Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/05/2017 22:05 # 1
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 268/300 (89%)
Kĩ năng: 148/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4618
Được cảm ơn: 2048
Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán (Lần 3) Có hướng dẫn giải chi tiết


Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán (Lần 3) Có hướng dẫn giải chi tiết 

Nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2017, chiều 14/05, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 14 đề thi minh họa của các môn thi để giáo viên và học sinh tham khảo. Dưới đây là đề thi minh họa năm 2017 của môn Toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

 

Đề thi minh họa môn Toán lần 3

Đề thi minh họa môn Toán lần 3 đã được VnDoc cập nhật. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi minh họa môn Toán lần 3

Đề thi minh họa môn Toán lần 3

 

Đề thi minh họa môn Toán lần 3

Đề thi minh họa môn Toán lần 3Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
15/05/2017 22:05 # 2
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 268/300 (89%)
Kĩ năng: 148/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4618
Được cảm ơn: 2048
Phản hồi: Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán (Lần 3) Có hướng dẫn giải chi tiết


Đề thi minh họa môn Toán lần 3

Đề thi minh họa môn Toán lần 3Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
15/05/2017 22:05 # 3
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 268/300 (89%)
Kĩ năng: 148/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4618
Được cảm ơn: 2048
Phản hồi: Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán (Lần 3) Có hướng dẫn giải chi tiết


Đáp án đề thi minh họa môn Toán THPT quốc gia 2017 lần 3  

Đáp án đề thi minh họa môn Toán lần 3

 

Đáp án đề thi minh họa môn Toán lần 3

Tài liệu vẫn còn, mời bạn tải vềNguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
15/05/2017 22:05 # 4
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 268/300 (89%)
Kĩ năng: 148/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4618
Được cảm ơn: 2048
Phản hồi: Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán (Lần 3) Có hướng dẫn giải chi tiết


 

Đề thi minh họa môn Toán lần 2

Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán
Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán
Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn ToánNguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
15/05/2017 22:05 # 5
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 268/300 (89%)
Kĩ năng: 148/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4618
Được cảm ơn: 2048
Phản hồi: Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán (Lần 3) Có hướng dẫn giải chi tiết


Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán
Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán
Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán
Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán
Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn ToánNguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
15/05/2017 22:05 # 6
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 268/300 (89%)
Kĩ năng: 148/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4618
Được cảm ơn: 2048
Phản hồi: Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán (Lần 3) Có hướng dẫn giải chi tiết


Đáp án đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Dưới đây là gợi ý đáp án đề thi minh họa môn Toán 2017, mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia môn Toán năm 2015:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015

Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 180 phút.

Câu 1.(2,0 điểm) Cho hàm số:

y = 2x - 1
x + 1

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp điểm có hoành độ x = 1

Câu 6. (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AC = 2a, góc ACB = 30o, Hình chiếu vuông góc H của đỉnh S trên mặt đáy là trung điểm của cạnh AC và SH a = √2 . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SAB).

Câu 7(1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác OAB có các đỉnh A và B thuộc đường thẳng ∆:  4x + 3y - 12 = 0 và điểm K(6; 6) là tâm đường tròn bàng tiếp góc O. Gọi C là điểm nằm trên ∆ sao cho AC = AO và các điểm C, B nằm khác phía nhau so với điểm A. Biết điểm C có hoành độ bằng 24/5 tìm tọa độ của các đỉnh A, B

Câu 8(1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2; 0; 0) và B(1; 1; -1). Viết phương trình mặt phẳng trung trực (P) của đoạn thẳng AB và phương trình mặt cầu tâm O, tiếp xúc với (P).

Câu 9. (0,5 điểm) Hai thí sinh A và B tham gia một buổi thi vấn đáp. Cán bộ hỏi thi đưa cho mỗi thí sinh một bộ câu hỏi thi gồm 10 câu hỏi khác nhau, được đựng trong 10 phong bì dán kín, có hình thức giống hệt nhau, mỗi phong bì đựng 1 câu hỏi; thí sinh chọn 3 phong bì trong số đó để xác định câu hỏi thi của mình. Biết rằng bộ 10 câu hỏi thi dành cho các thí sinh là như nhau, tính xác suất để 3 câu hỏi A chọn và 3 câu hỏi B chọn là giống nhau.

Câu 10. (1,0 điểm) Xét số thực x. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
15/05/2017 22:05 # 7
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 268/300 (89%)
Kĩ năng: 148/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4618
Được cảm ơn: 2048
Phản hồi: Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán (Lần 3) Có hướng dẫn giải chi tiết


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015

Môn: TOÁN

Câu 1 (2 điểm)

a, (1 điểm).

  • Tập xác định: D = R \ {-1} .
  • Giới hạn và tiệm cận:

Suy ra, đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là đường thẳng x = −1 và một tiệm cận ngang là đường thẳng y = 2.

  • Sự biến thiên:

Chiều biến thiên y' = 3/(x + 1)> 0 với mọi x thuộc D suy ra hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (−∞; −1) và (−1; +∞).

Cực trị: Hàm số đã cho không có cực trị.

Lưu ý: Cho phép thí sinh không nêu kết luận về cực trị của hàm số.

Bảng biến thiên:

  • Ta có đồ thị (C):

b, (1 điểm)

Tung độ yo của tiếp điểm là: yo = y(1) = 0,5.

Suy ra hệ số góc k của tiếp tuyến là: k = y'(1) = 0,75,

Do đó, phương trình của tiếp tuyến là: y = 3/4.(x-1) + 0,5 hay y = 3/4.(x - 1) - 1/4.

Câu 2.(1 điểm)

a, 0,5 điểm

Ta có A = tanα/(1 + tan²α) = tanα.cos²α = sinα.cosα = 0,6cosα (1)

cos²α = 1 - sin²α = 1 - 0,6² = 16/25 (2)

Vì α thuộc (π/2, π) nên cosα < 0. Do đó, từ (2) suy ra cosα = -0,8 (3)

Thế (3) vào (1) suy ra A = -12/25.

b, 0.5 điểm

Đặt z = a + bi, (a, b ∈ R); khi đó z ngang = a - bi. Do đó, kí hiệu (∗) là hệ thức cho trong đề bài, ta có:
(∗) ⇔ (1 + i)(a + bi) + (3 - i)(a - bi) = 2 - 6i.
     ⇔ (4a - 2b - 2) + (6 - 2b)i = 0.

  • 4a - 2b - 2 = 0
  • 6 - 2b = 0

Giải hệ được a = 2, b = 3. Do đó |z| = √(a² + b²) = √13.

Câu 3 (0,5 điểm)

  • Điều kiện xác định: x > 0 
  • Với điều kiện đó, ký hiệu (2) là phương trình đã cho, ta có:

(2) ↔ log3(x+2) + log3x = 1 ↔ log3(x(x+2)) = log33 ↔ x² + 2x - 3 = 0 → x = 1 do điều kiện x > 0.

Câu 4 (1 điểm)Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021