Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/08/2014 19:08 # 1
pumap
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 05/08/2014
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 3
Thông Tin Cá Nhân Của Thành Viên Clb Tình Nguyện FDTU


Tên : Nguyễn Thị Phượng

Lớp : K19KDN2

Ngày sinh : 4-12-1994

Email : pumap0412@gmail.com
 
Các thành viên đã Thank pumap vì Bài viết có ích:
05/08/2014 19:08 # 2
pumap
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 05/08/2014
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Thông Tin Cá Nhân Của Thành Viên Clb Tình Nguyện FDTU


tên nguyễn thị phượng

lớp k19kdn2

ngày sinh 4-12-1994

email : pumap0412@gmail.com

sđt 01668325023
 
Các thành viên đã Thank pumap vì Bài viết có ích:
11/08/2014 23:08 # 3
Baoha
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 11/08/2014
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 1
Thông Tin Cá Nhân Của Thành Viên Clb Tình Nguyện FDTU


Họ và tên: dương thị bảo hà 

sinh ngày: 05/10/1994 

facebook: hà capucino

sdt: 0968126357

lớp: k19-ydh12
 
Các thành viên đã Thank Baoha vì Bài viết có ích:
12/08/2014 16:08 # 4
lionking01
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 05/08/2011
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: Thông Tin Cá Nhân Của Thành Viên Clb Tình Nguyện FDTU


- Họ và Tên:phan hữu nhân khoa
- Ngày tháng năm sinh:28/10/1988
- Facebook:phan hữu nhân khoa.
- Số điện thoại:01234333034
- Lớp:d17tmt liên thông đã ra trường  
Các thành viên đã Thank lionking01 vì Bài viết có ích:
18/08/2014 13:08 # 5
nguyentkimnhi
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 23/10/2013
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: Thông Tin Cá Nhân Của Thành Viên Clb Tình Nguyện FDTU


Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Nhi

Ngày sinh: 20/08/1995

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003860536967&ref=ts&fref=ts

Lớp: k19kkt4

sdt: 01673088081

                                                           chia sẻ - kết nối 
 
Các thành viên đã Thank nguyentkimnhi vì Bài viết có ích:
02/09/2014 11:09 # 6
HienLe1510
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 02/09/2014
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Thông Tin Cá Nhân Của Thành Viên Clb Tình Nguyện FDTU


Họ tên: Lê Thị Bảo Hiền

Ngày sinh: 15/10/1995

Lớp: K19YDD3

Facebook: Hiền Lê

Số điện thoại: 01628121456

 
 
Các thành viên đã Thank HienLe1510 vì Bài viết có ích:
05/09/2014 22:09 # 7
nguyenductin
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 09/04/2014
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Thông Tin Cá Nhân Của Thành Viên Clb Tình Nguyện FDTU


Họ và tên: Nguyễn Đức Tín
Ngày tháng năm sinh: 20/9/1994
Facebook: Tín Tử Tế
Số điện thoại: 01666789753
Lớp: K18KMT 
Các thành viên đã Thank nguyenductin vì Bài viết có ích:
22/09/2014 19:09 # 8
phanducson
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 22/09/2014
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Thông Tin Cá Nhân Của Thành Viên Clb Tình Nguyện FDTU


- Họ và Tên: Phan Đức Sơn
- Ngày tháng năm sinh: 20/10/1995
- Facebook: ducsonphan
- Số điện thoại: 01669785905                                                                                                                                 - Lớp: ETĐ3
  
Các thành viên đã Thank phanducson vì Bài viết có ích:
23/09/2014 21:09 # 9
nguyenquangdat
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 23/09/2014
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Thông Tin Cá Nhân Của Thành Viên Clb Tình Nguyện FDTU


- Họ và Tên: Nguyễn Quang Đạt
- Ngày tháng năm sinh: 18/7/1996
- Facebook: Quang Đạt Nguyễn
- Số điện thoại: 0972950036
-Lớp: Tân sinh viên k20, chưa phân lớp 
Các thành viên đã Thank nguyenquangdat vì Bài viết có ích:
01/10/2014 13:10 # 10
thithuongdtu
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 01/10/2014
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: Thông Tin Cá Nhân Của Thành Viên Clb Tình Nguyện FDTU


- Họ và Tên: Nguyễn Thị Thương
- Ngày tháng năm sinh: 5-9-1996
- Facebook: Thương Thương
- Số điện thoại: 01653746261
- Lớp: sinh viên k20 
Các thành viên đã Thank thithuongdtu vì Bài viết có ích:
04/05/2015 09:05 # 11
trankimthoa
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 04/05/2015
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 1
Thông Tin Cá Nhân Của Thành Viên Clb Tình Nguyện FDTU


Họ và tên: Trần Kim Thoa

Ngày tháng năm sinh: 27/06/1995

Sđt: 01214501156

Facebook: https://www.facebook.com/heo.thoa.9

Lớp: K19-PSUDLK3
 
Các thành viên đã Thank trankimthoa vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024