Để kỷ niện ngày thành lập đoàn Thanh Niên Hồ Chí Minh.vì vậy sáng chủ nhật 27/3.đúng 7h các bạn tập trung ở số 10 Núi Thành để đi chơi xa.^^.Chúng ta sẽ đi bãi Rạng.Vì là đi chơi xa nên mong các bạn tham gia đây đủ đến đúng giờ.lệ phí Tune sẽ thông báo cho mọi người sau^^.Tune iu tất cả các bạn