Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/11/2012 08:11 # 1
chuotcoidtu
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 26/07/2010
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 1
Đề thi tuyển dụng Agribank 2012


 

Khu vực Miền Nam   Môn thi: TTQT (90ph) 

Phần nghiệp vụ

Câu 1:

-     Tính chất cơ bản của L/C? Tính chất đó gợi ý gì cho người bán khi lập chứng từ xuất

trình thanh toán L/C?

-     Định ngĩa phá giá tiền tệ?

Câu 2:

Lập hối phiếu dự trên các dữ liệu có sẵn

Câu 3:

Tình huống: NHA nhận được L/C và phát hiện thiếu TEST, NHA điện cho NH phát hành yêu cầu bổ sung TEST nhưng ko thấy NH này hồi âm và tiến hành thông báo L/C cho người bán. Đến ngày giao hàng người bán vẫn giao hàng và lập bộ chứng từ thanh toán. NHA hướng dẫn KH lập bộ chứng từ đúng với L/C và gửi cho NH phát hành thì bị trả lại chứng từ vì NH này cho rằng L/C không phả do nó mở. Hỏi NH phát hành làm thế đúng hay sai?

Phần tiếng anh

Nhận xét: Đề thi không khó lắm, 50 câu tất cả, có cả phần writing và speaking. Writing chủ đề là:” Some people prefer to stay in the same job for the same company, others change job frequently ..” (giống thi TOIEC). Còn phần speaking thì theo kiểu thi IELTS, thời gian thi phần này là 10ph.

 

 

==================Hết================== 

 
 
22/11/2012 08:11 # 2
chuotcoidtu
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 26/07/2010
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Đề thi tuyển dụng Agribank 2012


 

Môn thi: CNTT (90ph)

======================

Tự luận (40 điểm)

Câu 1:

Cho 1 biểu thức dưới dạng cây nhị phân..

a.  Viết biệt thức trung tố

b.  Duyệt cây nhị phân theo biểu thức hậu tố, viết biểu thức hậu tố?

Câu 2:

Định nghĩa Stack, Queue?

Câu 3:

Viết thuật giải:

a.  Nhập số nguyên dương q <40, nhập dãy số D có q phần tử dãy số nguyên dương <400

b. Kiểm tra 1 số là số nguyên tố

c.  In ra dãy nguyên tố

d. In ra số nhỏ nhất là số chẵn và chia hết cho 52

e.  Quick sort

 

 

Trắc nghiệm (60 điểm)

Gồm 30 câu, chọn đúng được 2 điểm, sai bị trừ 1 điểm, không chọn không có điểm

- SLQ: dạng cho mấy câu select, insert, update..

- Hợp ngữ: hội tuyển… tập R, chuẩn 1NF, 2NF, 3NF..

- Mạng máy tính: ví dụ mail sever dùng giao thức gì?

 

Ai nhớ thêm được câu nào thì comments bổ sung để mình update nhé 

 

 

=================Hết==================
 
22/11/2012 08:11 # 3
chuotcoidtu
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 26/07/2010
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Đề thi tuyển dụng Agribank 2012


 

 

Môn thi: Tín dụng (90ph)

======================

Đề lẻ:

Câu 1:

-     Cho biết sự khác biệt cơ bản về chức năng giữa Ngân hàng thương mại (NHTM) và Ngân

hàng Trung ương (NHTW)?

-     Trình bày các hoạt động sử dụng vốn của NHTM. Hoạt động dự trữ có ý nghĩa như thế

nào tới hoạt động của NHTM.

Câu 2:

-     Rủi ro cho vay của NHTM là gì?

-     Các giải pháp NHTM thường sử dụng để phòng ngừa và khắc phục rủi ro cho vay?

 

Câu 3:

Công ty A ký bán một đơn hàng với giá 1,2 tỷđ. Để sản xuất đơn hàng này công ty đã
phải bỏ ra các chi phí như sau: chi phí vật tư mua ngoài 600 trđ, chi phí nhân công trực
tiếp 150trđ, khấu hao 200 trđ, chi phí bằng tiền khác 50 trđ. Vốn tự có là 300 trđ. Công ty
lập hồ sơ đề nghị vay từng lần (theo món) NHB 700 trđ. Để đảm bảo khoản vay công ty
đã thế chấp 1 bất động sản được thống nhất giá trị là 1,2 tỷđ. Tỷ lệ cho vay tối đa dựa trên
giá trị tài sản đảm bảo là 70%. NH thẩm định thấy rằng các thông tin trên là đáng tin cậy
và hợp lý. Hãy xác định mức cho vay hợp lý của NH đối với trường hợp này? Giải thích?

 

Câu 4:

Anh B gởi góp tiết kiệm vào ngân hàng C với các điều kiện sau:

-     Thời hạn gởi 3 năm

-     Kỳ hạn gởi 3 tháng một kỳ

-     Số tiền gởi mỗi kỳ là 5 triệu đồng

-     Cứ 3 tháng 1 lần ngân hàng tính lãi và nhập vào tiền gởi gốc với lãi suất 9%/năm

Tính số tiền ngân hàng trả cho anh B khi khoản tiền gởi này đến hạn?

 

 


 

 

 

Đề chẵn:
Câu 1:

-     Trình bày khái niệm, công thức tính và ý nghĩa lãi suất tín dụng.

-     Lãi suất được hiểu như thế nào trên góc độ người cung vốn? Người cầu vốn?

-     Có người nói lãi suất ngân hàng sẽ ngày một tăng theo tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

của 1 quốc gia? Cách nói đó là đúng hay sai? Vì sao như vậy?

Câu 2:

-     Theo Luật các Tổ chức tín dụng hiện hành ở Việt Nam, ngân hàng thương mại (NHTM)

là gì?

-     Phân biệt NHTM với các loại hình ngân hàng khác ở Việt Nam?

Câu 3:

Ngân hàng X dự tính cho năm kế hoạch như sau: (ĐVT: tỷ đồng)

-     Tổng tài sản: 20.000, trong đó tài sản không tạo thu nhập là 4.000, tài sản đầu tư sinh lời

(ngoài cho vay) là 3.000 với tỷ suất sinh lời 8%

-     Chi phí quản lý: 60

-     Chi phí dự phòng tổn thất rủi ro chiếm 0,2% dư nợ cho vay

-     Thu nhập khác ngoài cho vay đầu tư: 50

-     Lãi suất huy động vốn bình quân: 7%

-     Vốn chủ sổ hữu: 1.600

-     Thuế suất thuế thu nhập: 25%

-     Tỷ suất sinh lời trên VCSH: 15%

Tính:

a-  Lãi suất cho vay bình quân?

b-  Chênh lệch lãi suất đầu ra bình quân và lãi suất đầu vào bình quân (tính trên tài sản
      sinh lời)?

Câu 4:

NHA công bố lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng  là 13%/năm, lãi trả
sau nhưng ghép lãi hàng tháng. Tính lãi suất thực tế người gửi tiền tiết kiệm nhận được
khi gửi các kỳ hạn  trên biết rằng NH này tính 1 tháng có 30 ngày và 1 năm có 360 ngày

 

==================Hết=================

 

 

 

 
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021