Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/08/2017 14:08 # 1
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
[FShare] – Tổng hợp tài liệu từ A-Z cho dân IT & Điện tử viễn thông CỰC HAY !!!


 • Kho sách chuyên ngành Điện tử viễn thông (tiếng Anh)

****** Link folder chứa từng ebook. Download [FSHARE] TẠI ĐÂY
****** Link file rar chứa fullDownload [FSHARE] TẠI ĐÂY
 • Kho ebook bao gồm C, C#, C++, Java, Game,… 1 chút về Web, Photoshop, CSDL và những khái niệm cơ bản cho người lập trình

****** Link Download [FSHARE] TẠI ĐÂY

 •  


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
15/08/2017 14:08 # 2
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Phản hồi: [FShare] – Tổng hợp tài liệu từ A-Z cho dân IT & Điện tử viễn thông CỰC HAY !!!


 • Kho sách chuyên ngành CNTT (tiếng Anh)

 ****** Link folder chứa từng ebook. Download [FSHARE] TẠI ĐÂY
****** Link file rar chứa fullDownload [FSHARE] TẠI ĐÂY
 • Kho sách chuyên về bảo mật và các vấn đề liên quan của HVAOnline (Tiếng Việt + tiếng Anh)

 ****** Link folder chứa từng ebook. Download [FSHARE] TẠI ĐÂY
****** Link file rar chứa fullDownload [FSHARE] TẠI ĐÂY


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
15/08/2017 14:08 # 3
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Phản hồi: [FShare] – Tổng hợp tài liệu từ A-Z cho dân IT & Điện tử viễn thông CỰC HAY !!!


 • Kho phần mềm phục vụ CNTT và Điện tử viễn thông

******* Download [FSHARE] TẠI ĐÂY

 • Kho tài liệu tổng hợp TELECOM – NETWORK – IT – PROGRAMER – DATABASE (tiếng Anh)

******* Download [FSHARE] TẠI ĐÂYThông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
15/08/2017 14:08 # 4
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Phản hồi: [FShare] – Tổng hợp tài liệu từ A-Z cho dân IT & Điện tử viễn thông CỰC HAY !!!


 • Kho chuyên tài liệu về Web – MCITP – QTM – SQLServer – PhoToShop

******* Download [FSHARE] TẠI ĐÂY

 • Học JAVA từ cơ bản tới nâng cao (Slide bài giảng + Code + Clip)

******* Download [FSHARE] MỤC 1

******* Download [FSHARE] MỤC 2Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
15/08/2017 14:08 # 5
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Phản hồi: [FShare] – Tổng hợp tài liệu từ A-Z cho dân IT & Điện tử viễn thông CỰC HAY !!!


 • Tài liệu học CCNA của VNPRO – Long Bao (Clip bài giảng + Lab)

******* Download [FSHARE] MỤC 1

******* Download [FSHARE] MỤC 2

 • SQL – Cấu trúc dữ liệu – Phân tích thiết kế hệ thống

******* Download [FSHARE] TẠI ĐÂYThông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
15/08/2017 14:08 # 6
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Phản hồi: [FShare] – Tổng hợp tài liệu từ A-Z cho dân IT & Điện tử viễn thông CỰC HAY !!!


 • ưu tầm tài liệu HACKING – dạy làm hacker từ newbie tới pro

******* Download [FSHARE] MỤC 1

******* Download [FSHARE] MỤC 2

******* Download [FSHARE] MỤC 3

 •  


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
15/08/2017 14:08 # 7
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Phản hồi: [FShare] – Tổng hợp tài liệu từ A-Z cho dân IT & Điện tử viễn thông CỰC HAY !!!


 • Quản trị Mạng Windows Server

******* Download [FSHARE] TẠI ĐÂY

 • Tài liệu Full tự học MCSA

******* Download [FSHARE] TẠI ĐÂY

 •  


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
15/08/2017 14:08 # 8
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Phản hồi: [FShare] – Tổng hợp tài liệu từ A-Z cho dân IT & Điện tử viễn thông CỰC HAY !!!


 • Đồ án Mạng – An ninh mạng

******* Download [FSHARE] TẠI ĐÂY

 • Tổng hợp tài liệu học, ôn tập và đề thi CCNA mới nhất + Làm quen, cấu hình, quản trị LINUX từ cơ bản đến nâng cao

******* Download [FSHARE] TẠI ĐÂYThông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
15/08/2017 14:08 # 9
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Phản hồi: [FShare] – Tổng hợp tài liệu từ A-Z cho dân IT & Điện tử viễn thông CỰC HAY !!!


 • Kho Giáo trình của KS Dương Trung Hiếu PHOTOSHOP 32 VCD + 2 DVD CS4 & CS5 và đồ cổ Sổ tay PTS 2006, 2007, 2008, 2009

******* Download [FSHARE] TẠI ĐÂY

 • Hướng dẫn lập trình Android

******* Download [FSHARE] TẠI ĐÂYThông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020