Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/04/2017 07:04 # 1
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 268/300 (89%)
Kĩ năng: 148/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4618
Được cảm ơn: 2048
ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG 2016


ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG 2016
 
 

 Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
24/04/2017 07:04 # 2
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 268/300 (89%)
Kĩ năng: 148/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4618
Được cảm ơn: 2048
Phản hồi: ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG 2016


 Đề thi - đáp án đánh giá năng lực - Tư duy định lượng 2016 (02)

 
 

 Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
24/04/2017 07:04 # 3
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 268/300 (89%)
Kĩ năng: 148/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4618
Được cảm ơn: 2048
Phản hồi: ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG 2016


Đề thi - đáp án đánh giá năng lực - Tư duy định lượng 2016 (04)

 
 

 Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
24/04/2017 07:04 # 4
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 268/300 (89%)
Kĩ năng: 148/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4618
Được cảm ơn: 2048
Phản hồi: ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG 2016


Đề thi - đáp án đánh giá năng lực - Tư duy định lượng 2016 (05)

 
 

 Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020