Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/10/2011 18:10 # 1
cuem_dtu
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/20 (20%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 20/10/2011
Bài gởi: 14
Được cảm ơn: 1
Thông Báo : THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ


              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               PHÒNG KH – TC                                                  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                 Số: 06/TB-KHTC

 

THÔNG BÁO (lần thứ 02)

(V/v: Tham gia BHYT)

 

            Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Trường và toàn thể sinh viên

 

Theo thông báo ngày 15/09/2011 về việc tham gia BHYT, nhưng đến nay vẫn còn nhiều lớp chưa tham gia. Nay, Phòng Kế Hoạch Tài Chính (KHTC) thông báo đến Phòng Công Tác học sinh - sinh viên, các Khoa, Trung tâm TCCN&DN, Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) các lớp thông báo và đôn đốc đến toàn thể sinh viên thực hiện tốt trong việc tham gia BHYT.

Ngoài ra, các sinh viên có nhu cầu tham gia BH thân thể thì đăng ký kết hợp với BHYT với mức đóng BH thân thể như sau:

Mức đóng BH thân thể : 70.000đ/1 năm (Có hiệu lực kể từ ngày tham gia)

Thời gian đăng ký từ ngày thông báo đến hết ngày đến 25/11/2011

 

Rất mong được sự phối hợp của các đơn vị trực thuộc có liên quan.

                                                                                                                                               

                                                                                   

                                                    Đà Nẵng, ngày 27  tháng 10 năm 2011

                                                                                                                                            PHÒNG KHTC
 
Các thành viên đã Thank cuem_dtu vì Bài viết có ích:
28/10/2011 18:10 # 2
cuem_dtu
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/20 (20%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 20/10/2011
Bài gởi: 14
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Thông Báo : THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ


A E KTR1 chúng ta nên mua BHYT.
Đề phòng có gì                                  
10/11/2011 23:11 # 3
nhatktr17dtu
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 26/10/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Thông Báo : THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ


 chao ui. so ji/ ma cho mjh hoi lam giay vay von o truong la lam ntn vay? 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022