Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/02/2012 07:02 # 1
ohayogozaimasu
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 47/100 (47%)
Kĩ năng: 106/110 (96%)
Ngày gia nhập: 17/10/2010
Bài gởi: 497
Được cảm ơn: 656
[GT] Toán rời rạc - ĐH Huế


 Link down load: tại đây 
MỤC LỤC

Lời nói đầu
Mục lục
Chương I: Thuật toán
1.1. Khái niệm thuật toán
1.2. Thuật toán tìm kiếm
1.3. Độ phức tạp của thuật toán
1.4. Số nguyên và thuật toán
1.5. Thuật toán đệ quy
Bài tập Chương I
Chương II: Bài toán đếm
2.1. Cơ sở của phép đếm
2.2. Nguyên lý Dirichlet
2.3. Chỉnh hợp và tổ hợp suy rộng
2.4. Sinh các hoán vị và tổ hợp
2.5. Hệ thức truy hồi
2.6. Quan hệ chia để trị
Bài tập Chương II
Chương III: Đồ thị
3.1. Định nghĩa và thí dụ
3.2. Bậc của đỉnh
3.3. Những đơn đồ thị đặc biệt
3.4. Biểu diễn đồ thị bằng ma trận và sự đẳng cấu đồ thị
3.5. Các đồ thị mới từ đồ thị cũ
3.6. Tính liên thông
Bài tập Chương III 
Chương IV: Đồ thị Euler và Đồ thị Hamilton
4.1. Đường đi Euler và đồ thị Euler
4.2. Đường đi Hamilton và đồ thị Hamilton
Bài tập Chương IV
Chương V: Một số bài toán tối ưu trên đồ thị
5.1. Đồ thị có trọng số và bài toán đường đi ngắn nhất
5.2. Bài toán luồng cực đại
5.3. Bài toán du lịch
Bài tập Chương V
Chương VI: Cây
6.1. Định nghĩa và các tính chất cơ bản
6.2. Cây khung và bài toán tìm cây khung nhỏ nhất
6.3. Cây có gốc 
6.4. Duyệt cây nhị phân 
Bài tập Chương VI
Chương VII: Đồ thị phẳng và tô màu đồ thị
7.1. Đồ thị phẳng
7.2. Đồ thị không phẳng
7.3. Tô màu đồ thị
Bài tập Chương VII
Chương VIII: Đại số Boole
8.1. Khái niệm đại số Boole
8.2. Hàm Boole
8.3. Mạch lôgic
8.4. Cực tiểu hoá các mạch lôgic
Bài tập Chương VIII
Tài liệu tham khảo
Phụ lục 1 
Phụ lục 2 
email: quynhlandtu@gmail.com
 
 
Tôi là ngày hôm nay

 
Các thành viên đã Thank ohayogozaimasu vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021