Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/10/2018 07:10 # 1
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Topic thảo luận môn học CIE414A
 
18/10/2018 07:10 # 2
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Nhiệm vụ đồ án môn học

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/10/2018 07:10 # 3
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Quy trình Thiết kế KCAĐ mềm

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/10/2018 07:10 # 4
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Tài liệu thiết kế mặt đường BTXM

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/10/2018 07:10 # 5
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Quy trình về vật liệu Cấp phối tiêu chuẩn

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/10/2018 08:10 # 6
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Quy trình vât liệu Cpdd

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/10/2018 08:10 # 7
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Quy trình về vật liệu CP tiêu chuẩn và Cpdd gia cố xi măng

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/10/2018 08:10 # 8
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Quy trình về vật liệu đá dăm nước

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/10/2018 08:10 # 9
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Quy trình vật liệu BTN

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/10/2018 08:10 # 10
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Quy trình vật liệu Thấm nhập nhựa

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/10/2018 08:10 # 11
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Quy trình về vật liệu láng nhựa

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/10/2018 08:10 # 12
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Tài liệu Thiết kế cống thoát nước

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
08/11/2018 09:11 # 13
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Tiêu chuẩn thiết kê cầu cống theo trạng thái giới hạn, tài liệu dung lượng nặng nên chia thành nhiều phần để upload

Phần 1

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
08/11/2018 09:11 # 14
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


22tcn 18-79p2

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
08/11/2018 09:11 # 15
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


22tcn 18-79p3

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
08/11/2018 09:11 # 16
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


22tcn 18-79p4

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
08/11/2018 09:11 # 17
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


22tcn 18-79p5

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
08/11/2018 09:11 # 18
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


22tcn 18-79p6

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
08/11/2018 09:11 # 19
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


22tcn 18-79p7

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
08/11/2018 09:11 # 20
civil056
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 116/140 (83%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1026
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


22tcn 18-79p8

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020