Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/05/2017 10:05 # 1
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 268/300 (89%)
Kĩ năng: 148/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4618
Được cảm ơn: 2048
[Fshare] Tổng hợp tài liệu ngành CNTT & ĐTVT


Kho sách chuyên ngành Điện tử viễn thông (tiếng Anh)

 

  • Link folder chứa từng ebook[​IMG]:

  • Link file rar chứa tất cả:


 Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
22/05/2017 10:05 # 2
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 268/300 (89%)
Kĩ năng: 148/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4618
Được cảm ơn: 2048
Phản hồi: [Fshare] Tổng hợp tài liệu ngành CNTT & ĐTVT


Kho sách chuyên ngành CNTT (tiếng Anh)
 

  • Link folder chứa từng ebook:

 

  • Link file rar chứa tất cả:

 

 Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
22/05/2017 10:05 # 3
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 268/300 (89%)
Kĩ năng: 148/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4618
Được cảm ơn: 2048
Phản hồi: [Fshare] Tổng hợp tài liệu ngành CNTT & ĐTVT


Kho sách chuyên về bảo mật và các vấn đề liên quan của HVAOnline (Tiếng Việt + tiếng Anh)
 

  • Link folder chứa từng ebook:

 

  • Link file rar chứa tất cả:

 

 Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
22/05/2017 10:05 # 4
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 268/300 (89%)
Kĩ năng: 148/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4618
Được cảm ơn: 2048
Phản hồi: [Fshare] Tổng hợp tài liệu ngành CNTT & ĐTVT


Kho phần mềm phục vụ CNTT và Điện tử viễn thông
 

 Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
22/05/2017 10:05 # 5
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 268/300 (89%)
Kĩ năng: 148/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4618
Được cảm ơn: 2048
Phản hồi: [Fshare] Tổng hợp tài liệu ngành CNTT & ĐTVT


Kho tài liệu tổng hợp TELECOM - NETWORK - IT - PROGRAMER - DATABASE (tiếng Anh)
 

 Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
22/05/2017 10:05 # 6
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 268/300 (89%)
Kĩ năng: 148/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4618
Được cảm ơn: 2048
Phản hồi: [Fshare] Tổng hợp tài liệu ngành CNTT & ĐTVT


Kho chuyên tài liệu về Web - MCITP - QTM - SQLServer - PhoToShop
 

 Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
22/05/2017 10:05 # 7
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 268/300 (89%)
Kĩ năng: 148/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4618
Được cảm ơn: 2048
Phản hồi: [Fshare] Tổng hợp tài liệu ngành CNTT & ĐTVT


Học JAVA từ cơ bản tới nâng cao (Slide bài giảng + Code + Clip)

 

 Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
22/05/2017 10:05 # 8
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 268/300 (89%)
Kĩ năng: 148/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4618
Được cảm ơn: 2048
Phản hồi: [Fshare] Tổng hợp tài liệu ngành CNTT & ĐTVT


Tài liệu học CCNA của VNPRO - Long Bao (Clip bài giảng + Lab)

 

 Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
22/05/2017 10:05 # 9
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 268/300 (89%)
Kĩ năng: 148/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4618
Được cảm ơn: 2048
Phản hồi: [Fshare] Tổng hợp tài liệu ngành CNTT & ĐTVT


SQL - Cấu trúc dữ liệu - Phân tích thiết kế hệ thống
 

Sưu tầm tài liệu HACKING - dạy làm hacker từ newbei tới pro :D
 

 Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
22/05/2017 10:05 # 10
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 268/300 (89%)
Kĩ năng: 148/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4618
Được cảm ơn: 2048
Phản hồi: [Fshare] Tổng hợp tài liệu ngành CNTT & ĐTVT


Tự luyện thi TOEIC (TOEIC 900A + 900B)

 Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
22/05/2017 10:05 # 11
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 268/300 (89%)
Kĩ năng: 148/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4618
Được cảm ơn: 2048
Phản hồi: [Fshare] Tổng hợp tài liệu ngành CNTT & ĐTVT


Quản trị Mạng Windows Server
 

 Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
22/05/2017 10:05 # 12
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 268/300 (89%)
Kĩ năng: 148/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4618
Được cảm ơn: 2048
Phản hồi: [Fshare] Tổng hợp tài liệu ngành CNTT & ĐTVT


Tài liệu Full tự học MCSA
 

Đồ án Mạng - An ninh mạng
 

 Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
22/05/2017 10:05 # 13
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 268/300 (89%)
Kĩ năng: 148/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4618
Được cảm ơn: 2048
Phản hồi: [Fshare] Tổng hợp tài liệu ngành CNTT & ĐTVT


Tổng hợp tài liệu học, ôn tập và đề thi CCNA mới nhất + Làm quen, cấu hình, quản trị LINUX từ cơ bản đến nâng cao

 Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
22/05/2017 10:05 # 14
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Phản hồi: [Fshare] Tổng hợp tài liệu ngành CNTT & ĐTVT


Kho ebook cho người lập trình bao gồm C, C#, C++, Java, Game, Web ... 1 chút về Web, Photoshop, CSDL và những khái niệm cơ bản cho người lập trình
 

 Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
22/05/2017 10:05 # 15
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Phản hồi: [Fshare] Tổng hợp tài liệu ngành CNTT & ĐTVT


Kho Giáo trình của KS Dương Trung Hiếu PHOTOSHOP 32 VCD + 2 DVD CS4 & CS5 và đồ cổ Sổ tay PTS 2006, 2007, 2008, 2009
 

 Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
22/05/2017 10:05 # 16
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Phản hồi: [Fshare] Tổng hợp tài liệu ngành CNTT & ĐTVT


CLIP hướng dẫn sử dụng và mô phỏng phần mềm CST STUDIO SUITE
 

 Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
22/05/2017 10:05 # 17
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Phản hồi: [Fshare] Tổng hợp tài liệu ngành CNTT & ĐTVT


Trọn bộ Mbook của Trung Tâm Tin Học Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

TIN HỌC VĂN PHÒNG
Ôn thi chứng chỉ A ==>> http://www.fshare.vn/file/TWCQD5HMPT
Ôn Thi Chứng Chỉ B ==>> http://www.fshare.vn/file/TDTH0HJAWT
Chứng chỉ B Corel ==>> http://www.fshare.vn/file/T88VB3QGFT
Chứng Chỉ B photoshop ==>> http://www.fshare.vn/file/T30390ZA0T
Tin Học Văn Phòng B ==>> http://www.fshare.vn/file/TQQYCPV61T
ĐỒ HỌA :Mỹ Thuật Cơ Bản ==>> http://www.fshare.vn/file/TKNBZ0ZF9T
Thiết Kế Mẫu Với Corel Draw ==>> http://www.fshare.vn/file/TBHS7M378T
Xử Lý Ảnh Với PS ==>> http://www.fshare.vn/file/TVJ5FKMABT
Ý Tưởng Thiết Kế ==>> http://www.fshare.vn/file/TDYTSCH7CT
Mỹ Thuật Ứng Dụng ==>> http://www.fshare.vn/file/TA0ZR3K05T
Xử Lý Ảnh Với PS nâng cao ==>> http://www.fshare.vn/file/T5Y0FVZT9T
Hoạt Hình 3D ==>> http://www.fshare.vn/file/TVQAP72NVT
Kỹ Thuật In ==>> http://www.fshare.vn/file/T7Y0TQ0P0TThông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
22/05/2017 10:05 # 18
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Phản hồi: [Fshare] Tổng hợp tài liệu ngành CNTT & ĐTVT


THIẾT KẾ WEB :
Dreamweaver ==>> http://www.fshare.vn/file/TAQZJ8AHGT
Macromedia Flash ==>> http://www.fshare.vn/file/TXWB9DQ2TT
Mỹ Thuật Web ==>> http://www.fshare.vn/file/T9Q9YJMJJT
PhotoShop ==>> http://www.fshare.vn/file/TM3MQMHTCTThông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
22/05/2017 10:05 # 19
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Phản hồi: [Fshare] Tổng hợp tài liệu ngành CNTT & ĐTVTLẬP TRÌNH
Lập Trình Ứng Dụng Quản Lý : ( 3 CD)
==>> http://www.fshare.vn/file/TM060XDKVT : http://www.fshare.vn/file/T5HNW78S0T : http://www.fshare.vn/file/TCA9WKSHCT
ASP ==>> http://www.fshare.vn/file/TFX3W6819T
ASP.NET và Ajax ==>> http://www.fshare.vn/file/TC9GACFKNT
Đồ Án Thực Tế Phân Tích Hệ Thống ==>> http://www.fshare.vn/file/T8279HS7XT
C# ==>> http://www.fshare.vn/file/T0M9YXAXXT : http://www.fshare.vn/file/TQV1XSG3MT : http://www.fshare.vn/file/TV3Z6V988T
SQL Server ==>> http://www.fshare.vn/file/T0ZGMSFX2TThông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
22/05/2017 10:05 # 20
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Phản hồi: [Fshare] Tổng hợp tài liệu ngành CNTT & ĐTVT


MẠNG :
Lắp Ráp Cài đặt Máy ==>> http://www.fshare.vn/file/T9TT6RGPJT : http://www.fshare.vn/file/TCX809VC7T
Quản Trị Mạng Linux ==>> http://www.fshare.vn/file/TJGPTQGBVT : http://www.fshare.vn/file/TGYD6BNDGT
Quản Trị Mạng Windows server ==>> http://www.fshare.vn/file/T5AWGPF4AT
Triển Khai Hệ Thống Mạng ==>> http://www.fshare.vn/file/TR1CZHN57T : http://www.fshare.vn/file/TVHX1WVPVT
Quản Trị Dịch vụ mạng ==>> http://www.fshare.vn/file/T2JBHPP2TT
Windows service ==>> http://www.fshare.vn/file/T0X7WA6PKTThông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021