Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/08/2011 11:08 # 1
quoctiepkt
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 07/08/2011
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 2
bài tập nguyên lý kế toán


 

Tại 1 doanh nghiệp sản xuất vào cuối tháng 3/2011 có tình hình như sau (ĐVT: 1.000 đồng)

Tài sản

Số tiền

Nguồn vốn

Số tiền

Tiền mặt

30.000

Vay ngắn hạn

20.000

Tuênf gởi ngân hàng

80.000

Phải trả người bán

30.000

Phải thu khchs hàng

35.000

Nguồn vốn kinh doanh

350.000

Nguyên, vật liệu

25.000

Lãi chưa phân phối

X

Công cụ, dụng cụ

15.000

Quỹ khen thưởng phúc lợi

20.000

Sản phẩm dở dang

10.000

 

 

TSCĐ hữu hình

300.000

 

 

TSCĐ vô hình

100.000

 

 

Hao mòn TSCĐ

50.000

 

 

Tổng tài sản

 

Tổng nguồn vốn

 
Trong tháng 4/2011 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

 1. Mua vật liệu nhập kho giá chưa thuế 20.000. thuế GTGT 10%, DN trả bằng TGNH 50%,50% còn lại nợ người bán, chi phí vận chuyển bốc vác vật liệu trả bằng tiền nặt là 1.000
 2. Xuất kho vật liệu dùng sản xuất sản phẩm trị giá 20.000
 3. Dùng tiền mặt chi phúc lợi công nhân viên 2.000
 4. Xuất công cụ sử dụng cho bộ phận quản lý phân xưởng 500, phận quản lý DN 1.000, bộ phận bán hàng 400, công cụ này thuộc loại phân bổ 1 lần
 5. Tính tiền lương phải trả cho công hân sản xuất sản phẩm la 7.000, nhân viên quản lý phân xưởng 2.000, nhân viên quản lý DN 3.000, nhân viên bán hàng 1.000
 6. trích các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định tính vào các chi phí có liên quan, kể cả phần trừ vào tiền lương của CB-CNVC
 7. Tiền điện phải trả ở phân xưởng sản xuất 2.000, ở quản lý DN 1.000
 8. Trích khấu hao TSCĐ ở phân xưởng SX 4.000 ở quản lý DN 2.000, ở bán hàng 800
 9. Mua văn phòng phẩm trả bằng tiền mặt dùng ở quản lý phân xưởng 200, ở quản lý DN 400
 10. Nhập kho 1.000 thành phẩm, Kết chuyển chi phí và tính giá thành sản phẩm.biết rằng trị giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 5.000, phế liệu thu hồi 10.000 đã nhập kho
 11. Xuất kho bán 900 sản phẩm , giá bán bằng 1,4 giá thành, chi phí vận chuyển thành phẩm 800 trả bằng tiền mặt. Người mua nhận hàng tại kho và trả bằng tiền mặt 50%, 50% còn lại chưa thanh toán tiền
 12. Nhận được giấy báo của ngân hàng về khoản người mua trả nợ đầu kỳ

Yêu cầu:

 1. Tính tổng TS,NV,x, đình khản các nghiệp vụ phát sinh trên
 2. Tính giá thành sản phẩm nhập kho.  

  các bạn làm giúp mình bài tập này nha.


File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
Các thành viên đã Thank quoctiepkt vì Bài viết có ích:
15/08/2011 00:08 # 2
anhkumeo
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/40 (20%)
Kĩ năng: 25/30 (83%)
Ngày gia nhập: 30/01/2010
Bài gởi: 68
Được cảm ơn: 55
Phản hồi: bài tập nguyên lý kế toán


 Ai học kế toán giải giúp bạn này đi! 
27/11/2011 12:11 # 3
hamsterdangget
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/20 (20%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 22/05/2010
Bài gởi: 14
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: bài tập nguyên lý kế toán


 


(^_^)Học làm sai lấy kinh nghiệm làm lại(*_*)

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021