Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/12/2013 20:12 # 1
doquyenbk
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/70 (11%)
Kĩ năng: 19/30 (63%)
Ngày gia nhập: 31/08/2012
Bài gởi: 218
Được cảm ơn: 49
Phản hồi: D18XDDB - VẬT LIỆU XÂY DỰNG NÂNG CAO


LỚP : D18XDDB1

NHÓM 5 : ( NGUYỄN VĂN TÚ + TRẦN ANH TUẤN)

SV : NGUYỄN VĂN TÚ    MSSV : 1827617445

SV : TRẦN ANH TUẤN    MSSV : 1827617453

TÊN ĐỀ TÀI : VẬT LIỆU HOÀN THIỆN  ( THẠCH CAO )

Nhận xét: Cấu trúc bài chưa thật sự chỉn chu. Vật liệu không  mới.

Đánh giá: 8.0
 
16/12/2013 20:12 # 2
doquyenbk
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/70 (11%)
Kĩ năng: 19/30 (63%)
Ngày gia nhập: 31/08/2012
Bài gởi: 218
Được cảm ơn: 49
Phản hồi: D18XDDB - VẬT LIỆU XÂY DỰNG NÂNG CAO


Nhóm 7: D18XDD1: VIỆT LÂM - NGỌC SƠN

ĐỀ TÀI: SỢI THỦY TINH

Nhận xét: bố cục tương đối hợp lý, duy chỉ có giá thành không hợp lý (nên để giá thành của sợi thủy tinh chứ không phải của sản phẩm dùng sợi thủy tinh). Vật liệu tươngđối mới.

Đánh giá:8.8
 
16/12/2013 20:12 # 3
doquyenbk
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/70 (11%)
Kĩ năng: 19/30 (63%)
Ngày gia nhập: 31/08/2012
Bài gởi: 218
Được cảm ơn: 49
Phản hồi: D18XDDB - VẬT LIỆU XÂY DỰNG NÂNG CAO


Nhóm 8:        Phan Văn Đáng                    lớp:     D18XDDB1

                        Nguyễn Như Nguyên.         Lớp     D18XDDB1

Đề tài:  vật liệu gạch gốm nung rỗng.

Nhận xét: Vật liệu không mới.

Đánh giá:8.5
 
16/12/2013 20:12 # 4
doquyenbk
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/70 (11%)
Kĩ năng: 19/30 (63%)
Ngày gia nhập: 31/08/2012
Bài gởi: 218
Được cảm ơn: 49
Phản hồi: D18XDDB - VẬT LIỆU XÂY DỰNG NÂNG CAO


Lớp D18XDDB1

NHÓM 9:SV VŨ HỮU ƯNG and ĐẶNG THÀNH PHONG

              ĐỀ TÀI: VỮA  (MOVA) XÂY GẠCH NHẸ VILACERA

Nhận xét: Vật liệu tương đối mới, bố cục rõ ràng song trình bày văn bản còn cẩu thả.

Đánh giá:8.8
 
16/12/2013 20:12 # 5
doquyenbk
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/70 (11%)
Kĩ năng: 19/30 (63%)
Ngày gia nhập: 31/08/2012
Bài gởi: 218
Được cảm ơn: 49
Phản hồi: D18XDDB - VẬT LIỆU XÂY DỰNG NÂNG CAO


D18XDD1: NHÓM 10 (ĐỨC DUY- VĂN DỤ)

Nhận xét: Bố cục tốt, rõ ràng, vật liệu không mới lắm.

Đánh giá: 8.5
 
16/12/2013 21:12 # 6
doquyenbk
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/70 (11%)
Kĩ năng: 19/30 (63%)
Ngày gia nhập: 31/08/2012
Bài gởi: 218
Được cảm ơn: 49
Phản hồi: D18XDDB - VẬT LIỆU XÂY DỰNG NÂNG CAO


D18XDD1: NHÓM 11 (NGỌC BẢO - QUỐC HƯNG)- THÉP KHÔNG GỈ

NHẬN XÉT: BỐ CỤC CHẶT CHẼ, MẶC DÙ VẬT LIỆU KHÔNG MỚI VÀ KHÔNG CÓ HÌNH ẢNH NHƯNG BÀI TƯƠNG ĐỐI HAY.

ĐÁNH GIÁ: 8.8
 
16/12/2013 21:12 # 7
doquyenbk
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/70 (11%)
Kĩ năng: 19/30 (63%)
Ngày gia nhập: 31/08/2012
Bài gởi: 218
Được cảm ơn: 49
Phản hồi: D18XDDB - VẬT LIỆU XÂY DỰNG NÂNG CAO


Nhóm 16   lớp 1:  D18XDDB1

 

SVTH:   Nguyễn Văn Trung  -   MSSV: 7400

               Nguyễn Nhật Tân     -   MSSV: 7402

ĐỀ TÀI: NGÓI LƯU LY

NHẬN XÉT: VẬT LIỆU KHÔNG MỚI, BỐ CỤC RÕ RÀNG

ĐÁNH GIÁ: 8.5
 
16/12/2013 21:12 # 8
doquyenbk
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/70 (11%)
Kĩ năng: 19/30 (63%)
Ngày gia nhập: 31/08/2012
Bài gởi: 218
Được cảm ơn: 49
Phản hồi: D18XDDB - VẬT LIỆU XÂY DỰNG NÂNG CAO


D18XDD2: NHÓM 1 (MINH HẢI + NHÃ) - VẬT LIỆU ĐỊA KỸ THUẬT

BỐ CỤC RÕ RÀNG, HỢP LÝ, HÌNH ẢNH PHÙ HỢP, ĐA DẠNG

ĐÁNH GIÁ: 8.8
 
16/12/2013 21:12 # 9
doquyenbk
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/70 (11%)
Kĩ năng: 19/30 (63%)
Ngày gia nhập: 31/08/2012
Bài gởi: 218
Được cảm ơn: 49
Phản hồi: D18XDDB - VẬT LIỆU XÂY DỰNG NÂNG CAO


D18XDD2: NHÓM 2 (HỮU VIỆT- KIM DUNG) - VẬT LIỆU TRE

NHẬN XÉT: BÀI VIẾT KHÁ HAY

ĐÁNH GIÁ: 9.5
 
17/12/2013 16:12 # 10
doquyenbk
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/70 (11%)
Kĩ năng: 19/30 (63%)
Ngày gia nhập: 31/08/2012
Bài gởi: 218
Được cảm ơn: 49
Phản hồi: D18XDDB - VẬT LIỆU XÂY DỰNG NÂNG CAO


Nhóm 3 lớp 2:D18xddb2

SV:Nguyễn Anh Quân.MSSV 7328 và Trần Minh Toàn.MSSV 7448- Vật liệu gỗ và gỗ nhân tạo

 

NHẬN XÉT: VẬT LIỆU KHÔNG MỚI, BỐ CỤC PHẦN KHÁI NIỆM VÀ ƯU ĐIỂM KHÔNG RÕ RÀNG

ĐÁNH GIÁ: 7.5
 
17/12/2013 22:12 # 11
doquyenbk
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/70 (11%)
Kĩ năng: 19/30 (63%)
Ngày gia nhập: 31/08/2012
Bài gởi: 218
Được cảm ơn: 49
Phản hồi: D18XDDB - VẬT LIỆU XÂY DỰNG NÂNG CAO


D18XDDB2: NHÓM 4 (NGỌC HOÀNG - BẢO LỘC) - VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT TẤM SỢI GỖ

ĐÁNH GIÁ: 8.0

NHẬN XÉT:

KẾT CẤU BÀI THÌ THEO YÊU CẦU NHƯNG NỘI DUNG KHÔNG LOGIC VỚI CHỦ ĐỀ. NẾU NHÓM ĐỀ CẬP CHÍNH VỀ VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT  NÓI CHUNG THÌ PHẦN ĐÂU OK, NHƯNG HÌNH NHƯ LẠI ĐỀ CẬP CHÍNH VỀ TẤM SỢI GỖ. VỚI TẤM SỢI GỖ THÌ CHỈ CÓ ƯU, NHƯỢC MÀ KHÔNG NÓI ĐẾN CẤU  TRÚC.

 
 
17/12/2013 22:12 # 12
doquyenbk
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/70 (11%)
Kĩ năng: 19/30 (63%)
Ngày gia nhập: 31/08/2012
Bài gởi: 218
Được cảm ơn: 49
Phản hồi: D18XDDB - VẬT LIỆU XÂY DỰNG NÂNG CAO


D18XDDB2: NHÓM 5-CACBONCOR ATPHAN  (XUAN THANG-THIEN CUONG)

NHẬN XÉT: VẬT LIỆU MỚI, BỐ CỤC RÕ RÀNG

ĐÁNH GIÁ: 10.0
 
17/12/2013 22:12 # 13
doquyenbk
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/70 (11%)
Kĩ năng: 19/30 (63%)
Ngày gia nhập: 31/08/2012
Bài gởi: 218
Được cảm ơn: 49
Phản hồi: D18XDDB - VẬT LIỆU XÂY DỰNG NÂNG CAO


D18XDD2 - NHÓM 6 (VIỆT CƯỜNG - NGỌC PHA) - VẬT LIỆU CAO SU

NHẬN XÉT: VẬT LIỆU KHÔNG MỚI, BỐ CỤC RÕ RÀNG, THIẾU GIÁ THAM KHẢO (CHỈ CẦN NÊU VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM CỤ THỂ)

ĐÁNH GIÁ: 8.0
 
17/12/2013 22:12 # 14
doquyenbk
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/70 (11%)
Kĩ năng: 19/30 (63%)
Ngày gia nhập: 31/08/2012
Bài gởi: 218
Được cảm ơn: 49
Phản hồi: D18XDDB - VẬT LIỆU XÂY DỰNG NÂNG CAO


Lớp :D18xddb2

Nhóm :7 (CHỨ KHÔNG PHẢI NHÓM 12)

Nguyễn Xuân Thức

Nguyễn Tiến Danh

NHẬN XÉT: CÔ KHÔNG RÕ LẮM LÀ NHÓM EM LÀM VỀ VẬT LIỆU GỖ HAY LÀM VỀ CỌC GỖ. NỘI DUNG KHÔNG CHẶT CHẼ VỚI CẤU TRÚC VÀ LỘN XỘN. VẬT LIỆU LÀ GỖ CÒN CỌC GỖ CHỈ LÀ MỘT TRONG CÁC ỨNG DỤNG THÔI.

ĐÁNH GIÁ: 6.5
 
17/12/2013 22:12 # 15
doquyenbk
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/70 (11%)
Kĩ năng: 19/30 (63%)
Ngày gia nhập: 31/08/2012
Bài gởi: 218
Được cảm ơn: 49
Phản hồi: D18XDDB - VẬT LIỆU XÂY DỰNG NÂNG CAO


D18XDDB2 - NHÓM 8 (HẢI HƯNG - HỮU THỌ) - BÊ TÔNG ATPHAN

NHẬN XÉT: BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG LOGIC SONG THIẾU GIÁ, ĐỊA CHỈ. VẬT LIỆU KHÔNG MỚI. NHÓM CHỈ GHI TÊN MÌNH ANH HƯNG.

ĐÁNH GIÁ: 7.0
 
30/12/2013 15:12 # 16
tiendanhht
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/20 (5%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 23/01/2013
Bài gởi: 11
Được cảm ơn: 6
D18XDDB - VẬT LIỆU XÂY DỰNG NÂNG CAO


Trích: VLXD có điểm chưa sao chua thấy gì vậy cô

 
 
03/01/2014 19:01 # 17
doquyenbk
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/70 (11%)
Kĩ năng: 19/30 (63%)
Ngày gia nhập: 31/08/2012
Bài gởi: 218
Được cảm ơn: 49
D18XDDB - VẬT LIỆU XÂY DỰNG NÂNG CAO


Cô đang chấm nốt nửa lớp 2 và cả lớp 3 đây. Xem điểm bài tập nhóm ở ngay đây và phản hồi sớm trước thú 4 (8/1/14) tuần sau nhé
 
03/01/2014 19:01 # 18
doquyenbk
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/70 (11%)
Kĩ năng: 19/30 (63%)
Ngày gia nhập: 31/08/2012
Bài gởi: 218
Được cảm ơn: 49
Phản hồi: D18XDDB - VẬT LIỆU XÂY DỰNG NÂNG CAO


D18XDDB2 - NHÓM 9 (HUỲNH CHUNG VÀ HIẾU TRUNG) - VẬT LIỆU EVG 3D

NHẬN XÉT: VẬT LIỆU TƯƠNG ĐỐI MỚI. SONG BỐ CỤC KHÔNG RÕ RÀNG

ĐÁNH GIÁ:8,5
 
03/01/2014 19:01 # 19
doquyenbk
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/70 (11%)
Kĩ năng: 19/30 (63%)
Ngày gia nhập: 31/08/2012
Bài gởi: 218
Được cảm ơn: 49
Phản hồi: D18XDDB - VẬT LIỆU XÂY DỰNG NÂNG CAO


D18XDD2 - NHÓM 10 (NGUYỄN NGỌC HIẾU-LÊ MINH TUẤN) - GẠCH POLYME KHOÁNG TỔNG HỢP

ĐÁNH GIÁ: VẬT LIỆU MỚI SONG CHƯA CẬP NHẬT GIÁ VÀ ĐỊA CHỈ THAM KHẢO NÊN 9 ĐIỂM

 
 
03/01/2014 19:01 # 20
doquyenbk
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/70 (11%)
Kĩ năng: 19/30 (63%)
Ngày gia nhập: 31/08/2012
Bài gởi: 218
Được cảm ơn: 49
Phản hồi: D18XDDB - VẬT LIỆU XÂY DỰNG NÂNG CAO


D18XDDB2-NHÓM 11 (VĂN LANH - VĂN MẠNH) - TÔNG CÁCH NHIỆT PHƯƠNG NAM

NHẬN XÉT: VẬT LIỆU TƯƠNG ĐỐI MỚI - 9 ĐIỂM
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024