Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/03/2020 12:03 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 26 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 206/260 (79%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3456
Được cảm ơn: 248
Công thức tính nhanh số đồng phân


Xin gửi tới bạn đọc bài viết Công thức tính nhanh số đồng phân để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các công thức tính nhanh về số đồng phân bao gồm số đồng phân ancol, số đồng phân andehit, số đồng phân axit cacboxylict, số đồng phân este, số đồng phân amin, số đồng phân trieste, số đồng phân ete, số đồng phân xeton... Mời các bạn cùng tham chi tiết và tải về tại đây.

1) Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O:

Công thức: Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n < 6)

2) Số đồng phân andehit đơn chức no CnH2nO:

Công thức: Số andehit CnH2nO = 2n-3 (n < 7)

3) Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no CnH2nO2:

Công thức: Số axit CnH2nO2 = 2n-3 (n < 7)

4) Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2:

Công thức: Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n < 5)

5) Số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N:

Công thức: Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n < 5)

6) Số đồng phân trieste tạo bởi glyxerol và hỗn hợp n axit béo:

Công thức: Công thức tính nhanh số đồng phân

7) Số đồng phân ete đơn chức no CnH2n+2O:

Công thức: Công thức tính nhanh số đồng phân

8) Số đồng phân xeton đơn chức no CnH2nO:

Công thức: Công thức tính nhanh số đồng phân

9) Số đồng phân ankan:

CnH2n+2 = 2n-4 + 1 (3 < n < 7)

10) Đồng phân RH thơm và đồng đẳng benzen:

CnH2n-6 = (n - 6)2 (6 < n < 10)

11) Đồng phân phenol đơn chức:

CnH2n-6O = 3n-6 (6 < n < 9)

12) Công thức tính số đi, tri, tetra.....n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm x amino axit khác nhau:

Số n peptitmax = xn

Ví dụ: Có tối đa bao nhiêu đipeptit, tripeptit thu được từ hỗn hợp gồm 2 amino axit là glyxin và alanin?

Số đipeptit = 22 = 4

Số tripeptit = 23 = 8

vndoc.com
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020