Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/03/2010 22:03 # 1
Vistano
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 4/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2104
Phản hồi: [MU]Tất cả tài liệu học của TESTOUT


TESTOUT 70-290 - Managing and Maintaining a Windows 2003 Network
   

 
http://rapidshare.com/files/107305774/TestOut_70-290.rar.001
http://rapidshare.com/files/107306940/TestOut_70-290.rar.002
http://rapidshare.com/files/107308216/TestOut_70-290.rar.003
http://rapidshare.com/files/107309365/TestOut_70-290.rar.004
http://rapidshare.com/files/107310637/TestOut_70-290.rar.005
http://rapidshare.com/files/107311823/TestOut_70-290.rar.006
http://rapidshare.com/files/107313058/TestOut_70-290.rar.007
http://rapidshare.com/files/107314286/TestOut_70-290.rar.008
http://rapidshare.com/files/107315525/TestOut_70-290.rar.009
http://rapidshare.com/files/107316680/TestOut_70-290.rar.010
http://rapidshare.com/files/107317965/TestOut_70-290.rar.011
http://rapidshare.com/files/107319275/TestOut_70-290.rar.012
http://rapidshare.com/files/107320376/TestOut_70-290.rar.013
http://rapidshare.com/files/107321386/TestOut_70-290.rar.014
http://rapidshare.com/files/107304398/TestOut_70-290.rar.015


****************************************


 
Các thành viên đã Thank Vistano vì Bài viết có ích:
03/03/2010 22:03 # 2
Vistano
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 4/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2104
Phản hồi: [MU]Tất cả tài liệu học của TESTOUT


TESTOUT 70-291 Implementing a Server 2003 Network Infrastructure
   

 
http://rapidshare.com/files/107321405/TestOut_70-291.rar.001
http://rapidshare.com/files/107321425/TestOut_70-291.rar.002
http://rapidshare.com/files/107322935/TestOut_70-291.rar.003
http://rapidshare.com/files/107326217/TestOut_70-291.rar.004
http://rapidshare.com/files/107326387/TestOut_70-291.rar.005
http://rapidshare.com/files/107326771/TestOut_70-291.rar.006
http://rapidshare.com/files/107326719/TestOut_70-291.rar.007
http://rapidshare.com/files/107328528/TestOut_70-291.rar.008
http://rapidshare.com/files/107331513/TestOut_70-291.rar.009
http://rapidshare.com/files/107331920/TestOut_70-291.rar.010
http://rapidshare.com/files/107331999/TestOut_70-291.rar.011
http://rapidshare.com/files/107332113/TestOut_70-291.rar.012
http://rapidshare.com/files/107334116/TestOut_70-291.rar.013
http://rapidshare.com/files/107337511/TestOut_70-291.rar.014
http://rapidshare.com/files/107337984/TestOut_70-291.rar.015
http://rapidshare.com/files/107321345/TestOut_70-291.rar.016****************************************


 
03/03/2010 22:03 # 3
Vistano
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 4/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2104
Phản hồi: [MU]Tất cả tài liệu học của TESTOUT


TESTOUT 70-293 Planning a Server 2003 Network Infrastructure
   

 
DISC 1
http://rapidshare.com/files/107338427/TestOut_70-293_1.rar.001
http://rapidshare.com/files/107340281/TestOut_70-293_1.rar.002
http://rapidshare.com/files/107344802/TestOut_70-293_1.rar.003
http://rapidshare.com/files/107348305/TestOut_70-293_1.rar.004
http://rapidshare.com/files/107345025/TestOut_70-293_1.rar.005
http://rapidshare.com/files/107348539/TestOut_70-293_1.rar.006
http://rapidshare.com/files/107349857/TestOut_70-293_1.rar.007
http://rapidshare.com/files/107354633/TestOut_70-293_1.rar.008
http://rapidshare.com/files/107355130/TestOut_70-293_1.rar.009
http://rapidshare.com/files/107355923/TestOut_70-293_1.rar.010
http://rapidshare.com/files/107355998/TestOut_70-293_1.rar.011
http://rapidshare.com/files/107338120/TestOut_70-293_1.rar.012
----------------------------
DISC 2
http://rapidshare.com/files/107361954/TestOut_70-293_2.rar.001
http://rapidshare.com/files/107362690/TestOut_70-293_2.rar.002
http://rapidshare.com/files/107362931/TestOut_70-293_2.rar.003
http://rapidshare.com/files/107362938/TestOut_70-293_2.rar.004
http://rapidshare.com/files/107364444/TestOut_70-293_2.rar.005
http://rapidshare.com/files/107369428/TestOut_70-293_2.rar.006
http://rapidshare.com/files/107370427/TestOut_70-293_2.rar.007
http://rapidshare.com/files/107370538/TestOut_70-293_2.rar.008
http://rapidshare.com/files/107370739/TestOut_70-293_2.rar.009
http://rapidshare.com/files/107372383/TestOut_70-293_2.rar.010
http://rapidshare.com/files/107377403/TestOut_70-293_2.rar.011
http://rapidshare.com/files/107378401/TestOut_70-293_2.rar.012
http://rapidshare.com/files/107357054/TestOut_70-293_2.rar.013


****************************************


 
03/03/2010 22:03 # 4
Vistano
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 4/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2104
Phản hồi: [MU]Tất cả tài liệu học của TESTOUT


TESTOUT 70-294 Implementing a 2003 Active Directory Infrastructure
   

 
http://rapidshare.com/files/107445207/TestOut_70-294.rar.001
http://rapidshare.com/files/107445288/TestOut_70-294.rar.002
http://rapidshare.com/files/107445240/TestOut_70-294.rar.003
http://rapidshare.com/files/107445210/TestOut_70-294.rar.004
http://rapidshare.com/files/107454583/TestOut_70-294.rar.005
http://rapidshare.com/files/107454568/TestOut_70-294.rar.006
http://rapidshare.com/files/107454704/TestOut_70-294.rar.007
http://rapidshare.com/files/107455035/TestOut_70-294.rar.008
http://rapidshare.com/files/107455303/TestOut_70-294.rar.009
http://rapidshare.com/files/107465165/TestOut_70-294.rar.010
http://rapidshare.com/files/107445191/TestOut_70-294.rar.011


****************************************


 
03/03/2010 22:03 # 5
Vistano
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 4/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2104
Phản hồi: [MU]Tất cả tài liệu học của TESTOUT


TESTOUT 70-297 Designing a Server 2003 Network Infrastructure
   

 
http://rapidshare.com/files/107465638/TestOut_70-297.rar.001
http://rapidshare.com/files/107465890/TestOut_70-297.rar.002
http://rapidshare.com/files/107466083/TestOut_70-297.rar.003
http://rapidshare.com/files/107474680/TestOut_70-297.rar.004
http://rapidshare.com/files/107475433/TestOut_70-297.rar.005
http://rapidshare.com/files/107475577/TestOut_70-297.rar.006
http://rapidshare.com/files/107475933/TestOut_70-297.rar.007
http://rapidshare.com/files/107476130/TestOut_70-297.rar.008
http://rapidshare.com/files/107484946/TestOut_70-297.rar.009
http://rapidshare.com/files/107485698/TestOut_70-297.rar.010
http://rapidshare.com/files/107485653/TestOut_70-297.rar.011
http://rapidshare.com/files/107486303/TestOut_70-297.rar.012
http://rapidshare.com/files/107486347/TestOut_70-297.rar.013
http://rapidshare.com/files/107465142/TestOut_70-297.rar.014


****************************************


 
03/03/2010 22:03 # 6
Vistano
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 4/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2104
Phản hồi: [MU]Tất cả tài liệu học của TESTOUT


TESTOUT A+ CORE HARDWARE
   

 
http://rapidshare.com/files/107534252/TestOut_A__Core_Hardware.rar.001
http://rapidshare.com/files/107534465/TestOut_A__Core_Hardware.rar.002
http://rapidshare.com/files/107534893/TestOut_A__Core_Hardware.rar.003
http://rapidshare.com/files/107535088/TestOut_A__Core_Hardware.rar.004
http://rapidshare.com/files/107543051/TestOut_A__Core_Hardware.rar.005
http://rapidshare.com/files/107543000/TestOut_A__Core_Hardware.rar.006
http://rapidshare.com/files/107543388/TestOut_A__Core_Hardware.rar.007
http://rapidshare.com/files/107543491/TestOut_A__Core_Hardware.rar.008
http://rapidshare.com/files/107543516/TestOut_A__Core_Hardware.rar.009
http://rapidshare.com/files/107534266/TestOut_A__Core_Hardware.rar.010****************************************


 
03/03/2010 23:03 # 7
Vistano
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 4/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2104
Phản hồi: [MU]Tất cả tài liệu học của TESTOUT


TESTOUT NETWORK+
   

 
DISC 1
http://rapidshare.com/files/107551126/TestOut.Network_.CD1.rar.001
http://rapidshare.com/files/107551194/TestOut.Network_.CD1.rar.002
http://rapidshare.com/files/107551252/TestOut.Network_.CD1.rar.003
http://rapidshare.com/files/107551347/TestOut.Network_.CD1.rar.004
http://rapidshare.com/files/107557204/TestOut.Network_.CD1.rar.005
http://rapidshare.com/files/107557203/TestOut.Network_.CD1.rar.006
http://rapidshare.com/files/107557255/TestOut.Network_.CD1.rar.007
http://rapidshare.com/files/107557360/TestOut.Network_.CD1.rar.008
http://rapidshare.com/files/107557527/TestOut.Network_.CD1.rar.009
http://rapidshare.com/files/107563812/TestOut.Network_.CD1.rar.010
http://rapidshare.com/files/107563808/TestOut.Network_.CD1.rar.011
http://rapidshare.com/files/107563891/TestOut.Network_.CD1.rar.012
http://rapidshare.com/files/107563984/TestOut.Network_.CD1.rar.013
http://rapidshare.com/files/107564011/TestOut.Network_.CD1.rar.014
http://rapidshare.com/files/107550916/TestOut.Network_.CD1.rar.015
----------------------
DISC 2
http://rapidshare.com/files/107570282/TestOut.Network_.CD2.rar.001
http://rapidshare.com/files/107570446/TestOut.Network_.CD2.rar.002
http://rapidshare.com/files/107570454/TestOut.Network_.CD2.rar.003
http://rapidshare.com/files/107570635/TestOut.Network_.CD2.rar.004
http://rapidshare.com/files/107575868/TestOut.Network_.CD2.rar.005
http://rapidshare.com/files/107576258/TestOut.Network_.CD2.rar.006
http://rapidshare.com/files/107576280/TestOut.Network_.CD2.rar.007
http://rapidshare.com/files/107576558/TestOut.Network_.CD2.rar.008
http://rapidshare.com/files/107576659/TestOut.Network_.CD2.rar.009
http://rapidshare.com/files/107581203/TestOut.Network_.CD2.rar.010
http://rapidshare.com/files/107581550/TestOut.Network_.CD2.rar.011
http://rapidshare.com/files/107581665/TestOut.Network_.CD2.rar.012
http://rapidshare.com/files/107581970/TestOut.Network_.CD2.rar.013
http://rapidshare.com/files/107582017/TestOut.Network_.CD2.rar.014
http://rapidshare.com/files/107570156/TestOut.Network_.CD2.rar.015


****************************************


 
03/03/2010 23:03 # 8
Vistano
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 4/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2104
Phản hồi: [MU]Tất cả tài liệu học của TESTOUT


TESTOUT SERCURITY+
   

 
DISC 1
http://rapidshare.com/files/107495480/TestOut_Sercurity___disc_1.rar.001
http://rapidshare.com/files/107496147/TestOut_Sercurity___disc_1.rar.002
http://rapidshare.com/files/107496339/TestOut_Sercurity___disc_1.rar.003
http://rapidshare.com/files/107496396/TestOut_Sercurity___disc_1.rar.004
http://rapidshare.com/files/107506094/TestOut_Sercurity___disc_1.rar.005
http://rapidshare.com/files/107506466/TestOut_Sercurity___disc_1.rar.006
http://rapidshare.com/files/107506529/TestOut_Sercurity___disc_1.rar.007
http://rapidshare.com/files/107506738/TestOut_Sercurity___disc_1.rar.008
http://rapidshare.com/files/107506829/TestOut_Sercurity___disc_1.rar.009
http://rapidshare.com/files/107494678/TestOut_Sercurity___disc_1.rar.010
---------------------------------
DISC 2
http://rapidshare.com/files/107517171/TestOut_Sercurity___disc_2.rar.001
http://rapidshare.com/files/107517298/TestOut_Sercurity___disc_2.rar.002
http://rapidshare.com/files/107517517/TestOut_Sercurity___disc_2.rar.003
http://rapidshare.com/files/107517660/TestOut_Sercurity___disc_2.rar.004
http://rapidshare.com/files/107526105/TestOut_Sercurity___disc_2.rar.005
http://rapidshare.com/files/107526385/TestOut_Sercurity___disc_2.rar.006
http://rapidshare.com/files/107526445/TestOut_Sercurity___disc_2.rar.007
http://rapidshare.com/files/107526508/TestOut_Sercurity___disc_2.rar.008
http://rapidshare.com/files/107526819/TestOut_Sercurity___disc_2.rar.009
http://rapidshare.com/files/107516896/TestOut_Sercurity___disc_2.rar.010
__________________


 
Các thành viên đã Thank Vistano vì Bài viết có ích:
12/09/2012 15:09 # 9
rytafashion
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/20 (5%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 09/08/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: [MU]Tất cả tài liệu học của TESTOUT


hay quá bạn ơi, cảm ơn nhiều nhé
 
Các thành viên đã Thank rytafashion vì Bài viết có ích:
17/09/2012 12:09 # 10
tuonghn01
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/30 (7%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 01/08/2012
Bài gởi: 32
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: [MU]Tất cả tài liệu học của TESTOUT


mình cũng muốn cảm ơn bạn vì thông tin rất có ích cho mình. tặng bạn 1 thankLớp Học kế Toán Hà Nộ----->KTHN


 
05/01/2013 22:01 # 11
longnth
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 16/12/2012
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [MU]Tất cả tài liệu học của TESTOUT


Thank chu thot

------------------------------------------------------------------

 
 
04/02/2013 07:02 # 12
Vipkongtu
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 09/10/2012
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: [MU]Tất cả tài liệu học của TESTOUT


thank thot nha
 
04/02/2013 07:02 # 13
Vipkongtu
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 09/10/2012
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: [MU]Tất cả tài liệu học của TESTOUT


thank +upppppppppppppppppppppppppppp
 
04/02/2013 07:02 # 14
Vipkongtu
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 09/10/2012
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: [MU]Tất cả tài liệu học của TESTOUT


Trích:
TESTOUT 70-284 - Managing Microsoft Exchange Server 2003
   

 
http://rapidshare.com/files/107288102/TestOut_70-284.rar.001
http://rapidshare.com/files/107289553/TestOut_70-284.rar.002
http://rapidshare.com/files/107291055/TestOut_70-284.rar.003
http://rapidshare.com/files/107292513/TestOut_70-284.rar.004
http://rapidshare.com/files/107294041/TestOut_70-284.rar.005
http://rapidshare.com/files/107295788/TestOut_70-284.rar.006
http://rapidshare.com/files/107297255/TestOut_70-284.rar.007
http://rapidshare.com/files/107299019/TestOut_70-284.rar.008
http://rapidshare.com/files/107300310/TestOut_70-284.rar.009
http://rapidshare.com/files/107301643/TestOut_70-284.rar.010
http://rapidshare.com/files/107302904/TestOut_70-284.rar.011
http://rapidshare.com/files/107286524/TestOut_70-284.rar.012


****************************************
  
04/02/2013 07:02 # 15
Vipkongtu
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 09/10/2012
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: [MU]Tất cả tài liệu học của TESTOUT


Trích:
TESTOUT 70-284 - Managing Microsoft Exchange Server 2003
   

 
http://rapidshare.com/files/107288102/TestOut_70-284.rar.001
http://rapidshare.com/files/107289553/TestOut_70-284.rar.002
http://rapidshare.com/files/107291055/TestOut_70-284.rar.003
http://rapidshare.com/files/107292513/TestOut_70-284.rar.004
http://rapidshare.com/files/107294041/TestOut_70-284.rar.005
http://rapidshare.com/files/107295788/TestOut_70-284.rar.006
http://rapidshare.com/files/107297255/TestOut_70-284.rar.007
http://rapidshare.com/files/107299019/TestOut_70-284.rar.008
http://rapidshare.com/files/107300310/TestOut_70-284.rar.009
http://rapidshare.com/files/107301643/TestOut_70-284.rar.010
http://rapidshare.com/files/107302904/TestOut_70-284.rar.011
http://rapidshare.com/files/107286524/TestOut_70-284.rar.012****************************************

uppppppppppppppppppppppp

  
13/04/2013 22:04 # 16
hocon84
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 12/04/2013
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [MU]Tất cả tài liệu học của TESTOUT


Share quas nhiều mà dễ mấy ai trâm nghiệm được hết từng đó đâiu, làm quản trị ở đà nẵng còn nhiều khó khăn lắm.

 nhasachphuongnam.com


 
21/04/2013 14:04 # 17
areyou
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 7/10 (70%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 21/04/2013
Bài gởi: 7
Được cảm ơn: 0
[MU]Tất cả tài liệu học của TESTOUT


hay ghe. dung cai minh dang canBlueWater. Phần mềm, games, ebook, driver tải miễn phí. Download

"http://bluewater.mov.mn" "http://bluewatersys.tk"

 
15/02/2014 14:02 # 18
bvthang9
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 17/01/2014
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [MU]Tất cả tài liệu học của TESTOUT


Cảm ơn chủ thớt nhé, đúng cái mình đang cần
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021