Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/03/2010 22:03 # 1
Vistano
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 4/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2104
Classic Wedding BG Total Collections


Classic Wedding BG Total Collections

   


   


   


   


   


   

Có 4 DVD khoảng 1000 file PSD
Tổng cộng file Rar khoảng 12GB
Khi Unrar Dung lượng khoảng 40GB
Tha hồ down

DVD 1
 
http://rapidshare.com/files/21269205...c1.part001.rar
http://rapidshare.com/files/21268944...c1.part002.rar
http://rapidshare.com/files/21268940...c1.part003.rar
http://rapidshare.com/files/21268911...c1.part004.rar
http://rapidshare.com/files/21268935...c1.part005.rar
http://rapidshare.com/files/21269210...c1.part006.rar
http://rapidshare.com/files/21269200...c1.part007.rar
http://rapidshare.com/files/21269205...c1.part008.rar
http://rapidshare.com/files/21268936...c1.part009.rar
http://rapidshare.com/files/21269197...c1.part010.rar
http://rapidshare.com/files/21268916...c1.part011.rar
http://rapidshare.com/files/21268922...c1.part012.rar
http://rapidshare.com/files/21268939...c1.part013.rar
http://rapidshare.com/files/21269203...c1.part014.rar
http://rapidshare.com/files/21269223...c1.part015.rar
http://rapidshare.com/files/21268952...c1.part016.rar
http://rapidshare.com/files/21268942...c1.part017.rar
http://rapidshare.com/files/21268922...c1.part018.rar
http://rapidshare.com/files/21269219...c1.part019.rar
http://rapidshare.com/files/21268920...c1.part020.rar
http://rapidshare.com/files/21269220...c1.part021.rar
http://rapidshare.com/files/21269222...c1.part022.rar
http://rapidshare.com/files/21268942...c1.part023.rar
http://rapidshare.com/files/21268912...c1.part024.rar
http://rapidshare.com/files/21268923...c1.part025.rar
http://rapidshare.com/files/21269204...c1.part026.rar
http://rapidshare.com/files/21269235...c1.part027.rar
http://rapidshare.com/files/21269200...c1.part028.rar
http://rapidshare.com/files/21269196...c1.part029.rar
http://rapidshare.com/files/21269208...c1.part030.rar
http://rapidshare.com/files/21270230...c1.part031.rar
http://rapidshare.com/files/21270192...c1.part032.rar
http://rapidshare.com/files/21270487...c1.part033.rar
http://rapidshare.com/files/21270210...c1.part034.rar
http://rapidshare.com/files/21270227...c1.part035.rar
http://rapidshare.com/files/21270490...c1.part036.rar
http://rapidshare.com/files/21270233...c1.part037.rar
http://rapidshare.com/files/21270503...c1.part038.rar
http://rapidshare.com/files/21270243...c1.part039.rar
http://rapidshare.com/files/21270190...c1.part040.rar
http://rapidshare.com/files/21270195...c1.part041.rar
http://rapidshare.com/files/21270251...c1.part042.rar
http://rapidshare.com/files/21270484...c1.part043.rar
http://rapidshare.com/files/21270501...c1.part044.rar
http://rapidshare.com/files/21270190...c1.part045.rar
http://rapidshare.com/files/21270517...c1.part046.rar
http://rapidshare.com/files/21270419...c1.part047.rar
DVD2

 
http://rapidshare.com/files/21264076...lc2.part01.rar
http://rapidshare.com/files/21264104...lc2.part02.rar
http://rapidshare.com/files/21263823...lc2.part03.rar
http://rapidshare.com/files/21264089...lc2.part04.rar
http://rapidshare.com/files/21263780...lc2.part05.rar
http://rapidshare.com/files/21263790...lc2.part06.rar
http://rapidshare.com/files/21263844...lc2.part07.rar
http://rapidshare.com/files/21264367...lc2.part08.rar
http://rapidshare.com/files/21264078...lc2.part09.rar
http://rapidshare.com/files/21264084...lc2.part10.rar
http://rapidshare.com/files/21263799...lc2.part11.rar
http://rapidshare.com/files/21263829...lc2.part12.rar
http://rapidshare.com/files/21264116...lc2.part13.rar
http://rapidshare.com/files/21264068...lc2.part14.rar
http://rapidshare.com/files/21264080...lc2.part15.rar
http://rapidshare.com/files/21264096...lc2.part16.rar
http://rapidshare.com/files/21264091...lc2.part17.rar
http://rapidshare.com/files/21263785...lc2.part18.rar
http://rapidshare.com/files/21263814...lc2.part19.rar
http://rapidshare.com/files/21264094...lc2.part20.rar
http://rapidshare.com/files/21264096...lc2.part21.rar
http://rapidshare.com/files/21264153...lc2.part22.rar
http://rapidshare.com/files/21264130...lc2.part23.rar
http://rapidshare.com/files/21264405...lc2.part24.rar
http://rapidshare.com/files/21264404...lc2.part25.rar
http://rapidshare.com/files/21264122...lc2.part26.rar
http://rapidshare.com/files/21264816...lc2.part27.rar
http://rapidshare.com/files/21264604...lc2.part28.rar
http://rapidshare.com/files/21264567...lc2.part29.rar
http://rapidshare.com/files/21264824...lc2.part30.rar
http://rapidshare.com/files/21264818...lc2.part31.rar
http://rapidshare.com/files/21264571...lc2.part32.rar
http://rapidshare.com/files/21264851...lc2.part33.rar
http://rapidshare.com/files/21264615...lc2.part34.rar
http://rapidshare.com/files/21264833...lc2.part35.rar
http://rapidshare.com/files/21264834...lc2.part36.rar
http://rapidshare.com/files/21264849...lc2.part37.rar
http://rapidshare.com/files/21264818...lc2.part38.rar
http://rapidshare.com/files/21265054...lc2.part39.rar
http://rapidshare.com/files/21265046...lc2.part40.rar
http://rapidshare.com/files/21265073...lc2.part41.rar
http://rapidshare.com/files/21264812...lc2.part42.rar
http://rapidshare.com/files/21265047...lc2.part43.rar
http://rapidshare.com/files/21265049...lc2.part44.rar
http://rapidshare.com/files/21265082...lc2.part45.rar
http://rapidshare.com/files/21264773...lc2.part46.rar
http://rapidshare.com/files/21265051...lc2.part47.rar
http://rapidshare.com/files/21265052...lc2.part48.rar
http://rapidshare.com/files/21264803...lc2.part49.rar
http://rapidshare.com/files/21265069...lc2.part50.rar
http://rapidshare.com/files/21264824...lc2.part51.rar
http://rapidshare.com/files/21265060...lc2.part52.rar
http://rapidshare.com/files/21264600...lc2.part53.rar
DVD3

DVD4

 
http://rapidshare.com/files/21262613...lc4.part01.rar
http://rapidshare.com/files/21262302...lc4.part02.rar
http://rapidshare.com/files/21262620...lc4.part03.rar
http://rapidshare.com/files/21262331...lc4.part04.rar
http://rapidshare.com/files/21262588...lc4.part05.rar
http://rapidshare.com/files/21262315...lc4.part06.rar
http://rapidshare.com/files/21262578...lc4.part07.rar
http://rapidshare.com/files/21262591...lc4.part08.rar
http://rapidshare.com/files/21262314...lc4.part09.rar
http://rapidshare.com/files/21262602...lc4.part10.rar
http://rapidshare.com/files/21262359...lc4.part11.rar
http://rapidshare.com/files/21262580...lc4.part12.rar
http://rapidshare.com/files/21262354...lc4.part13.rar
http://rapidshare.com/files/21262604...lc4.part14.rar
http://rapidshare.com/files/21262574...lc4.part15.rar
http://rapidshare.com/files/21262594...lc4.part16.rar
http://rapidshare.com/files/21262604...lc4.part17.rar
http://rapidshare.com/files/21262324...lc4.part18.rar
http://rapidshare.com/files/21262297...lc4.part19.rar
http://rapidshare.com/files/21262610...lc4.part20.rar
http://rapidshare.com/files/21262378...lc4.part21.rar
http://rapidshare.com/files/21262648...lc4.part22.rar
http://rapidshare.com/files/21262323...lc4.part23.rar
http://rapidshare.com/files/21262374...lc4.part24.rar
http://rapidshare.com/files/21262353...lc4.part25.rar
http://rapidshare.com/files/21262325...lc4.part26.rar
http://rapidshare.com/files/21261567...lc4.part27.rar
Nguồn thuvientinhoc.vn


Link mediafire cho mọi người:

DVD 1

http://www.mediafire.com/?sharekey=6...eada0a1ae8665a

DVD 2

http://www.mediafire.com/?sharekey=6...21d66e282a0ee8

DVD 3

http://www.mediafire.com/?sharekey=f...018c8114394287

DVD 4

http://www.mediafire.com/?sharekey=f...eada0a1ae8665a


 
15/09/2011 10:09 # 2
phuongnll
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 56/60 (93%)
Kĩ năng: 11/30 (37%)
Ngày gia nhập: 17/08/2011
Bài gởi: 206
Được cảm ơn: 41
Phản hồi: Classic Wedding BG Total Collections


Cái này dành cho mấy phòng sutdio thôi. 
26/09/2011 10:09 # 3
silverlight
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/20 (25%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 24/09/2011
Bài gởi: 15
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Classic Wedding BG Total Collections


 Có thể dùng đc cho những việc khác mà


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021