Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/01/2011 17:01 # 1
tieuphivu
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 0/10 (0%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 06/01/2011
Bài gởi: 0
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Tìm hiểu và ứng dụng của WIRELESS


Nội dung đã bị ẩn
Được xóa bởi: nguyenthuongtra vì:Spam
06/01/2011 19:01 # 2
electron
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 18

Kinh nghiệm: 73/140 (52%)
Kĩ năng: 170/180 (94%)
Ngày gia nhập: 23/01/2010
Bài gởi: 983
Được cảm ơn: 1700
Phản hồi: Tìm hiểu và ứng dụng của WIRELESS


Nội dung đã bị ẩn
Được xóa bởi: nguyenthuongtra vì:ok
16/02/2011 16:02 # 3
aachen211
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 0/10 (0%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 16/02/2011
Bài gởi: 0
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Tìm hiểu và ứng dụng của WIRELESS


Nội dung đã bị ẩn
Được xóa bởi: nguyenthuongtra vì:Spam
09/03/2011 10:03 # 4
xgiang001vn
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 09/03/2011
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Tìm hiểu và ứng dụng của WIRELESS


Nội dung đã bị ẩn
 
04/04/2011 09:04 # 5
tainhac_0123
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 0/10 (0%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 04/04/2011
Bài gởi: 0
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Tìm hiểu và ứng dụng của WIRELESS


Nội dung đã bị ẩn
 
30/05/2011 17:05 # 6
vietdtu
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 7/30 (23%)
Kĩ năng: 2/20 (10%)
Ngày gia nhập: 07/05/2011
Bài gởi: 37
Được cảm ơn: 12
Phản hồi: Tìm hiểu và ứng dụng của WIRELESS


Nội dung đã bị ẩn
 
28/08/2011 01:08 # 7
minhhienit
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 0/10 (0%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 28/08/2011
Bài gởi: 0
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Tìm hiểu và ứng dụng của WIRELESS


Nội dung đã bị ẩn
 
04/10/2011 14:10 # 8
vothanhdong1987
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 0/10 (0%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 04/10/2011
Bài gởi: 0
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Tìm hiểu và ứng dụng của WIRELESS


Nội dung đã bị ẩn
 
11/11/2011 23:11 # 9
duyquan8887
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 0/10 (0%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 11/11/2011
Bài gởi: 0
Được cảm ơn: 0
Tìm hiểu và ứng dụng của WIRELESS


Nội dung đã bị ẩn
 
18/12/2011 14:12 # 10
Pikinler
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 0/10 (0%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 18/12/2011
Bài gởi: 0
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Tìm hiểu và ứng dụng của WIRELESS


Nội dung đã bị ẩn
Được xóa bởi: nguyenthuongtra vì:spam
06/01/2012 16:01 # 11
thanhtuanvmb
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 0/20 (0%)
Kĩ năng: 5/10 (50%)
Ngày gia nhập: 28/11/2011
Bài gởi: 10
Được cảm ơn: 5
Phản hồi: Tìm hiểu và ứng dụng của WIRELESS


Nội dung đã bị ẩn
 
10/01/2012 09:01 # 12
ngocphanphan
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 10/01/2012
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Tìm hiểu và ứng dụng của WIRELESS


Nội dung đã bị ẩn
 
01/02/2012 22:02 # 13
supermariobros
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 14/11/2011
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Tìm hiểu và ứng dụng của WIRELESS


Nội dung đã bị ẩn
 
22/02/2012 14:02 # 14
peterthomas
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 22/02/2012
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Tìm hiểu và ứng dụng của WIRELESS


Nội dung đã bị ẩn
 
13/03/2012 18:03 # 15
thanhloan2000
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 13/03/2012
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 0
Tìm hiểu và ứng dụng của WIRELESS


Nội dung đã bị ẩn
 
03/04/2012 10:04 # 16
edangtin
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 03/04/2012
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Tìm hiểu và ứng dụng của WIRELESS


Nội dung đã bị ẩn
 
19/06/2012 00:06 # 17
phuongmptt
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 0/10 (0%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 19/06/2012
Bài gởi: 0
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Tìm hiểu và ứng dụng của WIRELESS


Nội dung đã bị ẩn
 
10/10/2012 21:10 # 18
canhfbf
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 03/06/2012
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Tìm hiểu và ứng dụng của WIRELESS


Nội dung đã bị ẩn
 
10/10/2012 22:10 # 19
electron
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 18

Kinh nghiệm: 73/140 (52%)
Kĩ năng: 170/180 (94%)
Ngày gia nhập: 23/01/2010
Bài gởi: 983
Được cảm ơn: 1700
Phản hồi: Tìm hiểu và ứng dụng của WIRELESS


Nội dung đã bị ẩn
 
24/12/2012 15:12 # 20
linguyen
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 0/10 (0%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 24/12/2012
Bài gởi: 0
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Tìm hiểu và ứng dụng của WIRELESS


Nội dung đã bị ẩn
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021