Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/01/2010 13:01 # 1
tamakeno
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 21/50 (42%)
Kĩ năng: 6/60 (10%)
Ngày gia nhập: 26/01/2010
Bài gởi: 121
Được cảm ơn: 156
3000 bài tiểu luận Kinh tếDưới đây là 3000 bài tiểu luận Kinh tế
ACE tham khảo thử xem...
Mong nó có ích cho ACE

Chúc ACE học tốt, dồi dào sức khoẻ...
Thân!!!

Link để download:


 
Các thành viên đã Thank tamakeno vì Bài viết có ích:
12/05/2010 10:05 # 2
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 93/380 (24%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7123
3000 Tài liệu, đề tài, luận văn, báo cáo cho sinh viên khối ngành Kinh Tế


Không có điều kiện download về để test thử. Nhưng hình như là có update so với cái cũ (85MB)
Download: www.mediafire.com/


3000 đề tài phục vụ khối kinh tế

Tiểu luận có các mảng: Triết học, Kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học

Báo cáo có các mảng: Quản trị kinhdoanh, Marketing, Kế toán, kiểm toán, Tài chính ngân hàng, Bảo hiểm, Đầu tư, Thương mại, Kinh doanh quốc tế và rất nhiều Đề án khác.

=================

TL Triết
T001 Bản sắc dân tộc trong nền KT mở
T002 Đấu tranh giai cấp
T003 Công pháp và tư pháp trong hiến pháp TBCN
T004 LLSX và các quan hệ SX
T005 Lý luận của chủ nghĩa Mác con người và vấn đề con người trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước
T006 Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người
T007 Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó cho sự phát triển của KT VN trước và sau mười năm đổi mới đến nay
T008 Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở VN
T009 Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình XD nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở VN
T010 Máy móc đạt công nghiệp và vai trò của nó đối với VN
T011 Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến
T012 LLSX, QHSX và quy luật SX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
T013 Cơ sở lý luận về chuyển đổi nền KTTT
T014 Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở VN
T015 Quan hệ lượng – chất, nhân – quả và thực trạng của nền KT VN trước xu thế toàn cầu hoá
T016 Con người dưới góc nhìn của triết học và vấn đề con người trong quá trình đổi mới hiện nay
T017 Việc làm, thất nghiệp và lạm phát
T018 Vấn đề đổi mới LLSX và QHSX trong quá trình CNH – HĐH ở VN
T019 Tín dụng, cơ sở lý luận và thực tiễn tại VN
T020 Nhưng tư tưởng cơ bản của nho giáo và sự ảnh hưởng của nó tới nước ta
T021 Sinh viên và thất nghiệp
T022 Tri thức và nền KT tri thức
T023 Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến
T024 Cuộc cách mạng triết học của Mác – Ănghen và ý nghĩa
T025 Vận dụng lý luận phương thức SX phân tích sự phát triển của nhà máy nước Rạng Đông
T026 Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả
T027 Các phép biện chứng
T028 Phật giáo và ảnh hưởng của nó tới VN
T029 Phật giáo, quá trình hình thành và phát triển
T030 KTTT theo định hướng XHCN
T031 Thành tựu và hạn chế của phép duy vật biện chứng
T032 Phân tích thực chất cuộc cách mạng triết học của Mác – Ănghen và ý nghĩa
T033 Giai cấp CN và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của CNXH
T034 Một số vấn đề thực tiễn và cơ sở lý luận đối với quá trình CNH – HĐH ở VN
T035 Con người và các mối quan hệ
T036 Vai trò của con người trong công cuộc CNH – HĐH đất nước
T037 Ý thức và vai trò của ý thức trong đời sống XH
T038 Văn hoá kinh doanh dưới cái nhìn triết học
T039 Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp VN trong quá trình hội nhập
T040 Vấn đề thất nghiệp của sinh viên
T041 Con người và bản chất
T042 Hình thái KTXH
T043 Ý thức, tri thức và vai trò
T044 Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức
T045 Thực trạng giao thông và nguyên nhân
T046 Vật chất và ý thức
T047 CNH – HĐH và vai trò của nó trong quá trình tiến lên CNXH ở nước ta
T048 CNH – HĐH và vai trò của nó trong quá trình tiến lên CNXH ở nước ta
T049 Mâu thuẫn và vấn đề XD nền KT độc lập, tự chủ
T050 Quan điểm toàn diện và vận dụng CNH – HĐH
T051 Quan điểm lịch sử cụ thể đối với quá trình phát triển KT
T052 Quy luật sự thống nhất biện chứng giữa các mặt đối lập
T053 Mâu thuẫn biện chứng và biểu hiện
T054 Phép biện chứng duy vật và vấn đề phát triển KT
T055 Phật giáo
T056 Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến
T057 Phật giáo qua các giai đoạn
T058 Địa vị pháp lí của các cơ quan hành chính trong bộ máy nhà nước
T059 Quy luật giá trị và vai trò của nó trong nền KTTT
T060 Những mâu thuẫn biện chứng trong nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN
T061 Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
T062 Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và thực tiễn
T063 Thực trạng giao thông, nguyên nhân và giải pháp (quan hệ nhân quả)
T064 Mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung và vận dụng cho sự phát triển KTTT ở nước ta
T065 Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến
T066 Ô nhiễm môi trường
T067 Kiến trúc Hà Nội
T068 CNH – HĐH, thực trạng và giải pháp
T069 CNH – HĐH dưới góc nhìn triết học
T070 Tư duy lí luận
T071 Lý luận về hình thái KT
T072 Lý luận về hình thái KT
T073 CNH – HĐH và vai trò của nó trong quá trình tiến lên CNXH ở nước ta
T074 Sự phù hợp của quan hệ SX và sự phát triển của LLSX
T075 Học thuyết về hình thái KTXH
T076 Vai trò của khoa học kĩ thuật đối với sự phát triển của LLSX
T077 Những mâu thuẫn biện chứng trong nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN
T078 Cơ sở lí luận triết học của quá trình CNH – HĐH theo định hướng XHCN ở VN
T079 Quan hệ SX phù hợp
T080 Cơ sở lí luận triết học của quá trình CNH – HĐH theo định hướng XHCN ở VN
T081 VN trong xu thế hội nhập dưới con mắt triết học
T082 Nền KTTT và phạm trù nội dung – hình thức
T083 Thực trạng của vấn đề xe Bus và giải pháp
T084 Nhân tố con người trong sự phát triển LLSX và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
T085 VN trong xu thế hội nhập dưới con mắt triết học
T086 Nguyên lí hình thái kinh tế và ảnh hưởng của nó trong hoạt động ngân hàng
T087 Quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và XH
T088 Cơ sở lí luận khoa học phát triển không ngừng và cách mạng KHCN
T089 Phạm trù nội dung – hình thức và sự phát triển thương hiệu
T090 Mối quan hệ giữa cá nhâ và XH
T091 Thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý
T092 Con người và nhân tố con người trong sự phát triển nền KT tri thức
T093 Những nét lịch sử cơ bản của sự hình thành phép biện chứng
T094 Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển phép biện chứng duy vật
T095 Mối quan hệ giữa sự phân công lao động XH và XH hoá SX qua một số tác phẩm thời kì đầu của Mác
T096 Tôn giáo
T097 Sự khác biệt giữa triết học phương Đông và phương Tây
T098 LLSX và QHSX
T099 Mối quan hệ giữa sự phân công lao động XH và XH hoá SX qua một số tác phẩm thời kì đầu của Mác
T100 Mối quan hệ giữa TBCN và người lao động
T101 Phát triển và sử dụng nguồn nhân lực
T102 Biện chứng của sự phát triển nền KT nhiều thành phần ở VN trong thời kì quá độ lên CNXH
T103 Quan điểm toàn diện trong sự đổi mới nền KT ở VN
T104 Mâu thuẫn biện chứng và sự thống nhất giữa các mặt đối lập
T105 Mối quan hệ biện chứng giữa TLSX và LLSX
T106 Quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX
T107 Quá trình phát triển của phép biện chứng
T108 Phép biện chứng và tư duy biện chứng
T109 Lý luận hình thái KTXH
T110 Phật giáo
T111 Sinh viên và thất nghiệp
T112 Hôn nhân dưới cái nhìn triết học
T113 Hình thái KTXH
T114 Hình thái KTXH
T115 Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
T116 Quy luật mâu thuẫn
T117 Lý luận hình thái KTXH
T118 Sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng
T119 Quy luật lượng – chất
T120 CNH – HĐH ở VN trong thời kỳ quá độ
T121 CNH – HĐH nông thôn ở nước ta
T122 CNH – HĐH
T123 Đào tạo nguồn lực con người
T124 Hình thái KTXH
T125 Đào tạo nguồn lực con người
T126 Quá trình chuyển đổi sang nền KTTT và sự vận dụng quan điểm triết học Mác – Lênin
T127 Nho giáo
T128 Mối liên hệ biện chứng giữa các thành phần KT
T129 Quan điểm của Mác – Ănghen về vật chất
T130 Nhân cách và nhận thức

TL KTCT & CNXH KH

KC001 CNH – HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp XD XHCN ở nước ta
KC002 KT nhà nước và cai trò của nó trong nền KTTT theo định hướng XHCN
KC003 Thất nghiệp và việc làm ở VN
KC004 KT tư nhân
KC005 Lý luận chung về phương thức SX (PTSX)
KC006 Phân khúc thị trường trong nền KTTT
KC007 Những vấn đề về KTTT
KC008 Vận dụng quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
KC009 Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư)
KC010 XK thuỷ sản ở VN
KC011 Lãi suất và vai trò của nó trong việc huy động vốn
KC012 Quá trình hình thành và phát triển nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN
KC013 Cơ sở triết học trong đường lối phát triển nền KTTT ở VN trong thời kỳ quá độ
KC014 Tầm quan trọng của việc phát triển và ứng dụng KHCN
KC015 Mối quan hệ biện chứng của LLSX và QHSX
KC016 Tín dụng trong nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN
KC017 Thực trạng vận dụng quy luật giá trị vào phát triển KT VN thời gian qua và giải pháp
KC018 Giải pháp cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ
KC019 Con đường đi lên XHCN của VN
KC020 Phân tích sự đúng đắn của quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
KC021 Sự điều tiết của nhà nước tư sản hiện đại
KC022 Vai trò của KT nhà nước trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta
KC023 Một số vấn đề về KTTT định hướng XHCN ở VN
KC024 Thực trạng, vai trò của KT TB tư nhân
KC025 Vai trò của nhà nước trong quá trình CNH – HĐH ở nước ta
KC026 Lợi ích KT và các hình thức phân phối thu nhập ở VN hiện nay
KC027 Lý luận địa tô của Mác và sự vận dụng vào chính sách đất đai ở VN hiện nay
KC028 Lý luận về tiền lương của Mác
KC029 Tính chất và vai trò của nhà nước trong quá trình CNH – HĐH ở VN hiện nay
KC030 Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập với việc phân tích các mâu thuẫn biện chứng trong nên KTTT của VN
KC031 Thực trạng và giải pháp phát triển DNNN ở VN
KC032 Chuyển dịch cơ cấu nền KT theo hướng CNH – HĐH
KC033 Tính tất yếu khách quan và con đường hình thành cty mẹ – cty con ở VN
KC034 Sự cần thiết khách quan của việc phát triển nền KTTT có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng XHCN
KC035 Sự ảnh hưởng của vấn đề dân số đến phát triển KT ở nước ta
KC036 Những vấn đề cơ bản trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước
KC037 Lạm phát và tăng trưởng KT
KC038 Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào VN
KC039 Nghệ thuật tiêu thụ XBP
KC040 Mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần KT ở nước ta hiện nay
KC041 Con đường quá độ lên XHCN của VN
KC042 Hình thái KTXH
KC043 Lý luận hình thái KTXH
KC044 Mô hình cty mẹ – cty con
KC045 LLSX và QHSX
KC046 ASEAN
KC047 Quản lý tri thức
KC048 Những vấn đề lý luận về lạm phát
KC049 Sự phát triển của các hình thái kinh tế
KC050 Chính sách tỷ giá hối đoái và vấn đề tự do tỷ giá ở VN
KC051 Các chính sách KTXH
KC052 Kinh tế VN trong thời kỳ hội nhập
KC053 Kinh tế nhà nước
KC054 Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển TB
KC055 Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển TB
KC056 Nguồn gốc và bản chất lợi nhuận
KC057 Lợi nhuận
KC058 Lợi nhuận
KC059 Đầu tư nước ngoài
KC060 CNH – HĐH nông nghiệp nông thôn
KC061 CNH – HĐH nông nghiệp nông thôn
KC062 CNH – HĐH
KC063 CNH – HĐH nông nghiệp nông thôn
KC064 CNH – HĐH
KC065 CNH – HĐH nền KTQD
KC066 Cơ hội và thách thức đối với các DN VN trong thời kỳ hội nhập
KC067 Cổ phần hoá DN
KC068 Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
KC069 Bản chất và vai trò của cty đa quốc gia
KC070 Kinh tế nhà nước
KC071 Cơ cấu KT nhiều thành phần
KC072 CNH – HĐH nông nghiệp nông thôn
KC073 Đa dạng hoá các loại hình sở hữu trong nền KT
KC074 Đa dạng hoá các loại hình sở hữu trong nền KT
KC075 Mô hình cty mẹ – cty con
KC076 Cty cổ phần
KC077 Hình thái KTXH
KC078 Tính quy luật của sự hình thành KTTT
KC079 Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực
KC080 Sự hình thành nền KTTT
KC081 Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
KC082 Phân phối trong nền KTTT
KC083 Lý luận địa tô của Mác và sự vận dụng vào chính sách đất đai ở VN hiện nay
KC084 Đổi mới chính sách KT đối với các DN vừa và nhỏ
KC085 Cơ cấu KT nhiều thành phần
KC086 LLSX và QHSX
KC087 LLSX và QHSX
KC088 Hàng giả
KC089 Nền KTHH nhiều thành phần
KC090 Hàng hoá sức lao động
KC091 Vai trò của nhà nước trong nền KTTT
KC092 Hình thái KTXH
KC093 Hình thái KTXH
KC094 Hình thái KTXH
KC095 Hình thái KTXH
KC096 Quy luật giá trị
KC097 Hình thái KTXH
KC098 Đầu tư trực tiếp nước ngoài
KC099 CNH – HĐH
KC100 KHCN
KC101 Vốn và các giải pháp huy động vốn
KC102 KHCN
KC103 KTNN (KT nhà nước)
KC104 Vai trò của nền KTNN
KC105 Tư tưởng đức trị của Khổng Tử và vận dụng vào quản lý doanh nghiệp
KC106 KTHH
KC107 KTHH nhiều thành phần
KC108 Vai trò của KTNN trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta
KC109 Vai trò của KTNN trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta
KC110 KT TB tư nhân
KC111 Các hình thức tiền lương
KC112 KTTT
KC113 Học thuyết giá trị thặng dư (GTTD)
KC114 CNH – HĐH nông nghiệp nông thôn
KC115 KTTT định hướng XHCN
KC116 KT trang trại nông nghiệp
KC117 Hình thái KTXH
KC118 KTTT định hướng XHCN
KC119 CNH – HĐH nông nghiệp nông thôn
KC120 Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư)
KC121 Buôn lậu và gian lân thương mại
KC122 KTTT định hướng XHCN
KC123 Vai trò của nhà nước trong nền KTTT
KC124 Một số biện pháp đầy mạnh quá trình cổ phần hoá DNNN
KC125 Vấn đề đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực
KC126 KTTT định hướng XHCN
KC127 CNH – HĐH nông nghiệp nông thôn
KC128 Cổ phần hoá DN
KC129 Phát triển đồng bộ các thị trường trong nền KTTT định hướng XHCN
KC130 Cổ phần hoá DN
KC131 Giải pháp nâng cao hiệu quả KTXH
KC132 Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền KT
KC133 Máy móc và lao động trong SX GTTD
KC134 Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư)
KC135 Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
KC136 Lý luận chung về thị trường
KC137 Cơ hội và thách thức đối với VN khi gia nhập WTO
KC138 Cạnh tranh trong nền KTTT
KC139 Lợi nhuận
KC140 Vai trò của KTNN trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta
KC141 KTTT định hướng XHCN
KC142 Phân tích LLSX trước ba PTSX trước CNTB
KC143 Tham nhũng
KC144 Cổ phần hoá DN
KC145 Cổ phần hoá DN
KC146 Thị trường
KC147 Quan hệ phân phối thu nhập
KC148 Thực trạng và một số giải pháp phát triển khu vực KT tư nhân
KC149 Cty cổ phần
KC150 Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư)
KC151 Hội nhập KT quốc tế và các thách thức
KC152 Hội nhập KT quốc tế và các thách thức
KC153 Thực trạng và một số giải pháp phát triển khu vực KT tư nhân
KC154 Sở hữu tư nhân
KC155 CNH – HĐH
KC156 Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư)
KC157 Quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
KC158 XHCN và thời kỳ quá độ lên CNXH
KC159 KTNN (KT nhà nước)
KC160 Lợi nhuận
KC161 KTNN (KT nhà nước)
KC162 Hình thái KTXH
KC163 KTTT và sự phân hoá giàu nghèo
KC164 Lạm phát
KC165 KTTT
KC166 Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu
KC167 Lợi nhuận
KC168 Hoàn cảnh tiến hành cải cách ở TQ và VN
KC169 Doanh nghiệp và người lao động
KC170 KTTT
KC171 Nâng cao khả năng hội nhập cho nền KT VN
KC172 KTTT định hướng XHCN và những mâu thuẫn của nó
KC173 Quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay
KC174 KTTT
KC175 Mối QH biện chứng giữa các thành phần KT
KC176 Thực trạng và giải pháp phát triển DNNN ở VN
KC177 Nền KTHH nhiều thành phần
KC178 KTTT
KC179 Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
KC180 Nguyên nhân suy thoái KT Nhật những năm 90
KC181 Giá trị sức lao động
KC182 Cổ phần hoá DN
KC183 QH phân phối
KC184 Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử
KC185 QH phân phối
KC186 LLSX và QHSX
KC187 Quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
KC188 LLSX và QHSX
KC189 LLSX và QHSX
KC190 Duy vật lịch sử và GTTD
KC191 Quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
KC192 Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu
KC193 Yếu tố con người trong công tác quản lý
KC194 Quản lý nhà nước về KT
KC195 Chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát
KC196 Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập
KC197 Cơ chế thị trường và nền KTTT
KC198
KC199 Quy luật giá trị

Quản trị kinh doanh

QT001 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách tổng liên đoàn LĐ VN
QT002 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của cty in Nông nghiệp và CN thực phẩm
QT003 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của cty may Hồ Gươm
QT004 Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP XD nhà số 1
QT005 Công tác quản lý nguyên vật liệu tại cty CP thiết bị CN và XD
QT006 Chiến lược KD của Tổng cty Sành sứ thuỷ tinh CN
QT007 Vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty cầu 75 thuộc Tổng cty cầu GT 8 – Bộ GTVT
QT008 Hoàn thiện công tác chuẩn bị tài liệu trong quá trình áp dụng ISO 9000 tại cty Chế tạo điện cơ
QT009 Đầu tư phát triển KCN trên địa bàn Hà Nội
QT010 Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược KD tại cty bánh kẹo Hải Châu
QT011 Biện pháp nâng cao sản lượng tiêu thụ tại cty TNHH SX và KD tấm bông PE Hà Nội
QT012 Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ ở cty In Hà Giang
QT013 Chi phí SX và giải pháp chi phí SXKD tại cty bóng đèn phích nước Rạng Đông
QT014 Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ SP tại cty Thương mại, tư vấn và đầu tư Trainco
QT015 Đổi mới PP thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang
QT016 Đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty bánh kẹo Hải Châu
QT017 Một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào VN
QT018 Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại cty Sông Đà 2
QT019 Tăng cường công tác quản lý tiền lương tại cty Cơ khí Hà Nội
QT020 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Cầu 75
QT021 Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty SX, XNK đầu tư thanh niên Hà Nội
QT022 Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật liệu nổ tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp
QT023 Côn tác lập kế hoạch tại Tổng cty chè VN
QT024 Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty Điện tử Sao Mai
QT025 Cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường XK của doanh nghiệp thương mại
QT026 Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty cơ điện Trần Phú
QT027 Tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu tại cty Vật liệu XD Bưu Điện Hà Nội
QT028 Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho cty bánh kẹo Hải Hà
QT029 XD chiến lược kinh doanh tại cty TNHH Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp
QT030 Biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số công trình trên địa bàn HN của cty ĐTPT nhà số 2
QT031 Quản lý và cung ứng nguyên liệu tại XN SX đồ dùng học cụ huấn luyện X55
QT032 Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty thiết bị Machinco
QT033 Nâng cao hiệu quả KD trong hoạt động NK tại cty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng
QT034 Lý luận về bộ máy QL của DN
QT035 Bất động sản
QT036 CPH DNNN trên địa bàn Hà Nội
QT037 Nâng cao hiệu quả SX và XK tại cty PROSIMEX
QT038 QL chất lượng ở XN cơ điện vật tư
QT039 Mở rộng thị trường tại cty may Chiến Thắng
QT040 XD chiến lược SP tại cty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005 – 2008
QT041 Lý luận về ổn định và mở rộng TT tại các DN
QT042 Thúc đẩy tiêu thụ SP ở cty dệt may Hà Nội
QT043 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quả lý tại cty In tạp chí Cộng Sản
QT044 Đẩy mạnh tiêu thụ SP ở cty DAD
QT045 Thúc đẩy hoạt động XK hàng may mặc tại cty CP may Lê Trực
QT046 Nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu tại cty XD CTGT 873
QT047 Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại cty In thương mại và dịch vụ ngân hàng NN & PTNT VN
QT048 Nâng cao chất lượng sản phẩm tại cty may Lê Trực
QT049 Vốn lưu động
QT050 Quản lý KD
QT051 Đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty TNHH Úc Đại Lợi
QT052 Tổ chức lao động tại Bưu điện Tủa Chùa – Điện Biên
QT053 Hoàn thiện cách chính sách thúc đẩy XK SP rau quả của VN
QT054 Đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo tại Yên Bái
QT055 Chiến lược KD của cty Thương mại HN từ nay đến 2010
QT056 Đẩy mạnh hoạt động XNK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty TNHH XNK Cường Thịnh
QT057 XD chiến lược phát triển thị trường ở cty TNHH nhà nước 1 thành viên cơ khí HN giai đoạn 2005 – 2015
QT058 Tình hình SXKD của cty CP may Thăng Long giai đoạn 2000 – 2005
QT059 Biện pháp chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn Q. Cầu Giấy hiện nay
QT060 Nâng cao hiệu quả KD ở cty TNHH Thái Dương
QT061 Cty CP viễn thông điện lực Hà Nội
QT062 PP trả lương tại cty CMS
QT063 Biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ bia hơi tại cty SXKD đầu tư và DV Việt Hà
QT064 Tuyển dụng lao động tại cty TNHH NN một thành viên cơ điện Trần Phú
QT065 Hoạt động KD DV Internet tại cty truyền thông và số liệu VDC
QT066 Huy động và sử dụng vốn tại cty XD và phát triển nhà số 6
QT067 Huy động và sử dụng vốn tại cty Sông Đà 11
QT068 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ SP tại cty Thiết bị và phát triển chất lượng
QT069 Chi phí SX và giải pháp hạ thấp chi phí SXKD tại cty bóng đèn phích nước Rạng Đông
QT070 Huy động và quản lý điều hành vốn tại Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh Hà Giang
QT071 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quả lý tại cty liên doanh cơ khí XD
QT072 Thúc đẩy tiến trình CPH tại cty thực phẩm XK Bắc Giang
QT073 Tăng cường hoạt động tiêu thụ tại cty xăng dầu Hà Giang
QT074 Kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 03-05
QT075 Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ SP tại cty vật liệu nổ CN
QT076 Hoàn thiện các hình thức trả lương tại cty thiết bị điện Hồng Phúc
QT077 Hoàn thiện bộ máy QL ở cty điện lực HN
QT078 QL tiền lương tại cty KTCT thuỷ lợi La Khê
QT079 Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty cao su Sao Vàng
QT080 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty TNHH Giang Sơn
QT081 Nâng cao hiệu quả QL tại cty Xây lắp vật liệu XD
QT082 Nâng cao hiệu quả KD tại cty CPTM Tuấn Khanh
QT083 Quản trị vật tư tại cty cơ khí Z179
QT084 Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty thiết bị đo điện HN
QT085 Cty TM XD Bạch Đằng
QT086 Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại cty TMTH tỉnh Nam Định
QT087 Quản trị nhân lực tại KS Đông
QT088 Công tác quản trị mua hàng
QT089 Sức cạnh tranh và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh trong cty may XK
QT090 Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng hoá tại cty TM Gia Lâm HN
QT091 Sử dụng vốn tại cty TNHH Duy Thịnh
QT092 Quản trị mua hàng
QT093 Nâng cao khả năng cạnh tranh của DN XD
QT094 Nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giày dép của cty Thượng Đình trong thị trường nội địa
QT095 Giải pháp tài chính đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty CP dụng ụ cơ khí XK
QT096 Lợi nhuận và các biện pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP XD thuỷ lợi Thái Thuỵ
QT097 Nâng cao chất lượng quản trị bán hàng tại cty giày Thượng Đình
QT098 CPH (Cổ phần hoá)
QT099 Hoàn thiện quản trị nhân sự tại cty Xăng dầu VN
QT100 Củng cố và phát triển thị trường tại cty ứng dụng và kỹ thuật TM Á Châu
QT101 Thách thức đối với mặt hàng dệt may VN khi XK sang thị trường EU
QT102 Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ tại cty bóng đèn phích nước Rạng Động
QT103 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại XN vận tải biển Vinafco
QT104 Nâng cao hiệu quả SXKD chi nhánh hoá dầu Hải Phòng
QT105 Tiêu thụ SP gà giống thành phẩm tại cty giống gia cầm Lương Mỹ – Chương Mỹ – Hà Tây
QT106 Cty vận tải XD và chế biến lương thực Vĩnh Hà
QT107 Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp tại Tổng cty XD và phát triển hạ tầng LICOGI
QT108 Nâng cao hiệu quả KD ở cty TNHH TM TVT
QT109 Quản trị sức lao động và tiền lương tại cty May Hà Nội
QT110 Hoạt động KD tại cty Hàng không VN
QT111 Hoàn thiện phân tích tài chính DN tại cty SX bao bì và hàng XK
QT112 Thúc đẩy XK tại VINACAFE
QT113 Nâng cao hiệu quả KD tại cty cơ khí 120
QT114 Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tại XN thép và vật liệu XD HN
QT115 Nâng cao khả năng tiêu thụ tại cty cơ khí ôtô 3/2
QT116 Nâng cao sản lượng tiêu thụ Ximăng tại cty vật tư Kỹ thuật ximăng giai đoạn 2001-2005
QT117 Quản lý tiêu thụ SP tại cty XNK Thái Nguyên
QT118 Nâng cao hiệu quả SX KD tại cty dụng cụ cắt đo lường cơ khí
QT119 Cty TM KS Đống Đa
QT120 Nâng cao hiệu quả KD NK hàng hoá tại cty CP thiết bị xăng dầu PETROLIMEX
QT121 XK hàng may mặc của cty dệt may Hà Nội vào thị trường Mĩ
QT122 Thúc đẩy hoạt động tiêu thụ SP tại cty In bao bì Thái Lợi
QT123 Hiệu quả KD tại cty giày Thăng Long
QT124 Thực trạng các nghành nghề trên địa bàn xã Liêm Chính – TX Phủ Lý – tỉnh Hà Namư
QT125 QL và sử dụng vốn lưu động tại cty CP Chương Dương HN
QT126 Hoàn thiện bộ máy tổ chức tại cty CP đầu tư và XD Ba Đình
QT127 Những giải pháp huy động vốn đổi mới CN tại cty dệt 10/10
QT128 Hoàn thiện chiến lược cty CP Đại Thắng
QT129 Tiêu thụ SP tại cty Điện cơ Thống Nhất
QT130 Đa dạng hoá sản phẩm nước ép trái cây tại cty CP Thăng Long
QT131 Nâng cao chất lượng SP tại cty Kim khí Thăng Long
QT132 Tiêu thụ SP tại cty DAD
QT133 Phát triển thị trường tiêu thụ tại cty may Huy Hoàng
QT134 Mở rộng TT XK tại cty may VINATEX
QT135 Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty tấm lợp XD Đông Anh
QT136 Doanh thu bán hàng tại cty giày Thuỵ Khuê
QT137 Nâng cao chất lượng thiết kế tại cty Tư vấn và XD thuỷ lợi 1
QT138 Phân tích tình hình thị trường tại cty TNHH HASA
QT139 Thực trạng SXKD tại cty CP xe khách Thái Bình
QT140 Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông tại Tập đoàn FPT
QT141 QL nhân sự tại cty Nhất Minh
QT142 Quản trị nhân lực tại cty XD số 9
QT143 Tiêu thụ SP tại cty bánh kẹo Hải Châu
QT144 Cơ sở lý luận về chất lượng SP
QT145 Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty CP Cơ điện Hà Nội
QT146 Hoàn thiện công tác trả lương tại cty phát triển hạ tầng khu CN cao Hoà Lạc
QT147 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại cty KD nhà số 3
QT148 Nâng cao năng lực quản lý tại cty Bảo hiểm nhân thọ Thanh Hoá
QT149 Nâng cao hoạt động SXKD tại cty CP vận tải ôtô Vĩnh Phúc
QT150 QL chất lượng
QT151 Nâng cao chất lượng SP tại cty CP giống cây trồng Thanh Hoá
QT152 Giải pháp nâng cao hiệu quả trợ giá xe Bus ở HN
QT153 Thực trạng kế hoạch chiến lược tại cty CP Đại Thắng trong những năm qua
QT154 Chi phí SXKD và các biện pháp QL chi phí SXKD
QT155 Một số giải pháp hoàn thiện QL mạng lưới nhân viên bán hàng của cty TNHH Cocacola VN chi nhánh phía Bắc
QT156 Công tác quản trị bán hàng tại cty Thực phẩm Hà Nội
QT157 XD và thực hiện kế hoạch bán hàng tại cty CP Vật tư BVTV Hoà Bình
QT158 Lý luận cơ bản về hoạt động bán hàng tại các DN TM
QT159 Quản trị bán hàng tại cty BH số 5 Nam Bộ
QT160 Thực trạng lập kế hoạch SX tại cty CP May Thăng Long
QT161 Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty Tem
QT162 Thúc đẩy hoạt động SXKD XNK tại cty CP DV XNK Từ Liêm TULTRACO
QT163 Tổ chức lao động tại Bưu điện Tuần Giáo
QT164 Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty Điện thoạ HN
QT165 Phát triển thị trường tại cty CP giầy Cẩm Bình
QT166 Bộ máy quản trị tại chi nhánh cty CP Hà Phú An
QT167 Quản trị bán hàng tại cty Muối Thanh Hoá
QT168 Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty VINACONEX
QT169 Giải pháp khuyến khích các hoạt động đầu tư trong nước
QT170 SX và tiêu thụ SP tại cty XD cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật COMETCO
QT171 Chỉ tiêu lợi nhuận ở cty đầu tư phát triển XD DIC
QT172 Cty CP điện tử chuyên dụng Hanel
QT173 Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty TNHH Thái Dương
QT174 Hoạch định chiến lược KD tại cty Ximăng và XD công trình Lạng Sơn
QT175 QL chi phí SXKD tại cty TNHH Ninh Thanh
QT176 Nâng cao hiệu quả KD tại cty CP giầy Hưng Yên
QT177 Lập kế hoạch năm cho vật tư tại cty Cao Su Sao Vàng
QT178 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Điện Lực Ba Đình
QT179 Kinh nghiệm CPH tại cty Vận tải hành khách Hải Hưng
QT180 Việc làm và vấn đề sử dụng nguồn nhân lực
QT181 QL NN trong vấn đề nông sản – thực phẩm
QT182 Hoàn thiện bộ máy quản trị ở cty 91
QT183 QL NN về bảo vệ, chăm sóc và GD trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
QT184 Chiến lược nhân lực tại cty vận tải BIC VN
QT185 Thúc đẩy tăng trưởng KT tỉnh Bắc Kạn đến 2010
QT186 Nâng cao hiệu quả XNK
QT187 Nâng cao chất lượng sp ở nhà máy thuốc lá Thăng Long
QT188 QL đầu tư XDCB đối với nghành thuỷ lợi
QT189 Nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nhân sự tại cty XNK nông sản thực phẩm HN
QT190 QL tiền lương, thu nhập trong các DN NN
QT191 Quy hoạch sử dụng đất đai tại Thanh Giang – Thanh Miện – HD
QT192 QL cácdự án ODA
QT193 Trình độ học vấn và mức sinh
QT194 Đa dạng hoá sp tại cty CP dược và TBVTYT bộ GTVT TRAPHACO
QT195 Nâng cao hiệu quả SXKD tại Vietsurestar
QT196 Duy trì và mở rộng thị trường
QT197 Tổ chức tiền lương tại cty CP Vật tư – vận tải – ximăng
QT198 Nâng cao hiệu quả đấu thầu trong XDCB
QT199 QL tiền lương
QT200 Phát triển nguồn nhân lực tại cảng Khuyến Lương
QT201 QL chất lượng theo tiêu chuẩn QT ISO 9001 – 2000 tại cty CP xăng dầu hàng không
QT202 Thu nhập và các tác động của nó tới năng suất lao động tại VN
QT203 Công tác gắn SX với TT tại cty TM và dược phẩm Như Thuỷ
QT204 Đấu thầu xây lắp tại cty XD 6 Thăng Long
QT205 Các hình thức trả lương tại cty CTGT 3 HN
QT206 Phát triển nguồn nhân lực tại cty Sông Đà 1
QT207 Định mức kĩ thuật tại cty may Thanh Hoá
QT208 Nâng cao khả năng thắng thầu của cty XD 319
QT209 Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty TM VT du lịch
QT210 Hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối tại cty Giấy Bãi Bằng
QT211 Mở rộng TT HH tại cty Bia HN
QT212 Quản trị chiến lược
QT213 XD và QL quỹ tiền lương
QT214 Chính sách hỗ trợ tiêu thụ sp tại cty Cao su Sao Vàng
QT215 Công tác đấu thầu tại cty Cầu 14
QT216 Trả lương tại cty cầu 1 Thăng Long
QT217 NK HH tại cty KD và SX VTHH SAMECO
QT218 Khoán công trình ở cty cơ giới và xây lắp 12
QT219 Tổ chức lao động tại cty cơ khí 79
QT220 Mở rộng TT tại cty dệt 10/10
QT221 QL LĐ tiền lương tại cty CP DV Vận Tải
QT222 Nâng cao hiệu quả KD tại cty CP ăn uống KS Hà Tây
QT223 Sử dụng vốn tại cty CP xây lắp Hải Long
QT224 Quản trị nhân sự tại cty ĐT xây lắp TM HN
QT225 Sử dụng lao động tại cty Đay Thái Bình
QT226 Tiền lương trong DNCN
QT227 Quản trị nhân lực tại Viện luyện kim đen
QT228 Tiêu thụ sp tại cty dược liệu TƯ
QT229 Các hình thức trả lương tại cty gạch ốp lát HN
QT230 Sử dụng vốn tại cty Giấy Bãi Bằng
QT231 Các hình thức trả lương tại cty dệt kim Thăng Long
QT232 Huy động vốn tại cty dệt Chiến Thắng
QT233 Sử dụng lao động tại cty quy chế Từ Sơn
QT234 XD chiến lược KD tại cty xây lắp – vật tư – vận tải Sông Đà 12
QT235 Bộ máy quản lý tại cty tạp phẩm và bảo hộ lao động
QT236 Chiến lược KD tại cty Vật tư thiết bị Alpha
QT237 QL vốn tại cty 20 – TC Hậu Cần
QT238 XK tại cty thuỷ tinh và vốn XD
QT239 Nâng cao hiệu quả KD tại cty TNHH Việt – Trung – t. Lạng Sơn
QT240 Nâng cao năng lực cạnh trạnh trong dự thầu XD tại cty XD và trang trí nội thất Bạch Đằng
QT241 QL LĐ tiền lương tại cty CP vận tải ôtô 3
QT242 Tiêu thụ sp thuốc bảo vệ thực vật tại cty VT BVTV 2 – HN
QT243 Tổ chức lao động tại cty ximăng đá vôi Phú Thọ
QT244 XK hàng nông sản
QT245 Kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại cty Sông Đà 8
QT246 Bộ máy QL tại cty VLXD Cẩm Trướng
QT247 Nâng cao khả năng thắng thầu tại cty xây lắp vật tư kĩ thuật HN
QT248 Quản trị nhân sự
QT249 XK chè
QT250 Phân tích biến động dân số, lao động và việc làm tại H. Lập Thạch

MARKETING

MAR01 Hệ thống thông tin tại cty XD CN Hà Nội
MAR02 Phận tích cơ hội thị trường vận chuyển hàng khô, hàng BH đa năng bằng đường thuỷ nội địa của cty VT thuỷ Bắc NOSCO
MAR03 Các giải pháp Mar trong nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của cty TNHH Cát Lâm
MAR04 Phát triển hoạt động Mar trong KD XK mặt hàng thủ công mỹ nghệ tại cty XNK ARTEXPORT
MAR05 Hoàn thiện HT kênh phân phối SP của DN bánh cao cấp Bảo Ngọc
MAR06 Nâng cao mức độ thoả mãn khách hàng tại cty TMDV Tràng Thi
MAR07 Hoàn thiện quản trị HT kênh phân phối thức ăn gia súc tại cty TNHH XNK Phương Đông
MAR08 Hoàn thiện phối thức Marketing – Mix tại XN TM thuộc cty DV hàng không sân bay Nội Bài
MAR09 Phát triển hoạt động KD lữ hành nội địa của XN đầu tư và phát triển Sông Hồng thuộc cty Du lịch và TM tổng hợp Thăng Long
MAR10 QL và phân phối SP của cty CP bánh kẹo Hải Châu
MAR11 HT kênh phân phối tại cty CP vật tư BVTV Hoà Bình
MAR12 Ứng dụng Mar – Mix trong KD hàng may mặc XK của cty May 20
MAR13 Hoàn thiện công cụ Mar – Mix tại cty TNHH quốc tế Song Thanh (STI)
MAR14 Chiến lược SP cho khách hàng CN tại cty Nhựa cao cấp Hàng Không
MAR15 Chiến lược Mar tại cty Vật tư Bưu điện I trong thời gian tới
MAR16 Giải pháp Mar hỗn hợp nhằm phát triển thị trường nước khoáng tại cty TNHH SANA
MAR17 Nâng cao hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại cty Biti’s trên thị trường miền Bắc
MAR18 Hoàn thiện HT kênh phân phối tại cty Giấy Bãi Bằng
MAR19 Mở rộng thị trường tại cty Chè Kim Anh
MAR20 Phát triển TT máy công cụ và phụ tùng thay thế của cty Cơ khí Hà Nội
MAR21 Hoàn thiện tổ chức và nâng cao năng lực bán hàng nhằm mở rộng thị trường nội địa của cty Giày Thượng Đình
MAR22 Mar trong xúc tiến TM tại cty hoá dầu PETROLIMEX
MAR23 Mar – Mix đối với việc mở rộng TT tại cty kính Đáp Cầu – Bắc Ninh
MAR24 QL khách hàng thường xuyên tại XN vận tải TH cty vận tải và DV công cộng Hà Nội
MAR25 Cty lắp máy và XD số 10
MAR26 Nâng cao hiệu quả SXKD tại NXB GTVT
MAR27 Chiến lược SP tại cty Sơn Hải Phòng
MAR28 Chiến lược cạnh tranh bằng khác biệt hoá SP tại cty Tân Hồng Hà
MAR29 Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty tạp phẩm và bảo hộ LĐ
MAR30 Nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực KD Gaz và bếp Gaz ở cty TNHH TMDV Ngọc Toản
MAR31 KH Mar trong cty TNHH 1 thành viên Điện cơ Thống Nhất (VINAWIND)
MAR32 Hoàn thiện nghiệp vụ Mar tại cửa hàng KD TM 1174 Đ. Láng thuộc cty CP TM Cầu Giấy
MAR33 Mar hỗn hợp tại cty Vật tư vận tải và XD CTGT TRANCO
MAR34 Cty CN phẩm Minh Quân
MAR35 Mar bán hàng tại cty Vật tư NN Hà Nội
MAR36 Hoạt động bán hàng cá nhân tại cty VTKT Ximăng – Tổng cty Ximăng VN
MAR37 Nâng cao hiệu quả XNK tại cty XNK Hà Tây
MAR38 XK mặt hàng nông sản sang TT khu vực châu Á Thái Bình Dương của cty KD XNK Việt – Lào
MAR39 KD XNK tại cty CP XNK Nam HN
MAR40 Chiến lược phát triển SP mới cho cty CP vật tư thú Y TW I (VINAVETCO)
MAR41 Giải pháp Mar nhằm thu hút khách du lịch quốc tế tại KS quốc tế ASIAN
MAR42 Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty Sơn tổng hợp HN
MAR43 Mar – Mix tại cty điện tử CN CDC
MAR44 XD và quản trị HT kênh PP tại nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Bông Lúa Vàng – cty CP Thành Phát
MAR45 Nghiên cứu TT nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu KH tại cty Da Giầy HN
MAR46 Chiến lược QC tại cty Bia – Rượu – Nước GK Hà Nội
MAR47 Thu hút vốn đầu tư tại KCN Song Khê – Nội Hoàng – t. Bắc Giang
MAR48 Nghiên cứu phản ứng người tiêu dùng đối với các SP thạch rau câu POKE của cty TNHH Việt Thành
MAR49 Xúc tiến bán hàng tại cty CP vật tư bảo vệ thực vật Hoà Bình
MAR50 Hoàn thiện kênh PP SP phần mềm CN tại cty TNHH Hệ Thống Quy
MAR51 Quản trị danh mục SP của TCT chăn nuôi VN
MAR52 Marketing quốc tế
MAR53 Cty vận tải thuỷ Bắc NOSCO
MAR54 Phân phối thuốc tại cty CP Chữ Thập Đỏ
MAR55 Giải pháp Mar đồng bộ nâng cao hiệu quả KD tại cty Bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang
MAR56 Hoàn thiện HT kênh PP SP tại cty xăng dầu B12
MAR57 Phân phối thuốc tại cty CP Chữ Thập Đỏ (VinaReco)
MAR58 Mar SP nông sản XK của cty XNK INTIMEX sang TT các nước ASEAN
MAR59 Mar bán lẻ tại cửa hàng thực phẩm Hà Đông thuộc cty CP TP nông sản Hà Tây
MAR60 Mar trong DN XD
MAR61 Phân phối SP ở cty CP đầu tư phát triển CN FPT
MAR62 Tiêu thụ SP
MAR63 Giầy Thượng Đình
MAR64 Mar – Mix cho XK hàng may mặc của cty May 10 sang TT EU
MAR65 Thực trạng và giải pháp Mar của cty VMS – Mobifone
MAR66 Xúc tiến Mar hỗn hợp cho SP nước khoáng Vital của cty SXKD XNK Bình Minh tại khu vực phía Bắc
MAR67 Phát triển TT XK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty BAROTEX
MAR68 Mar – Mix trong KD KS Du Lịch
MAR69 Mở rộng thị phần chè trong nước của Tổng cty chè VN
MAR70 Mar – Mix tại TT Du lịch HN
MAR71 Đẩy mạnh XK gạo VN theo quan điểm Mar – Mix
MAR72 Phân phối SP linh kiện máy tính NK ở cty CP đầu tư phát triển CN FPT
MAR73 Thoả mãn nhu cầu KH về SP của cty cao su Sao Vàng

KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

KT001 Hạch toán TSCĐHH tại cty du lịch DV HN TOSERCO
KT002 Kế toán (KT) nguyên vật liệu (NVL), công cụ dụng cụ trong các DN
KT003 Hạch toán và QL TSCĐ tại cty CP Du lịch TM Đông Nam Á
KT004 KT tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM và Du lịch Hồng Trà
KT005 Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại cty Cao su Sao Vàng HN
KT006 QL và sử dụng NVL tại cty công trình đường thuỷ WACO
KT007 QL và sử dụng NVL tại cty SXKD đầu tư và DV Việt Hà
KT008 QL và sử dụng vốn tại cty TNHH in TM Nhật Sơn
KT009 KT bán hàng và xđ kết quả KD tại cty TNHH Phú Thái
KT010 KT bán hàng và xđ kết quả bán hàng tại cty CP Ngọc Anh
KT011 KT tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại cty May Thăng Long
KT012 Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại XN XD 244
KT013 KT bán hàng và xđ kết quả bán hàng tại cty CP thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang
KT014 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty Tư vấn XD và phát triển NT
KT015 KT vốn bằng tiền
KT016 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty SX TM và DV Phú Bình
KT017 KT chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP phát triển Thăng Long
KT018 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại XN thoát nước số 3 – cty Thoát nước HN
KT019 Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại cty rau quả VN
KT020 KT chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Cp Bánh kẹo Hải Hà
KT021 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty CP dược Kim Bảng
KT022 KT bán hàng và xđ kết quả bán hàng tại cty vật tư thiết bị toàn bộ MaTexim
KT023 Hạch toán NVL ở cty CP May Hồ Gươm
KT024 KT tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại XN X18
KT025 KT NVL tại cty Dệt 8/3
KT026 Hạch toán doanh thu, xđ kết quả KD tại cty CP Mai Linh HN
KT027 Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại cty CP tấm lợp và VL XD Đông Anh
KT028 Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại cty DV nuôi trồng thuỷ sản TW
KT029 KT TSCĐ tại cty Xe máy – Xe đạp Thống Nhất
KT030 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại chi nhánh cty Sông Đà 7 tại Hoà Bình
KT031 Hạch toán TSCĐ tại cty CTĐT WACO
KT032 QL tiền lương tại XN giống gia súc gia cầm Bắc Ninh
KT033 QL vốn cố định tại cty cơ giới và xây lắp số 13
KT034 Hạch toán và sử dụng TSCĐ tại cty XD 472
KT035 KT nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán tại cty QL bến xe Hà Tây
KT036 Kiểm toán thuế trong kiểm toán tài chính tại cty Kiểm toán và định giá VN
KT037 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP que hàn điện Việt Đức
KT038 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TNHH QC và TM P & G
KT039 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tai cty cơ giới và xây lắp 13 – Tổng cty LICOGI
KT040 Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do cty Kiểm toán tư vấn XD VN thực hiện
KT041 QL chi phí NVL tại cty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh
KT042 Kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính do cty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) thực hiện
KT043 Công tác KT tại cty TNHH XD và VT Phương Duy
KT044 PP tính giá vốn thành phẩm tại cty DV TM Tràng Thi
KT045 Hạch toán KT tại cty CP Đại Kim
KT046 KT NVL tại cty VPP Cửu Long
KT047 KT chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP May Thăng Long
KT048 Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính trong cty CP Kiểm toán – Tư vấn Thuế
KT049 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP
KT050 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty CP TM DV kỹ thuật Đông Nam Á
KT051 Hoạt động KD tại cty điện tử Hoàng Sơn
KT052 QL vốn tại cty XD TM Sóc Sơn
KT053 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP trong DN XD cơ bản (cty Sông Đà 12-6)
KT054 KT NVL tại cty Dệt may HN
KT055 KT bán hàng và xđ kết quả bán hàng
KT056 Cty VTĐT Bắc Zimbang
KT057 Báo cáo tổng hợp cty May Đáp Cầu (DAGARCO)
KT058 Hạch toán KT tại cty may 19/5 Bộ Công An
KT059 Cty CP May Nam Hà
KT060 KT các nghiệp vụ thanh toán
KT061 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TNHH Thế Anh
KT062 Tổ chức bộ máy KT tại cty Chỉ khâu HN
KT063 Tổ chức bộ máy KT tại cty CP QT TM Thành Như
KT064 QL Vật tư tại cty May Thăng Long – XN May liên danh G & A
KT065 QL vốn tại cty CDT
KT066 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại cty dệt kim đông xuân HN
KT067 Hạch toán KT tại cty DV nuôi trông thuỷ sản TW
KT068 Hạch toán KT tổng hợp tại XN dệt may XNK và dịch vụ tổng hợp
KT069 Nghiệp vụ KT tại cty Đại Phú
KT070 Cty dệt vai CN HN HACATEX
KT071 XN May Thăng Long
KT072 KT NVL tại cty Tư vấn và XD Hưng Vượng
KT073 KT NVL, CCDC tại cty CP XD số 4 Thăng Long
KT074 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty cầu 1 Thăng Long
KT075 KT nghiệp vụ bán hàng tại cty Điện máy – xe đạp – xe máy
KT076 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN điện cơ 1
KT077 KT thuế GTGT
KT078 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty giày Thượng Đình
KT079 Hạch toán NVL, CCDC tại cty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng
KT080 KT nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại cty CP Tứ Gia
KT081 KT bán hàng tại cty Máy tính VN 1
KT082 KT NVL, CCDC tại cty May XK Phương Mai
KT083 Tổ chức KT tại cty nước khoáng Cúc Phương ELMACO
KT084 Cty vận tải ôtô số 3
KT085 Hạch toán chi phí SXKD và doanh thu tại cty Phát hành báo chí TW
KT086 KT lưu chiểu tại cty Phát hành sách Hải Phòng
KT087 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty phát triển KT XD
KT088 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Pin HN
KT089 KT bán hàng và xđ kết quả KD tại cty rượu Đồng Xuân
KT090 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty Sông Đà 1
KT091 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty Sông Đà 11
KT092 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại XN Sông Đà 206
KT093 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty sứ Thanh Trì VIGLACERA
KT094 Cty phát triển hạ tầng Tân Thành
KT095 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Thạch Bàn
KT096 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại nhà máy Thiết bị Bưu điện
KT097 KT NVL tại các DN SX
KT098 QL NVL tại các DN SX – cty Thủ Đô 1
KT099 KT nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại cty Liên hợp thực phẩm Hà Tây
KT100 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TMDV Phú Bình
KT101 QL và tổ chức KT tại cty TM DV Nhựa VN VINAPLAT
KT102 KT bán hàng tại cty TNHH Bông Mai
KT103 Cty TNHH trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm
KT104 QL LĐ và tiền lương tại Viện chiến lược và phát triển GD
KT105 Hạch toán KT tổng hợp tại XN may thuộc cty CP Thuỳ Trang
KT106 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty XD số 4 HN
KT107 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty XD TM HN
KT108 Hạch toán KT bán hàng và xđ kq KD tại DNTM Trương Vĩnh Sơn
KT109 KT nghiệp vụ tiêu thu hàng hoá tại cty TNHH Sao Thuỷ Tinh
KT110 Hạch toán KT tại cty CP Chè Đường Hoa
KT111 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty vật tư thiết bị nông sản Thanh Trì – HN
KT112 NM Cơ khí Gang thép – Cty Gang thép Thái Nguyên
KT113 Công tác KT tại ctyTNHH SELTA
KT114 KT NVL, CCDC tại nhà máy ôtô Hoà Bình
KT115 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP bao bì và in NN
KT116 Hạch toán NVL, tại cty CP bánh kẹo Hải Châu
KT117 Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xđ kq KD tại cty TNHH đầu tư phát triển CN và TM T.C.I
KT118 KT NVL tại cty lắp máy và XD số 5
KT119 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Tiến Đạt
KT120 Cty TNHH Vũ Dương
KT121 KT NVL tại cty CP Sơn Tây – T. Hà Tây
KT122 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Tân Trường Thành
KT123 Hạch toán NVL và vấn đề nâng cao năng suất sử dụng vốn lưu động tại cty Truyền tải điện 1
KT124 QL và sử dụng NVL tại cty Cơ khí ôtô 1-5
KT125 KT tiêu thụ hàng hoá và xđ kq KD tại cty CP ôtô VT Hà Tây
KT126 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP SX VLXD và XD
KT127 KT bán hàng tại cty Thép Thăng Long
KT128 KT thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở XN may X19
KT129 KT NVL tại XN X18
KT130 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty CP May Thăng Long
KT131 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH XDCT Hoàng Hà
KT132 Bán hàng và xđ kq KD của cty TNHH TM DV Tràng Thi
KT133 KT bán hàng tại cty CP vật tư tổng hợp Xuân Trường
KT134 KT TSCĐ hữu hình tại cty truyền tải điện 1
KT135 KT TSCĐ tại cty Tư vấn và thiết kế kiến trúc VN
KT136 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại cty tư vấn XDDD VN
KT137 Hạch toán tiền lương tại cty Bưu chính viễn thông HN
KT138 Hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xđ kq tiêu thụ hàng hoá tại cty Điện tử VT QĐ VIETTEL
KT139 KT NVL, CCDC tại cty CP TM XD 127
KT140 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty Cơ khí sửa chữa ctrình cầu đường bộ 2
KT141 KT NVL, CCDC tại cty XD 34
KT142 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty XD 492
KT143 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty CP XD ctrình 1
KT144 Cty TNHH Tấn Khoa
KT145 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP ximăng Tiên Sơn – T. Hà Tây
KT146 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty xây lắp VT XD 8
KT147 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Ktrúc Tây Hồ
KT148 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM SX Thiên Long
KT149 Cty TNHH TM Hùng Tưởng
KT150 Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành SP tại cty TNHH XD và TM Hoàng An
KT151 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CT cầu đường bộ 2
KT152 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty XD Hà Nam
KT153 Tiêu thụ TP và xđ kq bán hàng tại cty CP TECHCOM
KT154 KT NVL, CCDC tại cty TM và SX Đại Phú
KT155 Tiêu thụ TP và xđ kq bán hàng tại cty TNHH Trung Tuấn
KT156 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TNHH Bình Minh
KT157 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty XNK Thuỷ sản nam hà Tĩnh
KT158 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN xây lắp hoá chất
KT159 KT bán hàng và xđ kq bán hàng tại cty VL điện và DC cơ khí
KT160 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty 189 BQP
KT161 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty VINACONEX 7
KT162 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty chế biến và KD Than HN
KT163 Nghiệp vụ KT cho vay tại chi nhánh NH Công Thương Đống Đa – HN
KT164 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Sông Đà 8
KT165 Tiêu thụ TP và xđ kq KD tại cty ĐT CN và TM VN
KT166 Công tác KT tại cty Xe đạp – Xe máy Thống Nhất
KT167 KT NVL, CCDC tại cty XD 1 Thanh Hoá
KT168 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty XD 2 Thăng Long
KT169 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty ĐT và thiết kế XD
KT170 KT NVL, CCDC tại cty Granite Tiến Sơn – Viglavera
KT171 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty ĐT và XD 2 HN
KT172 Tiêu thụ TP và xđ kq bán hàng tại cty Cơ khí HN
KT173 Hạch toán tiền lương và BH XH tại cty TNHH dệt may Thái Sơn – HN
KT174 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty phát triển đô thị Sơn La
KT175 KT NVL, CCDC tại cty TALIMEX
KT176 KT NVL, CCDC tại cty CP Dược phẩm HN
KT177 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty may Chiến Thắng
KT178 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại XN May XK Thanh Trì
KT179 Cty Gang thép Thái Nguyên
KT180 KT NVL, CCDC tại XN 22 – cty 22 BQP
KT181 KT NVL, CCDC tại Điện lực Ba Đình HN
KT182 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại XN XD 244
KT183 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty Vật liệu nổ CN
KT184 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TM và DV kỹ thuật ĐNA
KT185 KT NVL, CCDC tại cty CP VT Thuỷ bộ Bắc Giang
KT186 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty SX TM Viglacera
KT187 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Quy chế Từ Sơn
KT188 KT NVL tại cty Thép An Thịnh
KT189 TT Chuyển giao CN và PTTH và Viễn Thông VTC
KT190 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh – Hà Tây
KT191 Nâng cao hiệu quả sử dụng TS lưu động tại cty CP XD 12 VINACONEX
KT192 KT NVL tại cty 20
KT193 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Dược phẩm Hoàng Hà
KT194 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN in Việt Lập – Cao Bằng
KT195 Hạch toán chi phí và xđ kq KD tại cty đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang
KT196 KT bán hàng và xđ kq KD tại cty TM ĐT và phát triển CN
KT197 KT NVL tại cty TNHH SX bao bì và DV TM HN
KT198 Hạch toán chi phí và xđ kq KD tại cty CP điện tử NEW
KT199 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty XD 4
KT200 Tổ hợp SX đá Thi Sơn
KT201 Hạch toán tiền lương và BH tại XN XD Sông Đà 903
KT202 Nâng cao hiệu quả đấu thầu tại cty XD Sông Đà 2
KT203 KT NVL tại cty XD và phát triển Nông thôn
KT204 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại nhà máy ximăng Sông Đà thuộc cty VT xây lắp và vận tải Sông Đà 12
KT205 KT NVL CCDC tại cty may XK Phương Mai
KT206 Nghiệp vụ bán hàng nội địa tại cty XNK nông sản thực phẩm HN
KT207 QL và sử dụng TNCĐ tại cty CP may Nam Hà
KT208 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Cảng HN
KT209 KT bán hàng và xđ kq KD tại DN tư nhân Hoàng Xuân Hùng
KT210 KT thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở cty Cơ khí Quang Trung
KT211 Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành SP tại XN khai thác ctrình thuỷ lợi H. Gia Lộc – Hải Dương
KT212 Cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư tại cty Cao su Sao Vàng
KT213 KT NVL CCDC tại cty CP XD Phương Nam
KT214 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Kiến trúc Việt Nhật
KT215 KT NVL CCDC tại XN may Minh Hà
KT216 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty in NN và CN thực phẩm
KT217 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Gạch ốp lát HN
KT218 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP
KT219 KT NVL CCDC tại cty CP Ba Lan
KT220 Cty May Thăng Long
KT221 KT NVL CCDC tại cty dệt 8/3
KT222 KT NVL CCDC tại cty Cơ khí điện thuỷ lợi
KT223 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty khai thác ctrình thuỷ lợi Mỹ Đức
KT224 Báo cáo TH tại cty Gang thép Thái Nguyên
KT225 KT vốn bằng tiền tại cty CP TM XD Sóc Sơn
KT226 QL tiêu thụ HH tại cty TM XNK HN
KT227 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Ximăng Hải Phòng
KT228 Hạch toán TSCĐ hữu hình tại cty May Đáp Cầu
KT229 Hạch toán TSCĐ hữu hình tại cty hoá chất mỏ MICCO
KT230 KT NVL CCDC tại XN gạch ngói Hồng Thái
KT231 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty DC cắt và đo lường cơ khí
KT232 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp
KT233 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM và SX TBVT GTVT
KT234 Một số điều cần biết về HT KT Pháp
KT235 KT thành phẩm và xđ kq tiêu thụ TP tại cty TM và SX VTTB GTVT
KT236 Cty bánh kẹo Hải Châu
KT237 KT thành phẩm và xđ kq tiêu thụ TP tại cty TNHH TM và XNK DVD
KT238 Cty TNHH nhà nước 1 thành viên điện cơ Thống Nhất
KT239 KT TSCĐ tại cty Cao su Sao Vàng
KT240 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN XD binh đoàn 11
KT241 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Hồng Hưng Hà
KT242 Cty TNHH Minh Trí
KT243 QL và sử dụng TSCĐ tại cty CP chè Long Phú
KT244 KT TH tại cty may XK Thanh Trì
KT245 KT bán hàng tại cty May 10
KT246 KT NVL tại cty HUDS
KT247 KT vốn bằng tiền tại cty ôtô 3/2
KT248 KT NVL tại cty Đồng Tháp
KT249 KT bán hàng tại cty Điện Quang
KT250 QL tài chính tại cty phát triển CN Đông Á
KT251 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại XN Sông Đà 11/3
KT252 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty Mặt Trời Việt
KT253 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM XD Bắc Nam
KT254 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty thiết bị và QC truyền hình
KT255 QL và sử dụng vốn lưu động tại cty Mây tre XK HN
KT256 KT bán hàng và xđ kq bán hàng tại cty TM ĐT Long Biên
KT257 KT bán hàng và xđ kq bán hàng tại cty mậu dịch BH HN
KT258 KT bán hàng tại cty CP Hà Bắc
KT259 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TNHH Thông Hiệp
KT260 KT TH tại cty Dệt len Mùa Đông

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

NH001 Thẩm định TC DA ĐT tại chi nhánh NH NN & PTNT nam HN
NH002 Thanh toán thẻ tại VIETCOMBANK
NH003 GP tín dụng NH nhằm phát triển DN vừa và nhỏ tại VPBANK
NH004 Thanh toán QT theo phương thức tín dụng chứng từ
NH005 Vốn KD tại cty CP thuỷ lợi 3 Nghệ An
NH006 Huy động vốn tại NH TM
NH007 Thanh toán không dùng tiền mặt tại NH ĐT & PT Cao Bằng
NH008 Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT huyện Ninh Giang
NH009 Thẩm định TC DA ĐT tại NH Công thương Đống Đa
NH010 Nâng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn tại NH ĐT & PT VN
NH011 Tín dụng trung và dài hạn tại NH TM
NH012 Nâng cao hiệu quả KD tại NH ĐT & PT Hà Tây
NH013 Tín dụng tài trợ XNK tại VIETCOMBANK
NH014 Huy động và sử dụng vốn tại NH NN & PTNT Q. HBT
NH015 Khai thác vốn tại NN & PTNT Láng Hạ
NH016 Phân cấp QL NSNN
NH017 Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NH Chính sách XH
NH018 KT cho vay tổ chức cá nhân tại NH NN & PTNT H. Từ Liêm
NH019 Hạn chế rủi trong trong thanh toán tín dụng chứng từ tại NH Công Thương Đống Đa
NH020 Huy động vốn tại Sở giao dịch 1 NH Công Thương VN
NH021 Nâng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn tại NH NN & PTNT HN
NH022 Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH NN & PTNT HN
NH023 Nâng cao hiệu quả cho vay hộ SX tại NH NN & PTNT Thanh Trì
NH024 An toàn tín dụng đối với KT ngoài quốc doanh tại NH Công thương Đống Đa
NH025 QL thu thuế GTGT ở khu vực KT cá thể trên địa bàn Q. Ba Đình
NH026 Thanh toán QT tại Sở giao dịch 1 NH Công thương Đống Đa
NH027 Nâng cao hq tín dụng đối với các DN vừa và nhỏ tại chi nhánh NH NN & PTNT Tây HN
NH028 Huy động vốn thông qua trái phiếu chính phủ (TPCP) ở Kho bạc nhà nước (KBNN) Hà Tây
NH029 CNTT trong thanh toán liên kho bạc (LKB) tại KBNN tỉnh Hà Giang
NH030 Huy động vốn thông qua trái phiếu chính phủ (TPCP) ở Kho bạc nhà nước (KBNN) Hà Nội
NH031 Thanh toán không dùng tiền mặt tại NH Công thương kv 2 Q. HBT – HN
NH032 Mar trong hoạt động tại Sở giao dịch 2 NH ĐT & PT VN
NH033 Thẩm định chất lượng DA ĐT tại NH Công thương Đống Đa
NH034 Hạn chế rủi ro trong thanh toán tại NH Công thương Đống Đa
NH035 Thẩm định chất lượng DA ĐT tại VPBANK
NH036 Huy động vốn tại chi nhánh NH ĐT & PT Đông Triều Quảng Ninh
NH037 Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn chi nhánh NH Công Thương KCN Bắc HN
NH038 Phát triển SP DV tại NH ĐT & PT Hà Tây
NH039 Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn chi nhánh NH ĐT & PT Hải Dương
NH040 Thanh toán không dùng tiền mặt trong nền KTTT
NH041 Phân tích thực trạng tài chính của cty kho vận ngoại thương Vietrans
NH042 Mở rộng HĐ tín dụng tài trợ XK tại NH TMCP XNK VN chi nhánh HN
NH043 Huy động vốn đổi mới CN tại cty dệt 10/10
NH044 Vai trò của NH TM đối với việc phát triển TTCK VN
NH045 Vốn của NH TM
NH046 Thực trạng và giải pháp đối với tín dụng trung và dài hạn chi nhánh NH NN & PTNT Đông HN
NH047 Cho vay tiêu dùng tại TECHCOMBANK
NH048 Hạn chế rủi do trong thanh toán tín dụng chứng từ tại NH Công thương Đống Đa
NH049 Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính tại Tổng cty Hàng không VN
NH050 Mở rộng hoạt động tín dụng đối với khu vực KT tư nhân của VIETCOMBANK Ba Đình
NH051 Hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tại NH Công thương Thanh Hoá
NH052 Thanh toán điện tử tại chi nhánh NH Công thương Đống Đa
NH053 QL vốn sự nghiệp tại HN
NH054 Thanh toán QT tại chi nhánh NH Công thương Hoàn Kiếm
NH055 QL thuế thu nhập cá nhân ở VN hiện nay
NH056 Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính tại cty xây lắp và KD vật tư thiết bị
NH057 Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính tại tổng cty chè VN
NH058 Lưu thông tiền mặt tại VN và những biện pháp giảm lưu thông tiền mặt tại VN
NH059 Phát triển hoạt động KD CK tại cty CP CK Bảo Việt
NH060 Hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh NH ĐT & PT HN
NH061 Báo cáo TC ở TECHCOMBANK
NH062 Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT huyện Kinh Môn – Hải Dương
NH063 Lợi nhuận và một số GP gia tăng lợi nhuận đối với cty Dược phẩm TƯ 1
NH064 Lợi nhuận và một số GP gia tăng lợi nhuận đối với cty da giày HN
NH065 Nâng cao hiệu quả KD tại TECHCOMBANK
NH066 Thanh toán QT theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở GD 1 NH ĐT & PT VN
NH067 Thẩm định tài chính DA tại cty Kinh Đô
NH068 Thanh toán chuyển tiền điện tử tại NH Công Thương Đống Đa HN
NH069 Huy động vốn tại chi nhánh NH NN & PTNT Bắc HN
NH070 Vai trò của NH NN trong việc kiểm soát tiền tệ
NH071 Thanh toán QT tại NH NN & PTNT chi nhánh Nam Định
NH072 Thẩm định tài chính DA khu chung cư cao tầng cao cấp tại phố Ngọc Khánh
NH073 Huy động và sử dụng vốn tại cty Bánh kẹo Hải Hà
NH074 Nâng cao chất lượng tín dụng đối với DN NN tại chi nhánh NH Công thương Ba Đình
NH075 Tín dụng tài trợ XNK tại sở GD 1 NH ĐT & PT VN
NH076 Huy động vốn tại NH Công thương Bến Thuỷ – TP. Vinh
NH077 Thẩm định tài chính dự án trong NH TM
NH078 Tài trợ cho XNK tại NH TM
NH079 Huy động và sử dụng vốn tại Sở GD 1 NH ĐT & PT VN
NH080 Cho vay dự án tại Sở GD 1 NH ĐT & PT VN
NH081 Hoàn thiện và phát triển cty CK tại VN hiện nay
NH082 Phân tích tình hình tài chính của cty Cơ khí XD và lắp máy điện nước
NH083 Phân tích tình hình tài chính của cty CP Sao Việt
NH084 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Ctrình GT 208
NH085 QL vốn NN tại DN NN
NH086 Nghiệp vụ thị trường mở tại NH NN VN
NH087 Nâng cao lợi nhuận ở cty TNHH Việt phát triển
NH088 Báo cáo TC trong DN
NH089 Dự báo ngân quỹ và tình hình TC ở cty VL và CN năm 2003
NH090 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại XN XD 2
NH091 Tín dụng trung và dài hạn tại NH ĐT& PT VN
NH092 QL hoạt động ngoại hối của NH NN
NH093 Giải ngân ODA tại VN giai đoạn 2001-2005
NH094 Nâng cao chất lượng tín dụng đối với DN NN tại chi nhánh NH Công thương Đống Đa
NH095 Huy động vốn tại NH Công thương Hoàn Kiếm
NH096 SD vốn KD tại cty vật liệu và CN
NH097 Ngăn ngừa và xử lí nợ quá hạn tại NH NN & PTNT HN
NH098 Nâng cao chất lượng tín dụng tại NH TMCP Quân Đội
NH099 QL vốn tại cty XD số 3
NH100 Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay DN NN tạ chi nhánh NH Công thương Ba Đình
NH101 Vốn cho người nghèo
NH102 QL thuế đối với DN ngoài quốc doanh ở nước ta
NH103 Cho vay tín dụng đối với các DN vừa và nhỏ tại NH Công thương Hà Tây
NH104 KT cho vay tại NH NN & PTNT H. Quế Võ
NH105 Thanh toán hàng XK bằng phương thức tín dụng chứng từ tại VIETCOMBANK
NH106 Nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNN tại chi nhánh NH Công Thương Đống Đa
NH107 Nâng cao hiệu quả KD tại NH Công thương Hà Nam
NH108 Hoạt động tín dụng tại chi nhánh NH ĐT & PT khu vực Gia Lâm
NH109 QL và sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Hà Giang
NH110 Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NH NN & PTNT HN
NH111 Huy động vốn tại chi nhánh NH NN & PTNT Láng Hạ
NH112 Thanh toán không dùng tiền mặt tại NH NN & PTNT Ba Đình
NH113 KT cho vay hộ SX tại NH NN & PTNT H. Ninh Giang – HD
NH114 Nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn trong HT NH TM nước ta
NH115 Báo cáo tài chính tại cty KD XNK thiết bị điện ảnh và TH
NH116 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Sở GD 1 NH NN & PTNT VN
NH117 QL thu thuế đối với các hộ KD cá thể tại chi cục thuế Q. HBT
NH118 Tín dụng trung và dài hạn tại VIETCOMBANK
NH119 Thẩm định tài chính DA ĐT tại sở GD 1 NH Công thương VN
NH120 Vốn lưu động tại cty Thiết bị VT
NH121 Nâng cao chất lượng tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT H. Vụ Bản – Nam Định
NH122 Nâng cao chất lượng tín dụng XNK tại chi nhánh NH Công thương Đống Đa
NH123 GP Tăng lợi nhuận ở TT Dược phẩm TM HN
NH124 Tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh NH Công thương Q. HBT
NH125 Thẩm định DA ĐT tại NH TM
NH126 Tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NH NN & PTNT VN chi nhánh Láng Hạ
NH127 Huy động vốn tại NH Công thương T. Hà Tây
NH128 QL NSNN đối với yêu cầu XH hoá hoạt động y tế trên địa bàn Q. Hoàn Kiếm
NH129 Thanh toán không dùng tiền mặt trong nền KTTT trong các NH TM
NH130 Hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh NH Công thương Lưu Xá – Thái Nguyên
NH131 KD tiền tệ làm DV NH với nội dung nhận và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng cung ứng các DV thanh toán
NH132 Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH NN & PTNT H. Đoan Hùng
NH133 Thanh toán điện tử tại chi nhánh NH Công thương HBT
NH134 Vốn lưu động và sử dụng vốn lưu động tại cty CP thiết bị TM
NH135 Vai trò của vốn trong hoạt động KD tại các NH TM
NH136 Tăng cường năng lực tài chính tại cty xây lắp và KD VTTB
NH137 Huy động vốn tại chi nhánh NH Công thương Ba ĐÌnh
NH138 Huy động vốn tại NH TMCP Quân Đội
NH139 QL và sử dụng vốn lưu động tại cty in TM và DV NH
NH140 Nâng cao chất lượng tín dụng đối với KT ngoài QD tại SGD 1 NH ĐT & PT VN
NH141 Tín dụng trung và dài hạn tại NH NN & PTNT VN đông HN
NH142 Thẩm định TC DA ĐT tại các NH TM
NH143 Chuyển tiền điện tử tại NH NN & PTNT Nam HN
NH144 Huy động vốn tại NH TMCP XNK chi nhánh HN
NH145 QL ngân quỹ tại cty Thiết bị GD 1
NH146 Lợi nhuận và các giải pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP CN NT
NH147 Nghiệp vụ cho vay tại SGD 1 NH Công Thương VN
NH148 Hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh tại NH Công Thương Cầu Giấy
NH149 Tín dụng và rủi ro trong hoạt động tín dụng của NH TM
NH150 Tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh NH Công Thương khu vực Chương Dương
NH151 Tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh NH NN & PTNT Đông HN
NH152 Nâng cao chất lượng tín dụng đối với tp KT ngoài QD tại chi nhánh NH ACB Hải Phòng
NH153 Tín dụng trung và dài hạn tại cty tài chính Dầu Khí
NH154 Tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NH Công thương Chương Dương
NH155 Vốn tại cty XD ctrình hàng không ACC
NH156 Thanh toán không bằng tiền mặt tại NH NN & PTNT Thăng Long
NH157 Nâng cao khả năng TC tại Tổng cty Chè VN
NH158 Vấn đề vốn tại cty CP may Thăng Long
NH159 Huy động vốn tại NH ĐT & PT VN Bắc HN
NH160 Huy động vốn tại cty TC Dầu Khí
NH161 Thực hiện doanh thu bán hàng tại cty Giày Thuỵ Khuê
NH162 TSLĐ tại cty Giày Thượng Đình
NH163 Vốn tại cty CP ĐT XD và TM QT
NH164 Sử dụng vốn lưu động tại cty CP Sông Đà 10
NH165 Báo cáo tài chính tại cty TNHH giao nhận HH Jupiter Pacific chi nhánh HN
NH166 Tín dụng XNK tại NH Công thương Đống Đa
NH167 Thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh NH Công Thương HBT
NH168 Huy động vốn tại chi nhánh NH Công thương Hoàn Kiếm
NH169 Huy động vốn tại NH Công thương Ba Đình
NH170 Hoạt động cho vay tại NH Công thương T. Hưng Yên
NH171 Thanh toán không dùng tiền mặt tại NH Công Thương T. Nam Định
NH172 Tín dụng trung và dài hạn tại NH Công thương Phúc Yên
NH173 Tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NH Công thương Bắc HN
NH174 Nghiệp vụ bảo lãnh tại NH ĐT & PT HN
NH175 Huy động vốn tại NH ĐT & PT TP. HN
NH176 Đánh giá rủi ro khi cho vay ĐTPT tại NH ĐT &PT Yên Bái
NH177 Phát hành và thanh toán thẻ tại VIETCOMBANK
NH178 Tín dụng tại VIETCOMBANK
NH179 Huy động vốn tại NH NN & PTNT Từ Liêm
NH180 KT cho vay DN ngoài QD tại NH NN & PTNT HN
NH181 Nâng cao lợi nhuận tại cty ĐT hạ tầng KCN và đô thị số 18
NH182 Huy động vốn tại chi nhánh NH NN & PTNT VN Q. Tây Hồ
NH183 Huy động vốn tại chi nhánh NH NN & PTNT VN Q. Tây Hồ
NH184 Tín dụng tại NH TMCP EximBank HN
NH185 Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH TMCP Phương Nam
NH186 Hạn chế rủi ro cho vay tại NH Công thương Thanh Hoá
NH187 Thanh toán thẻ tại NH TMCP Á Châu
NH188 Tín dụng ngắn hạn trong HT NH TM nước ta, thực tiễn tại chi nhánh NH Chohung Vina
NH189 Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH ĐT & PT Quảng Ninh
NH190 Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại VIETCOMBANK
NH191 Thẩm định tài chính trong cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh NH NN & PTNT VN
NH192 Xác định giá trị DN tại cty CK Mê Kông
NH193 Vốn lưu động tại NM bánh kẹo cc Hữu Nghị
NH194 Vốn tại NM đóng tàu Hạ Long
NH195 Cty TNHH Thành Công
NH196 Phân tích tình hình TC tại cty tư vấn giám sát và XD ctrình
NH197 Phân tích TC tại cty May Đức Giang

BẢO HIỂM

BH01 Thu nộp quỹ BHXH
BH02 BHXH
BH03 QL thu chi BHXH VN
BH04 Nghiệp vụ BH thiết bị điện tử tại cty CP BH Bưu Điện
BH05 BHXH tại H. Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
BH06 QL thu chi BHXH tại H. Giao Thuỷ – Nam Định
BH07 BH TNDS
BH08 BH hàng hoá XNK bằng đường biển tại cty CP BH Petrlimex
BH09 BH An khang trường thọ của BV HN
BH10 Các loại hình BH Nhân thọ tại VN
BH11 BHXH tại Tp Vinh
BH12 BHXH tại TX Thái Bình
BH13 Vốn ĐT XDCB BHXH
BH14 BH Gián đoạn KD tại BV HN
BH15 Hiệu quả khai thác tại cty BH HN
BH16 BH TNDS của PJICO
BH17 BH hoả hoạn
BH18 QL tài chính BHXH VN
BH19 BH phi nhân thọ tại Phú Thọ
BH20 BH Y tế HS SV
BH21 BH XNK hàng hoá bằng đường biển tại Bảo Minh HN
BH22 Nâng cao hiệu quả khai thác tại BH Nhân thọ Bắc Giang
BH23 An sinh GD trong hệ thống BH nhân thọ
BH24 Thu nộp quỹ BHXH
BH25 BH xe cơ giới và trục lợi BH xe cơ giới
BH26 BH An sinh GD
BH27 BH Y tế HS SV
BH28 BHXH ở khu vực KT ngoài QD
BH29 Bảo hiểm hoả hoạn
BH30 Giải quyết khiếu nại trong BH con người phi nhân thọ tại PJICO
BH31 Thành lập quỹ BH độc lập với NS NN
BH32 BH nhân thọ

ĐẦU TƯ

DT01 PT DA ĐT XD TH SX Bê tông thương phẩm và Bê tông đúc sẵn của cty VL XD và xây lắp TM – Bộ TM
DT02 ĐT phát triển nghành chè VN
DT03 Đánh giá tổng giá trị KT rừng rẻ xã Hoàng Hoa Thám – HD
DT04 Vốn ĐT tại các vùng đặc biệt khó khăn miền núi và vùng dân tộc thiểu số
DT05 Vốn ĐT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
DT06 ĐT phát triển nghành dệt may QD thuộc sở CN HN
DT07 Đánh giá hiệu quả TC, KTXH của các DA XD
DT08 ĐT trực tiếp của EU vào VN
DT09 ĐT phát triển nghành Thuỷ sản VN
DT10 Vốn cho ĐT tại NH ĐT & PT Hà Tây
DT11 Thẩm định DA ĐT trực tiếp từ nước ngoài tại Bộ kế hoạch & ĐT
DT12 ĐT phát triển CN vùng KTTĐ Bắc Bộ
DT13 ĐT của DN trong nền KTTT
DT14 ĐT trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực dệt may
DT15 Thu hút FDI theo vùng KT ở VN
DT16 ĐT vào nhà ở cho người có thu nhập thấp
DT17 Vốn ĐT từ NSNN vào địa bàn TX Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh
DT18 ĐT XD Cơ bản ở Phú Thọ
DT19 Thẩm định TC DA tại cty cho thuê TC I NH NN & PTNT
DT20 QL DA ĐT
DT21 Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI
DT22 Nâng cao khả năng thắng thầu tại cty XD CTGT
DT23 Thu hút FDI vào các KCN trên địa bàn TP Hồ Chí Minh
DT24 FDI
DT25 Cty CIRT
DT26 ĐT phát triển NN Hà Tây
DT27 ĐT phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn
DT28 ĐT tại cty Cao su Sao Vàng
DT29 DA ĐT của DN XD
DT30 Chỉ tiêu xuất vốn ĐT XD nhà chung cư, cao tầng
DT31 ĐT nâng cao năng lực SXKD tại cty TV XD Sông Đà
DT32 ĐT phát triển hạ tầng GTVT ở VN

THƯƠNG MẠI

TM001 XK hàng thuỷ sản VN vào thị trường Mĩ
TM002 HT mạng lưới bán hàng của cty TNHH Việt Thắng
TM003 SX KD ở cty Hoá chất – Bộ TM
TM004 Giá và PP tính giá bán SP tại cty Bóng đèn phích nước Rạng Đông
TM005 Khả năng cạnh tranh của một DN trong nền KTTT
TM006 XK gạo của VN theo quan điểm Mar – Mix
TM007 KD NK HH tại cty SX và TM Châu Á
TM008 XK ở cty Dâu tằm tơ I HN
TM009 Tiêu thụ SP ở cty Sao Vàng
TM010 Tiêu thụ HH ở cty TMTH Nam Định
TM011 TT tiêu thụ SP ở cty TNHH TESECO
TM012 XK hàng thủ công mỹ nghệ ở cty HANARTEX
TM013 XK hàng thủ công mỹ nghệ ở cty CP SX XNK hàng Lâm sản và TTCN
TM014 XK hàng VN sang thị trường Mĩ
TM015 XK qua biên giới tại Điện Biên
TM016 Nâng cao khả năng thắng thầu của cty XD Hồng Hà
TM017 Đẩy mạnh hoạt động NK của cty XNK và SX bao bì Packexport
TM018 Tiêu thụ SP tại cty May Thăng Long
TM019 Tiêu thụ SP ở cty TNHH phát triển CN và đầu tư
TM020 Tiêu thụ SP ở cty Giày Thượng Đình
TM021 Thúc đẩy hoạt động KD tại XN khai thác và cung ứng thực phẩm TH
TM022 Phát triển TT tiêu thụ SP tại chi nhánh cty Lelong VN tại HN
TM023 Tiêu thụ HH tại cty Dược phẩm Thiên Tân
TM024 Vấn đề sử dụng lao động nữ ở tỉnh Phú Thọ
TM025 Tiêu thụ SP ở cty khoá Việt Tiệp
TM026 Hoạt động bán hàng ở cty Dược phẩm TW 1
TM027 NK tại cty DV Du lịch và TM TST
TM028 Nâng cao chất lượng SP ở nhà máy bia Đông Nam Á
TM029 Chiến lược tiêu thụ SP ở cty Da giày HN
TM030 XK chè tại cty Chè VN
TM031 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Dược phẩm và thiết bị y tế HN
TM032 Vốn KD tại DN TM
TM033 Mở rộng TT tiêu thụ ở cty 247
TM034 XK chè ở cty AGREXPORT HN
TM035 Thúc đây hoạt động tại BH số 5 nam bộ
TM036 Nâng cao năng lực cạnh tranh của cty bánh kẹo Hải Châu
TM037 Phát triển TT tiêu thụ SP tại cty cao su Sao Vàng
TM038 Phát triển vùng nguyên liệu ở cty CP mía đường Lam Sơn
TM039 Chi phí KD trong DN TM
TM040 Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty đay gai Thái Bình
TM041 KD XNK hàng hoá trong nền KTTT
TM042 TT tiêu thụ ở cty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí
TM043 Tiêu thụ SP tại cty Gas Petrolimex
TM044 Mar nhằm phát triển TT Giày vải nội địa tại cty Giày Thượn Đình
TM045 XK hàng dệt may VN vào TT Mĩ
TM046 Phát triển TT tiêu thụ tại cty Giày Thượng Đình HN
TM047 XK
TM048 XK gạo tại cty lương thực Lương Yên
TM049 XK gốm XD ở cty VIGLACERA
TM050 QL chất lượng tại cty đầu tư phát triển nhà và XD Tây Hồ
TM051 Hiệu quả SXKD ở cty Than Mạo Khê
TM052 Tiêu thụ SP tại cty thiết bị đo điện
TM053 Tiêu thụ SP tại cty thiết bị GD 1
TM054 Tiêu thụ SP tại cty TNHH Đức Việt
TM055 Tiêu thụ SP tại cty TNHH Nguyễn Trần
TM056 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty tư vấn đầu tư và TM
TM057 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty tư vấn và đầu tư XD
TM058 Sử dụng vốn lưu động tại cty vật tư XD Bưu điện
TM059 Hợp đồng XNK tại cty Vận tải và đại lý vận tải HN VITACO
TM060 Nâng cao khả năng thắng thầu của cty xây lắp và vật tư XD 1
TM061 Cải thiện tình hình tài chính tại cty XD và phát triển nông thôn
TM062 Quy trình XNK của DN KD XNK trong nền KTTT
TM063 XK ở cty XNK Hà Tây
TM064 Quy trình NK thiết bị toàn bộ ở cty XNK toàn bộ và kỹ thuật
TM065 Dãy số thời gian trong dự đoán và thống kê du lịch
TM066 XK tại cty Dệt may VN
TM067 Gian lận thuế GTGT trong DN TM ở VN
TM068 GDP
TM069 Mar tại cty XNK hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ HN
TM070 Hợp đồng NK tại cty Centrimex chi nhánh HN
TM071 Tiêu thụ SP ở XN kính Long Giang
TM072 Tín dụng ngân hàng đối với KT hộ SX
TM073 XK hàng may mặc
TM074 TM điện tử
TM075 XK hàng thủ công mỹ nghệ
TM076 XK gạo
TM077 QL vốn SXKD tại cty 20 – Tổng cục hậu cần
TM078 Tiêu thụ SP ở XN 22
TM079 Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty cao su Sao Vàng
TM080 XK gia vị tại VN
TM081 XK ở cty cung ứng DV hàng không
TM082 NK nguyên liệu và thành phẩm Tân dược tại cty Dược liệu TW 1 HN
TM083 Phát triển thị trường HH của DN TM trong thời gian tới
TM084 Thúc đẩy XK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty ARTEXPORT
TM085 Lợi nhuận tại cty CEMACO
TM086 XK SP nông sản VN vào TT Mĩ
TM087 Phát triển hoạt động bán hàng bằng hình thức TMĐT tại VN
TM088 Tranh chấp TM
TM089 NK linh kiện xe máy tại cty QHQT và ĐT SX SIRI
TM090 Lợi nhuận tại cty XNK tạp phẩm TOCONTAP
TM091 Gia công hàng XK tại XN may XK Lạc Trung
TM092 Hoạt động KD tại TT KD TM DV mía đường 1
TM093 Tiêu thụ SP ở cty thực phẩm miền Bắc
TM094 AGREXPORT
TM095 Phát triển CN VN giai đoạn 2000-2020
TM096 Hợp đồng NK tại cty CPC 1
TM097 XK tại cty XNK VILEXIM
TM098 Hiệu quả SXKD tại cty lương thực vận tải
TM099 Phân tích hoạt động SXKD tại cty DV hàng không sân bay Nội Bài
TM100 Phát triển thương hiệu cho cty CP TM Khánh Trang
TM101 XDCB
TM102 Tiêu thụ SP ở cty TNHH TM An Phú
TM103 WTO
TM104 Quy hoạch sử dụng đất tại xã Tam Hiệp – Thanh Trì – HN
TM105 XD thương hiệu cho cty CP Hương Sen
TM106 Mở rộng TT XK tại Tông cty Rau quả VN
TM107 Hải quan HN và chống gian lận TM
TM108 Mở rộng TT tiêu thụ
TM109 Mô hình cty mẹ – cty con tại Tổng cty chè VN
TM110 Thực trạng ĐT tại cty Phát triển nhà và đô thị
TM111 QL chất lượng toàn diện
TM112 Hoạt động bán hàng tại cty DKNEC
TM113 Phát triển TT HH ở Vĩnh Phúc đến năm 2010
TM114 Tiêu thụ HH tại cty TM HN
TM115 XK HH qua biên giới tỉnh Điện Biên
TM116 Tiêu thụ HH tại cty TNHH Úc Đại Lợi
TM117 XK SP rau quả ở VN
TM118 Bán hàng tại các cty KD
TM119 Bán hàng trong KD TM
TM120 Quản trị tiêu thu HH trong DN
TM121 Đánh giá hiệu quả SXKD tại cty TNHH Thái Dương
TM122 Mar thúc đẩy hoạt động KD tại cty CN phẩm Minh Quân
TM123 Tiêu thụ SP DV mạ kẽm ở cty CP thép Việt Tiến
TM124 Tiêu thụ SP
TM125 Tạo nguồn và mua hàng XK tại HAPRO
TM126 XK hàng nông sản VN sang TT ASEAN tại cty INTIMEX
TM127 Hiệu quả XK tại cty XNK HN
TM128 Phương hướng phát triển hàng dệt may VN
TM129 Tiêu thụ SP tại cty Điện tử Đống Đa
TM130 Đói nghèo
TM131 Tiêu thụ SP ở XN cơ khí Trúc Lâm
TM132 Hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động KD ở các DN TM NN
TM133 Vận tải hàng không và sự phát triển của TM VN
TM134 Tiêu thụ SP tại cty Khoá Minh Khai
TM135 Tiêu thụ SP tại cty Kim khí HN
TM136 Mar – Mix cho SP HALIDA tại nhà máy bia Đông Nam Á
TM137 Vốn lưu động tại cty CP thiết bị TM
TM138 Mar bán buôn tại DN TM
TM139 Vốn KD trong DN
TM140 Tiêu thụ SP tại cty thực phẩm miền Bắc
TM141 XK
TM142 QL vật tư ở cty VT nông sản
TM143 Vận chuyển hàng hoá bằng đường không tại cty VINATRANCO
TM144 Vốn lưu động tại cty XNK máy HN
TM145 DV thông tin hỗ trợ hoạt động TM tại nước ta
TM146 Tiêu thụ SP ở cty Sơn TH HN
TM147 QL vốn tại cty XD số
TM148 Quản trị chiến lược
TM149 Các giải pháp thúc đẩy hàng VN sang TT Mĩ
TM150 XK gạo ra TT TG
TM151 Chiến lược phát triển dựa vào XK
TM152 Vốn KD tại cty tạp phẩm và bảo hộ LĐ
TM153 QL chất lượng tại cty bánh kẹo Hải Hà
TM154 QL nhà nước về TM DV

KINH DOANH QUỐC TẾ

KQ01 WTO và các DN XK vừa và nhỏ VN
KQ02 XK tại cty Thanh Bình htc
KQ03 CN và phát triển CN tại HN
KQ04 Chuyển dịch cơ cấu XK của VN trong thời gian tới
KQ05 Tự do hoá trong EU và thâm nhập TT EU của HH VN
KQ06 XK cafe tại cty SX và XK PROSIMEX
KQ07 QL giá mặt hàng xăng dầu NK tại VN
KQ08 Khu KT cửa khẩu và tác động của nó đến việc phát triển vùng đông Bắc
KQ09 XK chè tại cty TNHH TM Đại Lợi
KQ10 XK hàng thủ công mỹ nghệ tại ARTEXPORT
KQ11 Mar SP nông sản XK sang các nước ASEAN tại INTIMEX
KQ12 XK gốm XD tại TOCONTAP
KQ13 Hoạt động NK ở cty MESCO
KQ14 XK cafe vào TT EU của cty cafe VN
KQ15 XK hàng dệt may VN sang TT phi hạn nghạch
KQ16 XK hàng my mặc tại Tổng cty dệt may VN
KQ17 TMĐT
KQ18 Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Campuchia
KQ19 Gia công hàng dệt may XK tại cty may Chiến Thắng
KQ20 VN – EU
KQ21 VN – Hoa Kì
KQ22 XK
KQ23 KD Du lịch QT
KQ24 Mar XK tại cty Giày Thuỵ Khuê
KQ25 Đánh giá năng lực cạnh tranh của Giày Thuỵ Khuê trong AFTA
KQ26 Thực trạng và giải pháp XK của cty Giày Thuỵ Khuê
KQ27 XK của cty Thuỷ tinh và gốm XD
KQ28 NK vật tư, máy móc.. tại TRANCIMEXCO
KQ29 Đánh giá hiệu quả KD XNK tại cty VIMEDIMEX
KQ30 NK ở cty XNK và kĩ thuật bao bì
KQ31 Cty liên doanh thép VSC – POSCO
KQ32 XK thuỷ sản tại VN
KQ33 VN – EU
KQ34 Giá thành SP tại cty in và QC Printad
KQ35 XK chè tại Tổng cty Chè VN
KQ36 Cải cách KT của Nhật Bản và quan hệ VN – NB
KQ37 XK hàng thủ công mỹ nghệ
KQ38 Thanh toán điện tử ở trung tâm thông tin TM
KQ39 XK hàng thủ công mỹ nghệ ở cty Artex HN
KQ40 XK tại cty que hàn điện Việt Đức
KQ41 NK thép phế liệu ở cty CN tàu thuỷ Ngô Quyền
KQ42 NK thép ở cty CP tổng BH – Bộ TM
KQ43 XK
KQ44 XK và chuyển dịch cơ cấu XK tại VN
KQ45 XK tại cty Volex VN
KQ46 XK tổng hợp tại cty Cung ứng tàu biển Quảng Ninh
KQ47 XK uỷ thác ở cty TOCONTAP
KQ48 NK xe máy tại cty QHQT – ĐTSX
KQ49 VN – EU
KQ50 AFTA
KQ51 Cạnh tranh
KQ52 Mở rộng XK tại cty SX que hàn điện Việt Đức
KQ53 Thu hút FDI tại Hưng Yên
KQ54 NK linh kiện xe máy tại cty QHQT – ĐTSX
KQ55 Hiệp định TM Việt – Mĩ và vấn đề XK hàng VN sang TT Mĩ
KQ56 XK hàng dệt may VN sang TT Mĩ
KQ57 Sự biến động đồng EURO và vấn đề đặt ra
KQ58 Quy trình NK tại cty ITD
KQ59 XK hàng dệt may VN sang TT Nhật
KQ60 XK thị lợn ở Tổng cty chăn nuôi VN
KQ61 FDI
KQ62 XK lao động sang Đài Loan tại cty ĐT và TM
KQ63 XK cafe
KQ64 XK hàng dệt may của VN vào TT Hoa Kì khi chưa gia nhập WTO và còn áp dụng hạn nghạch
KQ65 XK cafe sang TT Mĩ
KQ66 VN – Nhật Bản
KQ67 XK chè sang TT Nga
KQ68 Chiến lược XNK
KQ69 XNK
KQ70 XNK tại PROSIMEX
KQ71 XNK
KQ72 XK lao động
KQ73 QHQT của VN trong thời kỳ đổi mới
KQ74 XK hàng thuỷ sản của VN sang TT Mĩ
KQ75 XNK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty XNK hàng TCMN Thăng Long
KQ76 XK hàng dệt may ở cty may Minh Khai

ĐỀ ÁN

DA001 QL và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA
DA002 QL chất lượng
DA003 BHXH
DA004 Tỷ giá hối đoái
DA005 Nghiệp vụ thị trường mở
DA006 Vốn cố định
DA007 Thuế GTGT
DA008 XK hàng thuỷ sản VN sang TT EU
DA009 Phân tích quan hệ hợp tác VN – EU trên lĩnh vực dệt may
DA010 Thất nghiệp
DA011 Mô hình tổng cty NN
DA012 Tiền công, tiền lương
DA013 Thách thức đối với VN trong XK khi TQ gia nhập WTO
DA014 TTCK
DA015 XK hàng thuỷ sản VN sang TT Mĩ
DA016 Chính sách tỷ giá hối đoái tại VN
DA017 XD website QL danh bạ điện thoại cho cty Bưu điện
DA018 XK chè tại VN
DA019 Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
DA020 QL chất lượng trong các DN
DA021 Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển TB
DA022 CNH – HĐH nông thôn
DA023 Cổ phần hoá (CPH) tại VN
DA024 Công ty tài chính (CTTC)
DA025 Cty hợp danh
DA026 Tiêu thụ SP
DA027 Ngân hàng TM (NHTM) và tín dụng NH
DA028 Tín dụng tại HT NHTM VN hiện nay
DA029 Huy động vốn để phát triển DN vừa và nhỏ tại VN
DA030 QL chiến lược trong DN vừa và nhỏ tại VN
DA031 ODA
DA032 DN vừa và nhỏ
DA033 Chính sách tỷ giá của TQ và ảnh hưởng của nó
DA034 Thực trạng và giải pháp phát triển nhà và đô thị tại VN
DA035 Động lực đối với người lao động
DA036 Vốn tại các DNNN
DA037 Chính sách lãi suất tại NHNN
DA038 Thanh toán không dùng tiền mặt tại VN
DA039 Viện trợ ODA của Nhật dành cho VN
DA040 Tiêu thụ SP trong DN CN
DA041 TT BH nhân thọ VN
DA042 FDI
DA043 Quỹ đầu tư CK
DA044 QL ngoại hối tại VN
DA045 LĐ nông thôn
DA046 CPH
DA047 Chuyển dịch cơ cấu KT nông thôn tại huyện Si Ma Cai
DA048 TT Hoa Kì
DA049 TT thuỷ sản Mĩ
DA050 XK chè
DA051 TT Thuỷ sản
DA052 KTTT định hướng XHCN tại VN
DA053 Lạm phát
DA054 Thị trường tài chính (TTTC)
DA055 QL ngoại hối
DA056 Thuế GTGT
DA057 QL NN đối với TT BĐS
DA058 CNH – HĐH nông thôn
DA059 BHXH
DA060 Toàn cầu hoá và hội nhập KTQT
DA061 XK gạo tại VN
DA062 Kế hoạch trong DN
DA063 CPH
DA064 HTX KD tổng hợp
DA065 Tính giá hàng tồn kho trong DN
DA066 Chuyển dịch cơ câu KT NN
DA067 QH phân phối ở nước ta
DA068 Cho thuê tài chính ở VN
DA069 Tổ chức công tác kiểm toán
DA070 Kiểm toán
DA071 Mar nhằm thu hút khách hàng tại các siêu thị ở HN
DA072 Nâng cao hiệu quả hoạt động tại các siêu thị ở HN
DA073 Nghiên cứu thị trường
DA074 TMĐT trong DN vừa và nhỏ
DA075 Quyết định trong QTDN
DA076 Mar tại sở GD 1 NH ĐT & PT VN
DA077 Việc làm
DA078 Vai trò và mối quan hệ giữa 2 nguồn vốn trong nước và nước ngoài
DA079 QL và KT TSCĐ hữu hình tại DN
DA080 Kiểm toán báo cáo TC
DA081 DN vừa và nhỏ
DA082 Tính giá thành của SP SX
DA083 Chính sách thù lao lao động hợp lí và động lực lao động
DA084 Kinh nghiện thu hút FDI của một số nước
DA085 XK hàng dệt may sang EU
DA086 Hiệu quả SX KD tại các KCN tập trung tại HN
DA087 ODA
DA088 Phân tích sự biến động hạn nghạch XK hàng dệt may 1996-2003
DA089 XK thuỷ sản sang TT TQ
DA090 Phân tích tổng doanh thu của KS Sông Nhuệ thời kì 1996 – 2000
DA091 Nghành dệt may VN trên con đường hội nhập
DA092 Dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong các DN
DA093 Tuyển dụng
DA094 Thúc đẩy XK HH VN trong đk thực hiện lộ trình AFTA – CEPT
DA095 Thúc đẩy ĐT vào các KCN HN
DA096 QL chung cư tại HN
DA097 Hạch toán TSCĐ thuê TC tại đơn vị đi thuê
DA098 Tiết kiệm vật tư trong DN SX
DA099 Hoàn thiện bảng cân đối kế toán VN
DA100 Ngăn ngừa rủi ro tín dụng tại NH TM VN
DA101 Đa dạng hoá các loại hình NH tại VN
DA102 Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các DN nhỏ và vừa tại NH Công thương Hà Tây
DA103 ODA
DA104 Tiền tệ
DA105 Huy động vốn trong các DNNN
DA106 Vùng KT trọng điểm miền Bắc
DA107 Hải Phòng giai đoạn 2004 – 2014
DA108 Các công cụ của chính sách tiền tệ tại VN
DA109 Chống tham nhũng
DA110 Hoàn thiện bộ máy tổ chức tại cty TNHH Minh Trí
DA111 Những phẩm chất cần có của một nhà quản trị giỏi
DA112 Sự QL của NN đối với các cty CK
DA113 QL NN đối với FDI
DA114 Vai trò của KHCN đối với sự phát triển của CN VN
DA115 Nâng cao vị thế của DN VN trong tiến trình hội nhập
DA116 HT quản lí chất lượng (QLCL) ISO 9000
DA117 CPH
DA118 Nâng cao chất lượng đào tạo và QL
DA119 Việc làm
DA120 Tuần hoàn và chu chuyển TB đối với việc sử dụng nguồn vốn trong nước
DA121 TTCK
DA122 Phí nước thải
DA123 Huy động vốn ĐT
DA124 Hoàn thiện công tác đào tạo cho công nhân tại cty lắp máy và XD 1
DA125 Chính sách KTXH và vấn đề nghèo đói
DA126 NH Chính sách XH VN
DA127 Du lịch môi trường
DA128 Sự phát triển của KT TG và VN
DA129 Chi phí KSDL
DA130 Vốn cố định tại cty Chè Long Phú
DA131 Nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các DN vừa và nhỏ trong quá trình hội nhập
DA132 Tiến trình thiết lập một chương trình QC có hiệu quả cho SP bột giặt OMO
DA133 Huy động và sử dụng vốn FDI
DA134 XK hàng VN sang TT Mĩ
DA135 Nghành thuỷ sản VN trong chiến lược XK
DA136 CPH DNNN
DA137 Huy động và sử dụng vốn FDI
DA138 Đầu tư và công bằng XH
DA139 Báo cáo tài chính
DA140 Bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển du lịch tại Hà Tây
DA141 HT kênh phân phối Gas trên TT miền Bắc của cty BP Petco Ltd
DA142 Môi trường du lịch tại Chùa Hương
DA143 Sử dụng vốn đầu tư cho NN NT
DA144 Chất lượng thực phẩm
DA145 Huy động vốn đầu tư trong nước
DA146 Tín dụng trong HT NH TM VN
DA147 Phát triển nghành du lịch
DA148 Phát triển nghành kiểm toán ở nước ta hiện nay
DA149 Đào tạo nguồn nhân lực VN
DA150 XD chiến lược KD
DA151 Thu hút FDI khi VN gia nhập WTO
DA152 Phát triển TTCK ở VN
DA153 Tăng trưởng nghành CN ở nước ta trong những năm qua
DA154 Vai trò của NSNN trong việc điều tiết TT
DA155 CN chế biến NS XK
DA156 Phát triển DN ở VN
DA157 Kiểm soát chi phí trong DN
DA158 Nâng cao năng lực cạnh tranh đối với mặt hàng dệt may trên TT QT
DA159 Hạch toán thuế GTGT
DA160 Các DV BH
DA161 Tiết kiệm
DA162 Thông tin kế toán QT trong quyết định ngắn hạn
DA163 Phát triển nghành than ở Quảng Ninh
DA164 Chính sách tiền tệ với việc ổn định KT
DA165 Mar TM
DA166 Thanh toán không dùng tiền mặt tại các NH TM
DA167 KD thẻ tín dụng tại các NH TM
DA168 Nâng cao hiệu quả hoạt động KD tại các NH TM
DA169 Hiệu quả hoạt động ĐT phát triển của EVN
DA170 PP KT khấu hao TSCĐ
DA171 EU – ASEAN
DA172 Rủi ro lãi suất trong HT NH
DA173 Những yếu tố kích thích QC
DA174 Chiến lược cạnh tranh của Honda VN
DA175 Đào tạo cán bộ QL KT
DA176 Đầu tư và chuyển dịch cơ cấu KT
DA177 QL chất lượng theo TC ISO 9000
DA178 Vụ kiện bán phá giá hàng thuỷ sản VN tại Mĩ
DA179 TTCK
DA180 Hạch toán khấu hao TSCĐ
DA181 Chiến lược KD của Vietnam Airlines
DA182 Điều phối hoạt động trong DN
DA183 Xúc tiến bán hàng
DA184 HT chuẩn mực kiểm toán VN
DA185 Các loại hình DN tại VN
DA186 HT QL SXKD trong DN
DA187 Trình tự chuẩn bị kiểm toán trong KT báo cáo TC
DA188 QL NN về FDI
DA189 Phân tích chi phí, lợi ích đối với việc cấp nước sạch cho H. Thanh Trì – HN
DA190 Đào tạo nghề với việc chuyển dịch cơ cấu LĐ tại VN
DA191 Chiến lược thâm nhập TT TQ của cty Biti’s
DA192 Thương hiệu
DA193 Đầu tư (ĐT)
DA194 Cty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex
DA195 Hoạt động KD XNK tại cty DONIMEX
DA196 HT QLCL ISO 9000
DA197 Chính sách đền bù thiệt hại, tái định cư khi NN thu hồi đất thời gian qua
DA198 Vốn ĐT tại Hà Tĩnh
DA199 XK lao động
DA200 FDI
DA201 Nâng cao năng lực cạnh tranh của nghành cafe VN
DA202 Tín dụng đối với hộ nghèo tại các ngân hàng phục vụ người nghèo tại VN
DA203 Phát triển KT XH huyện Vụ Bản
DA204 Vấn đề pháp lý tại các DN liên doanh
DA205 Dự báo cung lao động VN (số lượng và cơ cấu) đến năm 2010
DA206 Xu hướng phát triển trong XK hàng thuỷ sản VN
DA207 Cạnh tranh trên thị trường bia miền Bắc
DA208 KT tiêu thụ thành phẩm trong DN công nghiệp
DA209 Sản phẩm dệt may xét trên góc độ Mar tại cty may Chiến Thắng
DA210 KH chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp VN giai đoạn 2001 – 2005
DA211 Ảnh hưởng từ những biến động trên TT dầu mỏ TG đến TT VN
DA212 Sử dụng nguồn lao động ở nông thôn
DA213 Vốn KD trong DN
DA214 Du lịch sinh thái tại VN
DA215 Mar XK tại cty giày Thuỵ Khuê
DA216 Du lịch sinh thái tại VN
DA217 Cải cách hệ thống tài chính
DA218 Tiền lương trong các DNNN
DA219 XK hàng dệt may
DA220 KT thế giới và KT VN
DA221 Thanh toán không dùng tiền mặt tại VN
DA222 Chống bán phá giá
DA223 XK tại cty DONIMEX
DA224 Các hình thức trả lương trong DN hiện nay
DA225 Phát triển du lịch tại VN
DA226 Chất lượng SP tại tổng cty dệt may VN
DA227 Nâng cao hiệu quả hoạt động PR tại Prudential
DA228 Phát triển DN vừa và nhỏ tại VN
DA229 Vai trò của DN vừa và nhỏ
DA230 QL DA XD CSHT CTGT
DA231 KT BĐS ĐT (bất động sản đầu tư)
DA232 Khấu hao TSCĐ
DA233 Cầu LĐ trong chuyển dịch KT VN hiện nay
DA234 Phát triển nguồn nhân lực tại VN
DA235 Nâng cao chất lượng hàng hoá
DA236 Phát triển nguồn nhân lực thông qua GD – ĐT
DA237 Cải cách hành chính với việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
DA238 Tăng trưởng KT và xoá đói giảm nghèo
DA239 XK sang thị trường châu Phi
DA240 Thị trường việc làm và TT lao động
DA241 Phát triển nhân lực trong các tổ chức
DA242 CN chế biến rau quả
DA243 Đầu tư tại EVN
DA244 QL thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp tại VN
DA245 Thương hiệu và DN
DA246 Bảo hiểm thất nghiệp tại VN
DA247 Thống kê dự đoán sự biến động trong các cty SX CN tại VN
DA248 Tăng trưởng KT và chuyển dịch cơ cấu đến 2020
DA249 Khai thác vốn cho ĐT PT
DA250 Những yếu tố ảnh hưởng tới giá quyền sử dụng đất và liên hệ với TT BĐS
DA251 PP dãy số thời gian và phân tích sự biến động giá trị SX
DA252 PP dãy số thời gian để đánh giá năng suất lúa tại Hải Dương
DA253 XNK uỷ thác
DA254 Thu hút FDI
DA255 PP chỉ số trong phân tích kết quả SX
DA256 Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu trong NN
DA257 Bằng chứng kiểm toán
DA258 Phát triển nguồn nhân lực trong chuyển dịch cơ cấu KT
DA259 DV công cộng
DA260 Mở rộng KTĐN (kinh tế đối ngoại)
DA261 Lạm phát và giải pháp
DA262 XD chiến lược KD
DA263 Lạm phát
DA264 PP chỉ số
DA265 DA XD bãi rác thải Nam Sơn – Sóc Sơn
DA266 Phát triển TT tại cty dệt may huy hoàng
DA267 Khai thác tiềm năng du lịch tại Vân Long
DA268 Công tác kế hoạch hoá tại VN
DA269 Tác động của FDI đến các khu vực KT trong nước
DA270 Quản trị nhân lực
DA271 ĐT phát triển trong DN
DA272 Tuyển dụng
DA273 Tuyển dụng nhân lực
DA274 TT xe máy VN
DA275 Vai trò của QC trong nền KTTT
DA276 QC qua mạng
DA277 Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả KD
DA278 Mar cho sp trà LEROS
DA279 Các hình thức tín dụng
DA280 Chất lượng sản phẩm
DA281 Nền KT Nhật Bản
DA282 PP nghiên cứu khoa học và PP luận cứu KH
DA283 QL thương hiệu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng
DA284 Chất lượng nhân lực trong DN
DA285 AFTA
DA286 Bảng cân đối kế toán
DA287 Vốn ĐT trong nghành Dầu khí
DA288 QL chất lượng
DA289 HT NSNN (ngân sách nhà nước) trong nền KTTT
DA290 Thực trạng SX một số mặt hàng nông thuỷ sản tại nước ta
DA291 Gốm Bát Tràng
DA292 XK tôm
DA293 Nâng cao hiệu quả KTĐT VN đến 2020
DA294 Kiểm toán
DA295 Huy động vốn
DA296 KD sản phẩm của Kinh Đô tại Mĩ
DA297 TMĐT (thương mại điện tử)
DA298 Phát triển nguồn nhân lực
DA299 Tiêu thụ SP trong các DN vừa và nhỏ
DA300 Bán phá giá HH
DA301 Nội địa hoá xe máy tại VN
DA302 Vận động hành lang trong vụ kiện bán phá giá cá BASA
DA303 KCN và KCX
DA304 KH trong KT NT
DA305 Nâng cao năng lực cạnh tranh trong nghành thép
DA306 KH nguồn nhân lực
DA307 CPH
DA308 Chiến lược SP trong KD bảo hiểm
DA309 Hàng hoá
DA310 CN và nâng cao năng lực SX trong DN
DA311 WTO
DA312 Nâng cao khả năng thắng thầu của các nhà thầu trong nước đối với các gói thầu xây lắp quốc tế
DA313 Khấu hao TSCĐ
DA314 FDI
DA315 FDI và vấn đề việc làm
DA316 Phát triển khu du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng
DA317 Thu hút vốn ĐT trên TT vốn tại VN
DA318 Tác động tràn của FDI đối với khu vực KT trong nước
DA319 Cải cách hành chính
DA320 Vấn đề ĐT cho công nhân trong các tổ chức
DA321 Lập kế hoạch trong DN
DA322 Thương hiệu
DA323 QL tỷ giá tại VN
DA324 Chi phí SX trong DN xây lắp
DA325 Phân tích một số hoạt động QC tại Motorola VN
DA326 KT tập hợp chi phí SX trong DN SX
DA327 Vai trò của nhà nước trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN
DA328 QH chi tiết KĐT Bắc sông Cấm – Tp. HP
DA329 Công tác đào tào QL DN
DA330 Nâng cao năng lực cạnh tranh nghành cơ khí VN
DA331 Unilever VN
DA332 Vốn trong DN
DA333 QL chất lượng
DA334 Chất lượng sp
DA335 Chất lượng nhân lực trong DN
DA336 Lạm phát
DA337 Chống bán phá giá
DA338 Hoàn thiện và phát triển cty chứng khoán tại VN
DA339 Chuẩn QL chất lượng ISO 9000
DA340 Chuyển dịch cơ cấu KT
DA341 Hoạt động công chứng
DA342 Các kiểu chiến lược giá cơ bản
DA343 Hoạt động mar trong lĩnh vực ngân hàng tại VN
DA344 QC trong hoạt động mar DN
DA345 XK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty Thạch Bàn
DA346 Thâm nhập TT Mĩ tại Agifish
DA347 KD lữ hành
DA348 Cty Cp Hạ Long
DA349 Nghiên cứu thị trường
DA350 KCN
DA351 Kênh phân phối và tiêu thụ sp
DA352 PP dãy số thời gian và việc phân tích biến động tổng doanh thu
DA353 Vai trò của TTCK đối với nền KT VN
DA354 Các công cụ của TTTC (thị trường tài chính)
DA355 HT tỷ giá hối đoái
DA356 Quy hoạch sử dụng đất
DA357 Phòng chống tham nhũng
DA358 Dự đoán thống kê ngắn hạn
DA359 Cơ sở khoa học của việc cấp giấy chứng nhận quuyền sử dụng đất
DA360 Kế hoạch 5 năm đổi mới KT XH ở VN
DA361 QL thông tin tại cty cơ khí ôtô 1/5
DA362 Chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát
DA363 Cơ cấu tổ chức trong DN
DA364 Sự phân hoá giàu nghèo
DA365 Lãi suất và tự do lãi suất
DA366 Lãi suất tín dụng và việc điều hành LSTD tại NH NN
DA367 Hạn chế rủi ro trong hoạt động NH tại VN
DA368 Hiệu quả KD trong các DN
DA369 Container hoá trong vận tải biển ở VN
DA370 Vai trò của lao động trong phát triển KT
DA371 Việc làm và giải quyết việc làm trong kế hoạch phát triển KTXH
DA372 Dự báo giá cổ phiểu trên TT dựa trên mô hình Arch và Garch
DA373 Cty CP
DA374 Quy hoạch sử dụng đất đô thị
DA375 Nghiệp vụ thị trường mở tại NH NN
DA376 Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Campuchia
DA377 QL nhà nước về đất đô thị
DA378 Kiểm toán tài chính
DA379 Chính sách lãi suất tín dụng ngân hàng
DA380 Mô hình cty tài chính trong tổng cty NN
DA381 Hạch toán khấu hao TSCĐ
DA382 Hoạt động đầu cơ đất đai tại VN
DA383 Công tác tổ chức
DA384 BHXH
DA385 Chính sách KT của Lênin
DA386 Nâng cao hiệu quả hoạt động của đại lý bảo hiểm nhân thọ
DA387 Thúc đẩy hoạt động của TTCK tại VN
DA388 Vai trò của XK trong phát triển KT
DA389 QL tiền dự trữ trong ngân hàng
DA390 Thuế GTGT
DA391 Kiểm toán
DA392 Vai trò của kiểm toán độc lập trong việc kiểm tra, kiểm soát các DN hiện nay
DA393 Vai trò của lãi suất trong phát triển KT
DA394 KT TSCĐ thuê mua TC tại VN
DA395 Chiến lược sp tại TRAPHACO
DA396 Hoạt động thuê mua tài chính tại VN
DA397 TTCK
DA398 Hoạt động đầu tư trong DN BHNT
DA399 Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả KD
DA400 ĐT phát triển cơ sở hạ tầngLi
 
Các thành viên đã Thank tanphuong85 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021