Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/04/2011 21:04 # 1
donkihote
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 46/50 (92%)
Kĩ năng: 27/60 (45%)
Ngày gia nhập: 07/12/2009
Bài gởi: 146
Được cảm ơn: 177
TL-GT theo Khung Chương Trình Đào Đạo Ngành CNKT Môi Trường


Tài liệu, Giáo trình liên quan sẽ được update dần dần theo khung chương trình  , Tải về bằng cách bấm vào môn tương ứng trong khung !
Vì lượng TL,GT tương đối nhiều ! Nên sẽ bị châm 1 chút ! Tài liệu sẽ gồm từ nhiều nguồn ( .....)
Ghi Chú : trong ngoặc là số tín chỉ, nếu có thực hành thì gồn TC Lý thuyết + TC Thực hành
Chi tiết liên hệ thêm theo donkihote297@gmail.com ( tranh thủ PR một phát )
    Năm 1 - Học kỳ I   
  
Anh ngữ sơ cấp 1 (2)
Toán cao cấp A1  (2+1)
Hóa học đại cương cơ sở (1)
Vật lý đại cương 1 (2+1)
Tin học đại cương  (2+1)
   

    Năm 1 - Học kỳ II   

Anh ngữ sơ cấp 2 (2)
Toán cao cấp A2 (3+1)
Viết (tiếng Việt) (2)
Sinh học đại cương (2+1)
Hóa học đại cương (2+1)
Hình họa 1 (2)
Đại cương công nghệ môi trường (3)
   

    Năm 2 - Học kỳ III   
   
Anh ngữ trung cấp 1 (2)
Vật lý đại cương 2 (3+1)
Phương pháp luận (gồm NCKH) (2)
Hóa hữu cơ (2+1)
Tin học ứng dụng (2+1)
Triết học Mac - Le Nin 1 (2)
Vẽ kỹ thuật & CAD (2+1)
   

    Năm 2 - Học kỳ IV   

   
Anh ngữ trung cấp 2 (2)
Cơ khí đại cương (2+1)
Nói & trình bày (tiếng Việt) (2)
Hóa phân tích (2+1)
Hóa sinh căn bản (3)
Triết học Mac - Le Nin 2 (3)
Các quá trình sản xuất cơ bản (2)
   

    Năm 3 - Học kỳ V   
   
Anh ngữ cao cấp 1 (2)
Thủy lực (2+1)
Trắc địa (2+1)
Hóa lý căn bản (2+1)
Căn bản vi sinh học (3)
Hóa môi trường (2+1)
Nhiệt kỹ thuật cho xây dựng (2)
   


    Năm 3 - Học kỳ VI   
   
Anh ngữ cao cấp 2 (2)
Cấp thoát nước (2)
Các quy trình chuyển dịch của đất (2)
Đại cương sinh thái học (2)
Thông gió (2)
Kỹ thuật điện cho xây dựng (2)
Căn bản về độc học (2)
Phân tích bằng công cụ (1+1)
   


    Năm 4 - Học kỳ VII   

   
Thực tập nhân thức (1)
Kỹ thuật xử lý nước cấp (2+1)
Hệ thống thông tin địa lý (GIS) (2+1)
Kỹ nghệ đảm bảo chất lượng nước (môn tự chọn - chọn 1 trong 3) (2+1)
Các vi sinh & hợp chất gây ô nhiễm trong môi trường nước & ven bờ (môn tự chọn - chọn 1 trong 3) (1+1)
Môi trường vi khí hậu (2)
Pháp luật đại cương (2)
Kỹ thuật truyền nhiệt & chuyển khối (2)
Sinh thái hải dương (2)
Kỹ thuật & quản lý chất thải rắn (môn tự chọn - chọn 1 trong 3) (2+1)
   


    Năm 4 - Học kỳ VIII   
  
Quản lý môi trường & tài nguyên (3)
Quản lý chất thải nguy hại (2)
Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí, tiếng ồn & phóng xạ (2+1)
Kỹ thuật xử lý nước thải (2+1)
Kỹ năng xin việc (2)
Sản xuất sạch (môn tự chọn - chọn 1 trong 3) (2)
Đánh giá tác động môi trường & rủi ro (môn tự chọn-chọn 1 trong 3) (2)
Đánh giá tác động của môi trường lên sức khỏe con người (môn tự chọn - chọn 1 trong 3) (2)
   


    Năm 5 - Học kỳ IX   
   
Thực tập tốt nghiệp (2)
Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm môi trường đất (2)
Đồ án tốt nghiệp (8)
Tư tưởng Hồ Chí Minh (2)
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (3)
Luật & chính sách môi trường (môn tự chọn - chọn 1 trong 2) (2)
Kinh tế môi trường (môn tự chọn - chọn 1 trong 2) (2)
   

...............................

UPDATING.....PLEASE WAIT..... ! 

 

 


anh2bmw đã cho bài viết: điểm vì sự trở lại tích cực
 
Các thành viên đã Thank donkihote vì Bài viết có ích:
08/09/2011 10:09 # 2
Taipp04
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 28/40 (70%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 06/09/2011
Bài gởi: 88
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: TL-GT theo Khung Chương Trình Đào Đạo Ngành CNKT Môi Trường


cám ơn... 
12/10/2011 21:10 # 3
giunda
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 9/10 (90%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 25/03/2011
Bài gởi: 9
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: TL-GT theo Khung Chương Trình Đào Đạo Ngành CNKT Môi Trường


nhìn giáo trình thấy lo quá, hi


hinhanhnen.com


 
20/10/2011 21:10 # 4
lockaka1991
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 03/10/2010
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
TL-GT theo Khung Chương Trình Đào Đạo Ngành CNKT Môi Trường


 thanks


 lockaka

 
21/11/2012 19:11 # 5
milkcofe
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/20 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 22/09/2012
Bài gởi: 12
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: TL-GT theo Khung Chương Trình Đào Đạo Ngành CNKT Môi Trường


chương trình học có bị thay đổi nhiều giữa các kỳ không hay bị thay đổi theo từng năm vậy?
 
21/11/2012 21:11 # 6
nguyenlequyen
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 3/30 (10%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 22/09/2012
Bài gởi: 33
Được cảm ơn: 13
Phản hồi: TL-GT theo Khung Chương Trình Đào Đạo Ngành CNKT Môi Trường


khung chương trình thường ít khi bị thay đổi. Một học kỳ thường học từ 16 - 19 tín chỉ
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021