Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/05/2017 15:05 # 1
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 268/300 (89%)
Kĩ năng: 148/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4618
Được cảm ơn: 2048
CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT, QUAN HỆ PHÁP LUẬT VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT​


CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT, QUAN HỆ PHÁP LUẬT VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT​BÀI 1: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

I. CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG ĐỌC TÀI LIỆU
(Người học phải trả lời được các câu hỏi sau đây khi đọc tài liệu ở nhà và nghe giảng)

1. Khái niệm hệ thống pháp luật?

2. Thế nào là hệ thống cấu trúc (bên trong) của pháp luật?

3. Thế nào là chế định pháp luật? Cho ví dụ.

4. Thế nào là ngành luật? Căn cứ để phân chia các ngành luật là gì?

5. Trình bày sự khác biệt giữa phương pháp bình đẳng thoả thuận và phương pháp quyền uy phục tùng?

6. Có những ngành luật nào trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

7. Thế nào là hệ thống văn bản quy phạm pháp luật?

8. Sự khác biệt giữa văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng quy phạm pháp luật?

9. Phân loại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật?

10. Trình bày các đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật?

11. Trình bày hiệu lực về thời gian của văn bản quy phạm pháp luật?

12. Trình bày hiệu lực về không gian của văn bản quy phạm pháp luật?

13. Trình bày hiệu lực về đối tượng của văn bản quy phạm pháp luật?

14. Thế nào là hiệu lực trở về trước (hồi tố) của văn bản quy phạm pháp luật?

15. Quy phạm là gì? Quy phạm xã hội là gì?

16. Tác động bằng quy phạm xã hội lên các quan hệ có ưu điểm gì so với phương pháp tác động trực tiếp hoặc tác động tư tưởng?

17. Sự hình thành các quy phạm xã hội mang tính khách quan hay chủ quan?

18. Quy phạm pháp luật là gì? Căn cứ vào đâu để phân biệt với quy phạm xã hội khác (như: quy phạm đạo đức, quy phạm tôn giáo, quy phạm tập quán, quy phạm tổ chức)?

19. Nội dung đặc điểm do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận của quy phạm pháp luật là gì?

20. Nội dung đặc điểm được Nhà nước bảo đảm thực hiện của quy phạm pháp luật là gì?

21. Nội dung đặc điểm mang tính bắt buộc chung của quy phạm pháp luật là gì? Các quy phạm xã hội khác có mang tính bắt buộc chung hay không? Cho ví dụ minh họa.

22. Nội dung của quy phạm pháp luật thể hiện 2 mặt: cho phép và bắt buộc được hiểu như thế nào?

23. Tính giai cấp có phải là đặc điểm của quy phạm pháp luật so với các quy phạm xã hội khác không?

24. Tính được áp dụng nhiều lần có phải là đặc điểm của quy phạm pháp luật hay không?

25. Cơ cấu của quy phạm pháp luật gồm những bộ phận nào?

26. Giả định là gì? Vai trò, yêu cầu và cách xác định bộ phận giả định của quy phạm pháp luật?

27. Thế nào là giả định giản đơn và giả định phức tạp?

28. Bộ phận quy định của quy phạm pháp luật là gì? Vai trò, yêu cầu và các xác định bộ phận quy định?

29. Phân loại bộ phận quy định của quy phạm pháp luật?

30. Chế tài là gì? Vai trò, yêu cầu và cách xác định bộ phận chế tài của quy phạm pháp luật?

31. Trình bày cách thức phân loại chế tài của quy phạm pháp luật?

32. Trình bày sự khác nhau giữa điều luật và quy phạm pháp luật?

33. Trình bày các cách thức phân loại quy phạm pháp luật?

34. Trình bày sự khác biệt giữa quy phạm pháp luật và pháp luật?Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020