Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/01/2019 14:01 # 1
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


Topic thảo luận các vấn đề môn học Kỹ thuật và TCTC Đường
 
18/01/2019 14:01 # 2
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công tác đất

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/01/2019 15:01 # 3
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu nền đường

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/01/2019 15:01 # 4
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


Công tác trắc địa trong xd

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/01/2019 15:01 # 5
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


Mọi yêu cầu tài liệu, trao đổi môn học các bạn sv có thể trao đổi ở đây
 
18/01/2019 15:01 # 6
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


TCVN 8819-2011

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/01/2019 15:01 # 7
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


TCVN8809-2011

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/03/2019 23:03 # 8
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


Đề cương ôn tập 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/03/2019 23:03 # 9
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


Chú ý đọc kĩ đề để trả lời đúng trọng tâm, không viết lan man, mất thời gian.

 

 
 
18/03/2019 23:03 # 10
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


Nếu là trình tự thi công thì cần nêu ngắn gọn các công việc theo thứ tự
 
18/03/2019 23:03 # 11
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


Nếu là trình tự công nghệ thì cần bổ sung các thông số kỹ thuật cho từng công tác và loại máy móc, nhân lực thực hiện công tác đó.
 
18/03/2019 23:03 # 12
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


Trong quá trình ôn tập các bạn có thể trao đổi ở topic này
 
18/03/2019 23:03 # 13
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG

 

Câu 1/  Các yêu cầu cơ bản của nền đường, yêu cầu của công tác thi công nền đường? Để đảm bảo các yêu cầu đó thì công tác thi công nền đường cần chú ý những vấn đề gì?

Câu 2/  Các cách phân loại đất đá xây dựng nền đường? Mục đích của từng cách phân loại?

Câu 3/  Trình tự và nội dung công tác thi công nền đường? Cho biết tầm quan trọng của công tác chuẩn bị trong công tác thi công đường?

Câu 4/  Các phương pháp thi công nền đường hiện nay? Phạm vi ứng dụng của từng phương pháp?

Câu 5/  Nội dung các công tác chuẩn bị thi công nền đường? Phân tích để làm rõ tầm quan trọng của từng công tác

Câu 6/ Mục đích của công tác đầm nén? Bản chất vật lý của công tác đầm nén?

Câu 7/ Mục đích thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn? Các phương pháp thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn? Dụng cụ thí nghiệm, trình tự tiến hành thí nghiệm, tính toán kết qủa thí nghiệm, xây dựng được đường cong quan hệ giữa khối lượng thể tích khô và độ ẩm?

Câu 8/ Khái niệm độ chặt yêu cầu, cách xác định? Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến công tác đầm nén?

Câu 9/ Các phương tiện đầm nén: Đặc điểm và phạm vi sử dụng của mỗi loại trong công tác đầm nén?

Câu 10/ Trình tự và kỹ thuật đầm nén? Các biện pháp kiểm tra độ chặt và độ ẩm hiện trường, phạm vi sử dụng của chúng?

Câu 11/ Trình tự và phương pháp thực hiện các phương pháp kiểm tra độ ẩm (p2 sấy, p2 đốt cồn) và các phương pháp kiểm tra độ chặt (p2 dao đai đốt cồn, p2 rót cát). Tính toán kết quả thí nghiệm.

Câu 12/ Vẽ sơ đồ kết cấu tổng thể kết cấu áo đường mềm và kết cấu áo đường cứng?

Câu 13/ Trình bày các yêu cầu về vật liệu đối với các tầng lớp kết cấu trong kết cấu áo đường mềm?

Câu 14/  Trình bày các yêu cầu về vật liệu đối với các tầng lớp kết cấu trong kết cấu áo đường cứng?

Câu 15/ Vật liệu xây dựng kết cấu mặt đường thường được cấu tạo theo các cấu trúc nào? Đặc điểm của từng loại hình cấu trúc?

Câu 16/  Các nguyên lý hình thành cường độ của vật liệu cấu tạo kết cấu áo đường? Cho ví dụ? Mục đích của việc nghiên cứu nguyên lý hình thành cường độ của vật liệu mặt đường?

Câu 17/ Nêu trình tự chung công tác xây dựng mặt đường?

 
 
18/03/2019 23:03 # 14
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


Chương 2. THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG

 

Câu 1/ Nguyên tắc chọn máy và sử dụng máy trong thi công nền đường?

Câu 2/  Các biện pháp tăng suất máy thi công nền đường.?

Câu 3/ Các loại máy ủi thường được sử dụng trong xây dựng đường? Phạm vi sử dụng của máy ủi trong xây dựng đường?

Câu 4/ Các thao tác cơ bản của máy ủi khi làm việc, các sơ đồ xén đất và phạm vi ứng dụng?

Câu 5/ Các phương pháp đào đắp nền đường bằng máy ủi? Xác định năng suất máy, biện pháp tăng năng suất?

Câu 6/ Các loại máy đào thường được sử dụng trong xây dựng đường? Phạm vi sử dụng của máy đào trong xây dựng đường?

Câu 7/ Các thao tác cơ bản của máy đào khi làm việc, sơ đồ bố trí luống đào? Các phương pháp đào đắp nền đường bằng máy đào kết hợp với ôtô, các sơ đồ đào đổ đất? Xác định năng suất máy, biện pháp tăng năng suất?

Câu 8/ Các loại máy xúc chuyển thường được sử dụng trong xây dựng đường? Phạm vi sử dụng của máy xúc chuyển trong xây dựng đường?

Câu 9/ Các thao tác cơ bản của máy xúc chuyển khi làm việc, các sơ đồ xén đất và phạm vi ứng dụng? Các phương pháp đào đắp nền đường bằng máy xúc chuyển? Xác định năng suất máy, biện pháp tăng năng suất?

Câu 10/ Các loại máy san thường được sử dụng trong xây dựng đường? Phạm vi sử dụng của máy san trong xây dựng đường?

Câu 11/ Các thao tác cơ bản của máy san, góc đặt lưỡi san khi làm việc? Xác định năng suất máy, biện pháp tăng năng suất?

Câu 12/  Các phương án thi công nền đường đào? Điều kiện ứng dụng của từng phương pháp?

Câu 13/  Các phương án thi công nền đường đắp? Điều kiện ứng dụng của từng phương pháp?

Câu 14/ Phân tích nguyên tắc biên chế máy thi công theo quan điểm “Máy phụ phải đảm bảo phát huy tối đa năng suất máy chính”

Câu 15/ Bằng hình vẽ trình bày sơ đồ bố trí luống đào khi thi công nền đường đào bằng máy đào gàu thuận với ô tô vận chuyển đất đi?

Câu 16/ Phạm vi sử dụng của máy san trong thi công nền đường? Nêu giá trị các góc đặt của lưỡi san trong các trường hợp thi công khác nhau?

Câu 17/ Kể tên một số loại máy móc khác sử dụng trong thi công nền đường? Phạm vi sử dụng của mỗi loại máy

Câu 18/ Phân biệt 2 phương thức bố trí máy đào: đào đổ ngang và đào đổ chính diện? Ưu nhược điểm của mỗi phương thức?

Câu 19/ Nêu các biện pháp giảm tổn thất lượng đất hao hụt trong qua trình vận chuyển khi thi công nền đường bảng máy ủi?

 
 
18/03/2019 23:03 # 15
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


Chương 3. THI CÔNG CÁC LỚP ÁO ĐƯỜNG BẰNG VẬT LIỆU HẠT KHÔNG SỬ DỤNG CHẤT LIÊN KẾT

 

Câu 1/ Cho biết các loại KCAĐ bằng vật liệu hạt không sử dụng chất liên kết? phạm vi sử dụng của mỗi loại.?

Câu 2/ Quy trình thi công và nghiệm thu các loại KCAĐ bằng vật liệu hạt không sử dụng chất liên kết?

Câu 3/  Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá chất lượng vật liệu hạt? Các phương pháp thử nghiệm đánh giá chất lượng vật liệu hạt?

Câu 4/ Cơ sở lý thuyết về cấp phối tốt nhất? Các phương pháp xác định tỷ lệ phối hợp vật liệu để đạt cấp phối tốt nhất?

Câu 5/  Quy trình kĩ thuật thi công và nghiệm thu lớp cấp phối thiên nhiên, cấp phối đá dăm, đá dăm? các nguyên tắc chung khi áp dụng những quy trình này?

Câu 6/ Các yêu cầu kĩ thuật đối với vật liệu cấp phối thiên nhiên, cấp phối đá dăm, đá dăm? Các biện pháp để đảm bảo được các yêu cầu này?

Câu 7/ Trình tự và kĩ thuật thi công các công tác khi thi công lớp cấp phối thiên nhiên, cấp phối đá dăm, đá dăm?

Câu 8/ Công tác nghiệm thu lớp cấp phối thiên nhiên, cấp phối đá dăm, đá dăm sau thi công?

 
 
18/03/2019 23:03 # 16
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


Chương 4. THI CÔNG CÁC LỚP ÁO ĐƯỜNG  BẰNG VẬT LIỆU HẠT SỬ DỤNG CHẤT LIÊN KẾT NHỰA ĐƯỜNG

 

Câu 1/ Khái niệm về mặt đường nhựa? Các hình thức sử dụng nhựa đường trong xây dựng đường? Các loại hình mặt đường nhựa?

Câu 2/ Các yêu cầu chung đối với vật liệu làm mặt đường nhựa?

Câu 3/ Quy trình kĩ thuật thi công và nghiệm thu lớp bê tông nhựa? Các nguyên tắc chung khi áp dụng quy trình?

Câu 4/ Trình bày các yêu cầu kĩ thuật đối với lớp bê tông nhựa? Trình tự và kĩ thuật thi công các công tác khi thi công lớp bê tông nhựa?

Câu 5/ Trình bày công tác nghiệm thu lớp bê tông nhựa sau thi công?

Câu 6/ Xác lập trình tự công nghệ thi công lớp bê tông nhựa mặt đường theo công nghệ rải nóng (Bỏ qua công tác thi công khuôn đường)

Câu 7/ Quy trình kĩ thuật thi công và nghiệm thu lớp láng nhựa? Các nguyên tắc chung khi áp dụng quy trình?

Câu 8/ Trình bày các yêu cầu kĩ thuật đối với lớp láng nhựa? Trình tự và kĩ thuật thi công các công tác khi thi công lớp láng nhựa?

Câu 9/ Trình bày công tác nghiệm thu lớp láng nhựa sau thi công?

Câu 10/ Xác lập trình tự công nghệ thi công lớp mặt đường láng nhựa 3 lớp (Bỏ qua công tác thi công khuôn đường)

Câu 11/ Quy trình kĩ thuật thi công và nghiệm thu lớp thấm nhập nhựa? Các nguyên tắc chung khi áp dụng quy trình?

Câu 12/ Trình bày các yêu cầu kĩ thuật đối với lớp thấm nhập nhựa? Trình tự và kĩ thuật thi công các công tác khi thi công lớp thấm nhập nhựa?

Câu 13/ Trình bày công tác nghiệm thu lớp thấm nhập nhựa sau thi công?

Câu 14/ Xác lập trình tự công nghệ thi công lớp mặt đường thấm nhập nhựa chiều dày 6cm (Bỏ qua công tác thi công khuôn đường)

Câu 15/ Phân biệt lớp nhựa tưới dính bám và tưới thấm?

Câu 16/ Phạm vi sử dụng của các hình thức sử dụng nhựa đường trong xây dựng mặt đường: Nhựa đường đặc, nhựa đường lỏng, nhũ tương?

Câu 17/ Xác lập trình tự công nghệ thi công kết cấu áo đường sau:

+ Đường cấp III, Vtk = 60 (km/h)

+ Kết cấu áo đường:             Lớp 1: BTN chặt 19, rải nóng dày 6cm

                                                Lớp 2: Cấp phối đá dăm loại 1 dày 14cm

                                                Lớp 3: Cấp phối tiêu chuẩn loại B dày 18cm

+ Bỏ qua công tác thi công khuôn đường

Câu 18/ Xác lập trình tự công nghệ thi công kết cấu áo đường sau:

+ Đường cấp IV, Vtk = 40 (km/h)

+ Kết cấu áo đường:             Lớp 1: Láng nhựa 3 lớp 3.5cm

                                                Lớp 2: Cấp phối đá dăm loại 2 dày 16cm

                                                Lớp 3: Cấp phối tiêu chuẩn loại A dày 20cm

+ Bỏ qua công tác thi công khuôn đường

Câu 19/ Xác lập trình tự công nghệ thi công kết cấu áo đường sau:

+ Đường cấp IV, Vtk = 40 (km/h)

+ Kết cấu áo đường:             Lớp 1: Thấm nhập nhựa dày 3.5cm

                                                Lớp 2: Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm

                                                Lớp 3: Cấp phối tiêu chuẩn loại A dày 17cm

+ Bỏ qua công tác thi công khuôn đường

 
 
18/03/2019 23:03 # 17
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


Chương 5. THI CÔNG CÁC LỚP ÁO ĐƯỜNG  BẰNG VẬT LIỆU HẠT SỬ DỤNG CHẤT LIÊN KẾT VÔ CƠ          

 

Câu 1/ Mục đích của việc gia cố đất? Các nguyên lý gia cố đất?

Câu 2/ Trình tự các phương pháp gia cố đất và phạm vi áp dụng trong xây dựng đường?

Câu 3/ Quy trình kĩ thuật thi công và nghiệm thu lớp bằng đất gia cố xi măng? Các nguyên tắc chung khi áp dụng quy trình?

Câu 4/ Trình bày các yêu cầu kĩ thuật đối với vật liệu đất gia cố xi măng? Trình tự và kĩ thuật thi công các công tác khi thi công lớp bằng đất gia cố xi măng?

Câu 5/ Trình bày công tác nghiệm thu lớp bằng đất gia cố xi măng sau thi công?

Câu 7/ Quy trình kĩ thuật thi công và nghiệm thu lớp bằng đất gia cố vôi? Các nguyên tắc chung khi áp dụng quy trình?

Câu 8/ Trình bày các yêu cầu kĩ thuật đối với vật liệu đất gia cố vôi? Trình tự và kĩ thuật thi công các công tác khi thi công lớp bằng đất gia cố vôi?

Câu 9/ Trình bày công tác nghiệm thu lớp bằng đất gia cố vôi sau thi công?

Câu 10/ Quy trình kĩ thuật thi công và nghiệm thu lớp bằng cấp phối đá dăm gia cố xi măng? Các nguyên tắc chung khi áp dụng quy trình?

Câu 11/ Trình bày các yêu cầu kĩ thuật đối với vật liệu cấp phối đá dăm gia cố xi măng? Trình tự và kĩ thuật thi công các công tác khi thi công lớp bằng cấp phối đá dăm gia cố xi măng?

Câu 12/ Trình bày công tác nghiệm thu lớp bằng cấp phối đá dăm gia cố xi măng sau thi công?

Câu 13/ Các yêu cầu kĩ thuật đối với vật liệu bê tông xi măng? Trình tự và kĩ thuật thi công các công tác khi thi công bê tông xi măng đổ tại chỗ?

Câu 14/ Trình bày công tác nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng đổ tại chỗ?

Câu 15/ Trình tự và kĩ thuật thi công các công tác khi thi công bê tông xi măng lắp ghép?

Câu 16/ Trình bày công tác nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng lắp ghép?

Câu17/ Trình tự và kĩ thuật thi công các công tác khi thi công bê tông xi măng cốt thép?

Câu 18/ Trình bày công tác nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng cốt thép?

 
 
18/03/2019 23:03 # 18
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


Chương 6. CÔNG TÁC HOÀN THIỆN VÀ NGHIỆM THU                          

 

Câu 1/ Mục đích và nội dung công tác hoàn thiện nền đường ?

Câu 2/ Mục đích và các biện pháp gia cố mái taluy nền đường ? Phạm vi sử dụng của từng biện pháp ?

Câu 3/ Mục đích và nội dung công tác kiểm tra – nghiệm thu? Phân biết công tác kiểm tra và công tác nghiệm thu?

Câu 4/ Các giai đoạn nghiệm thu công trình? Mục đích của từng giai đoạn nghiệm thu ?

Câu 5/ Trình bày nội dung của công tác nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng?

Câu6/ Trình bày nội dung của công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng?

Câu 7/ Nội dung công tác kiểm tra trước và trong qua trình thi công nền đường?

Câu 8/ Trình bày biện pháp công tác hoàn thiện mái taluy nền đường?

 
 
18/03/2019 23:03 # 19
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


Chương 7 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH

ĐƯỜNG       

                                                                                                                       

Câu 1/ Nêu các đặc điểm của công tác xây dựng đường? Các đặc điểm này có ảnh hưởng như thế nào đến công tác thi công và tổ chức thi công công trình đường?                      

Câu 2/ Trình bày các nguyên tắc cơ bản của công tác tổ chức thi công công trình đường?

Câu 3/ Nêu các giai đoạn thiết kế tổ chức thi công đường ô tô? Nội dung của mỗi giai đoạn?

Câu 4/ Nêu tên các phương pháp tổ chức thi công công trình đường? Ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng của mỗi phương pháp?                                                                               

Câu 5/ Nêu  các phương pháp thiết kế tổ chức thi công công trình đường? Ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng của mỗi phương pháp?                     

Câu 6/ Trình bày phân loại công tác vận chuyển trong thi công đường? Nêu đặc điểm của mỗi loại hình công tác vận chuyển?                                                                     

Câu 7/ Trình bày nội dung công tác tổ chức công tác vận chuyển phục vụ công tác thi công công trình đường            

 
 
18/03/2019 23:03 # 20
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


Chương 8 THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG, MẶT ĐƯỜNG VÀ

CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG              

                                                                       

Câu 1/ Trình bày phương pháp tính toán khối lượng đất tích lũy thi công nền đường?

Câu 2/ Nêu các tính chất của đường cong tích lũy đất? Lây ví dụ cụ thể để minh họa

Câu 3/ Các hình thức điều phối đất thi công nền đường? Phân biệt các hình thức điều phối đó?

Câu 4/ Trình bày nội dung công tác thiết kế TCTC tổng thể  nền đường?                  

Câu 5/ Trình bày nội dung công tác thiết kế TCTC chi tiết nền đường?                     

Câu 6/ Trình bày nội dung công tác thiết kế tổ chức thi công tổng thể mặt đường? 

Câu 7/ Trình bày nội dung công tác thiết kế tổ chức thi công chi tiết mặt đường?

Câu 8/ Trình bày nội dung công tác thiết kế tổ chức thi công công trình trên đường?

 
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020