Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/12/2009 12:12 # 1
wind2291
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 43/90 (48%)
Kĩ năng: 61/70 (87%)
Ngày gia nhập: 30/11/2009
Bài gởi: 403
Được cảm ơn: 271
Mọi người vào đây góp ý về mặt cười trong 4rum^^


Fum..
'Smilies' (hình cười, mặt cười) là các hình ảnh nhỏ, dễ thương, đáng yêu... được sử dụng để truyền tải một cảm xúc hay cảm giác, tâm trạng. Nếu bạn đã sử dụng email hoặc chát để trò chuyện, bạn có thể đã quen với khái niệm smilie. Khi dùng một số mã tiêu chuẩn nhất định sẽ được tự động chuyển đổi thành Smilies (hình cười, mặt cười). Các hình cười luôn thể hiện sinh động và phong phú những cảm xúc, tâm trạng, bộc lộ khá rõ những gì bạn muốn thể hiện
MÌnh tháy có quá nhìu ý kiến trái ngược về chuyện này nên đưa ra một số lựa chọn cho các ban chọn..rồi thống nhất mọt cái đẻ nói anh tuấn đưa lên...
Bé Lá Kute
Ký tự thay thế Kết quả hình ảnh Ý nghĩa
:la-kute-02: La Kute 02 La Kute 02
:la-kute-01: La Kute 01 La Kute 01
:la-kute-14: La Kute 14 La Kute 14
:la-kute-03: La Kute 03 La Kute 03
:la-kute-20: La Kute 20 La Kute 20
:la-kute-05: La Kute 05 La Kute 05
:la-kute-07: La Kute 07 La Kute 07
:la-kute-06: La Kute 06 La Kute 06
:la-kute-08: La Kute 08 La Kute 08
:la-kute-13: La Kute 13 La Kute 13
:la-kute-09: La Kute 09 La Kute 09
:la-kute-11: La Kute 11 La Kute 11
:la-kute-04: La Kute 04 La Kute 04
:la-kute-15: La Kute 15 La Kute 15
:la-kute-10: La Kute 10 La Kute 10
:la-kute-12: La Kute 12 La Kute 12
:la-kute-21: La Kute 21 La Kute 21
:la-kute-17: La Kute 17 La Kute 17
:la-kute-16: La Kute 16 La Kute 16
:la-kute-19: La Kute 19 La Kute 19
:la-kute-18: La Kute 18 La Kute 18
Chuột Nini
Ký tự thay thế Kết quả hình ảnh Ý nghĩa
:chuot nini 45: Chuot Nini 45 Chuot Nini 45
:chuot nini 56: Chuot Nini 56 Chuot Nini 56
:chuot nini 58: Chuot Nini 58 Chuot Nini 58
:chuot nini 60: Chuot Nini 60 Chuot Nini 60
:chuot nini 68: Chuot Nini 68 Chuot Nini 68
:chuot nini 81: Chuot Nini 81 Chuot Nini 81
:chuot nini 44: Chuot Nini 44 Chuot Nini 44
:chuot nini 51: Chuot Nini 51 Chuot Nini 51
:chuot nini 63: Chuot Nini 63 Chuot Nini 63
:chuot nini 41: Chuot Nini 41 Chuot Nini 41
:chuot nini 36: Chuot Nini 36 Chuot Nini 36
:chuot nini 47: Chuot Nini 47 Chuot Nini 47
:chuot nini 74: Chuot Nini 74 Chuot Nini 74
:chuot nini 52: Chuot Nini 52 Chuot Nini 52
:chuot nini 57: Chuot Nini 57 Chuot Nini 57
:chuot nini 12: Chuot Nini 12 Chuot Nini 12
:chuot nini 33: Chuot Nini 33 Chuot Nini 33
:chuot nini 11: Chuot Nini 11 Chuot Nini 11
:chuot nini 22: Chuot Nini 22 Chuot Nini 22
:chuot nini 42: Chuot Nini 42 Chuot Nini 42
:chuot nini 73: Chuot Nini 73 Chuot Nini 73
:chuot nini 64: Chuot Nini 64 Chuot Nini 64
:chuot nini 21: Chuot Nini 21 Chuot Nini 21
:chuot nini 80: Chuot Nini 80 Chuot Nini 80
:chuot nini 48: Chuot Nini 48 Chuot Nini 48
:chuot nini 49: Chuot Nini 49 Chuot Nini 49
:chuot nini 77: Chuot Nini 77 Chuot Nini 77
:chuot nini 61: Chuot Nini 61 Chuot Nini 61
:chuot nini 79: Chuot Nini 79 Chuot Nini 79
:chuot nini 53: Chuot Nini 53 Chuot Nini 53
:chuot nini 54: Chuot Nini 54 Chuot Nini 54
:chuot nini 55: Chuot Nini 55 Chuot Nini 55
:chuot nini 67: Chuot Nini 67 Chuot Nini 67
:chuot nini 18: Chuot Nini 18 Chuot Nini 18
:chuot nini 69: Chuot Nini 69 Chuot Nini 69
:chuot nini 70: Chuot Nini 70 Chuot Nini 70
:chuot nini 46: Chuot Nini 46 Chuot Nini 46
:chuot nini 76: Chuot Nini 76 Chuot Nini 76
:chuot nini 40: Chuot Nini 40 Chuot Nini 40
:chuot nini 35: Chuot Nini 35 Chuot Nini 35
:chuot nini 13: Chuot Nini 13 Chuot Nini 13
:chuot nini 14: Chuot Nini 14 Chuot Nini 14
:chuot nini 15: Chuot Nini 15 Chuot Nini 15
:chuot nini 16: Chuot Nini 16 Chuot Nini 16
:chuot nini 17: Chuot Nini 17 Chuot Nini 17
:chuot nini 62: Chuot Nini 62 Chuot Nini 62
:chuot nini 19: Chuot Nini 19 Chuot Nini 19
:chuot nini 78: Chuot Nini 78 Chuot Nini 78
:chuot nini 10: Chuot Nini 10 Chuot Nini 10
:chuot nini 02: Chuot Nini 02 Chuot Nini 02
:chuot nini 03: Chuot Nini 03 Chuot Nini 03
:chuot nini 66: Chuot Nini 66 Chuot Nini 66
:chuot nini 32: Chuot Nini 32 Chuot Nini 32
:chuot nini 50: Chuot Nini 50 Chuot Nini 50
:chuot nini 34: Chuot Nini 34 Chuot Nini 34
:chuot nini 59: Chuot Nini 59 Chuot Nini 59
:chuot nini 65: Chuot Nini 65 Chuot Nini 65
:chuot nini 38: Chuot Nini 38 Chuot Nini 38
:chuot nini 39: Chuot Nini 39 Chuot Nini 39
:chuot nini 31: Chuot Nini 31 Chuot Nini 31
:chuot nini 30: Chuot Nini 30 Chuot Nini 30
:chuot nini 08: Chuot Nini 08 Chuot Nini 08
:chuot nini 28: Chuot Nini 28 Chuot Nini 28
:chuot nini 26: Chuot Nini 26 Chuot Nini 26
:chuot nini 25: Chuot Nini 25 Chuot Nini 25
:chuot nini 01: Chuot Nini 01 Chuot Nini 01
:chuot nini 29: Chuot Nini 29 Chuot Nini 29
:chuot nini 20: Chuot Nini 20 Chuot Nini 20
:chuot nini 09: Chuot Nini 09 Chuot Nini 09
:chuot nini 06: Chuot Nini 06 Chuot Nini 06
:chuot nini 71: Chuot Nini 71 Chuot Nini 71
:chuot nini 43: Chuot Nini 43 Chuot Nini 43
:chuot nini 07: Chuot Nini 07 Chuot Nini 07
:chuot nini 24: Chuot Nini 24 Chuot Nini 24
:chuot nini 37: Chuot Nini 37 Chuot Nini 37
:chuot nini 72: Chuot Nini 72 Chuot Nini 72
:chuot nini 27: Chuot Nini 27 Chuot Nini 27
:chuot nini 75: Chuot Nini 75 Chuot Nini 75
:chuot nini 23: Chuot Nini 23 Chuot Nini 23
:chuot nini 04: Chuot Nini 04 Chuot Nini 04
:chuot nini 05: Chuot Nini 05 Chuot Nini 05
Dangos Onigiri
Ký tự thay thế Kết quả hình ảnh Ý nghĩa
:dangos_h4_09: Dangos Onigiri HiHiHeHe 09 Dangos Onigiri HiHiHeHe 09
:dangos_h4_03: Dangos Onigiri HiHiHeHe 03 Dangos Onigiri HiHiHeHe 03
:dangos_h4_13: Dangos Onigiri HiHiHeHe 13 Dangos Onigiri HiHiHeHe 13
:dangos_h4_10: Dangos Onigiri HiHiHeHe 10 Dangos Onigiri HiHiHeHe 10
:dangos_h4_01: Dangos Onigiri HiHiHeHe 01 Dangos Onigiri HiHiHeHe 01
:dangos_h4_17: Dangos Onigiri HiHiHeHe 17 Dangos Onigiri HiHiHeHe 17
:dangos_h4_16: Dangos Onigiri HiHiHeHe 16 Dangos Onigiri HiHiHeHe 16
:dangos_h4_15: Dangos Onigiri HiHiHeHe 15 Dangos Onigiri HiHiHeHe 15
:dangos_h4_02: Dangos Onigiri HiHiHeHe 02 Dangos Onigiri HiHiHeHe 02
:dangos_h4_12: Dangos Onigiri HiHiHeHe 12 Dangos Onigiri HiHiHeHe 12
:dangos_h4_11: Dangos Onigiri HiHiHeHe 11 Dangos Onigiri HiHiHeHe 11
:dangos_h4_14: Dangos Onigiri HiHiHeHe 14 Dangos Onigiri HiHiHeHe 14
:dangos_h4_08: Dangos Onigiri HiHiHeHe 08 Dangos Onigiri HiHiHeHe 08
:dangos_h4_06: Dangos Onigiri HiHiHeHe 06 Dangos Onigiri HiHiHeHe 06
:dangos_h4_04: Dangos Onigiri HiHiHeHe 04 Dangos Onigiri HiHiHeHe 04
:dangos_h4_18: Dangos Onigiri HiHiHeHe 18 Dangos Onigiri HiHiHeHe 18
:dangos_h4_05: Dangos Onigiri HiHiHeHe 05 Dangos Onigiri HiHiHeHe 05
:dangos_h4_07: Dangos Onigiri HiHiHeHe 07 Dangos Onigiri HiHiHeHe 07
HiHiHeHe - Heo 4
Ký tự thay thế Kết quả hình ảnh Ý nghĩa
:h4_heo4_01: Hihihehe Heo4 01 Hihihehe Heo4 01
:h4__heo4_03: Hihihehe Heo4 03 Hihihehe Heo4 03
:h4__heo4_02: Hihihehe Heo4 02 Hihihehe Heo4 02
:h4__heo4_04: Hihihehe Heo4 04 Hihihehe Heo4 04
:h4__heo4_05: Hihihehe Heo4 05 Hihihehe Heo4 05
:h4__heo4_06: Hihihehe Heo4 06 Hihihehe Heo4 06
:h4__heo4_07: Hihihehe Heo4 07 Hihihehe Heo4 07
:h4__heo4_08: Hihihehe Heo4 08 Hihihehe Heo4 08
:h4__heo4_09: Hihihehe Heo4 09 Hihihehe Heo4 09
:h4__heo4_10: Hihihehe Heo4 10 Hihihehe Heo4 10
:h4__heo4_11: Hihihehe Heo4 11 Hihihehe Heo4 11
:h4__heo4_12: Hihihehe Heo4 12 Hihihehe Heo4 12
:h4__heo4_13: Hihihehe Heo4 13 Hihihehe Heo4 13
:h4__heo4_15: Hihihehe Heo4 15 Hihihehe Heo4 15
:h4__heo4_14: Hihihehe Heo4 14 Hihihehe Heo4 14
:h4__heo4_22: Hihihehe Heo4 22 Hihihehe Heo4 22
:h4__heo4_21: Hihihehe Heo4 21 Hihihehe Heo4 21
:h4__heo4_20: Hihihehe Heo4 20 Hihihehe Heo4 20
:h4__heo4_26: Hihihehe Heo4 26 Hihihehe Heo4 26
:h4__heo4_28: Hihihehe Heo4 28 Hihihehe Heo4 28
:h4__heo4_16: Hihihehe Heo4 16 Hihihehe Heo4 16
:h4__heo4_24: Hihihehe Heo4 24 Hihihehe Heo4 24
:h4__heo4_25: Hihihehe Heo4 25 Hihihehe Heo4 25
:h4__heo4_23: Hihihehe Heo4 23 Hihihehe Heo4 23
:h4__heo4_19: Hihihehe Heo4 19 Hihihehe Heo4 19
:h4__heo4_18: Hihihehe Heo4 18 Hihihehe Heo4 18
:h4__heo4_17: Hihihehe Heo4 17 Hihihehe Heo4 17
:h4__heo4_30: Hihihehe Heo4 30 Hihihehe Heo4 30
:h4__heo4_31: Hihihehe Heo4 31 Hihihehe Heo4 31
:h4__heo4_32: Hihihehe Heo4 32 Hihihehe Heo4 32
Yahoo Smilies
Ký tự thay thế Kết quả hình ảnh Ý nghĩa
:o Embarrassment Embarrassment
B-) Cool Cool
:D Big Grin Big Grin
;) winking winking
;*) Batting eyelashes Batting eyelashes
:p Stick Out Tongue Stick Out Tongue
:) Smile Smile
:-/ Confused Confused
:( Frown Frown
X( Mad Mad
8-| rolling eyes rolling eyes
>:D< Big hug Big hug
:x Love struck Love struck
=(( Broken heart Broken heart
:-O Surprise Surprise
:-$ Don't tell anyone Don't tell anyone
;&) Hee Hee Hee Hee
:&( Crying Crying
:&) Laughing Laughing
=)) Rolling on the floor Rolling on the floor
:-* Kiss Kiss
O&) Angel Angel
=; Talk to the hand Talk to the hand
I-| Sleepy Sleepy
L-) Loser Loser
8-> daydreaming daydreaming
#;-S Whew! Whew!
[-( Not talking Not talking
:O) Clown Clown
8-} Silly Silly
@-) hypnotized hypnotized
(:/ Yawn Yawn
:-?? I don't know I don't know
=D> Applause Applause
:-SS nailbiting nailbiting
:-w waiting waiting
<:-P Party Party
>:P phbbbbt phbbbbt
[-O< praying praying
$-) money eyes money eyes
:-" whistling whistling
%-( Not listening Not listening
:&>- peace sign peace sign
[-X Shame on you Shame on you
\:&/ Dancing Dancing
>:/ Bring it on Bring it on
b-( Feeling beat up Feeling beat up
:-@ chatterbox chatterbox
^:)^ Not Worthy Not Worthy
(*+) Star Star
:@) Pig Pig
<)8) Cowboy Cowboy
3-& Cow Cow
:-? Thinking Thinking
~O) Coffee Coffee
>*) devil devil
:e] On The Phone On The Phone
:-c Call Me Call Me
:-t Time Out Time Out
*-^) Idea Idea
%%- Good Luck Good Luck
~X( at wits' end at wits' end
:-j Oh Go On Oh Go On
=P~ Drooling Drooling
:-& Sick Sick
:> smug smug
:| straight face straight face
/:\