Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/11/2011 22:11 # 1
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 Bt:cho 3 sô .tìm số lớn nhất trong 3 số đó(dùng hàm )


#include<conio.h>
#include<stdio.h>  //dùng printf và scanf
int max(int a,int b)
{
   return(a>b)?a:b;
}
int main()
{
     clrscr();
     int a,b,c;
     printf("\n nhap vao 3 so a,b,c:")
      printf(\n);
     scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); //%d nhập gia trị liên tip cho ẩn
     printf("\n so lon la: %d",max(a,max(b,c)));
     getch();
     return 0;// khi dùng printf và scanf
}


 
25/11/2011 22:11 # 2
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 Viết hàm tìm ước chung lớn nhất giữa 2 số nguyên a, b:Bt mẫu tham nhé mọi người)
int  ucln(int a, int b) 
 int u; 
 if (a<b)
   u=a; 
 else 
u=b; 
while ((a%u !=0) || (b%u!=0)) 
u--; 
 return u; 

ý tưởng:: đầu 
tiên ta giả sử UCLN của hai số là số nhỏ nhất trong hai số đó. Nếu điều đó không đúng
thì ta giảm đi một đơn vị và cứ giảm như vậy cho tới khi nào tìm thấy UCLN
 
25/11/2011 22:11 # 3
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 Những điều cần bik:
 
1. stdio.h  : Thư viện chứa các hàm vào/ ra chuẩn (standard input/output). Gồm 
các hàm  printf(), scanf(), getc(), putc(), gets(), puts(), fflush(), fopen(), fclose(), 
fread(), fwrite(), getchar(), putchar(), getw(), putw()… 
2. conio.h  : Thư viện chứa các hàm vào ra trong chế độ DOS (DOS console). 
Gồm các hàm  clrscr(), getch(), getche(), getpass(), cgets(), cputs(), putch(), 
clreol(),… 
3. math.h: Thư viện chứa các hàm tính toán gồm các hàm abs(), sqrt(), log(). 
log10(), sin(), cos(), tan(), acos(), asin(), atan(), pow(), exp(),… 
4. alloc.h: Thư viện chứa các hàm liên quan đến việc quản lý bộ nhơ. Gồm các
hàm calloc(), realloc(), malloc(), free(), farmalloc(), farcalloc(), farfree(), … 
5. io.h: Thư viện chứa các hàm vào ra cấp thấp. Gồm các hàm open(), _open(), 
read(), _read(), close(), _close(), creat(), _creat(), creatnew(), eof(), filelength(), 
lock(),… 
6. graphics.h:  Thư viện chứa các hàm liên quan đến đồ họa. Gồm initgraph(), 
line(), circle(), putpixel(), getpixel(), setcolor(), 
 
26/11/2011 15:11 # 4
phuc8993
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 24/10/2011
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 1
Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 bài 40 mi có vấn đề!!!!!!!!! 
Các thành viên đã Thank phuc8993 vì Bài viết có ích:
26/11/2011 17:11 # 5
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


Trích:
 bài 40 mi có vấn đề!!!!!!!!!
 ở đâu zay .do đọc đề xong làm liên ko thể tránh sai sót Phúc ah
 
26/11/2011 19:11 # 6
hoangquytcd2
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 87/100 (87%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 17/10/2010
Bài gởi: 537
Được cảm ơn: 539
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


Bài 40 này là viết chương trình tìm hay chương trình nhập rồi xét thế
Theo code của e thì là viết chương trình nhập à
?


 Hoàng Quý 
Face book: Hoang Quy
FanPage: Flash Mob Đà Nẵng
Thông tin liên lạc:
Sđt:01262797976
Yh/Skype:hoangquytcd2
Mail:hoangquytcd2@gmail.com

 
Các thành viên đã Thank hoangquytcd2 vì Bài viết có ích:
26/11/2011 19:11 # 7
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


Trích:
Bài 40 này là viết chương trình tìm hay chương trình nhập rồi xét thế
Theo code của e thì là viết chương trình nhập à
? Dạ.chương trình tìm
 dạ.theo em nghĩ bài ni dùng hai vong lặp while hoặc for while nhưng em thấy có vấn đề anh giúp em với
 
26/11/2011 20:11 # 8
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


theo cách của mình thui
 Bài 40 mới ra lò nek` ;))
 Viết chươg trình tìm số có 3 chữ số sao cho tổg lập phươg của chúng pằng chính nó
·´¨*·.¸¸.*(¯°•.I*VeLoVe.•° ¯)*.¸¸.·*¨ : Ví dụ 153=1mũ3 +5mũ3+3mũ3

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int so(long n)
{
   long s=0;
   if(99<n<1000)
   {
      for(int i=1;i<=n;i++)
      s=0;   //điều kiện để lặp lại so sanh s với n;
      while(i>0)
     
      {
       s=s+pow(i%10,3);
       i=i/10;
      }
      if(s==n)
      cout<<s;
   }
   else 
   cout<<"nhap sai";
   return s;
}
void main()
{
clrscr();
long n;
cout<<"nhap n";cin>>n;
cout<<so(n);
getch();
}
 
26/11/2011 20:11 # 9
hoangquytcd2
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 87/100 (87%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 17/10/2010
Bài gởi: 537
Được cảm ơn: 539
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


Chương trình tìm mà e code nhập rồi kìa
Mới đầu tưởng chương trình nhập nên ngồi làm, chừ xem thử nè


#include<conio.h>
#include<math.h>
#include<iostream.h>

int solp(int n)
{   int m=n,s=0;
    while(m!=0)
    {  
    s+=pow(m%10,3);
    m=m/10;
    }
    if(s==n)
    return 1;
    return 0;
}


void main()
{
 clrscr();

 //Chuong trinh tim so co 3 chu so thoa man tong lap phuong cua chung bang

chinh no
    cout<<"\nCac so thoa man";

    for(int i=100;i<=999;i++)
    if(solp(i))
     cout<<"\n"<<i;

 getch();
}

 Hoàng Quý 
Face book: Hoang Quy
FanPage: Flash Mob Đà Nẵng
Thông tin liên lạc:
Sđt:01262797976
Yh/Skype:hoangquytcd2
Mail:hoangquytcd2@gmail.com

 
Các thành viên đã Thank hoangquytcd2 vì Bài viết có ích:
26/11/2011 20:11 # 10
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 anh hoangquy ơi nếu mình muốn giới hạn lại 
vd mình nhập n=300
thì nó chạy từ 100-->300 và in ra ^^.thank anh nhiu
 
26/11/2011 20:11 # 11
hoangquytcd2
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 87/100 (87%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 17/10/2010
Bài gởi: 537
Được cảm ơn: 539
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


Đơn giản thôi mà
ở trên a cho i  chạy từ 100>999 là số có 3 chữ số
giờ e chỉ cần gán thêm 1 biến vào trước vòng lặp for

cout<<"nhap n";cin>>n;   // n tùy ý nghe, thích 300 hay 500 gì đó tùy

for(int i=n;i<=999;i++)


 Hoàng Quý 
Face book: Hoang Quy
FanPage: Flash Mob Đà Nẵng
Thông tin liên lạc:
Sđt:01262797976
Yh/Skype:hoangquytcd2
Mail:hoangquytcd2@gmail.com

 
Các thành viên đã Thank hoangquytcd2 vì Bài viết có ích:
27/11/2011 08:11 # 12
dieuhb
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 0/30 (0%)
Kĩ năng: 14/30 (47%)
Ngày gia nhập: 04/02/2010
Bài gởi: 30
Được cảm ơn: 44
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


Trích:
Chương trình tìm mà e code nhập rồi kìa
Mới đầu tưởng chương trình nhập nên ngồi làm, chừ xem thử nè


#include<conio.h>
#include<math.h>
#include<iostream.h>

int solp(int n)
{   int m=n,s=0;
    while(m!=0)
    {  
    s+=pow(m%10,3);
    m=m/10;
    }
    if(s==n)
    return 1;
    return 0;
}


void main()
{
 clrscr();

 //Chuong trinh tim so co 3 chu so thoa man tong lap phuong cua chung bang

chinh no
    cout<<"\nCac so thoa man";

    for(int i=100;i<=999;i++)
    if(solp(i))
     cout<<"\n"<<i;

 getch();
} Nếu các em làm theo cách sau thì nó nhanh hơn:

#include<conio.h>
#include<iostream.h>
int main()
{
 
 //Chuong trinh tim so co 3 chu so thoa man tong lap phuong cua chung bang chinh no
    cout<<"\nCac so thoa man";
    int k=0;
    for(int a=1;a<=9;a++)
      for(int b=0;b<=9;b++)
         for(int c=0;c<=9;c++)
            if(a*100+ b*10+c == (a*a*a + b*b*b + c*c*c))
               cout<<"\n So thu "<<++k<<": "<<a<<b<<c;
    cout<<"\n XONG\n";
    getch();
}

Chúc các em học tốt. 
Các thành viên đã Thank dieuhb vì Bài viết có ích:
27/11/2011 22:11 # 13
boy_dasau93
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 9/10 (90%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 22/10/2011
Bài gởi: 9
Được cảm ơn: 2
Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


mong cac ban chi giao,co j sai thi spam nha

dat 3 an phu a ,b ,c

a=n/100;
b=n/10%10;
c=n%10;

phan con lai tu lam
 
28/11/2011 07:11 # 14
dieuhb
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 0/30 (0%)
Kĩ năng: 14/30 (47%)
Ngày gia nhập: 04/02/2010
Bài gởi: 30
Được cảm ơn: 44
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


//Chuong trinh tim so co 3 chu so thoa man tong lap phuong cua chung bang chinh no

CÁCH 1 TỐN 0.876 GIÂY ĐỂ ĐƯA RA KẾT QUẢ
---------2 --------0.016 ------------------------------------
Như vậy nhanh hơn nhiều.
 #include<conio.h>
#include<math.h>
#include<iostream.h>

int solp(int n)
{ int m=n,s=0;
while(m!=0)
{
s+=pow(m%10,3);
m=m/10;
}
if(s==n)
return 1;
return 0;
}
void main()
{
clrscr();

cout<<"\nCac so thoa man";

for(int i=100;i<=999;i++)
if(solp(i))
cout<<"\n"<<i;

getch();
}

----------------
#include<conio.h>
#include<iostream.h>
int main()
{
cout<<"\nCac so thoa man";
int k=0;
for(int a=1;a<=9;a++)
for(int b=0;b<=9;b++)
for(int c=0;c<=9;c++)
if(a*100+ b*10+c == (a*a*a + b*b*b + c*c*c))
cout<<"\n So thu "<<++k<<": "<<a<<b<<c;
cout<<"\n XONG\n";
getch();
} 
Các thành viên đã Thank dieuhb vì Bài viết có ích:
30/11/2011 21:11 # 15
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 Bài tập ^^ tuần này(nếu có cách hay nào mong thầy và các bạn post mình với nhé)dùng hàm nha ^^
1.Nhập 1 số bất kì xuất ra số đó có phải là số nguyên tố.
2.Nhấp 1 số bất kì in ra cá số nguyên tố trươc đó kể cả nó
vd:n=11 in ra 2,3,5,7,9,11
3viet CT nhap n so^ nguyên tính TB cộng các số nguyên trong n số nguyên tố
vd
nhap n=5
sau đó nó in ra
so 1=7
so 2=3
so 3=4
so 4=2
so 5=1
TBcong la 4.00
4.Viết hàm liệt kê n số nguyên tố đầu tiên n thuộc N
vd n=7 ->2  3   5   7    11   13    17

 
30/11/2011 22:11 # 16
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 Bài 1:
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int isprime(int x)
{
     if(x<=1)
     return 0;
      for(int i=2;i<n;i++)
      return 0; 
      return 1;
}
void main()
{
     clrscr();
     int n;
     if(isprime (x))
     cout<<"so nguyen to";
     else
     cout<<"ko la so nguyen to":
     getch();
}

 
01/12/2011 00:12 # 17
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 bài 2
include<isotream.h>
include<conio.h>
int isprime(x)
{
     if(x<2)
     return 0;
     for(int i=2;i<x;i++)      
     if(x%i==0)
     return 0;
     return 1;
}
int snt(m)
{
    for(i=2;i<=m;i++)
    if(isprime(i))
    cout<<"\n"<<i;
}
void main()
{
    clrscr();
    int n;
    cout<<"nhap n:";cin>>n;
    snt(m);
   getch();
}


 
01/12/2011 01:12 # 18
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


Bài 3
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
     clrscr();
     int n, float m=0;
     cout<<"nhap n:";cin>>n;
     int i=1,a;
     while(i<=n)
    {
          a=0;
          cout<<"\n so "<<i<<":";cin>>a;
          if(i>1)
          m=m+a;
          i++;
    }
    m=(1.0*m)/2;
   cout<<"TB cong la:"<<m;
   getch();em làm theo cách nào không bik tại sao lại có trục trặc mọng dc giải đáp;
vi du 
 
01/12/2011 21:12 # 19
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


Trích:
Bài 3
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
     clrscr();
     int n, float m=0;
     cout<<"nhap n:";cin>>n;
     int i=1;
     while(i<=n)
    {
           int a=0;
          cout<<"\n so "<<i<<":";cin>>a;
          m=m+a;
          i++;
    }
    m=(1.0*m)/2;
   cout<<"TB cong la:"<<m;
   getch();
} 
 
 
01/12/2011 22:12 # 20
chitrung
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 7/10 (70%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 01/12/2011
Bài gởi: 7
Được cảm ơn: 3
Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 code dây em PHONG 
tuy hơi dài nhưng chay khá OK
 
 #include<conio.h>
#include<iostream.h>
// ham bai 1
int isprime(int x)
{
    if(x<=1)
      return 0;
    for(int i=2;i<x;i++)
       if(x%i==0)
 return 0;
    return 1;
}
//ham bai 2
void timsont(int n)
{   int a;
    if(n<0)
       cout<<"nhap sai";
    for(int k=1;k<=n;k++)
    {
      if(isprime(k))
       cout<<"\t"<<k;
    }
}
 
//ham bai 3
void tb(int t)
{   int o=0,q=0,z=0;
    for(int b=1;b<=t;b++)
     { cout<<"so "<<b<<"=";
       cin>>o;
       if(isprime(o))
{ z=z+o;
  q=q+1;
}
     }
    t=z/q;
    cout<<"\nTrung binh cua cac so nguyen to la: "<<t;
}
 
//ham bai 4
void sn(int r)
{  int n=1;
 
   for(long f=2;n<=r;f++)
    { if(isprime(f))
       {  cout<<"\t"<<f;
  n=n+1;
       }
    }
 }
void main()
{   //bai 1
    clrscr();
    int x,kt;
    cout<<"                           ct ve so nguyen to";
    cout<<"\nnhap so nguyen can kiem tra x=";
    cin>> x;
    if(isprime(x))
       cout<<"so nguyen x="<<x<<" la so nguyen to";
    else
       cout<<"so nguyen x="<<x<<" khong phai la so nguyen to";
 
    //bai 2
    int n;
    cout<<"\n                    ct cac so nt nho hon hoac bang n";
    cout<<"\nhap n=";
    cin>> n;
    timsont(n);
 
 
 
    //bai 3
    int t;
    cout<<"\n      ct bai 41 trang 83    ";
    cout<<"\nnhap gia tri cua n=";
    cin>> t;
 
    tb(t);
 
 
 
    //bai 4
    int r;
    cout<<"\n          ct bai 44 trang 83";
    cout<<"\n nhap gia tri cua n=";
    cin>> r;
    sn(r);
    getch();
 }  
Các thành viên đã Thank chitrung vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024