Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/10/2013 16:10 # 1
trinhletan
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 26/110 (24%)
Kĩ năng: 46/50 (92%)
Ngày gia nhập: 05/10/2010
Bài gởi: 576
Được cảm ơn: 146
Phản hồi: Box trả lời các câu hỏi liên quan môn học chiến lược


Trích:

Thưa thầy! Có một số câu hỏi, thầy giải đáp cho chúng em nha!
1. Công ty có hoạch định chiến lược thì phải có kế hoạch chiến lược đúng hay sai?

2. năng lực tiềm tàng nếu "có giá trị đối với khác hàng, hiếm, khó bắt chước, ko thể hay thế" đạt được 1 trong 4 cái này là tạo ra năng lực lõi, năng lực lõi đó có hiệu qủa, chất lượng, cải tiến, đáp ứng khác hàng" là tạo nên lợi thế cạnh tranh đúng ko thầy?

3. trong 5 yếu tố của môi trường tổng quát,kinh tế là yếu tố có tác động lâu dài nhất đúng hay sai ?
4.
Nếu chiến lược mới hoạch điịnh không phù hợp với cấu trúc tổ chức của công ty thì công ty nên làm gì?
5.
công ty ABC sản xuất sản phẩm nước ép(dâu,cam,bưởi) và trà(trà xanh,trà thảo mộc).Đây là 2 loại sản phẩm của công ty. Đúng hay sai?

6. 2 SBU của công ty khác nhau về cả phối thức 4P,thị trường và nguồn lực. đúng hay sai?

7. 1 lĩnh vực kinh doanh chỉ có đơn vị kinh doanh, đúng hay sai?
Em nghĩ được gì thêm sẽ hỏi tiếp thầy hj. :D

1. Sai
 
05/10/2013 16:10 # 2
trinhletan
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 26/110 (24%)
Kĩ năng: 46/50 (92%)
Ngày gia nhập: 05/10/2010
Bài gởi: 576
Được cảm ơn: 146
Phản hồi: Box trả lời các câu hỏi liên quan môn học chiến lược


Trích:

Thưa thầy! Có một số câu hỏi, thầy giải đáp cho chúng em nha!
1. Công ty có hoạch định chiến lược thì phải có kế hoạch chiến lược đúng hay sai?

2. năng lực tiềm tàng nếu "có giá trị đối với khác hàng, hiếm, khó bắt chước, ko thể hay thế" đạt được 1 trong 4 cái này là tạo ra năng lực lõi, năng lực lõi đó có hiệu qủa, chất lượng, cải tiến, đáp ứng khác hàng" là tạo nên lợi thế cạnh tranh đúng ko thầy?

3. trong 5 yếu tố của môi trường tổng quát,kinh tế là yếu tố có tác động lâu dài nhất đúng hay sai ?
4.
Nếu chiến lược mới hoạch điịnh không phù hợp với cấu trúc tổ chức của công ty thì công ty nên làm gì?
5.
công ty ABC sản xuất sản phẩm nước ép(dâu,cam,bưởi) và trà(trà xanh,trà thảo mộc).Đây là 2 loại sản phẩm của công ty. Đúng hay sai?

6. 2 SBU của công ty khác nhau về cả phối thức 4P,thị trường và nguồn lực. đúng hay sai?

7. 1 lĩnh vực kinh doanh chỉ có đơn vị kinh doanh, đúng hay sai?
Em nghĩ được gì thêm sẽ hỏi tiếp thầy hj. :

Năng lực lõi có thể giúp doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua chất lượng vượt trội, cải tiến vượt trội, hiệu quả vượt trội và đáp ứng KH vượt trội
 
05/10/2013 16:10 # 3
trinhletan
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 26/110 (24%)
Kĩ năng: 46/50 (92%)
Ngày gia nhập: 05/10/2010
Bài gởi: 576
Được cảm ơn: 146
Phản hồi: Box trả lời các câu hỏi liên quan môn học chiến lược


Trích:

Thưa thầy! Có một số câu hỏi, thầy giải đáp cho chúng em nha!
1. Công ty có hoạch định chiến lược thì phải có kế hoạch chiến lược đúng hay sai?

2. năng lực tiềm tàng nếu "có giá trị đối với khác hàng, hiếm, khó bắt chước, ko thể hay thế" đạt được 1 trong 4 cái này là tạo ra năng lực lõi, năng lực lõi đó có hiệu qủa, chất lượng, cải tiến, đáp ứng khác hàng" là tạo nên lợi thế cạnh tranh đúng ko thầy?

3. trong 5 yếu tố của môi trường tổng quát,kinh tế là yếu tố có tác động lâu dài nhất đúng hay sai ?
4.
Nếu chiến lược mới hoạch điịnh không phù hợp với cấu trúc tổ chức của công ty thì công ty nên làm gì?
5.
công ty ABC sản xuất sản phẩm nước ép(dâu,cam,bưởi) và trà(trà xanh,trà thảo mộc).Đây là 2 loại sản phẩm của công ty. Đúng hay sai?

6. 2 SBU của công ty khác nhau về cả phối thức 4P,thị trường và nguồn lực. đúng hay sai?

7. 1 lĩnh vực kinh doanh chỉ có đơn vị kinh doanh, đúng hay sai?
Em nghĩ được gì thêm sẽ hỏi tiếp thầy hj. :D.

 

câu 3: Sai. yếu tố văn hóa  xã hội tác động nhiều nhất bởi nó ảnh hưởng lâu dài đến lối sống, thói quen của người tiêu dùng 
05/10/2013 16:10 # 4
trinhletan
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 26/110 (24%)
Kĩ năng: 46/50 (92%)
Ngày gia nhập: 05/10/2010
Bài gởi: 576
Được cảm ơn: 146
Phản hồi: Box trả lời các câu hỏi liên quan môn học chiến lược


Trích:

Thưa thầy! Có một số câu hỏi, thầy giải đáp cho chúng em nha!
1. Công ty có hoạch định chiến lược thì phải có kế hoạch chiến lược đúng hay sai?

2. năng lực tiềm tàng nếu "có giá trị đối với khác hàng, hiếm, khó bắt chước, ko thể hay thế" đạt được 1 trong 4 cái này là tạo ra năng lực lõi, năng lực lõi đó có hiệu qủa, chất lượng, cải tiến, đáp ứng khác hàng" là tạo nên lợi thế cạnh tranh đúng ko thầy?

3. trong 5 yếu tố của môi trường tổng quát,kinh tế là yếu tố có tác động lâu dài nhất đúng hay sai ?
4.
Nếu chiến lược mới hoạch điịnh không phù hợp với cấu trúc tổ chức của công ty thì công ty nên làm gì?
5.
công ty ABC sản xuất sản phẩm nước ép(dâu,cam,bưởi) và trà(trà xanh,trà thảo mộc).Đây là 2 loại sản phẩm của công ty. Đúng hay sai?

6. 2 SBU của công ty khác nhau về cả phối thức 4P,thị trường và nguồn lực. đúng hay sai?

7. 1 lĩnh vực kinh doanh chỉ có đơn vị kinh doanh, đúng hay sai?
Em nghĩ được gì thêm sẽ hỏi tiếp thầy hj. :D.

 

4. Cấu trúc tổ chức sẽ thay đổi theo chiến lược 
05/10/2013 17:10 # 5
trinhletan
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 26/110 (24%)
Kĩ năng: 46/50 (92%)
Ngày gia nhập: 05/10/2010
Bài gởi: 576
Được cảm ơn: 146
Phản hồi: Box trả lời các câu hỏi liên quan môn học chiến lược


Trích:

Thưa thầy! Có một số câu hỏi, thầy giải đáp cho chúng em nha!
1. Công ty có hoạch định chiến lược thì phải có kế hoạch chiến lược đúng hay sai?

2. năng lực tiềm tàng nếu "có giá trị đối với khác hàng, hiếm, khó bắt chước, ko thể hay thế" đạt được 1 trong 4 cái này là tạo ra năng lực lõi, năng lực lõi đó có hiệu qủa, chất lượng, cải tiến, đáp ứng khác hàng" là tạo nên lợi thế cạnh tranh đúng ko thầy?

3. trong 5 yếu tố của môi trường tổng quát,kinh tế là yếu tố có tác động lâu dài nhất đúng hay sai ?
4.
Nếu chiến lược mới hoạch điịnh không phù hợp với cấu trúc tổ chức của công ty thì công ty nên làm gì?
5.
công ty ABC sản xuất sản phẩm nước ép(dâu,cam,bưởi) và trà(trà xanh,trà thảo mộc).Đây là 2 loại sản phẩm của công ty. Đúng hay sai?

6. 2 SBU của công ty khác nhau về cả phối thức 4P,thị trường và nguồn lực. đúng hay sai?

7. 1 lĩnh vực kinh doanh chỉ có đơn vị kinh doanh, đúng hay sai?
Em nghĩ được gì thêm sẽ hỏi tiếp thầy hj. :D.

 

Câu 5 Đúng 
05/10/2013 17:10 # 6
trinhletan
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 26/110 (24%)
Kĩ năng: 46/50 (92%)
Ngày gia nhập: 05/10/2010
Bài gởi: 576
Được cảm ơn: 146
Phản hồi: Box trả lời các câu hỏi liên quan môn học chiến lược


Trích:

Thưa thầy! Có một số câu hỏi, thầy giải đáp cho chúng em nha!
1. Công ty có hoạch định chiến lược thì phải có kế hoạch chiến lược đúng hay sai?

2. năng lực tiềm tàng nếu "có giá trị đối với khác hàng, hiếm, khó bắt chước, ko thể hay thế" đạt được 1 trong 4 cái này là tạo ra năng lực lõi, năng lực lõi đó có hiệu qủa, chất lượng, cải tiến, đáp ứng khác hàng" là tạo nên lợi thế cạnh tranh đúng ko thầy?

3. trong 5 yếu tố của môi trường tổng quát,kinh tế là yếu tố có tác động lâu dài nhất đúng hay sai ?
4.
Nếu chiến lược mới hoạch điịnh không phù hợp với cấu trúc tổ chức của công ty thì công ty nên làm gì?
5.
công ty ABC sản xuất sản phẩm nước ép(dâu,cam,bưởi) và trà(trà xanh,trà thảo mộc).Đây là 2 loại sản phẩm của công ty. Đúng hay sai?

6. 2 SBU của công ty khác nhau về cả phối thức 4P,thị trường và nguồn lực. đúng hay sai?

7. 1 lĩnh vực kinh doanh chỉ có đơn vị kinh doanh, đúng hay sai?
Em nghĩ được gì thêm sẽ hỏi tiếp thầy hj. :D.

 

Câu 6: đúng 
05/10/2013 19:10 # 7
foronllov
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 26/11/2010
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 4
Phản hồi: Box trả lời các câu hỏi liên quan môn học chiến lược


câu 7 thì sao thầy? Sinh mệnh của mỗi con người trôi qua rất nhanh, theo năm tháng mà qua đi, những ký ức trong tim rồi cũng phai mờ, không còn dấu vết...foronllov...


 
05/10/2013 19:10 # 8
PinkNz
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 11/10/2012
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Box trả lời các câu hỏi liên quan môn học chiến lược


Thưa thầy cho em hỏi :

Phân tích SWOT thường được ứng dụng vì nó đơn giản và chi phí thấp. Đ hay S ?

Em cám ơn thầy !
 
07/10/2013 10:10 # 9
trinhletan
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 26/110 (24%)
Kĩ năng: 46/50 (92%)
Ngày gia nhập: 05/10/2010
Bài gởi: 576
Được cảm ơn: 146
Phản hồi: Box trả lời các câu hỏi liên quan môn học chiến lược


Trích:

câu 7 thì sao thầy? 

Câu 7 sai 
07/10/2013 11:10 # 10
trinhletan
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 26/110 (24%)
Kĩ năng: 46/50 (92%)
Ngày gia nhập: 05/10/2010
Bài gởi: 576
Được cảm ơn: 146
Phản hồi: Box trả lời các câu hỏi liên quan môn học chiến lược


Trích:

Thưa thầy cho em hỏi :

Phân tích SWOT thường được ứng dụng vì nó đơn giản và chi phí thấp. Đ hay S ?

Em cám ơn thầy !

Sai vì bất kì công cụ phân tích nào cũng phải cần dữ liệu thống kê chính xác từ môi trường bên ngoài và bên trong để phân tích chính xác 
03/12/2013 09:12 # 11
thudang0908
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 12/40 (30%)
Kĩ năng: 9/30 (30%)
Ngày gia nhập: 14/05/2011
Bài gởi: 72
Được cảm ơn: 39
Phản hồi: Box trả lời các câu hỏi liên quan môn học chiến lược


thưa thầy cho em hỏi ạ

thương hiệu có phải là năng lực lõi.

phân tích 1 công ty cụ thể

em cảm ơn thầy.

 SỰ THÀNH CÔNG KHÔNG DÀNH CHO KẺ LƯỜI BIẾNG.

 
04/12/2013 16:12 # 12
trinhletan
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 26/110 (24%)
Kĩ năng: 46/50 (92%)
Ngày gia nhập: 05/10/2010
Bài gởi: 576
Được cảm ơn: 146
Phản hồi: Box trả lời các câu hỏi liên quan môn học chiến lược


Trích:

thưa thầy cho em hỏi ạ

thương hiệu có phải là năng lực lõi.

phân tích 1 công ty cụ thể

em cảm ơn thầy.

 

Chào em!
Thương hiệu được gọi là nguồn lực của doanh nghiệp, nếu nhà quản trị có khả năng sử dụng thương hiệu để tạo ra giá trị thì cái đó có thể sẽ trở thành năng lực lõi (với điều kiện đạt được tiêu chí: hiếm, đáng giá, khó bắt chước, không thể thay thế) 
06/10/2014 10:10 # 13
abcnicenhung
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 25/08/2014
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Box trả lời các câu hỏi liên quan môn học chiến lược


Thầy cho em hỏi : 

1 . các loại hình chiến lược cạnh tranh cấp ngành ? 

2.phân biệt rào cản rời ngành và nhập cuộc ,tại sao phải nghiên cứu nội dung này ?

3. vai trò của chuổi giá trị trong quá trình gia tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp ?
 
13/10/2014 16:10 # 14
trinhletan
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 26/110 (24%)
Kĩ năng: 46/50 (92%)
Ngày gia nhập: 05/10/2010
Bài gởi: 576
Được cảm ơn: 146
Phản hồi: Box trả lời các câu hỏi liên quan môn học chiến lược


Trích:

Thầy cho em hỏi : 

1 . các loại hình chiến lược cạnh tranh cấp ngành ? 

2.phân biệt rào cản rời ngành và nhập cuộc ,tại sao phải nghiên cứu nội dung này ?

3. vai trò của chuổi giá trị trong quá trình gia tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp ?

1.chiến lươc chi phí thấp, chiến lược khác biệt hóa, chiến lược tập trung chi phí thấp, chiến lược tập trung khác biệt hóa
 
 
  
13/10/2014 16:10 # 15
trinhletan
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 26/110 (24%)
Kĩ năng: 46/50 (92%)
Ngày gia nhập: 05/10/2010
Bài gởi: 576
Được cảm ơn: 146
Phản hồi: Box trả lời các câu hỏi liên quan môn học chiến lược


Trích:

Thầy cho em hỏi : 

1 . các loại hình chiến lược cạnh tranh cấp ngành ? 

2.phân biệt rào cản rời ngành và nhập cuộc ,tại sao phải nghiên cứu nội dung này ?

3. vai trò của chuổi giá trị trong quá trình gia tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp ?

2. rào cản rời ngành thể hiện mức độ chi phí công ty phải gánh chịu khi rời bỏ ngành còn rào cản nhập cuộc thể hiện mức độ chi phí công ty phải gánh chịu khi xâm nhập vào ngành mới. Nghiên cứu những nội dung này nhằm đánh giá mức độ cạnh tranh giữa những công ty hiện tại và khả năng đe dọa của đối thủ tiềm ẩn 
13/10/2014 16:10 # 16
trinhletan
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 26/110 (24%)
Kĩ năng: 46/50 (92%)
Ngày gia nhập: 05/10/2010
Bài gởi: 576
Được cảm ơn: 146
Phản hồi: Box trả lời các câu hỏi liên quan môn học chiến lược


Trích:

Thầy cho em hỏi : 

1 . các loại hình chiến lược cạnh tranh cấp ngành ? 

2.phân biệt rào cản rời ngành và nhập cuộc ,tại sao phải nghiên cứu nội dung này ?

3. vai trò của chuổi giá trị trong quá trình gia tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp ?

3. chuỗi giá trị thể hiện vai trò gia tăng lợi thế cạnh tranh thông qua việc phân tích các hoạt động chính tạo ra sự khác biệt và giảm chi phí như thế nào, các hoạt động hỗ trợ giúp các hoạt động chính gia tăng lợi thế cạnh tranh như thế nào 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2023