Trong tiết học, trời mưa tuyết thầy giáo Anhtaicit  phán 1 câu:
"Trời mưa tuyết, rồi cũng tan thành nước, rồi cũng thành ngập lụt, sao ko mưa ngay từ đầu cho rồi".
Em nào đối được câu này tôi cho 10 điểm!
Cậu lớp trưởng Zero đối ngay ko suy nghĩ:
"Thầy ăn cơm, rồi cũng....ị ra phân, sao ko ăn phân ngay từ đầu cho rồi!:p
........ .. . Em...này...........khá (suy nghĩ:rolleyes: )........Á:mà: thằng này láo ra khỏi lớp!:mau: