Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/03/2017 07:03 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 154/280 (55%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3934
Được cảm ơn: 248
[Fshare] Trắc nghiệm Hóa Học Đại Cương - Phần Vô Cơ - Có đáp án


Chương 1. Các khái niệm cơ bản

1. Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Electron có khối lượng là 0,00055 đvC và điện tích là 1-
B. Proton có khối lượng là 1,0073 đvC và điện tích là 1+
C. Trong nguyên tử, số proton bằng số electron
D. Nơtron có khối lượng là 1,0073 đvC và điện tích là 1+

2. Đồng vị là các dạng của cùng nguyên tố hóa học có cùng số…… trong hạt nhân nguyên tử nhưng có …… khác nhau vì có chứa số…… khác nhau.
A. proton, nơtron, electron                 B. proton, sốkhối, nơtron
C. electron, sốkhối, nơtron                 D. electron, nơtron, sốkhối

3. Khối lượng nguyên tử 24Mg = 39,8271.10-27 kg. Cho biết 1 đvC = 1,6605.10-24 g. Khối lượng nguyên tử của 24Mg tính theo đvC bằng:
A. 23,985 đvC               B. 66,133 đvC
C. 24,000 đvC               D. 23,985.10-3 đvC

4. Số nguyên tử H có trong 1,8 gam H2O là:
A. 0,2989.1023                    B. 0,3011.1023
C. 1,2044.1023                    D. 10,8396.1023

5. Cho 7Li = 7,016. Phát biểu nào dưới đây đúng cho 7Li?
A. 7Li có số khối là 7,016               
B. 7Li có nguyên tửkhối là 7,016
C. 7Li có khối lượng nguyên tửlà 7,016 g
D. 7Li có khối lượng nguyên tửlà 7,016 đvC

6. Phát biểu nào dưới đây không đúng cho 20682Pb?
A. Số điện tích hạt nhân là 82               B. Số nơtron là 124
C. Số proton là 124                              D. Số khối là 206

7. Nếu tăng từ từ nhiệt độ dung dịch NaCl từ 10ºC lên 90ºC, giả sử nước không bị bay hơi, thì:
A. Nồng độ mol/L của dung dịch sẽ không thay đổi
B. Nồng độ phần trăm khối lượng của dung dịch sẽ không thay đổi
C. Nồng độ mol/L của dung dịch sẽ tăng
D. Nồng độ phần trăm khối lượng của dung dịch sẽ tăng

Các bạn tải về làm tiếp nhé

Link: http://www.fshare.vn/file/S9KS1H1GX27L
 
15/03/2017 15:03 # 2
thuynganhb
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/20 (25%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 22/07/2016
Bài gởi: 15
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: [Fshare] Trắc nghiệm Hóa Học Đại Cương - Phần Vô Cơ - Có đáp án


Có ai muốn đề kiểm tra 1 tiết chương hidrocacbon không no không, mình đang có nè
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024