Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/07/2011 22:07 # 1
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Thông tin tuyển sinh bằng 2 tại Duy Tân


BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

HĐTS ĐẠI HỌC BẰNG HAI-2011

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 232/TB-ĐHDT

Đà Nẵng, ngày  9  tháng 6 năm 2011

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI CHÍNH QUY

KHÓA B17 (2011-2013), TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

 
 
            Trường Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học văn bằng thứ hai hệ chính quy năm 2011 như sau:

 

1.      NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

 

STT

NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH

GHI CHÚ

1

Kế toán:

+ Kế toán – Kiểm toán

+ Kế toán doanh nghiệp

 

2

Tài chính - Ngân hàng:

+ Tài chính doanh nghiệp

+ Ngân hàng

 

3

Quản trị kinh doanh:

+ Quản trị doanh nghiệp

+ Quản trị Du lịch – Dịch vụ

 

 

2.      ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

            Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học, sinh viên hệ đại học chính quy tập trung dài hạn năm thứ 3 (đối với hệ đào tạo 4 năm), năm thứ 4 (đối với hệ đào tạo từ 4,5 năm đến 5 năm), năm thứ 5 (đối với hệ đào tạo từ 5,5 năm đến 6 năm) trở đi, đảm bảo các điều kiện được quy định tại Điều 2 của quy chế tuyển sinh và đào tạo hệ đại học văn bằng thứ hai, ban hành kèm theo quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2001 và đạt các yêu cầu tuyển sinh theo quy định của Trường.

 

3.      HÌNH THỨC TUYỂN SINH

3.1 Đối tượng được miễn thi tuyển:

            Những người có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy (không phân biệt ngành nghề đào tạo); sinh viên hệ đại học chính quy tập trung dài hạn năm thứ 3 (đối với hệ đào tạo 4 năm), năm thứ 4 (đối với hệ đào tạo từ 4,5 năm đến 5 năm), năm thứ 5 (đối với hệ đào tạo từ 5,5 năm đến 6 năm) trở đi có kết quả học tập từ trung bình trở lên ở các trường đại học.

3.2 Đối tượng tham gia thi tuyển:

            Những người có bằng tốt nghiệp đại học hệ không chính quy những người có bằng tốt nghiệp đại học do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp.

3.3 Phương thức thi tuyển:

            Đối tượng thuộc diện phải thi tuyển (đối tượng theo quy định tại mục 3.2) sẽ dự thi 2 môn:

+ Pháp luật đại cương: Thời gian làm bài 120 phút (thi tự luận).

+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin (Kinh tế chính trị Mác – Lê nin): Thời gian làm bài 120 phút (thi tự luận).

3.4 Nguyên tắc xét tuyển:

            3.4.1- Nhà Trường ưu tiên chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học văn bằng thứ hai cho đối tượng được miễn thi tuyển. Trường hợp số lượng hồ sơ dự xét tuyển lớn hơn chỉ tiêu tuyển sinh thì tổ chức thi tuyển.

            3.4.2- Điểm trúng tuyển theo từng chuyên ngành: Căn cứ vào chỉ tiêu, kết quả đăng ký của từng chuyên ngành, kết quả miễn thi tuyển và điểm thi tuyển sinh, Trường lấy điểm từ cao trở xuống đến khi đủ chỉ tiêu chuyên ngành.

            3.4.3- Nếu số lượng thí sinh trúng tuyển vào 1 chuyên ngành nào đó mà không đủ 1 lớp (50 sinh viên) thì Nhà trường sẽ không đào tạo chuyên ngành đó và sẽ chuyển những hồ sơ này sang các chuyên ngành khác (sau khi có sự đồng ý của thí sinh).

 

4.      HÌNH THỨC, THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ HỌC PHÍ

-         Hình thức đào tạo: Học tập trung, liên tục tại Trường, theo học chế tín chỉ; Hàng ngày học từ 17h45 đến 21h00, kết hợp với học ban ngày chủ nhật.

-         Thời gian đào tạo: Từ 1,5 năm đến 2,0 năm tùy theo từng đối tượng người học và ngành (chuyên ngành) đào tạo.

-         Học phí: Tính theo từng tín chỉ. Người học nộp học phí theo tổng số tín chỉ của từng học kỳ.

5.      TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG

-         Người học sau khi tích lũy đủ các học phần trong chương trình đào tạo và đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định tại Điều 27 của Quy chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT sẽ được xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học (Bằng thứ hai) theo kế hoạch của Trường. Bằng được cấp nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia, hệ chính quy.

-         Riêng đối tượng là sinh viên đăng ký học bằng thứ hai chỉ được xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp khi đã có quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất.

 

6.      HỒ SƠ TUYỂN SINH:

Theo mẫu chung của Trường phát hành, gồm:

6.1 Phiếu đăng ký học bằng Đại học thứ hai;

6.2 Hồ sơ tuyển sinh (dùng cho người đăng ký học bằng Đại học thứ hai) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (Trường Đại học nơi sinh viên đang theo học/ Cơ quan công tác/ Địa phương) và có dấu giáp lai ảnh;

6.3 Giấy chứng nhận sức khỏe (có dán ảnh) do Bệnh viện cấp quận (huyện) trở lên cấp, không quá 6 tháng;

6.4 Bản sao Giấy khai sinh (hoặc bản photocopy có công chứng);

6.5 Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất (Nhà trường sẽ tiến hành đối chiếu bản chính sau).

Lưu ý: Đối với những người có bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải dịch công chứng và nộp kèm vào hồ sơ;

6.6 Bản sao công chứng Bảng điểm toàn khóa bằng đại học thứ nhất;

6.7 Ba ảnh màu chụp chân dung cỡ 3x4 cm, mới chụp trong vòng 6 tháng (dán vào phiếu dán ảnh, ghi rõ các nội dung cần thiết);

6.8 Hai bì thư có dán tem (ghi rõ Họ tên, địa chỉ của người nhận để gửi Giấy báo thi, Giấy báo nhập học);

6.9 Lệ phí đăng ký thi tuyển (hoặc Lệ phí xét tuyển);

 

7.      THỜI GIAN TIẾN HÀNH:

 

STT

Nội dung công việc

Thời gian tiến hành

1

Bán và nhận hồ sơ

Đến 20/09/2011

2

Ôn tập kiến thức

(chỉ dành cho đối tượng phải thi tuyển)

Từ 10/9/2011 đến 20/9/2011

3

Dự kiến thi tuyển sinh

Ngày 24/9/2011 và 25/9/2011

4

Chấm thi, xét tuyển, gửi Giấy báo trúng tuyển

Từ 26/9/2011 đến 30/9/2011

5

Nhập học

Từ 01/10/2011 đến 08/10/2011

6

Dự kiến khai giảng

Ngày 09/10/2011

 

7.1 Lệ phí hồ sơ: 10.000 đồng/ 1 bộ hồ sơ.

7.2 Lệ phí ôn tập kiến thức+Đề cương ôn tập+Phí thi tuyển: 300.000 đồng/ Hồ sơ hoặc Lệ phí xét tuyển (áp dụng cho đối tượng không phải dự thi): 50.000 đồng/ Hồ sơ.

 

Mọi thông tin về tuyển sinh hệ Đại học văn bằng thứ hai chính quy năm 2011 tại Trường Đại học Duy Tân có thể tìm hiểu chi tiết tại Website tuyển sinh của Trường tại địa chỉ: http://tuyensinh.duytan.edu.vn

            Hoặc trực tiếp liên hệ tại Trung tâm Đào tạo Từ xa và Thường xuyên - Trường Đại học Duy Tân, Phòng 101, số 182 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng.

Điện thoại liên hệ: (0511) 3.650403 (số nội bộ: 102).

 

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH HĐTSĐH VB2-2011

- BGH (để b/c);

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị toàn trường;

 (Đã ký)

- Website tuyển sinh;

 

- Lưu: VT, ĐTTX&TX.

 

 

 

 

PGS-TS. LÊ ĐỨC TOÀN

 


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
15/09/2011 21:09 # 2
miryle
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 07/04/2011
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Thông tin tuyển sinh bằng 2 tại Duy Tân


Kế toán kiểm toán và kế toán doanh nghiệp thì nên học ngành nào hơn nhỷ :(


miryle

 
16/09/2011 12:09 # 3
meomeopk
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 8/20 (40%)
Kĩ năng: 8/40 (20%)
Ngày gia nhập: 24/06/2010
Bài gởi: 18
Được cảm ơn: 68
Phản hồi: Thông tin tuyển sinh bằng 2 tại Duy Tân


Trích:
Kế toán kiểm toán và kế toán doanh nghiệp thì nên học ngành nào hơn nhỷ :(
 chào miry :)..
theo mình bạn nên học kế toán doanh nghiệp...thực chất công việc kiểm toán chính là kiểm tra lại kế toán bạn ạ. nó và kế toán học chương trình cũng giống nhau khoản 70%. mặc dù kiểm toán hiện nay rất được ưa chuộng. nhưng xin việc thì ko hề dễ dàng


^^00oo MEOMEOPK LOVELY ^^!!! oo00^^
NHẤN THANK ĐỂ ỦNG HỘ BÀI VIẾT CUẢ MÌNH NẾU THẤY NÓ CÓ ÍCH NHÉ

 
10/05/2012 12:05 # 4
taigakuzumi
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 22/09/2010
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: Thông tin tuyển sinh bằng 2 tại Duy Tân


Cho mình hỏi xí : mình có dh bàng 1 rồi, bây giờ học dh bang 2, học xong dh bang 2 mình có thể học thêm 1 dh bang 2 nữa ko.   Và mình dùng dh bằng 2 để học lên cao học được ko ?
 
10/05/2012 13:05 # 5
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 93/380 (24%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7123
Phản hồi: Thông tin tuyển sinh bằng 2 tại Duy Tân


Trích:

Cho mình hỏi xí : mình có dh bàng 1 rồi, bây giờ học dh bang 2, học xong dh bang 2 mình có thể học thêm 1 dh bang 2 nữa ko.   Và mình dùng dh bằng 2 để học lên cao học được ko ?

Tất cả đều được nhé bạn 
Các thành viên đã Thank tanphuong85 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021