851 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 30/06/2001 Nữ 8
136 25212104896 Lê Minh Ngọc 10/12/2001 Nam 5
137 25202110133 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 11/6/2001 Nữ 8
138 25212107709 Trần Lê Thanh Nguyên 26/08/2001 Nam 6
139 25212108801 Cù Thái Nguyên 20/03/2001 Nam 1
140 25212116332 Đỗ Cao Nguyên 1/1/2001 Nam 0
141 25202115763 Lê Minh Nguyệt 20/03/2000 Nữ 9
142 25212104342 Nguyễn Đình Nhân 4/12/1999 Nam 9
143 25212107089 Ngô Văn Nhân 7/6/2001 Nam 0
144 25212110592 Ngô Quý Nhân 21/09/1998 Nam 0
145 25212108259 Lê Hồng Nhật 26/04/2001 Nam 7
146 25202100312 Nguyễn Hồng Uyển Nhi 8/4/2001 Nữ 8
147 25202102496 Lê Yến Nhi 9/9/2001 Nữ 0
148 25202102891 Hồ Thị Yến Nhi 15/08/2001 Nữ 8
149 25202103400 Trương Thị Kim Nhi 1/9/2001 Nữ 8
150 25202107928 Phan Thục Yến Nhi 3/11/2001 Nữ 5

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
18/05/2020 18:05 # 7
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)


151 25202115737 Tạ Liễu Nhi 14/06/2001 Nữ 8
152 25202100787 Lâm Ý Như 2/9/2001 Nữ 3
153 25202100823 Đặng Thanh Như 6/9/2001 Nữ 5
154 25202107053 Hoàng Yến Như 24/04/2001 Nữ 6
155 25202109044 Đặng Thị Huỳnh Như 11/1/2001 Nữ 7
156 25202116413 Trịnh Thị Cẩm Nhung 11/5/2001 Nữ 8
157 25202101020 Nguyễn Thị Hằng Ni 7/4/2001 Nữ 9
158 25202102830 Ngô Thị Hoàng Oanh 13/12/2001 Nữ 7
159 25202113541 Nguyễn Thị Kiều Oanh 27/12/2001 Nữ 7
160 25202117552 Phan Thị Hạ Phúc 27/07/2000 Nữ 0
161 25212108599 Phạm Đình Phúc 23/08/2001 Nam 7
162 25212810538 Lê Hoàng Phúc 7/8/2000 Nam 8
163 25212104955 Trịnh Xuân Phước 20/06/2001 Nam 7
164 25212109069 Nguyễn Hoàng Phước 30/07/2001 Nam 6
165 25202113672 Lê Thị Phương 1/1/2001 Nữ 5
166 25212100391 Nguyễn Thị Phượng 10/6/2001 Nam 5
167 25212100779 Nguyễn Hải Quân 24/11/2001 Nam 8
168 25212107781 Huỳnh Lê Quân 18/01/2001 Nam 7
169 25212101915 Võ Văn Quang 21/01/1997 Nam 8
170 25212113757 Phạm Thanh Quang 6/9/2000 Nam 7
171 25212107882 Phạm Phú Quốc 1/11/2001 Nam 7
172 25212113790 Cao Nguyễn Hoàng Quốc 12/8/2001 Nam 8
173 25212117700 Đoàn Nguyễn Đại Quốc 14/06/2001 Nam 0
174 25202100794 Phan Thị Ái Quyên 13/08/2001 Nữ 6
175 25202101105 Lê Thị Quyên 30/10/2001 Nữ 8
176 25202104767 Trần Thị Cẩm Quyên 18/08/2001 Nữ 7
177 25202109116 Nguyễn Phan Thảo Quyên 21/09/1999 Nữ 7
178 25202100599 Phan Thị Ngọc Quỳnh 11/4/2001 Nữ 8
179 25202101687 Hoàng Thuý Quỳnh 22/12/2001 Nữ 8
180 25202104123 Phan Thị Như Quỳnh 22/10/2001 Nữ 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
18/05/2020 18:05 # 8
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)


181 25202104364 Trần Như Quỳnh 11/8/2001 Nữ 0
182 25202416141 Trần Thị Như Quỳnh 2/8/2001 Nữ 8
183 25207103903 Lê Phương Diễm Quỳnh 3/8/2001 Nữ 6
184 25202109969 Trần Thị My Sa 30/07/2001 Nữ 4
185 25202113931 Thủy Thị Mai Sa 23/06/2001 Nữ 7
186 25212100295 Nguyễn Tống Sang 26/06/2001 Nam 0
187 25212103971 Bùi Khắc Sinh 26/12/2001 Nam 4
188 25212113984 Nguyễn Duy Sơn 24/10/2001 Nam 8
189 25214307271 Nguyễn Nam Sơn 14/05/2001 Nam 7
190 25202110082 Hồ Thị Thu Sương 13/09/2000 Nữ 0
191 25207104686 Lê Thị Kim Sương 29/12/2001 Nữ 5
192 25202117138 Trương Kỳ Tài 31/05/2001 Nữ 6
193 25212104265 Nguyễn Đức Tài 10/7/2001 Nam 0
194 25212803193 Nguyễn Xuân Tài 1/1/2001 Nam 0
195 25207200082 Nguyễn Thị Thanh Tâm 25/05/2000 Nữ 6
196 25213309236 Đào Thanh Tâm 7/1/2001 Nam 7
197 25212100460 Trần Hữu Tân 23/07/2001 Nam 8
198 25212116917 Đặng Hồng Thái 27/06/2001 Nam 0
199 25202104710 Cao Thị Thắm 29/03/2001 Nữ 8
200 25212103842 Nguyễn Tài Thắng 3/4/2001 Nam 7
201 25212108257 Lê Thành Thắng 25/05/2001 Nam 8
202 25212108445 Bùi Việt Thắng 16/05/2001 Nam 6
203 25202101209 Trương Thị Thanh Thanh 10/4/2001 Nữ 6
204 25202102010 Trần Hoàng Thanh Thanh 17/12/2001 Nữ 6
205 25202103698 Phạm Phương Thanh 6/7/2001 Nữ 7
206 25212103061 Mai Đức Thanh 30/01/2000 Nam 7
207 25212101637 Lê Nhất Thành 27/05/2001 Nam 5
208 25212109399 Nguyễn Quốc Thành 6/6/2001 Nam 7
209 25202100045 Nguyễn Thị Thạch Thảo 3/4/1999 Nữ 8
210 25202102797 Nguyễn Thị Thạch Thảo 3/4/2001 Nữ 9

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
18/05/2020 18:05 # 9
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)


211 25203205256 Nguyễn Thị Thanh Thảo 29/11/2001 Nữ 3
212 25202104885 Nguyễn Châu Kim Thi 15/11/2001 Nữ 7
213 25212110495 Đinh Nguyễn Thanh Thiện 11/10/2001 Nam 3
214 25217115775 Trần Phan Huy Thiện 7/12/2001 Nam 7
215 25212105856 Nguyễn Văn Công Thọ 9/11/2001 Nam 8
216 25212108918 Diệp Minh Thoại 14/11/2001 Nam 7
217 25212100636 Đỗ Lê Duy Thông 28/06/2001 Nam 7
218 25212107620 Phan Văn Thông 13/09/2001 Nam 7
219 25212116070 Trần Nhất Thống 11/8/2001 Nam 8
220 25202104083 Bùi Thị Danh Thu 13/06/2001 Nữ 8
221 25202101679 Nguyễn Huỳnh Thư 25/09/2001 Nữ 8
222 25202103347 Trịnh Thị Minh Thư 20/06/2001 Nữ 8
223 25202105887 Võ Thị Anh Thư 15/10/2001 Nữ 9
224 25202108100 Phan Thị Phương Thư 25/04/2001 Nữ 7
225 25202114587 Lê Nhật Thư 20/03/2001 Nữ 7
226 25207104909 Phạm Linh Thư 13/11/2001 Nữ 6
227 25211204884 Đào Ngọc Thuận 6/3/2001 Nam 7
228 25202108817 Trần Thị Kim Thương 8/10/2000 Nữ 7
229 25202114561 Hoàng Thị Viết Thúy 1/3/2001 Nữ 9
230 25202114579 Trần Thị Kim Thúy 14/01/2001 Nữ 5
231 25202115772 Nguyễn Phương Thủy 15/08/2001 Nữ 8
232 25202117035 Nguyễn Thị Thanh Thủy 4/4/2001 Nữ 8
233 25203208472 Nguyễn Thị Thu Thủy 6/4/2001 Nữ 0
234 25212114523 Bùi Nguyễn Nguyên Thủy 4/8/2001 Nam 0
235 25202102501 Huỳnh Trần Như Thy 24/10/2001 Nữ 9
236 25212110448 Nguyễn Văn Tiến 20/11/2000 Nam 1
237 25212110296 Phạm Trí Tín 5/9/2001 Nam 8
238 25202300251 Phạm Vi Tính 19/09/2001 Nữ 7
239 25212114768 Nguyễn Hữu Toàn 20/02/2001 Nam 5
240 25202100564 Nguyễn Thị Tuyết Trâm 22/03/2001 Nữ 9

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
18/05/2020 18:05 # 10
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)


241 25202100937 Phạm Thị Trâm 31/10/2001 Nữ 8
242 25202104880 Bùi Thị Thùy Trâm 3/5/2001 Nữ 8
243 25202114940 Lê Nguyễn Thị Minh Trâm 23/08/2001 Nữ 6
244 25202101059 Trần Huyền Trân 15/08/2001 Nữ 5
245 25202100134 Nguyễn Thị Thùy Trang 8/10/2001 Nữ 8
246 25202100892 Lê Thị Ngọc Trang 9/5/2001 Nữ 0
247 25202104092 Nguyễn Thị Mai Trang 8/11/2001 Nữ 0
248 25202104747 Trần Thị Huyền Trang 8/1/2001 Nữ 10
249 25202107374 Trần Nhật Trang 1/1/2001 Nữ 5
250 25202107668 Huỳnh Thị Thu Trang 2/5/2001 Nữ 8
251 25202114821 Huỳnh Thị Lệ Trang 7/3/2001 Nữ 0
252 25202114904 Phạm Thị Thu Trang 5/10/2001 Nữ 8
253 25202117298 Võ Thị Hiền Trang 31/08/2001 Nữ 8
254 25202117451 Nguyễn Thị Huyền Trang 25/07/2001 Nữ 8
255 25202117564 Nguyễn Thị Huyền Trang 14/03/2001 Nữ 0
256 25212107454 Lê Đoàn Anh Trí 13/10/2001 Nam 0
257 25202100526 Bùi Thị Mỹ Trinh 1/11/2001 Nữ 0
258 25202104065 Chu Thị Huyền Trinh 27/06/2001 Nữ 0
259 25202104593 Võ Bảo Trinh 14/05/2001 Nữ 7
260 25202116532 Võ Nguyễn Kiều Trinh 28/06/2001 Nữ 8
261 25202116713 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 3/3/2001 Nữ 8
262 25212107937 Trần Đình Trọng 2/2/2001 Nam 7
263 25212107623 Nguyễn Châu Tường Trung 2/5/2001 Nam 0
264 25202115175 Hoàng Thị Cẩm 23/08/2001 Nữ 9
265 25212117166 Lê Minh 16/08/2001 Nam 8
266 25212117557 Bùi Anh 20/02/2000 Nam 9
267 25216303386 Lê Châu 2/2/2000 Nam 5
268 25202102790 Nguyễn Phương Tuấn 19/06/2001 Nam 0
269 25212105744 Hoàng Minh Tuấn 23/05/2001 Nam 8
270 25212110076 Lê Văn Tuấn 5/12/2001 Nam 4

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
18/05/2020 18:05 # 11
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100U (19-20)


271 25212117103 Nguyễn Văn Tuấn 25/05/2001 Nam 6
272 25212204493 Nguyễn Đăng Tuấn 27/11/2001 Nam 6
273 25207102971 Phan Thanh Tuyền 6/5/2001 Nữ 8
274 25202115282 Cao Ngọc Ánh Tuyết 13/02/2001 Nữ 8
275 25202117334 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 4/1/2001 Nữ 8
276 25202104788 Mai Lan Uyên 20/04/2001 Nữ 8
277 25202109906 Trương Thị Mỹ Uyên 27/08/2001 Nữ 6
278 25202115334 Lê Thảo Uyên 22/02/2001 Nữ 8
279 25202401079 Trần Nguyễn Hạ Uyên 12/10/2001 Nữ 9
280 25202107308 Đỗ Thị Mỹ Vân 18/07/2001 Nữ 0
281 25202107451 Trần Thị Cẩm Vân 10/5/2001 Nữ 7
282 25202110118 Nguyễn Thị Hoàng Vân 18/11/2001 Nữ 9
283 25202115385 Đặng Thị Hồng Vân 29/01/2001 Nữ 8
284 25202116499 Hoàng Thị Vân 20/05/2001 Nữ 8
285 25202102741 Đỗ Thị Thúy Vi 5/11/2001 Nữ 8
286 25202108032 Bùi Thị Hoàng Vi 2/11/2001 Nữ 8
287 25202115995 Nguyễn Thị Cẩm 18/06/2001 Nữ 5
288 25202105114 Hồ Thị Mỹ Viên 25/04/2001 Nữ 7
289 25212108546 Nguyễn Lương Bảo Việt 14/07/2001 Nam 8
290 25212103172 Trần Ngọc Vinh 27/08/2001 Nam 9
291 25212107092 Phan Trương Trường Vinh 1/10/2001 Nam 0
292 25212203762 Lê Văn Vinh 13/06/2001 Nam 7
293 25212201946 Trần Quốc 28/09/2001 Nam 8
294 25212107804 Nguyễn Văn Vương 19/01/2001 Nam 8
295 25202105467 Nguyễn Thị Loan Vy 5/7/2001 Nữ 7
296 25211215612 Phạm Quốc Vỹ 28/09/2001 Nam 0
297 25212115613 Trần Thanh Vỹ 4/8/2001 Nam 8
298 25208602403 Hoàng Xuân Yến 22/10/2001 Nữ 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021