Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/06/2012 13:06 # 1
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Cùng học tiếng anh !!! :d


Các từ và giới từ trong tiếng anh

I.Định nghĩa   ( definition)

*giới từ là tiếng đứng liên lạc dang từ hoặc tương đương từ( noun-equivalents) với các phần tử khác trong mềnh đề :

For example: _ I go to school        _He comes from Hue

*tiếng theo sau từ gọi là bổ túc từ ( Object) cho giới từ .vì vậy ,nếu là đại từ (pronoun) thì phải ở hình thức objective case ,nếu là động từ thì phải để danh từ (gerund hay verbal noun)

For example :

_ he agrees with me [about] that matter

Nó đồng ý với tôi về việc ấy

_I think of going to DaLat

Tôi nghĩ về việc đi Đà Lạt

*Bổ túc từ của giới từ có thể là:

_Một danh từ (noun) :I hang my hat on the wall   ( tôi treo nón lên tường )

-Một đại từ (pronoun) :He lives among us (Nó sống giữa chúng tôi)

_Một trạng từ (adverb ): I haven’t met your father yet till now .(Cho đến bây giờ tối vẫn chưa gặp cha anh)

_Một từ ngữ (phrase):He will not come till after the war  (nó không thể đến cho tới khi xong chiến trang)

_Một mệnh đề (clause) I judge people by how they act (tối xét đoán người ta theo cách thức họ hành động ).

Cần phân biệt giữa giới từ với trạng từ (adverb) .cùng một từ có lúc dừng như giới từ có lúc dùng như trạng từ .Vậy muốn phân biệt ta cần nhớ vắn tắt

 

Prep ->  noun

Verbs <- adv

 

For example :

-He is in the room (prep)

_Come in ,please !(adv)

_he walks past (adv)

etc

 
17/06/2012 13:06 # 2
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Cùng học tiếng anh !!! :d


Exercises

*pick out prepositions in the following sentences and name their objects

1.you must go to school before it’s too late

2.you ought to give some money to your brother

3.he stays in Saigon about two days only

4.if you do not come in time ,you must go without her

5.she does every thing for me ,because I love her

.say whether the words in bold type are adverbs or prepositions

1.i have met you before

2.don’t stand before me like that

3.who lives below?

4.my friend is living below my room

5.there is a ceiling-fan above my head

6.the above-metioned sentence must be learned

7.have you been inside?

8.who is sleeping inside the house?

9.he goes on reading when I come in

10.you are never on time

 
20/06/2012 11:06 # 3
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Cùng học tiếng anh !!! :d


1800 sentences for everyday

chapter 1 :the basic

===================================

unit 1 :Essentials

yes:vâng

no:không

thank you:cảm ơn

no thank you:không cảm ơn

you're welcome :không có chi

excuse me:xin lỗi

sorry:xin lỗi

are you okay:bạn ổn chớ

i'm okay:tôi ổn

could you repeat that please?:xin vui long lặp lại 1 lần nữa dc không

one more time:một lần nữa

really:thực ưa

i don't understand :tôi không hiểu

i got it :tôi hiểu rồi

let's go :đi thôi

this is fantastis :thực tuyệt

this is terrible :thực tệ

wait me:chờ tôi

follow me :theo tôi

help me :giúp tôi

i see :vâng

it's up to you :tùy bạn

no way:thôi đi

===============================

unit 2:meeting and greeting

good morning:chào bữa sáng

good afternoon :chào buổi chiều

good evening :chào bữa tối

good night :bữa tối tốt lành

good luck :chúc may mắn

sleep well :ngủ ngon

pleased to meet you :rất vui khi gặp bạn

the pleasure is mine :rất vui khi gặp bạn

nice to meet you :rất vui khi gặp bạn

do you have a minute :cho tui chút thời gian

here you are :của bạn đây

nice to see you again:thật vui khi gặp lại ban

how are things:công việc của bạn thế nào

wonderful weather ,isn't it :hôm nay thời tiết đẹp nhờ

 

 
20/06/2012 11:06 # 4
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Cùng học tiếng anh !!! :d


unit 3:introducing youself

i'm phong :tôi là ...

i'm from đà nẵng , on Điện Biên Phủ Street , Thanh Khê district

my major is sorfware engineering .i like it ..and you ...say something :D

 

 

just one : chỉ một --> i'm just learn

==================================

unit 4:introduction other

 have you two met ? :hai người biết nhau chưa

 this is my friends !,

is this your daughter :đây là con gái bạn hà

let me introduce my husband ,phong :xin phép đc giới thiệu đây chông tui

I'd like you to meet you :đây là bạn tui

i'm sorry .i've forgotten your name :tôi xin lỗi .tôi quên tên bạn

===============================

unit 5:exit  lines

see ya:tạm biệt

see you tomorrow

i hope you soon/let's meet again soon

i've got to go  /i gone :tôi phải đi rồi

my friend is waiting :bạn tôi phải đợi

i need to catch the last bus :tôi phải bắt chuyên xe bus sau

i'm headed home :tôi đang trên đường về nhà

 

 
20/06/2012 11:06 # 5
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Cùng học tiếng anh !!! :d


Addition :

it looks perfect on you:nó thích hợp với bạn

indeed :Quả thực vậy

i'm afraid not : tôi e là không

what is the problem to be solved? :cái này xử lí thế nào

next one :tiếp

come back :trở lại

good job :tuyệt

that's right :tốt

explain to me why... :hãy giải thích tui vì sao ...

 

 

 
21/06/2012 01:06 # 6
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Cùng học tiếng anh !!! :d


unit 6: What?where?

where am i? /where are you now:tôi đang ở đâu vậy

what's your name ?

what time is it :mấy giờ òi

what is this :gì vậy

at the moment 

what did you say :ban vừa nói gì

what's th problem /what's the wrong /what's up  L:cái gì vậy (lịch sự )

what does this mean ?:điều này có nghĩa gì (dùng nhìu )

where should we meet ? :chung ta nên gặp ở đâu

where's Han bridge ?

where's the nearest bank :ngân hàng ở đâu gần nhất vậy

where are you located :bạn sống ở đâu

where's the toilet :

 

 
24/09/2012 22:09 # 7
phuc8993
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 24/10/2011
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Cùng học tiếng anh !!! :d


Chú Phong đi .......... vắng như chùa !
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024