Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/04/2013 15:04 # 1
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
[Luận văn] Hệ thống quản lý sinh viên


 

 

Mục lục

Lời nói đầu .................................................................................................2

Chương I. Khảo sát bài toán quản lý điểm ................ ..................................4

1.     Mục đích khảo sát hiện trạng.......................................................4

2.     Môn học ......................................................................................5

3.     Cách tính điểm học tập ...............................................................6

4.     Các mức đánh giá kết quả học tập ..............................................7

5.     Tiêu chuẩn đánh giá xếp loại tốt nghiệp .....................................7

6.     Đánh giá phương thức hệ thống quản lý cũ ................................8

7.     Yêu cầu của hệ thống mới  .........................................................8

Chương II. Khảo sát và thiết kế hệ thống ...................................................12

I. Thông tin đầu vào và đầu ra ...........................................................12

1.  Thông tin đầu vào ......................................................................12

                           2.  Thông tin đầu ra .........................................................................12

              II. Phân tích chức năng hệ thống........................................................12

1.     Biểu đồ phân cấp chức năng.......................................................13

a.     Cây chức năng chính .......................................................13

b.     Các cây con chức năng ....................................................13

2.     Mô tả một số chức năng ............................................................15

3.     Biểu đồ luồng dữ liệu ................................................................17

a.     Các thành phần của biểu đồ luồng dữ liệu......................17

b.     Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh. ..........................18

c.      Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh.......................................19

d.     Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh...............................20

4. Phân tích hệ thống dữ liệu ..........................................................23

a.  Xác định các thực thể .....................................................23

b.  Xác định các thuộc tính cho các thực thể .......................23

5. Sơ đồ thực thể liên kết ................................................................24

6.  Thiết kế cơ sở dữ liệu ................................................................25

7.  Sơ đồ quan hệ cài đặt trong Access ...........................................27

 
 
07/11/2013 10:11 # 2
duaconcuagio
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 16/20 (80%)
Kĩ năng: 4/20 (20%)
Ngày gia nhập: 09/09/2010
Bài gởi: 26
Được cảm ơn: 14
Phản hồi: [Luận văn] Hệ thống quản lý sinh viên


thằng nào làm ra bài này bá đạo quá. sử dụng cả chục font chữ. cứ phải nói là loạn xì ngầu lên.

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022