Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/01/2012 13:01 # 1
Romeo_iu_Juliet
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 100/110 (91%)
Kĩ năng: 27/50 (54%)
Ngày gia nhập: 31/03/2011
Bài gởi: 650
Được cảm ơn: 127
Top 20 game hay nhất 2011


 
 

1. Apache Air Assault [1.27 GB]
 

1. In the mod folder go to Engine - Localization Copy the "Int" File. (which will u get from English Fix below) 

2. Go to C drive - Programme files - Medal Of Honor 2010.Limited Edition - Localization. delete the "rus" folder and paste in the "int file. 

3. Go back to the mod folder and click MOHAGame - Localization and copy the "int" file 

4. Go to - C Drive - Programme files - Medal Of Honor 2010.Limited Edition - MOHAGame - Localization. Delete "rus" folder and paste "int" folder
Mediafire Download 


OR

Duck- Load Single Link. Extremely Fast and good for free users!  3. Prince of Persia - The Forgotten Sands ( ~ 2.7GB )


 


Mediafire Download 


Mediafire http://www.mediafire.com/?wf4q74qcm53p9


OR Link dự phòng

megaupload 
Prince.of.Persia.The.Forgotten.Sands_BY_Pro9x.part 02.rar
Prince.of.Persia.The.Forgotten.Sands_BY_Pro9x.part 04.rar
Prince.of.Persia.The.Forgotten.Sands_BY_Pro9x.part 03.rar
Prince.of.Persia.The.Forgotten.Sands_BY_Pro9x.part 01.rar
Prince.of.Persia.The.Forgotten.Sands_BY_Pro9x.part 06.rar
Prince.of.Persia.The.Forgotten.Sands_BY_Pro9x.part 05.rar
Prince.of.Persia.The.Forgotten.Sands_BY_Pro9x.part 08.rar
Prince.of.Persia.The.Forgotten.Sands_BY_Pro9x.part 09.rar
Prince.of.Persia.The.Forgotten.Sands_BY_Pro9x.part 10.rar
Prince.of.Persia.The.Forgotten.Sands_BY_Pro9x.part 11.rar
Prince.of.Persia.The.Forgotten.Sands_BY_Pro9x.part 12.rar
Prince.of.Persia.The.Forgotten.Sands_BY_Pro9x.part 13.rar
Prince.of.Persia.The.Forgotten.Sands_BY_Pro9x.part 14.rar
Prince.of.Persia.The.Forgotten.Sands_BY_Pro9x.part 07.rar

 4. Mass Effect 2 ( ~ 4.3 GB )


 


Mediafire Download OR Link dự phòng

Mediafire http://www.mediafire.com/?uzk48159vwajb


[Updating.........] 5. Mercenaries 2 World in Flames ( ~ 4GB )


 


Mediafire Download 

Mediafire http://www.mediafire.com/?i13b18sz6ctqd


OR LInk dự Phòng

Moved 
Mercenaires2.Precracked_BY_Pro9x.com.part01.rar
Mercenaires2.Precracked_BY_Pro9x.com.part02.rar
Mercenaires2.Precracked_BY_Pro9x.com.part03.rar
Mercenaires2.Precracked_BY_Pro9x.com.part04.rar
Mercenaires2.Precracked_BY_Pro9x.com.part05.rar
Mercenaires2.Precracked_BY_Pro9x.com.part06.rar
Mercenaires2.Precracked_BY_Pro9x.com.part07.rar
Mercenaires2.Precracked_BY_Pro9x.com.part08.rar
Mercenaires2.Precracked_BY_Pro9x.com.part09.rar
Mercenaires2.Precracked_BY_Pro9x.com.part10.rar
Mercenaires2.Precracked_BY_Pro9x.com.part11.rar
Mercenaires2.Precracked_BY_Pro9x.com.part12.rar
Mercenaires2.Precracked_BY_Pro9x.com.part13.rar
Mercenaires2.Precracked_BY_Pro9x.com.part14.rar
Mercenaires2.Precracked_BY_Pro9x.com.part15.rar
Mercenaires2.Precracked_BY_Pro9x.com.part16.rar
Mercenaires2.Precracked_BY_Pro9x.com.part17.rar
Mercenaires2.Precracked_BY_Pro9x.com.part18.rar
Mercenaires2.Precracked_BY_Pro9x.com.part19.rar
Mercenaires2.Precracked_BY_Pro9x.com.part20.rar


 6. Operation Flashpoint 2 : Dragon Rising ( ~ 1.8GB ) 

1. The installer is in Russian ... dont panic the game IS IN ENGLISH !! 

2. After the game is installed , 
goto "....\OF Dragon Rising\data" and open the file "config_sku.dat" via notepad 

3.. search the line: 

< property name = "defaultLanguage" value = "pl" /> 
or: 
< property name = "defaultLanguage" value = "ru" /> 

and change to : 


4. Start the game & play ! ( the menu is kinda weird , but gameplay is perfect 


Mediafire Download 

Mediafire http://www.mediafire.com/?q56pbq1bf9xrd


Link dự phòng

 

 7. Transformers 2 Revenge Of The Fallen ( ~ 2.5 GB ) 


Mediafire Download 


Mediafire http://www.mediafire.com/?42zc1mgf9d58y


OR Link dự phòng
[Updating..........] 8. Assassin's Creed - 2 ( ~ 2.7GB )


 


Mediafire Download 


Mediafire http://www.mediafire.com/?zmqvbvx0664v1


Link dự phòng
[Updating..........]


 9. Call of Duty: Modern Warfare 2( ~ 3.8GB )


 


Mediafire Download 

 

Mediafire http://www.mediafire.com/?78qimrckywv4w


OR LINK Dự Phòng
 
COD.Modern.Warfare.2_BY_Pro9x.com_Download_Game_Mi en_PHI.part01.rar
COD.Modern.Warfare.2_BY_Pro9x.com_Download_Game_Mi en_PHI.part02.rar
COD.Modern.Warfare.2_BY_Pro9x.com_Download_Game_Mi en_PHI.part03.rar
COD.Modern.Warfare.2_BY_Pro9x.com_Download_Game_Mi en_PHI.part04.rar
COD.Modern.Warfare.2_BY_Pro9x.com_Download_Game_Mi en_PHI.part05.rar
COD.Modern.Warfare.2_BY_Pro9x.com_Download_Game_Mi en_PHI.part06.rar
COD.Modern.Warfare.2_BY_Pro9x.com_Download_Game_Mi en_PHI.part07.rar
COD.Modern.Warfare.2_BY_Pro9x.com_Download_Game_Mi en_PHI.part08.rar
COD.Modern.Warfare.2_BY_Pro9x.com_Download_Game_Mi en_PHI.part09.rar
COD.Modern.Warfare.2_BY_Pro9x.com_Download_Game_Mi en_PHI.part10.rar
COD.Modern.Warfare.2_BY_Pro9x.com_Download_Game_Mi en_PHI.part11.rar
COD.Modern.Warfare.2_BY_Pro9x.com_Download_Game_Mi en_PHI.part12.rar
COD.Modern.Warfare.2_BY_Pro9x.com_Download_Game_Mi en_PHI.part13.rar
COD.Modern.Warfare.2_BY_Pro9x.com_Download_Game_Mi en_PHI.part14.rar
COD.Modern.Warfare.2_BY_Pro9x.com_Download_Game_Mi en_PHI.part15.rar
COD.Modern.Warfare.2_BY_Pro9x.com_Download_Game_Mi en_PHI.part16.rar
COD.Modern.Warfare.2_BY_Pro9x.com_Download_Game_Mi en_PHI.part17.rar
COD.Modern.Warfare.2_BY_Pro9x.com_Download_Game_Mi en_PHI.part18.rar
COD.Modern.Warfare.2_BY_Pro9x.com_Download_Game_Mi en_PHI.part19.rar
COD.Modern.Warfare.2_BY_Pro9x.com_Download_Game_Mi en_PHI.part20.rar
COD.Modern.Warfare.2_BY_Pro9x.com_Download_Game_Mi en_PHI.part21.rar
Hoặc 1 link Download
[Updating..........] 10. Call of Duty Black Ops ( ~ 4.4GB )

Mediafire Download 

Mediafire http://www.mediafire.com/?r305nbd389iol


Hoặc link dự phòng

Mediafire Updating................ 11 . Front.Mission.Evolved( ~ 4.7GB )


 


Mediafire Download 


Mediafire http://www.mediafire.com/?a1sbc1a211v9n


Link dự phòng

megaupload Updating......

 12. Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City( ~ 8.59GB )
Mediafire Download 


Mediafire http://www.mediafire.com/?vfx96lhlju374


Hoặc link dự phòng

megaupload Uploading............... 13. Gears of War( ~ 4.4GB )

Mediafire Download 


Mediafire http://www.mediafire.com/?sharekey=8605780d4228a713d0d290dca69ceb5ccd11706c af1472c6ce018c8114394287


HOặc Link dự phòng
 
 1. Pro9x.com_Down_Game_Free_Gears_Of_War_REPACK.part01.rar
 2. Pro9x.com_Down_Game_Free_Gears_Of_War_REPACK.part02.rar
 3. Pro9x.com_Down_Game_Free_Gears_Of_War_REPACK.part03.rar
 4. Pro9x.com_Down_Game_Free_Gears_Of_War_REPACK.part04.rar
 5. Pro9x.com_Down_Game_Free_Gears_Of_War_REPACK.part05.rar
 6. Pro9x.com_Down_Game_Free_Gears_Of_War_REPACK.part06.rar
 7. Pro9x.com_Down_Game_Free_Gears_Of_War_REPACK.part07.rar
 8. Pro9x.com_Down_Game_Free_Gears_Of_War_REPACK.part08.rar
 9. Pro9x.com_Down_Game_Free_Gears_Of_War_REPACK.part09.rar
 10. Pro9x.com_Down_Game_Free_Gears_Of_War_REPACK.part10.rar
 11. Pro9x.com_Down_Game_Free_Gears_Of_War_REPACK.part11.rar
 12. Pro9x.com_Down_Game_Free_Gears_Of_War_REPACK.part12.rar
 13. Pro9x.com_Down_Game_Free_Gears_Of_War_REPACK.part13.rar
 14. Pro9x.com_Down_Game_Free_Gears_Of_War_REPACK.part14.rar
 15. Pro9x.com_Down_Game_Free_Gears_Of_War_REPACK.part15.rar
 16. Pro9x.com_Down_Game_Free_Gears_Of_War_REPACK.part16.rar
 17. Pro9x.com_Down_Game_Free_Gears_Of_War_REPACK.part17.rar
 18. Pro9x.com_Down_Game_Free_Gears_Of_War_REPACK.part18.rar
 19. Pro9x.com_Down_Game_Free_Gears_Of_War_REPACK.part19.rar
 20. Pro9x.com_Down_Game_Free_Gears_Of_War_REPACK.part20.rar
 21. Pro9x.com_Down_Game_Free_Gears_Of_War_REPACK.part21.rar
 22. Pro9x.com_Down_Game_Free_Gears_Of_War_REPACK.part22.rar


 14. James Bond 007 Blood Stone ( ~ 4.6GB )

 


Mediafire Download 


Mediafire http://www.mediafire.com/?py778k79b8cen


Link dự phòng
 
 

 15. Need for Speed Hot Pursuit( ~ 2.7GB )

Mediafire Download 


Password = dlgames4free.blogspot.com
 16. Nalid( ~ 1.3GB )

Mediafire Download 


Password = dlgames4free.blogspot.comOR

Duck- Load Single Link. Extremely Fast and good for free users! 
 17. Dead Space 2 ( ~ 4.8GB )


 


Mediafire Download

After you Install Rip, run the game, go to options and change the video setting from High to low! do it quickly before the game crashes!
Password = dlgames4free.blogspot.com

 18. Metro 2033( ~ 3.38GB )

Mediafire Download 


Password = dlgames4free.blogspot.com
 19. Batman: Arkham Asylum ( ~ 8.2 GB )

Mediafire Download 


Password = dlgames4free.blogspot.comOR

Duck- Load Single Link. Extremely Fast and good for free users! 
 20. Dark Siders * NEW* ( ~ 4.1GB )

Mediafire Download 


Password = dlgames4free.blogspot.comOR

Duck- Load Single Link. Extremely Fast and good for free users! 
From : dlgames4free.blogspot.com

Lock Pass mặc định : http://pro9x.comKiến thức là vô tận - Riêng biệt là đẳng cấp - Công nghệ là chia sẻ

Quá khứ là kinh nghiệm - hiện thực là đấu tranh - tương lai là của chúng ta

yahoo:xau_trai_nhat_dtu
email:jimynguyendn@hotmail.co

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020